Försvaret ska vara folkligt, fredligt och modernt och kärnvapenfritt

Nästan nio av tio svenskar vill att Sverige undertecknar FN:s avtal om ett kärnvapenförbud. Det visar en opinionsundersökning som Olof Palmes internationella center beställt från Sifo. Källa:  https://www.palmecenter.se/article/karnvapenforbud/

Det behövs inte ens någon folkomröstning. Frågan kan enkelt röstas igenom i Riksdagen om det finns någon respekt för det svenska folket hos våra politiker eller om folket röstar rätt nästa val. Frågan togs i princip inte upp inför valet, trots att den bokstavligen är livsavgörande, eftersom USA tycks planera en attack mot Ryssland som kan orsaka mer än 600 miljoner dödsoffer globalt. Vladimir Putin är helt förskräckt:

Bild på Vladimir Putin
”Oavsett vad vi sade till våra amerikanska partners [för att förindra produktionen av vapen], så vägrade de att samarbeta med oss, de avvisade våra erbjudanden, och fortsätter att göra sin egen grej.”
/Vladimir Putin Källa: https://thebulletin.org/2017/03/how-us-nuclear-force-modernization-is-undermining-strategic-stability-the-burst-height-compensating-super-fuze/

”No matter what we said to our American partners [to curb the production of weaponry], they refused to cooperate with us, they rejected our offers, and continue to do their own thing.”
/Vladimir Putin source: https://thebulletin.org/2017/03/how-us-nuclear-force-modernization-is-undermining-strategic-stability-the-burst-height-compensating-super-fuze/

Det svenska folket har bestulits på demokrati i flera livsviktiga frågor. Frågorna är så bokstavligen livsviktiga att de inte kan ignoreras. Ett kärnvapenkrig skulle innebära nukelär vinter i flera år och radioaktivt nedfall som är mycket skadlig för oss alla och naturen.

En annan fråga som är mycket viktig är hur stor beredskap Sverige ska ha för flera års atomvinter och radioaktivt nedfall. 10-100 års matförråd är inte orimligt när USA förbereder en attack på Ryssland och Sverige inte längre kan uppfattas som neutralt och alliansfritt trots att folket vill att vi ska vara det.

Vi tror att fred bäst kan bevaras genom ett modernt folkligt konventionellt defensivt försvar, med en rejäl försvarsbudget som stärker hela Nordens behov av detta, samt kan skydda oss mot invasioner från främmande makt.

Det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige är våra politikers smyganslutning av Sverige till NATO. En långt klokare politik hade varit att samarbeta med Finland i en fortsatt verklig alliansfrihet, med ett fortsatt starkt självständigt svenskt försvar i samma kaliber som det finska.

Regeringarna de senaste decennierna har istället, helt oansvarigt, nedmonterat svenskt försvarsberedskap och riskerat freden. Vi anser därför att dessa partier och deras folkförrädare bör bytas ut av folket.

Försvar av Sverige och hjälp till våra grannländers demokratier i Norden, på deras begäran, är inte samma sak som invasion av främmande länder, och det är därför Sverige aldrig bör vara med i NATO-ländernas kriminella kolonialism och aldrig bör invadera andra länder ihop med NATO, särskilt inte när vissa av dessa NATO-länder bryter notoriskt mot FN-mandat, FN-regler och FN:s resolutioner, samt konstant lägger veton mot världssamfundets gemensamma vilja till nedrustning och fred.

Vi bör därför istället uppmuntra fler länder att gå ur NATO, bli neutrala och alliansfria, tillsammans med oss, samt fortsätta vår samverkan, så att vi kan hjälpa varandra enkelt, enligt FN:s regler. NATO är en föråldrad kvarleva från kalla kriget som inte behövs längre. Ryssland tillåts inte vara med i Nato heller. Syftet att stänga ute Ryssland är givetvis att upprätthålla spänningar som skapar vinster för ett privatägt militärindustriellt komplex, samtidigt som det galna spelet medför helt oacceptabla risker för globalt atomkrig.

Det olagliga krig som Alliansen, Socialdemokraterna Vänsterpartiet och halva Miljöpartiet var med och startade mot Libyen, samt den militära invasionen av Afghanistan, ihop med Nato, har mycket litet stöd hos den svenska befolkningen och är därför ett djupt odemokratiskt beteende som INTE har hjälpt Libyen eller Afghanistan, men har stärkt extrema krafter i dessa länder.

Dessa omoraliska krig har även förvärrat dessa länders situation, samt dränerat dem på resurser, samt lett till att människor har flytt dem, samt försvårat svenskt obeväpnat arbete där, vilket främst drabbat oskyldiga barn och deras familjer.

De omoraliska krigen har även skapat misär och flykt från denna misär, vilket har tyngt ned Europa och vårt land med kostnader för en enorm mängd migranter och asylansökningar, vilket enbart gynnat ett privatägt militärindustriellt komplex och främmande makts bankirer.

Dessa bankirer sammanträder i hemlighet på Bilderberggruppens möten i hop med ledande svenska politiker och de mediemoguler som de är i maskopi med, vilket har missgynnat alla inblandade folk inkl. det svenska folket. Svenska politiker och medier som ägs av dessa bankirer och mediemoguler har därför hetsat mot Ryssland.

En röst på Vetenskapliga partiet är en röst för barnen och de olika folken i världen inkl. det svenska folket, mot de korrumperade politikerna, bankirerna och deras mediemoguler, men även en röst på en mer objektiv, mer evidensbaserad nyhetsförmedling och politik i Sverige.

En röst på Vetenskapliga partiet är en långsiktig hjälp lokalt för ett humant beteende och för fred, så att människor slipper migrera, kan utveckla sina egna kulturer till humanare nivåer, därmed kanske kan respekteras i framtiden av fler och kanske kan få en vilja att emotta en vetenskapligt grundad utbildning lokalt, en utbildning som kan lyfta dem ur misären och den vidskepelse och överbefolkning som krigen och misären skapar.

Svenska vetenskapsmän ska arbeta för ett folkligt kontrollerat toppmodernt försvar med kapacitet att slå ut varje tänkbart invasionsförsök med intelligens, innovationskraft och militär kraft. Dessa svenska och folkligt ägda vapen ska kunna säljas utomlands, men enbart till fredligt sinnade sekulära demokratier, inte till extremister, eller diktaturer, eller länder som bryter mot FN:s regler, eller överanvänder vetorätten.

Endast ett starkt och intelligent försvar, som kan slå ut kriminella styrkor, eller kan gå in i länder på ländernas egna begäran, enligt FN:s regler, eller kan oskadliggöra de ansvariga för sådana olagliga attacker, kan avskräcka de kriminella från olagliga invasioner och på så vis upprätthålla fred.

Sverige ska givetvis vara alliansfritt, neutralt och kärnvapenfritt, samt lära från andra länder i världen, samt erbjuda utbildning till anda demokratiska staters försvar, om de följer FN:s regler.

Vi ska vara alliansfria och neutrala samtidigt som vi kan försvara vårt eget territorium. Det är extra viktigt om vi vill undvika att bli en måltavla för andra länders invasioner och placering av kärnvapen på vårt eget territorium.

Sverige ska inte samverka, sälja eller köpa vapen av diktaturer eller länder som bryter mot FN:s resolutioner, såsom skett genom de regeringar vi har haft de senaste decennierna.

De senaste decennierna har de regerande partiernas politiker,  i vår mening, förverkat sin moraliska rätt att regera Sverige. Det är därför vi anser att folket bör hjälpa Vetenskapliga partiet att få fram intelligentare politiker, politiker som bryr sig om Sveriges folk och andra folk på riktigt.

Vetenskapliga partiet vill skapa en ansvarsfull rakryggad politik som möjliggör ett bättre folkligt totalförsvar med en hög beredskap. Det innebär, först och främst, återvandring av inkompatibla kulturer, vilket har potential att skapa en nordisk harmoni människor emellan i Norden, samt ett utträde ur EU, vilket medför att en välfärdspolitik och försvarspolitik värd namnet kan återskapas.

Vetenskapliga partiet vill att Sverige ska bjuda in de skandinaviska staterna till en enhetsstat där även Finland kan ingå, om finländarna vill att det finlandssvenska språket ska bli ett större språk i Finland än vad det är idag.

Vetenskapliga partiet är inte för en nordisk union, eftersom unioner skapar ett välfärdsrace mot bottnen. Däremot är vi för en skandinavisk enhetsstat där språk, lagar, skatter och välfärd är lika i alla delar av enhetsstaten.

Annons

En reaktion till “Försvaret ska vara folkligt, fredligt och modernt och kärnvapenfritt

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s