Vetenskaplig demokratisering av politiken med full kraft

I sin artikel ”Vetenskapliga Partiet tar första aktiva offentliga steget mot utveckling av viljan till samarbete” bedömer Dordevic och hans projektgrupp att Vetenskapliga partiet är:

”det andra svenska parti som uppfyller kriterier för vilja till politisk inklusisitet.”

– Nej Dordevic. Vår bedömning är att Vetenskapliga partiet i dagsläget är DET ENDA PARTI som ens delvis fyller kravet, enligt er egen definition.

Projektgruppen anser sig behöva Vetenskapliga partiets politiska insikter och kunskaper för att genomföra ett experimentet som de kallar ”Inklusive Partipolitik” och med det menas alltså en fredspolitik och de vill gärna pröva Vetenskapliga partiets hypoteser om samarbete. Det gillas givetvis.

Med anledning av kritiken mot ett uttalat direktdemokratiskt parti som Dordevic och hans projektgrupp anser är berättigad vill jag nu, punkt för punkt, kommentera de kommentarer som försöker mildra denna kritik, sannolikt i syfte att skapa mer samverkan mellan partiet i fråga och Vetenskapliga partiet:

1. Vi ska försöka hålla oss till sanningen. Det parti som avses kan inte längre anses vara ett ”inklusivt parti” enligt er egen definition eftersom majoriteten tagit beslut om att i princip radera politiska åsikter ur partiets välkända och ofta lästa partiblogg där alla fick deltaga. De som medelst majoritet tagit över vill förbjuda politiska sakdiskussioner i partiet innan omröstning. Tyck och tryck utan förberedande diskurs är det argument som används mot direktdemokratin och att införa detta är inte enbart att motverka direktdemokratin i sig självt, men även att ge motståndarna till mer direktdemokrati vatten på sin kvarn. Att detta genomförs är så makabert att jag endast kan se detta som en direkt fientlig infiltration och förstörelse av det parti som avses.

Majoriteten i det parti som avses har dessutom beslutat att inte valsamverka med andra partier, något som partiet tidigare givetvis gjorde eftersom det givetvis fullkomligt logiskt sett ökar folkets demokratiska inkluderande valmöjligheter på valdagen p.g.a. 4%-spärren och då det de facto råder direktdemokrati i valet av representanter. Om människor inte har rätten eller t.o.m. uppmuntras att kommunicera fritt om politiska spörsmål inom ett direktdemokratiskt parti innan omröstning är det dessutom indirekt de facto samma sak som att utesluta individer. Individens vetenskapliga fakta och resonemang kommer då inte till uttryck.

Att tysta det fria samtalet på detta vis, även om det sker ”direktdemokratiskt” genom votering är alltså inte enbart att utesluta den fria samtalet men även att utesluta den upplysta demokratin, såsom den givetvis är tänkt att fungera. Det parti som avses har därför, enligt denna logik, tragikomiskt nog, helt ”direktdemokratiskt” utan logisk grund uteslutit det egna partiet ur de grundläggande demokratiska principerna.

2. Den s.k. ”flytande demokratin” dvs. en blandning mellan representativitet och direktdemokrati uppfanns tidigt i partiets historia, då jag medverkade och är, på individens egen begäran, tänkt att fungera digitalt i det parti som avses. Väl så, men det som i denna process tidigare sågs som självklart, nämligen verifierbarhet, samt sedermera logiken med krypteringsdosa som skulle garantera både anonymitet och öppenhet samtidigt plus politisk frihet, har nu kastats på soptippen av den nya majoriteten, till synes helt utan logisk grund, och måste anses vara politiskt oansvarigt eller ren förstörelse. Inget har mig veterligen inletts för att lösa något som helst av detta preventivt, utom jag som har dragit i nödbromsen och klivit av det urspårade tåget, samt har startat Vetenskapliga partiet, som ett direkt resultat av denna icke-demokrati.

3. Platons sats, om att demokrati alltid leder till despotism, är givetvis synnerligen träffande. I partiet där jag skiftat uppgift altruistiskt och lämnat talesperson-position till annan, i full tillit, har jag fått möta viss besvikelse i utförandet, vilket givetvis i viss mån måste förväntas och förlåtas. Detta har dock inte lett till att jag lämnat partiet. Men maktviljan och egocentrism, hos de som nu söndrat det parti som avses, är synnerligen makaber. Att medelst grav stamning, som talesperson, hacka sönder partiet är liksom pricken över i:et i egocentrism, anser jag.

Med anledning av citatet:

”Om folk verkligen hade varit för dumma för att begripa något om politik borde vi inte ha demokrati överhuvudtaget. Men nu har vi det och det finns inget som tyder på att folk skulle bli dummare med direktdemokrati.”

Mitt svar på detta citat är:

I partiet som avses tycks det mig att folk som medverkar aktivt blivit dummare, samt alltmer inte vill, eller inte kan, begripa något om politik, samt att de individer som nu är i majoritet, i detta parti, givetvis inte borde deltaga i demokratin över huvud taget.

Visserligen anser de flesta att Sverige har demokrati trots Polisspåret och Estoniakatastrofen, där många socialdemokratiska poliser dog, och trots den enkelriktade media vi har i Sverige, men jag är inte helt enig i att denna demokrati, som går lydigt i banksters ledband, verkligen försöker skapa medvetenhet, och med det resultat partiet som partiet fråga visar upp, så anser jag istället att partiet i fråga bevisat motsatsen av sitt eget påstående.

OM folkflertalet inom partierna verkligen hade varit intelligenta nog att lära sig konsten att tänka rätt, d.v.s. filosofi, och förstå lite grann om hur hjärnan fungerar, d.v.s. psykologi, samt gjorde lite meditation eller introspektion för att till fullo kunna vara öppen för sanningen, smälta kunskapen och få ett större medvetande, så hade demokrati givetvis varit att rekommendera, men nu är det, enligt min egen erfarenhet, inte alls så. Jag baserar det på min egen erfarenhet av detta partis, Miljöpartiets och även Gröna partiets förfall.

Individer som engagerar sig i partier verkar i allmänhet vara särdeles mentalt otillräckliga för uppgiften, för att strikt hålla sig till sanningen, såsom jag evidensbaserar den och verkligen ser den. Det är i sig inget problem om de okunniga lär sig att med glädje följa de personer med intellekt, som kan visa vägen, men så är ju inte fallet i partiet som avses.

Det tycks det mig som om ateism, i betydelsen att man inte låser fast sig i en religiös dogm, har större samband med intelligens, än direktdemokrati medelst blint tyckande och tryckande utan föregående diskurs. Deliberativ diskurs skapar dock sannolikt mer intelligens, men den har uteslutits.

Och ser man trenden i det parti som avses, samt Miljöpartiet och Gröna partiet tycks det mig att ju längre de tillåts existera, att medvetenheten lämnar partierna och lägre intelligens tar över i majoritet. Ser vi ett krig mellan ointelligens och intelligens här? Ja. jag tror det, samt förmodligen av logiken som följer av resonemanget, sannolikt ett krig mellan blint religiösa och korrekt tänkande individer.

Det parti som avses ville, som sagt, ta bort diskurser innan beslut etc. och de länkade om åratal av bloggposter som ledde folk till partiet. Majoriteten beslutade dessutom att ta bort en fin samling av relevanta demokraticitat som nu istället finns att beskåda i Vetenskapliga partiet.

Gröna partiet ville inte vara ett konsekvent grönt parti som löser överbefolkningen. Och MP har blivit ytterligare ett parti som är fullt av folk för krig, EU och tillväxt, något som givetvis inte kan anses vara grönt alls, något som även Birger Schlaug reagerar på med avsky, även om han tycks ha fastnat i sin havskajak och inte vill medverka till lösningen längre.

Jag försökte få till stånd uteslutningar av mentalt mindre bemedlade, jag försökte införa demokratikörkort etc., men beslutade till sist att lämna de sjunkande skeppen, som hade blivit totalt infiltrerade av stackars mentalt otillräckliga individer, och istället själv skapa något som fungerar bättre.

För att göra det tragiska komiskt kan Vetenskapliga partiet i sammanhanget ses som en gigantisk analdildo mot ovanstående fenomen. För de som råkar ha fått otrevlig behandling av Analdoktorn, som faktiskt medverkat i partiet, ber jag om ursäkt på förhand, men jag kan faktiskt inte låta bli att göra liknelsen.

Jag personligen skall, i så fall, i denna liknelse som partiledare/spärrvakt ses som den altruistiske ingenjör som försöker koppla denna gigantiska analdildo till en kraftfull maskin, låt oss för skoj skull kalla den ”Stimuli 2000”.

Denna ”Stimuli 2000”-maskin kommer hanteras tillsammans av andra vetenskapligt lagda människor som vill få ett slut på lustigheterna i svensk politik. Detta analdildo-vapen skall sedan med vetenskaplig enorm kraft anal-penetrera alla partier som styrs av mentalt mindre bemedlade människor så att luften går ur dem fullständigt, så att slutresultatet kan bli en frisk och vetenskapligt genomtänkt direktdemokrati för folkflertalet, istället för en Idiokrati som alla ser ner på.

För jag kan idag inte tänka mig något bättre än en genomtänkt direktdemokrati, enligt Vetenskapliga partiets modell, där deliberativ diskurs mellan människor, som lärt sig tänka rätt, styr samhällets framtid och det var så partiet i fråga såg ut förut. Jag kan ej heller tänka mig något sämre än den infiltration och förstörelse, av mindre mentalt bemedlade människor, som jag erfarit genom det parti som avses, samt Miljöpartiet och Gröna partiet. För mig representerar dessa partier, sannolikt tillsammans med de flesta andra partier, de sämsta formerna av ”demokrati”, där även tanken på att skapa konsensus missbrukats i det grövsta, genom att låta mindre mentalt bemedlade blockera försök till grön utveckling, helt utan krav på logiska resonemang.

Dordevic har givetvis rätt. Partierna ska inte bort medelst tvång, inte ens det parti som avses, GP eller MP. De ska röstas bort av alltmer medvetna människor, i val efter val. Vetenskapliga partiet ska förhoppningsvis röstas in.

Nya partier kan växa som svampar ur marken. Vart och ett av partierna har givetvis rätt att vara med, MEN givetvis kommer flertalet partier alltid försöka utesluta varann på olika vis i kampen om makten, samt t.o.m. utesluta sig själva, såsom jag anser att det parti som avses nu valt att göra.

Ett ärligt demokratiskt parti, som på riktigt hyllar demokratin och allas rätt att medverka i olika partier, deltar givetvis i en valteknisk samverkan med nästan vilket parti som helst. Ett oärligt samverkar inte. Det är en oomkullrunkelig sanning. Samverkan och demokrati, på riktigt, kräver ett djupare medvetande, ett medvetande som mindre mentalt bemedlade varken kan ha eller vill ha.

Långt innan valspurten och i valspurten 2010, då jag satte massiv prägel på det parti som avses, tillsammans med andra som förstod vikten av samverkan, så inbjöd det parti som avses andra partier till valsamverkan, bl.a. Fi och Piratpartiet, partier som givetvis misslyckades totalt att ta sig förbi 4%, eftersom de inte följde vår då mentalt friska rekommendation. Hade de valsamverkat så hade sannolikt svensk politik sett helt annorlunda ut idag.

Genom den nuvarande infiltrationen, av det parti som avses, är denna typ av samarbetsvilja nu borta och historia. De mindre mentalt bemedlade, i det parti som avses, förstår inte att andra partier inte vill valsamverka på detta partis egna villkor och har heller inte längre den mentala förmågan att anpassa sitt tänk efter verkligheten.

Andra partier har dessutom fler anledningar att inte gå in i partiet som avses. E-demokratin är de facto inte mogen eftersom det saknas dedikerade krypteringsdosor, som man kan ha tillit till, och det är ändå långt ifrån alla som vill ha E-demokrati, även om den skulle fungera optimalt. Det tar inte det parti som avses hänsyn till, utan vekar i sekteristisk blindo för ett digitalt enpartisystem som i nuvarande form kan hamna i händerna på vilken tekniskt kunnig manipulatör som helst.

Och Dordevic har rätt igen. Vetenskapliga partiet påminner lite om Platons filosofi om att filosofer bör styra världen, samt även om Zeitgeiströrelsens vetenskapliga politiska konsensusteori.

Och jag tror Dordevic har rätt igen. Jag tror att vi kan komma väldigt långt inom politiken genom att kunna skilja vetenskapliga bevis från vetenskapliga dogmer, samt genom att skilja på majoritetens fiktioner om hur det förhåller sig från verkligheten.

Men Zeitgeiströrelsen verkar tyvärr ha låst sig på helt vanligt religiöst manér och vill medelst masshjärntvätt, inkluderande katastrofal globaliseringshysteri, att förändringen ska ske helt utan att deltaga i demokratin. Jag tror istället att förändringen enbart kan ske genom politiken och genom demokratin, såvida vi inte talar om en revolution, som stöds av mer än 85% av folket, och enbart för att vi anser oss ha förlorat demokratin.

Jovisst. Jag är delvis enig och delvis oenig med Dordevic. Just nu har vi en slags skendemokrati, eftersom media-strukturen (och även det parti som avses lustigt nog) tystar debatter, som många vill ha, samt att 4%-spärren och andra matematiska valtrix på ett onaturligt vis tvingar fram valteknisk samverkan för att folket ska kunna nå ut med sin vilja genom nya partier.

Men om man väljer att se det positivt så kan samverkan, mellan mer mentalt bemedlade partier, vara en fullt möjlig väg att gå, men en vilja till samverkan mellan partier kräver faktiskt intelligens hos den majoritet, eller den elit, som styr dem.

Javisst. Vi behöver nya partier. Jag har inget emot fler partier som Vetenskapliga partiet, men varnar härmed för intern direktdemokrati som enkelt kan öppna upp för infiltration och förstörelse. Direktdemokrati är ett mycket bra och skarpt verktyg som bör hanteras av mentalt fullt bemedlade.

Ja. Låt fler genomtänkta partier växa som svampar ur marken, och vart och ett av partierna har då givetvis rätt att vara med i Valsamverkanspartiet.
Visserligen är det direktdemokratiska parti som avses, enligt min egen mening, just nu inte enbart ett dåligt redskap för Vetenskapliga partiet, utan dessutom rentutav farligt för alla medverkande, p.g.a. bristande diskurs innan votering, bristande verifierbarhet, samt osäker teknologi, och de personer som styr, det parti som avses, verkar heller inte ha intresse av att förbättra den saken, men jag är ändå för samverkan och att bemöta deras talespersoner i sakliga debatter i valet 2014.

Det avfärdande och förringande av trovärdighet, som givetvis kan uppfattas och de fakta som finns vid handen, om personer, hur de agerat, samt ev. personangrepp, samt ev. förtal, samt s.k. ärekränkning, som ev. kan uppfattas handlar inte om sådant alls från min sida, men i grunden om att jag presenterar sanningen, som den faktiskt helt evident är, samt att vissa inte tål den sanningen och känner att sanningen kränker dem. Välkommen till politiken!

Sanningen kan dock aldrig skada. Det är enbart motståndet mot sanningen som gör ont. Är det jag säger inte sant, så behöver man inte alls bli arg eller ledsen, enbart lugnt dementera. Är det sant och man inte gillar sanningen, då har man ett inre mentalt arbete att hantera, kanske genom psykolog.

Att det parti som avses, snabbt och impulsivt valde en gravt stammande individ som talesperson, det är också sanningen och detta ligger dem givetvis i fatet. De vägrade att diskutera saken mer ingående eller presentera youtube-klipp av kandidaterna för talespersons-posten innan valet. Detta är sanningen, så som jag såg den då det skedde. Ett löjeväckande försök till sabotage av direktdemokratin? Jo. Det tror jag. Vetenskapliga partiet är därför, just nu, det enda logiska alternativet. Ett parti som kan garantera att en sådan upprepning inte sker.

Att ”Inklusive Partipolitik” alltid kommer ha vetenskaplig grund låter bra i Dordevics text. Med vetenskap som grund och en viss generell inriktning, som ex. fred, balans med naturen och det bästa för kommande generationer, så tror jag man kan komma väldigt långt. Hur detta åstadkoms bäst kan garanterat vetenskapsmän sammanfatta i rapporter som baserar sig på fakta.

Att ”Inklusive Partipolitik” samarbetar med ”fienden” är en intressant sak som Dordevic tar upp. Den enda ”fienden” tycks alltså vara den majoritet som inte vill ha ”Inklusive Partipolitik”, alltså hittills bevisligen alla partier utom Vetenskapliga partiet, om vi förstått er projektgrupp rätt.

Vetenskapliga partiet är bevisligen det enda parti som med stort självförtroende är villigt att hjälpa vilket annat parti som helst in i riksdagen, helt utan att detta parti behöver göra avkall på sin egen funktion, eller riskera att bli ett offer för bristfällig E-demokrati, som de inte vill ha.

Allt Gott, Dordevic :-)

Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

P.S. Intressant att du noterat att många anhängare till vetenskap ofta är anhängare, på ett religiöst blint vis, vilket givetvis inte är vetenskapens sanna natur. Så tycks mig även en majoritet av TZM:s medlemmar oftast fungera och senast häromdagen noterade jag samma sak i en artikel av Jonas Sjöstedt där den samlade ”klimateliten”, som han menade, tyckte saker och att därför tyckte Jonas helt sonika samma sak, utan att titta djupare på fakta. Och ett personligt tips: Lägg din tid på ett parti som är en del av lösningen, inte en del av problemet!

4 reaktioner till “Vetenskaplig demokratisering av politiken med full kraft

 1. Blev nyfiken och ville fördjupa mig i detta med deliberativ demokrati, direktdemokrati och inklusivitet. När jag läste på Wikipedia såg det ut som om deliberativ demokrati och direktdemokrati var motsatser som inte skulle gå att förena. Är vetenskapliga partiet först med att kombinera dessa tillvägagångssätt? Hoppas frågan inte är korkad, är verkligen nybörjare när det gäller detta ämne.

  Sedan hamnade jag på Patrique Dordevics blog om inklusive partipolitik vilket var mycket intressant och lärorikt och fastnade på ”När man erbjuds att deltaga i politiskt inklusiva sammanhang” ”kan man stöta på egen rädsla för extremiteter.” Jag har funderat mycket på det, att andra partier säkert tycker att vetenskapliga partiet har extrema åsikter, och därför inte vågar valsamverka, vilket har med min egen rädsla att göra: känner att jag börjar omvärdera min syn på människor som tror på och tillämpar en dogmatisk religion och tanken är ny och känns obekväm. Läste artikeln som Jimmy Åkeson hade skrivit om att vi tillåter svenska muslimer att ta mer och mer plats med sin tro i Sverige och kände att jag nog höll med honom vilket jag aldrig tidigare gjort. Tänker mig in i en situation att jag skulle dela ut Vetenskapliga partiets program på stan och ge det till en muslim. Läskigt, en troende muslim skulle med all säkerhet känna sig ickerespekterad och kanske tom hatisk mot partiet och förstås då också mot mig. Jag är verkligen av den åsikten att de dogmatiska religionerna bromsar utvecklingen och skapar konflikter och problem, men att stå för det öppet finner jag svårt, då de flesta utövarna av dessa religioner är vanliga fina medmänniskor som inte skulle förstå alls varför partiet (och jag) vill begränsa deras frihet att utöva sin religion. Måste nog släppa min illusion om att vara omtyckt av alla, men att få en så stor grupp människor emot sig, skrämmer mig som sagt. Tar tacksamt emot feedback på detta…

  1. Jag tror inte alls inte att Vetenskapliga partiet är först med att kombinera deliberativ demokrati (uppfunnet av Jürgen Habermas) med direktdemokrati, men frågan är alls inte är korkad, så att du verkligen är nybörjare betvivlar jag.

   Jag var med och startade upp Aktiv Demokrati, men partiet infiltrerades och blev mindre mentalt friskt. Människor som deltog insåg inte vikten av analys och samtal innan formandet av åsikter och beslut.

   AD införde ett overifierbart valsystem och tillsatte i all hast en ny styrelse, samt en stammande talesperson med motoriska problem och de tog bort åratal av länkningar som jag skapat som ledde in i partiet.

   Dessa individer visade upp det allra sämsta med en okontrollerad direktdemokrati och jag känner på mig att de inte är färdiga än, det kan t.o.m. vara en borgerlig plan för att förhindra det som borgarna hatar allra mest, en riktig folklig demokrati, men på sätt å vis är det bra att jag vaknade upp ur min slummer. Alla människor som vill vara med och bestämma bör faktiskt inte vara det, många bör faktiskt uteslutas pga. inkompetens i att tänka rätt.

   Därför är styrningen av Vetenskapliga partiet mycket rimlig. En stark ledning som strävar efter vetenskaplig analys och konsensus mellan intelligenta individer, skyddat från infiltration och förstörelse,

   Om andra partier tycker att Vetenskapliga partiet har extrema åsikter får de gärna ta en deliberativ diskurs med oss om den saken, gärna offentligt. Sanningen tål deliberativ diskurs, men jag tror att andra partier är livrädda för oss. Vi säger sanningen med emotionell korrekthet. Detta är nytt och skrämmande för de politiker som inte vet hur man tänker rätt.

   Resultatet blir är att vi vinner varje debatt eftersom vi ändrar åsikt när vi överbevisas med fakta. Så fungerar inte vanliga partier. De styrs av prestige och av intern demokrati i händerna på virrpannor.

   Vetenskapliga partiet är för politiken vad vetenskapen är för religionen eller vad atronomin är för astrologin, nämligen spiken i kistan….ja, om man nu har alla hästarna i båset…

   Jimmy Åkeson uttrycker sig väldigt milt, han är givetvis tvungen, eftersom motståndarna annars spelar ”rasist”-kortet mot honom eller kanske t.o.m. dödar honom.

   Om man låter avhoppade muslimer uttala sig och citera Koranen får det rätt emotionell tyngd. Då kommer människor förstå vad Islam oomkullrunkeligen innebär. Problemet är att avhopparna resten av livet tvingas leva under dödshot, men det är detta vi behöver så att människor förstår på djupet att Islam inte är en vanlig religion.

   Islam är de facto en våldsam sekt där avhoppare mördas, en sekt som inte ens döljer dessa verser i sin heliga skrift. Ordet mångkultur sätts nu samman med ordet ”döda”, inte enbart i skriften, men i realiteten.

   Detta är givetvis inte acceptabelt. Det är respektlöst mot sekulära muslimer som har flytt dessa kulturer i fruktan för sina liv, i hopp om att kunna leva i frihet och tycka och tänka fritt. Nu drar politikerna in problemet i Sverige, men politikerna är för fega för att erkänna sitt fatala misstag och rätta till misstaget.

   Även om jag anser att vi är emotionellt korrekta mot alla som idag kallar sig muslimer, t.o.m. mer korrekta än hycklande partier som är för att barn ska få beslöjas eller skäras i genitalierna mot sin vilja, så inser jag att Vetenskapliga partiet kommer möta hårt motstånd hos sektens extremister…

   …så jag inser givetvis att du har rätt när du inser att du inte ska dela ut Vetenskapliga partiets information på stan hur som helst. Du måste arbeta säkert, men samtidigt effektivt. Du måste arbeta med förnuft och känsla.

   Varför ska du ex. tala om Vetenskapliga partiet med en troende person?
   Ta det sakta, steg för steg, uppge ett falskt namn om du tillfrågas, byt klädsel, byt statsdel etc. etc. !

   Fråga en troende person först och främst om personen faktiskt tror att jorden skapads på sex dagar eller liknande! Säg att du tror på vetenskapens version mer. Förstå att personen faktiskt måste tvivla på de enklaste saker innan vidare upplysning faktiskt är möjlig! Fråga om de känner till darwinismen etc. etc. ! Personen måste ha en inre motivation att veta sanningen om personen ska ha en chans till att vakna upp ur blind tro.

   Jag vet att vissa har fått ordet ”respekt” om bakfoten. Konkret innebär ”respekt” att man värdesätter en persons egenskaper, men hur kan man respektera att en person vill döda en annan för att de inte tror på samma saker? Det blir omöjligt.

   Endast då respekt går åt båda hållen kan respekt bli möjlig i längden. Så länge vi är emotionellt korrekta och visar en framtid för individen i vårt system är vi respektfulla, anser jag, men hur kan vi respektera en sekt som dödar otrogna, t.o.m. otrogna i andra muslimska sekter?

   Den som vill döda de otrogna är enligt min mening moraliskt imbecill, mentalt sjuk och behöver behandling, ev. permanent inlåsning. Den som propagerar för en skrift som innehåller dessa ord är, enligt min egen mening en mentalt sjuk individ och respektlös och farlig uppviglare, direkt eller indirekt.

   Jo. jag förstår dig. Men när Vetenskapliga partiet kommer till makten kommer du strax kunna ha helt uppenbara och fria åsikter i Sverige igen. Att stå för det öppet innebär idag att du behöver beskydd. Tråkigt, men ett faktum, tack vare okunniga politiker i de flesta partier som importerat dagens problem.

   Om de flesta utövarna av dessa religioner vore vanliga fina medmänniskor som inte förstår alls varför partiet (och du) vill begränsa deras frihet att utöva sin sekteristiska religion bör de faktiskt läsa sin egna heliga skrift och lyssna på avhoppare!

   Att vara rädd är ok. Det är mänskligt. I meditation kan du prova att se sanningen. Andas djupt. Se att ditt liv är kort! Se vår blåa planet sväva där i rymden med allt det vackra livet! Se framtiden med överpopulation och kärnvapenkrig om vi inte gör något, se freden och oss alla i balans med naturen i framtiden om vi lyckas! Se ditt eftermäle om vi lyckas! Se hur du maximerar din effektivitet i djungeln genom lämplig försiktighet!

   Jo. Som ”otrogen” den våldsamma sekten måste du nog släppa din illusion om att vara omtyckt av alla. Men jag tror egentligen inte att det finns så många riktiga muslimer och där är jag rörande enig med Muhammed, det finns nog mest kafirer.

   De som är riktiga muslimer, enligt Koranen, är ganska få, synnerligen gravt mentalt sjuka, enligt västliga mått mätt, och givetvis extremt farliga. Samtidigt känner jag sympati med Muhammed. Han trodde nog verkligen att han talade med Gud när han skapade sin religion. Det är lätt att förstå att många följt honom speciellt då de hotas med döden, ändå är avhoppet ur sekten logisk och emotionellt korrekt idag när vi vet bättre.

   Med bra lagar kan vi hjälpa de sekulära muslimerna ut ur sekten.

   1. Tack Martin! Då var det inte en obefogad rädsla som jag borde möta och jobba mig igenom som jag först tänkte. Hoppas du tar hand om och skyddar dig själv också. Tänk att det ska vara förknippat med livsfara att säga sanningen! Undrar när det kommer att förändras, antar att den dagen kommer när tillräckligt många blivit tillräckligt medvetna…

    Det verkar vara ett riktigt tufft arbete att bevara ett parti rent från infiltration och fokuserat på sina huvudmål. Bra att vetenskapliga partiet har en spärrvakt, och att det är du, som vad jag hittills har sett, kompromisslöst verkar hålla fokus. Mitt förtroende växer!

    Har en önskan om att så småningom ha kunskapen och medvetenheten att få delta i ett partimöte. Tycker detta är oerhört givande och utvecklande!

    1. Tacksamhet för den kommentaren. Jag vet att det är som du skriver, men samtidigt känns det gott att någon annan förstår det också och känner likadant. Fö. Undvik att posta detaljer om din familj eller andra detaljer som är olämpliga! Jag raderar givetvis när jag ser det, men var alltid medveten!

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s