Demokrati, vetenskaplighet, deliberativitet och direktdemokrati

Vetenskapliga partiet anser att alla lagar som samhället stiftar ska stödjas av folket och föregås av vetenskapliga öppna och hövliga samtal, samt godkännas genom direktdemokratiska omröstningar, helst med stor enighet.

Sverige har inte ”demokrati” i ordets rätta bemärkelse idag, tyvärr. Vi har inte ens en ”representativ demokrati” i det ordets rätta bemärkelse. Demokrati innebär nämligen att folket styr. Det gör inte folket i Sverige. Medierna styr folket genom olika former av lögn, d.v.s. motsatsen till mer vetenskapligt grundad och sann information.

Representativ demokrati innebär dessutom att de representanter som vi kan välja mellan verkligen kan komma in i riksdagen och där verkligen kan representera folkets vilja. Så är det ofta inte heller. Detta p.g.a 4%-spärr och s.k. partipiska inuti partierna.

Men i Sverige kan vi få demokrati, i ordets rätta bemärkelse, d.v.s. fler beslutande folkomröstningar, eller en bättre representation utan partipiskor om vi alla röstar på Vetenskapliga partiet eller andra valsamverkande partier som är för mer inslag av direktdemokrati och om partierna respekterar sina medlemmars frihet,

För att stärka demokratin genom Vetenskapliga partiet eftersträvar vi därför:

 • Valsamverkan med andra partier via Valsamverkanspartiet.
 • Balanserad opartisk objektiv nyhetsrapportering som försöker hålla en hög vetenskaplig nivå, en rapportering som  är mer sann. Medvetet lögnaktiga och vilseledande medier som inte tar in dementier om felaktigheter ska naturligtvis bli av med sina presstöd. Medier ska tvingas till en mer opartisk hållning som tar upp olika aspekter av saker, samt låter de som kritiseras gå i svaromål.
 • Samtalsdemokrati enligt den tyske filosofen och sociologen Jürgen Habermas.
 • En hög nivå av Konsensus om så är möjligt. Så många som möjligt ska känna att besluten är rättvisa.
 • Höga intelligensfaktorer hos deltagarna, samt kunskaper om hur man är mer sann, är viktigt för demokratin. Det ger partiet en bättre förmåga att förstå saker på djupet och kunna tänka rätt i flera steg långsiktigt. Förmåga att se samband och att skaffa hållbara argument INNAN tyckande, samt att kunna ändra uppfattning, är gynnsamt för demokratin och för medborgarna.
 • Altruism. Förmåga att tänka osjälviskt på hela samhällets väl och på kommande generationers väl.
 • Beslutsjämlikhet. Vars och ens åsikt har samma tyngd när man skall fatta kollektiva beslut, utom i de fall då partiets grundläggande mål och partilinje frångås ex. p.g.a. ex. entrism eller korruption. Partiledaren kan då stoppa beslut och avvisa infiltratörer eller korrumperade individer.
 • Effektivt deltagande. Under hela beslutsprocessen ska var alla deltagare i partiet ha lika stora möjligheter att bidraga med kreativa förslag, vetenskapliga fakta, logik, moralfilosofi och känslomässiga argument som är i linje med rationalitet.
 • Var och en skall ges tillräcklig tid för att sätta sig in i de frågor som ska beslutas och kunna smälta de argument som andra deltagare bidragit med. Regelbunden introspektion/Meditation och tankar i stillhet är ett krav för medlemskap som ger människor en mer upplyst förståelse i Vetenskapliga partiet.
 • Kontroll över dagordningen. Partiets medlemmar bestämmer själva vilka frågor som skall upp på dagordningen, så länge det inte handlar om uppenbar Internet-trolling, eller att förslagen passar bättre vid en annan tidpunkt.
 • Ökad inkludering av unga människor. Vi är för en demokrati som inkluderar alla människor oavsett ålder som är svenska medborgare och som har klarat av att ta ett demokratikörkort. Kompetens är viktigare än ålder.

Vetenskapliga partiet önskar sig främst ökat inslag av beslutande folkomröstningar i viktiga frågor som ex. EU-medlemskapet och Nato, men direktdemokrati via Internet avråder vi ifrån i dagsläget.

Vetenskapliga partiet verkar istället för skapandet av en säker dedikerad krypteringsdosa som kommer kunna användas för öppen fri och säker kommunikation och omröstning för partiets deltagare och för medborgarna. Detta måste utvecklas av folket, för folket, genom öppen fri hårdvara och mjukvara, samt bekostas och kontrolleras av folket genom statliga bidrag.

20 reaktioner till “Demokrati, vetenskaplighet, deliberativitet och direktdemokrati

  1. Jag svarar med definitionen ur wikipedia om Meritokrati.

   Om en individs sociala status och lön ska bygga på vad denne åstadkommer i samhället m.a.p. hur väl det gynnar balans med naturen och framtidens generationer så finns det givetvis skäl att ha det i åtanke som en effektiv modell för att lyckas väl och det är ju helt klart mer lämpligt än att använda socialt ursprung.

   Tanken på att alla bör ha lika chans att få bra utbildning och möjlighet att obehindrat klättra på karriärstegen utifrån hur pass duktiga de är anser jag är en relativt rättvis modell.

   Att hamna lägst på den sociala stegen är inget problem ifall det innebär en rimligt god välfärd för alla.

   Kombinerat med Geniokrati blir systemet sannolikt enormt effektivt.

   Gilla

 1. Ser bra ut när man mäter och bedömer intelligensen hos människor på det sätt du beskriver, hörde talas om meritokrati första gången idag, googlade på det och kom till svenskarna partis sida och läste deras idé om meritokrati. Men detta parti har visst helt andra mål o syften än framtida generationers väl o balans mellan människa och natur.
  En annan fråga; hur ställer sig vetenskapliga partiet till att förbjuda alla giftbesprutade livsmedel och textilier i syfte att återställa naturens balans och människors hälsa?

  Gilla

  1. Jo. Svenskarnas parti går ut på att skydda den svenska folkgruppen från rasism och utrotning, ett syfte och mål som givetvis är intressant i ljuset av Islamisters mål o syften, men en taktik som givetvis skiljer sig från Vetenskapliga partiets taktik som inte fokuserar på etnisk eller religiös bakgrund alls även om vi är emot alla typer religion och extremism, speciellt sådant som hotar vetenskapen och demokratin. Vår taktik är, som du påpekar, framtida generationers väl o balans mellan människa och natur, vilket vi anser att de flesta religiösa och ekonomer de facto motverkar, vare sig de känner till det eller ej.

   Så här ställer sig Vetenskapliga partiet till ekologiskt:
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2013/02/15/ekologiskt-bin-avskaffad-gmo-och-naturliga-odlingar/

   Gilla

 2. Precis, den egoistiska ekonomiska girigheten och den förslavande religionen styr politik och mainstream media och skapar konflikter och krig med sina lögner. Är så nyfiken på hur världen kommer se ut när sanning, fred och kärlek råder istället. Can Imagine -:)
  Vetenskapliga partiets vilja att satsa på ekologi och GMO-fritt är det enda hållbara sättet.

  Gilla

 3. Plus att religionen och ekonomin lägger stora bromsklossar i vägen för den nödvändiga utvecklingen till ett hållbart levnadssätt över hela jordklotet. Det är bråttom, vi har inte tid med dumheter längre, och meditation är essentiellt för vår inre utveckling så att vi vaket och medvetet fattar rätt beslut. Så jag förstår att det inte finns tid för ödmjukhet utan att sanningen måste fram nu!

  Gilla

 4. Ja det är vi faktiskt! Du kan räkna med min röst i valet. Och ett fortsatt stort intresse för att läsa, forska, lära och meditera. Har aldrig tyckt att politiken har varit mycket att lägga energi på, har känt att det har varit för mycket falskspel eller vaghet, vetenskapliga partiet har fått mig att ändra åsikt om den saken, och även att omvärdera min syn på ordet vetenskap. Har retat mig på att vetenskapen har används som en ny religion, för att manipulera och kontrollera människor med, som exempelvis föreningen Vetenskap och Folkbildning använder den, jag arbetar som (raderade personlig information) och har följt hur den falska vetenskapen utövar sin makt när det gäller alternativmedicinen, men det är inte vetenskapen i sig det är fel på utan det faktum att den missbrukas av personer med inhumana, egoistika avsikter.
  Stort lycka till med ditt fortsatta arbete. Intressant att ta del av informationen och tankarna på denna sida.

  Gilla

 5. Ett vanligt sätt att agera inkorrekt i vetenskapens namn är missvisande s.k. vetenskapliga studier där det önskade resultatet är bestämt i förväg och studien vinklas därefter. Återigen inhumana, egoistiska ekonomiska bakomliggande intressen. Läste på nyhetssajten Newsvoice förslag på att forskningsfusk ska bestraffas. Det tycker jag verkligen, en felaktig studie kan få allvarliga konsekvenser för många människor. Så det är mycket positivt att vetenskapliga partiet verkar satsa på att ge ordet vetenskap tillbaka sin rätta betydelse.

  Gilla

  1. Jo. Vi är återigen eniga. Det skulle sannolikt motivera både forskare och storföretag som anlitar dem att göra jobbet på rätt sätt om det fanns bestraffning för fusk. Man skulle dessutom kunna belöna de forskare som avslöjar forskningsfusket. När man sedan städat ur liken ur garderoben kommer forskningen sannolikt fungera betydligt bättre. Jag tror att fusket dessutom kommer av kapitalismen i sig, så upplever jag själv saken som ingenjör, pressen att lyckas gör att man vill framhäva goda resultat och dölja dåliga, så om man kan mildra effekten av kapitalismen, så kommer det sannolikt fungera bättre.

   Gilla

 6. Jag ser inte Vetenskapliga partiet som ett politiskt parti i traditionell mening utan mer som det nya sättet att leda, på ett äkta demokratiskt sätt, när det gamla sättet att utöva pseudo-demokratisk politik har dött ut.

  Gilla

Välkommen att kommentera! Läs gärna kommentarsreglerna i menyn!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s