”WordPress.com”, ”.se” och seriositet

Hej Andreas, min kära partikollega!

Först ordet ödmjuk.

Ödmjukhet är en personlig egenskap. En ödmjuk person har en balanserad självuppfattning och är medveten om sina begränsningar.

Jag är en person som ser möjligheter, inte begränsningar.

Procrastination is illogical from every viewpoint. It is like the man who wanted to cross the stream, so he sat on the bank to wait for all the water to run by. – VERNON HOWARD

Besläktade begrepp är frid , anspråkslöshet och respektfullhet.

ATT VARA INOM POLITIKEN ÄR ATT GÖRA ANSPRÅK OCH VI, TILL SKILLNAD FRÅN DE FLESTA ANDRA PARTIER, RESPEKTERAR FRAMTIDENS GENERATIONER.

Varken den kristna medeltida filosofin i Augustinus tappning eller den aristoteliska dygdeetiken anser dock att ödmjukhet är en dygd OCH DET GÖR INTE JAG HELLER, DET ÄR TVÄRTOM MOTSATSEN TILL DYGD, ANSER JAG.

Ursäkta om du ogillar detta svars offentlighet, men jag anser att ditt privata mail i vilket du uppmanar mig till ”ödmjukhet” krävde det. Jag väljer att följa min egen rekommendation att publicera mer av ren säkerhet samt att inte förlora tid i evigt dolt introvert hårklyveri.

Först och främst vill jag att du, som defacto inte bidragit mycket aktivt, ska vara mer mjuk inför vad jag säger till dig och vara medveten om tidsperspektivet nu. Valsedlar med personer, oavsett om det sker med Valsamverkanspartiet eller med Vetenskapliga partiet, ska beställas och distribueras i god tid innan valet. Ändringar i programmet och folket på listan måste vara klara i god tid innan dess. Har du inte fått arslet ur vagnen innan dess vill jag inte se någonting alls.

Jag rekommenderar minst 14 fullgoda individer, dvs. ca 4% av 359 riksdagsledamöter, så vänligen, satsa din energi där den gör nytta! Glöm de mentalt sjuka negativa individerna och bli mer positivt inställd själv! Finn de mentalt friska och positiva som vill och kan bidra! De andra är inte relevanta för framtidens generationer.

Jag förstår att du har en speciell uppfattning som har jobbat i IT-branschen i över 10 år. Att wordpress.com inte skulle andas seriositet har vi olika uppfattning om. Kanske är det en uppfattning som finns att man ska ha en .se-domän och betala till .se och ha sin hemsida sparad i ett av alla webhotell som finns för detta för att vara seriös bland ”it-folk”, men slutligen handlar det om innehållet ändå och i det sista verkar vi eniga. Om ”it-folk” anser annorlunda bör de ha riktiga skäl, inte jargonger. För de flesta inom IT tror jag det handlar om annonsering och pengar via egen domän och egen annonsering och givetvis om att de själva vill kalla sig seriösa. Sanningshalten i det kan jag dock inte alltid hålla med om.

Vad gäller säkerheten hänger den på människorna bakom webhotellet eller servern och där har jag mer tillit till wordpress.com än till något annat webhotell som jag känner till inom Sverige. Jag har nämligen varit med förr och sett avigsidorna med flera existerande webhotell  och vill inte lägga energi på detta för det är helt ovidkommande och tidskrävande för mig.

Jag är inte enig i att egna mailadresser behövs. Jag anser heller inte att säkerheten ökar med en egen domän och egna mailadresser eller ens egen server med tanke på den typ av omfattande signalspaning som bedrivs idag där tom stark kryptering knäcks. Öppenhet i kommunikationen i bloggar och forum, anser jag, ökar säkerheten om att vi når ut och når fram annars är det en ”dedicated trusted computer voting device” som gäller om man vill kommunicera hemligt.

Jag vill givetvis att du ska engagera dig och kommer givetvis överväga allt du säger, men börja med riktiga argument annars kan det hända att du skapar ett problem som inte finns.

1. Jag är och har alltid varit villig att förändra alla inlägg på sidan där påståenden inte kan styrkas av empiri, forskning eller logiska resonemang. Påståenden som saknar denna grund bör givetvis presenteras som spekulationer eller hypoteser eller kompletteras med kommentarer om detta. Det är din uppgift att anmärka på sådant som fattas för att förbättra saken. Det har du inte gjort. Lägg gärna energin där!

2. Visst vet jag att min ”elitistiska” retorik kan störa människor enormt mycket, speciellt om de ser ner på sin egen förmåga och inte kan acceptera en lägre förmåga och inte gillar sanningen om detta faktum, samtidigt har vi målet att verkligen INTE bli som de andra partierna, dvs. styrda av mindre mentalt bemedlade såsom majoriteten i MP, GP och de andra partierna oftast är, dvs. människor som inte vill se sanningen, ex. tror att människor kan leva på en yta stor som Gotland att befolkningens storlek i kombination med resursförbrukning inte är ett problem etc. Varför ska vi låta dessa knäppgökar styra Sverige egentligen? Tror du verkligen att vanligt folk på valdagen vill att dessa individer styr Sverige?

Det är min uppfattning att det kan gynna partiet på lång sikt att faktiskt bli hatad av dessa individer. Det är min uppfattning att en hård attityd som läxar upp folks medvetanden leder till mer vakenhet på lång sikt och att deras negativa omdömen om oss leder oss till framgång. Det finns en viss medial poäng med att vara det mest hatade partiet dessutom. Dålig publicitet kan vara bra publicitet då folk ogillar de politiker som idag styr Sverige och världen käpprätt åt helvete, rent ut sagt. Se ex. hur det hatade SD nu är tredje största parti tack vare media!

3. Jag är oenig i att vi inte ska kunna skriva privata bloggposter som helt vanliga bloggare som undertecknar våra alster med eget namn och titel, men givetvis gynnas vi av att ha väl förankrade påståenden och hjälpa varann med detta. Idag har medierna massor av uttalanden att använda sig av från människors twitter, facebook och privata bloggar. Exakt var de publiceras förändrar egentligen ingenting. Det är återigen innehåller som räknas.

4. Det finns för och nackdelar att skriva genomtänkta inlägg på sociala medier där jag signerar med ”partiledare”. Jag ser fler fördelar än nackdelar. Vill du ha en egen titel så tänk ut en sådan, ex. ledamot i centralkommitén eller vice partiledare! Att det skulle vara ogenomtänkt är jag oenig i, men det får vara din åsikt tills du styrker det med bättre sakargument emot som jag inte tänkt på för då kan vi kanske bli eniga. Personligen tror jag din åsikt bottnar i mer introvert personlighet, inget annat, knappast avund. Meditera på saken och se vad det är och meddela om detta! Är du introvert acceptera att partiledaren är extravert är det avund så starta ditt eget parti och valsamverka genom Valsamverkanspartiet!

5. Jag ämnar INTE vara ”ödmjuk” såsom ordet är sammansatt eftersom jag ser det som ett kontrollord av människor som enligt logiken i ordet är allt annat än ”ödmjuka”. För mig betyder ordet att vara mjuk inför ödet och vill man påverka politiken är ordet givetvis rent logiskt ett mycket enfaldigt ord. Ödmjukhet är ett ord som önskar få andra människor att lyda ens egen vilja. Om du menar ”snäll” och vill att jag ska uttrycka mig ”snällare” så är ju frågan om man ska vara snäll när andra beter sig som skitstövlar som inte bryr sig om framtidens generationer annat än i sina ”ödmjuka”/”snälla” tal eller e-mail, men sedan, defacto, inte gör något i verklig handling. Gör det!

6. Javisst. Min stil är ofta både spontan och känslomässig likväl som jag försöker balansera detta med kall logik. Det hänger samman med att jag har hjärta och kreativitet förutom intellekt. Visserligen skulle detta kunna undertryckas, men jag ser massvis med fördelar med att vara balanserad precis på det viset. Jag känner ingen rädsla att yttra mig fritt. För mig framstår den kompletta ärliga människan nämligen som mest intelligent.

Några övriga saker:
1. Jo. I ett vanligt parti måste en partiledare dölja egna uppfattningar och representera majoritetens virriga politik med övertygelse i en retorisk pajkastning som, för att uttrycka sig”snällare”, inte luktar jordgubbstårta. Det är min åsikt att vetenskaplighet och deliberativ diskurs inte kan uppstå i en sådan situation. Därför är både du och jag och alla andra jag placerar på listan lika delar av partiet. Du och jag uttrycker egna ståndpunkter med de vetenskapliga fakta som vi har som grund. Partiets ståndpunkter ska vara både dina och mina ståndpunkter annars har vi mer undersökningar att göra och deliberativ diskurs att genomföra, anser jag. Du ska ha klart för dig att jag ändrar uppfattning med fakta, bevis och deliberativ diskurs och jag förväntar mig att du gör detsamma. Du ska även ha klart för dig att detta parti inte fungerar som ett vanligt parti där majoriteten styr. Här styr deliberativ diskurs och konsensus så långt som möjligt med Vetenskapligt underlag som grund. Det finns dessutom en trygghet i att jag är permanent spärrvakt som partiledare så att infiltration inte kan ske. Jag hoppas du ser det som positivt.

2. Det partiprogram jag skapat kan förändras men det bör givetvis inte förändras medelst grupp-psykologiska trix och inte med majoritetsbeslut. Det ska inte kompromissas, men sanningen skall sökas. Sanningen kompromissar inte för det finns bara en sanning och vill man se den så finner man den.

3. Jag förespråkar vetenskap och partiprogrammet kan förändras medelst påståenden som kan styrkas av fakta eller logiska resonemang.

4. Eventuella diskussioner sköter vi som vi vill. Jag är för offentlighet i diskursen. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta, anser jag, och nu anser jag att du i viss mån visar upp ett tänkande som sannolikt bottnar i obefogad rädsla och att du behöver meditera på saken. Jag anser inte jag kan säga det snällare.

Ditt förslag på arbetssätt vill jag också kommentera:
1. Grundvisionen är framtagen. Vetenskapliga partiet är inte tänkt att vara en blandning av andra partiers visioner men har i viss mån visat sig bli det, det underlättar givetvis för att förstå vad partiet vill och bidrar sannolikt delvis till attraktionskraften för väljarna. Det är min tanke. Men Nej. Vetenskap är något HELT OBEROENDE AV politiska ideologier och jag har därför inte utgått från andra partier när jag utformat politiken som vi vill föra, jag har dock dragit paralleller för att visa att det finns samarbetsmöjligheter i olika frågor med olika partier. Partiets program återknyter till hållbar utveckling och livskvalité FÖR OSS ALLA OCH FRAMTIDENS GENERATIONER.

2. Tag gärna fram en offentlig lista med ämnen för partiprogrammet! Utgå gärna från befintliga texter!

3. Skriv gärna offentliga förslag på beskrivande och argumenterande text för varje ämne! Det är något sent påtänkt, men det är på tiden att du börjar bidra positivt och aktivt, Andreas! När vi är eniga går det in i programmet. Samtidigt anser jag inte att det är av hög prioritet. Fler fullgoda positiva personer i partiet är högsta prioritet. Gnällspikarna bör du faktiskt ignorera. De tar bara din energi. Agera positivt och konstruktivt!

4. Skriv gärna offentliga förslag på en pressrelease med mötestid, plats etc. Föranmälan med personnummer och namn är ett krav så att viss säkerhetskontroll och annan kontroll kan utföras. Deltagare ska kunna ansöka om medlemskap, dock inte automatiskt bli medlemmar. De ska meditera, de ska ha alla hästarna i båset och de ska acceptera den deliberativa ordningen på mötet och i partiet. Mötet skall styras av dig eller mig som mötesordförande. Jag vill ha med personer som kan fungera i vetenskapliga partiet och göra det attraktivt för fler vetenskalpligt lagda individer. Annat måste avvisas från mötet och från partiet. Det handlar inte om elakhet, tvärtom. Det är snällt mot positiva och seriösa människor som vill göra allt för framtidens generationer att partiet är sunt och friskt. Så upprätthållande av ordning måste även ske på själva mötet där ordningsvakter sköter både visitering och avvisning. Partiet måste hållas mentalt friskt om det ska kunna bli attraktivt på valdagen. Bidra positivt alltid!

5. Jo. Jag skriver ju massvis med debattartiklar på bloggen som lyfter viktiga samhällsfrågor ur ett vetenskapligt perspektiv även om de givetvis kan finslipas. Jag försöker rida på vågorna på aktuella ämnen och kopplar dem till aktuella tidningsartiklar. Det är givetvis svårt att hålla hög vetenskaplig kvalité samtidigt som man vill lägga ut texter i aktuella ämnen så man syns. Där finns en motsättning givetvis. Hur viktigt det är att torka sig i arslet innan man skiter kan dock diskuteras. Få väljare förväntar sig perfektion jämt, tror jag. Jag anser att vi kan göra båda delar. Vi kan lägga ut snabbt, dementera felaktigheter och lägga till faktauppgifter i kommentarerna, anser jag. Du har dock inte komenterat någonting. DET är ett mycket märkligt faktum. Hur kommer det sig? Samtidigt ser jag att du lagt ut människor som gör aerobics i blåa tights på Facebook… inget ont i det, men det kan tänkas att du kanske kan lägga lite mer tid på partiaktiviteter? Gör gärna det!

6. Huruvida medier kommer rikta sina strålkastare åt vårt håll återstår att se. Blir vi inte tillräckligt många som vill och kan dra lasset kan det vara bättre att vid en viss tidpunkt uppmana folk att rösta på partier som kan komma över 4% i valet och gärna uttrycka vår indignation och besvikelse över de egoister som inte stöttat oss mer aktivt och meddela hur vi nu tvingas rösta och varför vi tycker detta.

Jo. Jag sätter press på folk och det ogillas givetvis. Kanske känner du att jag sätter press på dig också, Andreas? Men ok. Visserligen stryker jag ingen medhårs när de enbart gnäller på allt och alla. De som inte bidrar positivt och aktivt till lösningen är defacto inte en del av lösningen och därmed ett direkt hot mot framtidens generationer. Det är inte en åsikt, men ett faktum med vetenskapligt underlag. Därför, bidra gärna!

Meditera på saken!

Det kan tänkas att du kommer fram till att jag egentligen är den snällaste man du någonsin träffat som inte enbart säger att jag vill rädda framtidens generationer, men också agerar på det nästan varje dag och vad gör egentligen du? Gnäller om min ”ödmjukhet” i mailkonversation?

Meditera och återkom och bidra positivt och konstruktivt istället! Både du och jag vet det sannolika ”ödet” om vi inte lyckas. Ska man vara mjuk inför det ödet får man allt utbilda sina barn i väldigt speciell tillredning av råbiff.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. Dessutom noterar jag med viss glädje att Sverigedemokraterna verkar ha viss koll på vad den exponentiella funktionen innebär för framtiden i denna artikel som heter Muslimerna är vårt största utländska hot, men de verkar medvetet ha glömt bort andra religioner som är minst lika farliga.

PS2. Annonserna nedan finansierar partiets vackra publicering som levereras av WordPress.com

Annons

En reaktion till “”WordPress.com”, ”.se” och seriositet

 1. Fick nu ett negativt mail till.

  Jag är besviken på dig Andreas Larsson för din osakliga kritik via gmail och har tom. svårt att tro att en person som mediterar regelbundet som du påstod att du gjort kan åstadkomma sådant.

  En paranoid tanke slog mig. Att det faktiskt inte var du som skrev det för jag känner inte igen dig, en annan tanke är att du hjärntvättats av människor som vill skada partiet eller att luften gått ur dig pga. stress.

  Tills dina åsikter tål dagsljus är du härmed utesluten ur partiet och jag tar nu bort dig från riksdagslistan. Mitt svar på ditt mail förblir publicerat här på bloggen ifall det inte var du som faktiskt skrev det negativa mailet eller tills du byter stil och bidrar positivt till framtidens generationers väl.

  Osaklig ospecifik kritik bidrar inte till vetenskaplig utveckling. Kritik som saknar underbyggnad eller saklighet och bygger upp positivt är inte bra för Vetenskapliga partiet, för Sverige och för världens alla barn.

  Meditera dig til positivitet och konstruktivitet och återkom!

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s