Diskriminering, ursprung, religiös bakgrund, hudfärg, kön, sexuell läggning, funktionshinder, HBTQ, jämställdhet, mångfald, migration, religionsfrihet och respekt

Alla människor har rätt att behandlas rättvist och jämlikt i en demokrati och få lika möjligheter oavsett ursprung, religiös bakgrund, hudfärg, kön, sexuell läggning eller funktionshinder.

Särskilt barn har rätt att få en fullgod och stabil situation, i så stor utsträckning som möjligt. Det är inte adoptivföräldrars vilja att skaffa sig barn som skall styra adoptioner. Barnets behov ska stå i centrum, INTE adoptivföräldrarnas.

P.g.a. den stora mängden migranter från dåliga sociala förhållanden som skapats p.g.a. t.ex. överbefolkning, extrem barnavel, våldsamma sekter, extrema ideologier, orättvis handel eller imperialism, så kan inte Sverige ta emot alla människor som vill bo i Sverige och samtidigt behålla sin konkurrenskraft inom frihandelsområdet, ej heller behålla en naturlig balans med naturen. Dessutom kan en alltför hög invandring kombinerat med ojämlika förhållanden skapa kriminalitet, hög mordfrekvens, konflikt och kaos i vårt samhälle.

Doktor Tara Swart är neurovetenskaplig ledarskapscoach, prisbelönt författare och läkare. Hon arbetar med ledare över hela världen för att hjälpa dem att uppnå mental motståndskraft och högsta hjärn-prestanda, förbättra sin förmåga att hantera stress, reglera känslor och minnas information.

Bild på Tara Swart
”Jag vill vara väldigt tydlig. Det handlar inte om din eller min åsikt, eller att ha rätt eller fel, eller ens våra politiska val. Det handlar om utvecklingen av den mänskliga hjärnan, från stam-ursprung, genom etnisk och geografisk diversifiering till skapandet av nationalstaten, hela vägen upp till modern nationalism.
/ Tara Swart Källa: Neuroscience and Nationalism | Tara Swart | TEDxLSE

Bild på Tara Swart
”Till grunden för våra omedvetna fördomar, så är det, även om du inte tror att du har ett rasistiskt, åldersdiskriminerande eller sexistiskt ben i din kropp, om den stereotypen finns i världen, så är det till viss del kopplat till vår hjärnor, och detta var tänkt att hålla oss säkra, för vår hjärna prioriterar att säkerställa vår överlevnad tills vi kan reproducera oss. ”
/ Tara Swart Källa: Neuroscience and Nationalism | Tara Swart | TEDxLSE

Professorn i sociologi Ruud Koopmans har tidigare engagerat sig i Nederländernas marknadsliberala globalistiska Gröna, http://www.groenlinks.nl/, ekvivalent med marknadsliberalerna Miljöpartiet i Sverige, alltså INTE en traditionell nationell ”vänster” för nationell demokrati och mer jämlikhet, men alltså ett globalistiskt högerparti för mer ojämlikhet och massinvandring i samhället.

Koopmans forskningsfält är immigration och integrationspolitik, etnisk ojämlikhet och etnokulturella konflikter, religiös fundamentalism, globaliseringspolitik, sociala rörelser och evolutionär sociologi.

Kopmans åsikt:

Bild på Ruud Koopmans
”Inget västerländskt samhälle har lyckats integrera muslimer”
Källa: https://samnytt.se/forskare-inget-vasterlandskt-samhalle-har-lyckats-integrera-muslimer/

Bild på Ruud Koopmans
”Mångkultur är en dålig idé.”
Källa: https://de.wikipedia.org/wiki/Ruud_Koopmans

Tanken på mångkultur i ett och samma land är ogenomtänkt och kommer enbart leda till konflikt. För att bevara många olika kulturer så måste deras särart bevaras i de områden där de hör hemma, inte ställa till oreda i andra kulturer.

Därför anser vi att Sverige måste lämna EU och återinföra ett kvotflyktingsystem som bygger på ansökan i närområdena, samt verkliga asylskäl, främst särskilt ömmande fall, ex. unga försvarslösa kvinnor och barn med en kompatibel tro/kultur, som skulle kunna bli hjälpta väl i Sverige och skulle vilja bli en assimilerad del av Sverige, t.ex. tillsammans med en svensk partner eller svenska adoptivföräldrar.

Människor som även bör övervägas är ex. journalister och författare som hamnat i svårigheter p.g.a. dödshot, som ex. Salman Rushdie. Dessa människor ska kunna känna frihet från de sekter och kulturer som vill mörda dem. Då är det emotionellt fel att importera de problem som de faktiskt har flytt.

Det bör avgöras i flyktingläger och via ambassader vilka människor som har mest behov av att få asyl i Sverige och vilka människor som kan antas lyckas bäst att assimileras/integreras bäst för ett assimilerat liv i Sverige. Med de data som finns bör kristna och ateister ges företräde i Sverige och islamister bör uppmuntras att flytta till islamistiska länder.

Vi rekommenderar att de människor som inte får asyl i Sverige, men råkat ut för imperialistiska krig, överbefolkning eller sekterism, fokuserar på att söka sig till de länder som skapat deras problem och där försöka lösa grundproblemet, för vem ska annars göra det?

Där religionsfrihet är i konflikt med andra friheter såsom friheten från religion, respekt för andra människor, barns rätt till sina egna genitalier och rätten att välja att tillhöra en annan tro, så går individens rättigheter och friheter före religionsfriheten. Rättsstatens kontroll och straffen för brott mot Sveriges lagar måste höjas för att skydda barnens rättigheter i samhället.

Religioner och kulturer som inte är förenliga med ett vetenskapligt samhälles lagar och som förtrycker, pressar eller på annat sätt tvingar individer till sekteristisk underkastelse måste lagstiftas bort ur samhället och drabbade måste ev. få vård på sluten anstalt, eller utvisas och bli av med medborgarskapet. Individens och medborgarnas frihet och trygghet är i dessa fall viktigare än religionsfriheten.

Samma sak gäller barnens frihet från sexuell gromning på gator och torg. Människor ska få gå i parader och demonstrera, men den sexuella biten ska vara i sällskap för myndiga individer. Barnens rätt till frihet från sexualisering går före vuxnas rätt att sexualisera barn.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s