HBTQ, samkönade äktenskap och sexuell läggning

I naturen existerar homosexualitet och bi-sexualitet naturligt hos vår närmaste släkting, bonoboschimpansen och tycks skapa fred och social sammanhållning mellan individerna i flocken. Eftersom Vetenskapliga partiet tror att fred är det bästa för barnen och för framtidens generationer, i kombination med nedväxt till balans med naturen, så är vi därför för en relativt fri sexualitet, även om vi sätter några gränser för att skydda barnen och framtidens generationer från sjukdomar och mentala problem.

Sekter och andra grupper som aktivt motarbetar, ex. predikar hat eller hets mot människor p.g.a. sexuell läggning, eller försöker skuldbelägga människor för deras sexualitet (som håller sig inom lagens gränser) ska därför förbjudas, avvisas eller spärras in på mentalsjukhus. Individers frihet från sådan sekterism är nämligen viktigare än sekters frihet att förtrycka individer i vårt samhälle.

Individer som försöker belägga HBTQ-personer, eller människor med helt normal sexuell läggning (ex. kvinnor utan slöja), med skuld och skam ska kunna anmälas och dömas för ärekränkning eller sluten mental vård eller permanent utvisning, beroende på om andra individer kan anses måste skyddas från dem i vårt samhälle, eller inte.

Sexualitet, eller annat som kan äckla konservativt lagda, bör naturligtvis inte uttryckas eller paraderas öppet på offentlig plats, där nyblivna singlar, barn och konservativt lagda människor också befinner sig, men bör givetvis hållas på särskilda ställen där aktiviteten kan uppsökas av myndiga individer som har lust att uppleva detta. Vad som ska vara tillåtet måste läggas på en rimlig nivå som har så stor konsensus som möjligt.

Texten "Pedofilen skänker ömhet och kärlek" på en Pride-flagga.
Detta ingår faktiskt i det stolta tåget, men det är naturligtvis inte hela det stolta tågets åsikt, där majoriteten sannolikt INTE har samma åsikt.

Dans och vänskapliga kramar är ex. inte samma sak som sex, men där går gränsen på offentlig plats, eller i massmedia, anser Vetenskapliga partiet, förutom då detta sker i undervisningssyfte eller i erotiskt syfte, då individen själv får söka upp sådan media. Vill man göra mera bör man uppsöka en speciell klubb för detta ändamål, eller ett privat ställe, för denna aktivitet.

Det ska vara lika möjligt för homo- som för heterosexuella par att skaffa barn med hjälp av insemination, provrörsbefruktning och adoption. Barnens väl ska komma i första hand och då är mental stabilitet, känslomässig friskhet, acceptans av barnets egna sanningssökande, acceptans av barnets rätt till den egna kroppen, lyckan för barnet att få det lätt i skolan, självfallet mycket viktigare än sexuell läggning, såvida denna läggning inte innefattar pedofili eller en aktiv vilja att pådyvla barnen den egna sexualiteten eller den egna sekterismen, eller att förgripa sig sexuellt på barnet.

Ingen människa rår för sina gener, sitt eget IQ eller sina känslor. Bankmaffians gifter, såväl som massmedial hjärntvätt som förhindrar oss att se sanningen, kan även vara orsak till rubbningar som skapar känslor. Pedofil läggning är inte brottsligt, såvida det inte leder till brottsliga handlingar, ex. barnpornografi eller giftermål med barn eller våldtäkt av barn.

Detta motarbetas bäst genom övervakning av pedofiler eller kända sexualbrottslingar, genom psykologhjälp, psykiatrihjälp, samt stränga lagar mot sexualbrottslighet, eller predikningar för barnäktenskap, särskilt om detta riskerar att skada barnen mentalt eller fysiskt.

Detta är inte tänkt att utgöra associationsskuld mot alla HBTQ-personer, alla muslimer, alla katolska präster, alla hinduer, eller alla politiker som ev. har snärjts av människor som Jeffrey Epstein, även om pedofiler och barnsexhandlare sannolikt finns i dessa kretsar i större utsträckning. Nej. Detta problem är naturligtvis lika ofrånkomligt som att människor kan drabbats av rasistiska känslor och därför befinner sig i mer nationella partier, p.g.a. sitt lidande, även om all nationalism inte är etnonationalism. Vetenskapliga partiet är ex. vänsternationellt som Olof Palme, och att alla oavsett bakgrund är välkomna som medlemmar, även om vi anser att de senaste 30 årens s.k. ”socialdemokrater” genom partiets handlande, och individers stöd av dem, tyvärr har varit fascistiskt.

På samma vis är det naturligtvis lika ofrånkomligt som att giriga människor med mycket pengar vill ha mer och därför röstar på globalism-vurmande och EU-vurmande partier som skapar det ojämlika samhället, som i sin tur skapar högre mordfrekvens, enligt vetenskapliga metastudier. Ingen gynnas av detta lidande. De som förvärrar detta lidande rår inte för att de gör det. Ingen rår för oförmågan att se samband. Är man drabbad av oförmåga att se samband så är det naturligtvis svårt att inse det sambandet också. I Vetenskapliga partiet har vi haft tur att vi ser samband bättre än de flesta. Vi känner därför ansvar att ta över ledarskapet från de som inte har haft lika stor tur i gen-lotteriet.

När barn ställer frågor om sex och en vuxen svarar vuxet och sanningsenligt på frågorna, för att skydda barnen mot graviditeter eller könssjukdomar, så är detta INTE att sexualisera barn. Barn är ofta helt naturligt sexuellt intresserade och ställer frågor till vuxna som de litar på. Sanningen hjälper barnen. En vuxen som svarar barnet med god intention, utan att skuldbelägga barnet för att det frågar, har potential att skydda barnen och framtidens generationer och skall naturligtvis känna sig hedrad av att få frågorna av barnet och känna heder av att besvara dem vuxet, med vetenskap som grund och med bästa intention för barnets och framtidens generationers bästa.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s