Avpixling, yttrandefrihet och hederlighet

Vetenskapliga partiets grundvärdering är att verka för lycka för framtidens generationer. Vetenskapen har bevisat att mer jämlika samhällen har lägre nivå av kriminalitet, följaktligen mer hederlighet, vilket Vetenskapliga partiet eftersträvar. Hederliga samhällen har dessutom sannolikt en högre nivå av lycka som ett direkt resultat därav, vilket idag är mätbart.

Men då särskilt allvarliga brott begåtts eller då rimlig misstanke finns om speciellt bestialiska brott, så ska skäligen misstänkta och förövarnas bilder givetvis få publiceras som ett skydd för allmänheten. Diskriminering vid publicering, av vare sig svenskar eller invandrare, måste definitivt förbjudas. Alla ska behandlas lika oavsett ursprung. De publicerade ska ha rätt att kommentera i samband med publicering om de så önskar så att de kan uttrycka ånger, komma med förklaringar eller förneka brott.

Att t.ex. i oproportionerlig mängd enbart avpixla svenskar eller enbart avpixla invandrare eller människor med speciell hudtyp, eller kalla en folkgrupp för en annan folkgrupp vid våldtäkt, eller att medvetet skapa falska nyheter är givetvis ett djupt omoraliskt tillvägagångssätt och det måste bli straffbart för ansvarig utgivare eller myndighet att gå tillväga på sådant vis. Även att dölja statistik för folket måste bli olagligt. Statistik måste belysas korrekt. Det är grunden får vårt beslutsfattande i vår demokrati.

Yttrandefriheten skall nämligen inte innebära myndigheters, företags eller massmediers frihet att i kortsiktigt egenintresse ljuga folket rakt upp i synen på ett omoraliskt vis. Sådan yttrandefrihet är skadlig för demokratin och för folket och måste förbjudas. Det enda undantaget är rent militär intern försvarshänsyn för att dölja något i folkets bästa intresse, dock inte förberedelser för utländska olagliga insatser/invasionskrig, vilket aldrig visat sig vara i folkens bästa intresse.

Yttrandefriheten är särskilt viktig då politiska representanter, bolagsstyrelser eller massmedier granskas i sin yrkesutövning, men inte då det gäller privatpersoners privatliv, då lagen om ärekränkning är viktigare än yttrandefriheten. Vi bör alltså veta vad ex. politiker gör i sin yrkesutövning, men undvika offentliga diskussioner om vad de gör privat.

Det är mycket viktigt att Internet, folkets nya egna kanal för sanningssägande, förblir fritt, även om man givetvis ska försöka hålla sig inom lagens ramar när man uttrycker sig. En hög nivå av yttrandefriheten för människor måste tryggas, även om vi givetvis ska försöka utbilda varann i att hänvisa till vetenskapliga källor, samt uppmuntra varann att ha öppna kommentarsfält där falsifiering får presenteras.

Alla människor som försöker följa Sveriges rikes lag och står upp för demokrati och yttrandefrihet ska respekteras och behandlas hederligt oavsett politisk åsikt. Ingen ska avskedas för politisk åsikt. Det är viktigt i en demokrati. Journalister som gör sitt jobb på ett hederligt sätt skall lyftas fram och massmedier som förhindrar yttrandefriheten skall bekämpas och bojkottas.

Religioner/ideologier/företag/medier som vill förtrycka den fria åsikten på olika vis måste mentalvårdas, förbjudas, avvisas och deporteras från Sverige. Klarar man inte av en satirteckning eller en kommentators sakliga kritik utan att börja fantisera om våld eller att utsätta denne för repressalier så hör man definitivt inte hemma i Sverige. Så skyddar vi vår yttrandefrihet som hänger intimt samman med vår demokrati.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s