Svenskarnas parti är rasister, men är Miljöpartiet ”de facto”-rasister och ”de facto”-mordiska?

Nu fick jag till en saftig och till synes fullkomligt galen rubrik, eller hur?

Rättelse: Svenskarnas parti påstår att de inte är rasister.

Men den här artikeln består faktiskt inte främst av åsikter, utan jag har försökt beskriva olika tänkvärda faktum med enkel logik och har jag några faktafel eller tankefel så upplys mig gärna om den saken!

Idag vill jag att du filosoferar lite djupare här tillsammans med mig! För vad är egentligen orsaken till ökad rasism eller främlingsfientlighet? Människor går ju inte runt och ger sig fan på att bli rasister, eller hur? Rasism eller främlingsfientlighet är naturligtvis en konsekvens av vad som sker i människors miljö och beror givetvis också av deras individuella medfödda känslighet för förändring, deras utbildningsnivå, sociala sammanhang och egen förmåga att tänka korrekt.

Känslor styr de flesta inte över alls. Känslor har de flesta av oss eller så har man dem inte. Antingen avskyr man lila lastbilar eller inte. Antingen gillar man gigantiska näsor eller inte. Samma sak är det med att kunna tänka i flera steg. Alla är helt enkelt inte lika duktiga på schack eller finner inget intresse i att tänka moralfilosofiskt eller socialpsykologiskt. Det är bara att acceptera!

Rädsla eller obehag vid synen av lila lastbilar, stora krokiga näsor, främmande kulturer, eller sprudlande intresse av dem, verkar dessutom vara resultatet av Oxytocin-nivån i kroppen, i alla fall när jag undersöker saken lite närmare.

Så återigen. Vad är egentligen orsaken till ökad rasism eller främlingsfientlighet? Påverkar den politik som ett parti står för rasismen i samhället? Ja. Det anser jag att den gör i allra högsta grad. Låt mig förklara!

1. EU-medlemskapet och frihandeln orsakar inte enbart ökade miljövidriga transporter, men skapar dessutom ett race mot den absoluta välfärdsbottnen, vilket leder till utarmning av välfärden och ökad arbetslöshet, vilket speciellt leder till att invandrare och sämre utbildade svenskar får det sämre. Detta ökar givetvis brottsligheten i samhället då invandrare och de med lägre utbildningsnivå helt naturligt blir överrepresenterade. Det är ingen laglydig invandrares fel utan en direktkonsekvens av ganska enkel logik om man kan tänka i flera steg.

Invandrare är naturligtvis också överrepresenterade i brott eftersom det alltid förekommer kriminell invandring i uppsåt att begå brott i ett land där man är okänd för polisen. Det faktum att det är tufft att etablera sig i ett nytt land av flera olika anledningar påverkar givetvis också statistiken. Punktmarkeringen ökar sedan givetvis när polisen ser ett klart samband mellan invandring och kriminalitet, oavsett om det var meningen eller ej. Detta är ett känt sociologiskt faktum. Därför frodas även rasism och högerextremism helt naturligt inom polisen också, speciellt hos de poliser som inte förstår denna relativt enkla logik.

Så är Miljöpartiet för EU-medlemskapet? Javisst. Miljöpartiet verkar ha infiltrerats av högerextrema krafter från de borgerliga partierna som sedan, medelst digital intern direktdemokrati, gjort om partiet från att vara miljövänligt EU-skeptiskt till att bli miljövidrigt EU-positivt. Därför är resultatet av Miljöpartiets politik idag de facto mer högerextremism och dold växande rasism, anser jag. Miljöpartiet är givetvis inte ensamma om den saken, för de sitter tyvärr i samma båt som andra riksdagspartier som inte tänker ta oss ut ur det miljövidriga EU.

2. Kriget i Afghanistan. Något som tydligt kan belysa den nya rasismen inom Miljöpartiet är dessutom att cirka hälften av Miljöpartiets ledamöter i riksdagen röstade för svenska truppers invasion av Afghanistan tillsammans med USA och NATO.

I krig, speciellt tillsammans med USA, dödas ibland hela byar med kvinnor och barn som tillhör andra s.k. ”raser” som försvarar sitt eget land mot invasionen. Hur krig, som flera av Miljöpartiets riksdagsledamöter stödjer, ser ut, det har Wikileaks visat oss övertydliga bilder på.

För att ge rättvisa till rubriken finns det givetvis ingen anledning för exemplevis en vanlig fullblodsrasist i ex. Svenskarnas parti (Rättelse: Svenskarnas parti påstår att de inte är rasister.) att begå bestialiska mord på dessa stackars människor som försvarar sitt eget land, även om personer i Svenskarnas parti helt uppenbart är just fullblodsrasister. (Rättelse: Svenskarnas parti påstår att de inte är rasister.)

”Rasist” betyder nämligen att man ser sin egen ”ras” som överlägsen andra ”raser”. På samma vis som Svenskarnas parti känner sig överlägsna andra folkslag (Rättelse: Svenskarnas parti påstår inte att andra folkslag är underlägsna i sitt partiprogram.) känner du dig kanske överlägsen din egen hund eller kanske din man eller din fru, men du har sannolikt ändå respekt och en högre ren kärlek till dem. ”Rasist” betyder nämligen inte samma sak som satans mördare. Jag anser att sådan rasism är ett resultat av att egot behöver tillhöra en grupp som lyfter egot till en höjd som står över andra, oftast för att man i sitt liv misslyckats i övrigt och egentligen befinner sig långt under genomsnittet. Det kan också givetvis vara ett direkt resultat av mobbning eller bestialiska brott mot ens person, eller brott mot nära och kära, som begåtts av en annan grupp, vilket har skapat denna uppfattning av verkligheten.

Men till saken. Miljöpartiet är p.g.a. dessa riksdagsledamöters krigiskhet alltså inte enbart delvis ett rasistiskt parti i sina röstningar i riksdagen tillsammans med de andra krigiska riksdagspartiernas ledamöter, men Miljöpartiets politik är de facto dessutom, till cirka hälften, ett högerextremt, våldsamt och mordiskt parti och det är de facto inte Svenskarnas parti, mig veterligen. Rätta mig om jag har fel!

Den stora majoriteten av medlemmarna i Miljöpartiet som säger sig vara fredliga gör de facto heller ingen utbrytning och nybildning av partiet. Nej. Endast ett fåtal, ca 50 stycken, gör detta genom det nystartade fredliga Gröna Partiet, så även de till synes fredliga medlemmarna i Miljöpartiet som de facto sitter still i båten, sannolikt för att sko sig kortsiktigt ekonomiskt, hjälper på så vis de högerextrema infiltratörerna och ”de facto”-mördarna att fortsätta husera fritt. Men är det inte så att den som inte högljutt gör något aktivt och positivt som löser problemet, ex. att starta ett nytt parti som valsamverkar mot fyraprocentsspärren, de facto är en ”de facto”-rasist som passivt legitimerar rasismen och mördandet?

3. Massinvandringen. Nu till en känslig punkt i svensk mediebevakning. Miljöpartiet vill öppna gränserna för fri massinvandring för människor utan riktiga flyktingskäl. Att Miljöpartiet med sin högerextrema politik med hög arbetslöshet och samtida frihandel med andra länder öppnar upp för fri invandring helt urskiljningslöst ökar givetvis risken för extrema tragiska Norge-historier i vårt eget samhälle.

För samtidigt som bidragsberoendet ökar, skatterna sänks i racet mot den absoluta välfärdsbottnen, med resultatet att svenska medborgare får lägre och lägre standard, kommer givetvis rasismen hos den obildade massan att öka. För hatet kanaliseras ju inte alltid mot de partier som de facto har orsakat problemet, såsom gjordes i den kända tragiska Norge-historien. Nej. Hatet som borde kanaliseras mot alla riksdagspartier, vilka orsakar massmigration, landar felaktigt ofta på de som flyr den ekonomiska misären som orsakats av de krig som de krigiska mordiska riksdagspartierna de facto stödjer och därmed orsakar.

Sveriges mest utsatta människor med lägst utbildningsnivå, givetvis ofta de med kristna ovetenskapliga fantasier, ser nu fler och fler invandrare på gator och torg med storfamiljer och flerbarnstillägg.

I köpcenter efter köpcenter ses nu arbetslösa invandrare i klungor, ofta högljutt bräkandes på märkliga språk, där svenskar tidigare känt sig som om de bor i Sverige. Där syns givetvis också de mest märkliga extrema invandrarna dessutom, ofta iförda religiösa makabra symboler som givetvis irriterar de känsliga svenskarna ännu mer, nu när invandrarna dessutom tar mer och mer av den välfärdskaka som vi givetvis måste dela på tillsammans.

Och när de invandrade dessutom visar upp märkliga bestialiska beteenden som härrör ur religionens strofer och andra kulturella medeltida konstruktioner, samt tillåts indoktrinera sina egna barn i religiösa friskolor, blir integrering givetvis i stort sett fullkomligt omöjligt. Kvaliteten sjunker givetvis av sådana medeltida dumheter. Därför anser jag att Miljöpartiets politik idag till en betydande del är högerextrem och rasistisk.

4. Tillväxt in-absurdum. En annan sak som givetvis försämrar för alla medborgare är tillväxt baserad på ökad resursanvändning, något som Miljöpartiet idag de facto missgynnar genom att man inte vill se hela ekvationen tydligt. Detta kritiserar även Birger Schlaug som, precis som jag, brutit sig ur Miljöpartiet.

För om man ser på miljön utan att analysera befolkningsmängd och resurser håller ekvationen helt enkelt inte ihop. Sådan självmordspolitik, oavsett hur färgglada begränsade diagram man hittat på för att göra extremreligiösa muslimska prinsar från bortre Yemen nöjda i sin publik, leder de facto till ökad befolkningsmängd och fortsatt utarmning av fossila resurser som dessutom kommer sänka landets egen standard successivt. Med ökad medföljande rasism, som det leder till, är alltså Miljöpartiet de facto ett rasistiskt parti.

5. Den existerande fredliga utbrytningen Gröna partiet. Men man kan ju då anta att miljöpartisterna skulle kunna vakna upp av det jag idag upplyser dem om och nu så sakteliga förvandlas till något betydligt finare än satans mördare och ”de facto”-rasister. Jo. De skulle ju faktiskt kunna utvecklas till något man skulle kunna vilja ha i finrummet eller i Vetenskapliga partiet. Jo. Det är ju fullt möjligt. Den potentialen finns ju faktiskt, i alla fall hos de mer intelligenta av MP-församlingen.

Då vill jag även påtala att det nystartade Gröna partiet de facto är ett rasistiskt parti, för om man, som det partiet gör, låter en enda blind religiös individ blockera en logisk och emotionellt riktig miljöpolitik, med vad man kallar konsensus, i fallet med minskad befolkning och medföljande minskad resursanvändning, ja då är man ju också en ”de facto”-rasist, för använder man de små grå cellerna på rätt sätt rent logiskt och emotionellt förstår man att man når samma resultat långsiktigt om man inte löser själva grundproblemet. Nej. Jag skojar faktiskt inte. Det nystartade Gröna partiet låter människor blockera en logisk grön politik med människor som tror att alla jordens människor kan leva på en yta lika stor som Gotland. Grattis IQ fiskmås!

6. Om ord som rasism och att dela upp partier i falanger. Jag har i detta inlägg använt ordet ”ras” och ordet ”rasism” för att klargöra vissa viktiga saker, men jag vill påtala att jag personligen i fråga om ”ras” kallar mig människa och ibland t.o.m. ”alien”(utomjording/främling) när jag känner mig särskiljt skild från den trögtänkta mänskliga rasen, som inte vill eller inte kan tänka logiskt och emotionellt korrekt. Att kalla andra människor och partier rasister utan deliberativ underbyggnad eller logik kan givetvis skapa mer rasism, men jag anser att jag i denna artikel faktiskt motverkar rasism och ökar medvetandet hos de Miljöpartister som förhoppningsvis läser inlägget och givetvis även hos andra människor i andra partier också.

Yttermera så anser jag att även Sverigedemokraterna måste splittras i en höger och vänsterfalang. Högerpolitik är nämligen inte bra för vare sig välfärd eller harmoni i samhället. Sverigedemokraterna behöver rensa ut den gamla sekteristiska högerbunkern och andra gamla högerspökena som skriker ”kommunism” mot anti-rasist-aktivister eller starta om helt eller varför inte följa ledarskapet i Vetenskapliga partiet direkt!

”Anti-rasism” är nämligen inte samma sak som ”kommunism”. Det finns nämligen kommunister som är rasister eller vänsternationalister också. Det är givetvis lockande att kalla dem nationalsocialister om det inte vore så att Hitler tog på sig den beteckningen och tillsammans med storkapitalet och Tysklands allianspartier körde sin egen nation i botten genom att försöka invadera världen. Men slå gärna upp orden så ni vet vad de betyder INNAN ni använder dem!

För vanlig gammal högerextrem politik av f.d. Moderater, som i ren egoistisk blindo är emot välfärd för alla, skapar givetvis sämre välfärd och mindre demokrati för de svagaste grupperna i Sverige, vilket i sin tur skapar rasism hos de obildade och där har givetvis Sverigedemokraterna ett stort arbete framför sig rent pedagogiskt.

Många medlemmar i Sverigedemokraterna måste antingen göra avbön från sina tidigare uttalanden eller avgå. Frågan är om det ens är möjligt i dagsläget att rensa upp ordentligt för dem. Det beror på hur länge den obildade hatkulturen i Sverigedemokraterna har tillåtits frodas genom ex. nidvisor om Olof Palme på bussturer. Min rekommendation är att starta om, ha urskiljning och göra rätt från början. Brun illaluktande doft i bussen blir nämligen aldrig bra på en lång resa.

7. Om Fyraprocentsspärren. Är ni som vill stå upp för en genomgripande förändring av era högerextremistiska eller obildade infiltrerade partier, rädda för att missa 4% om ni bryter er ur? Nåväl. Valsamverka då genom ex. Valsamverkanspartiet! För folk är faktiskt dödens trötta på EU-medlemskapet och den medföljande högerpolitiken oavsett om den bedrivs av Alliansen eller Socialdemokraterna med lismande anhang.

Jag vet att det jag skriver här inte är politiskt korrekt eller inte kan anses särskilt hövligt idag av de som känner sig träffade, men jag anser ändå att det är viktigare med saklig korrekthet, emotionell korrekthet och intellektuellt mod och det är det jag vill stå upp för idag och jag har inte heller angripit någon enskild person här.

Så är ni arga nu så meditera en stund på er ilska och se om den inte kommer av att jag har fullständigt rätt! Det är inte sanningen i sig som gör ont. Det är motståndet mot den och har jag fel så bevisa då den saken helt utan ilska med fakta!

10 reaktioner till “Svenskarnas parti är rasister, men är Miljöpartiet ”de facto”-rasister och ”de facto”-mordiska?

 1. Du lyckas inte påvisa att miljöpartiet är rasister. Att orsaka en situation som gör andra till rasister är inte detsamma som att vara rasist. Det går att kalla det mycket, exempelvis misslyckad politik, men inte rasism. Att du försöker kalla det för faktisk rasism gör inte att du kommer runt denna tankevurpa.

  SvP går däremot att påvisa att de är rasister, antagligen på kortare tid än vad det tog för dig att skriva ursäkten till dem efter att helt okritiskt utgått från att det de själva säger under en punkt om rasism är sant.
  Från wikipedia; Rasism definieras i allmänhet som system av föreställningar, tro och förfaranden som baseras på en världsbild eller ideologi där människan är uppdelad i separata och exklusiva biologiska enheter som kallas raser.
  Från SvP:s partiprogram;
  ”Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.”

  De tycker att olika rättigheter ska gälla för olika personer baserat på bl.a. genetiskt arv, dvs. en åsikt som bygger på föreställningen om att det finns nån sorts västerländsk biologisk enhet. Rasism.

  1. Att orsaka en situation som gör andra till rasister är givetvis exakt detsamma som att vara rasist, man är en ”de facto”-rasist om man gör så. Men glada nyheter: Vetenskapliga partiet är varken rasistiskt eller ”de facto”-rasistiskt. Här får alla vara med oavsett ras eller kulturell bakgrund.

   Tankevurpan är din, min vän, men du ogillar det. Se din störning som en signal på att du måste tänka om!

   Jag är oenig i att hela SvP skulle vara rasister. Lyssna på detta tal av Jörgen Kromann!

   JODÅ. Rasismen kanske finns hos många medlemmar i SvP som ett slags sätt att boosta sitt ego när de inte lyckas få det där jobbet eller den där flickan, PRECIS SOM DET KAN HÄNDA VEM SOM HELST I VILKET ANNAT PARTI SOM HELST när fördomar smyger sig på som Olof Palme beskriver saken.

   Men ett parti måste ändå definieras av ett program, inte av enskiljda individer.

   Om rasism definieras som tron på att människan är uppdelad i raser så undrar jag varför jag alltid tillfrågas om min ras när jag reser i olika länder. Är detta rasistiska formulär? Nej. Inte alls. Det är ett sätt att beskriva min person som den faktiskt är. (Jag har hitillis skojjat med deras fråga. ex. ”Alien” eller ”human”.)

   Wikipedia har fel i detta fall. Rasism är när man sätter en folkgrupp/etnicitet/ras högre än en annan, ex. när man skapar apartheid, eller när man medvetet särbehandlar människor pga. ras, ex. när svenskar ges mindre rättigheter än invandrare eller tvärt om. Det är rasism. Man blir inte rasist pga. det faktum att man tydligt ser att det existerar raser och att man ser fakta som stödjer denna åsikt.

   Jämför:
   SvP:”Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.”

   med ex.
   ”Endast människor som tillhör det Judiska genetiska och kulturella arvet, där de etniska judarna ingår, skall kunna vara judiska medborgare.”

   eller ex.
   ”Endast människor som tillhör det samiska genetiska och kulturella arvet, där de etniska samerna ingår, skall kunna vara samiska medborgare.”

   Är det rasism? Nej. Det är inte att se ner på en annan ras. Det är att slå vakt om sin egen ras och sitt kulturella arv.

   Men att vilja förgöra sin egen kultur, sitt eget genetiska arv, medlest invandring med påföljande degenererad barnavel in absurdum som leder till islamisering och slutet på vår demokrati DET är rasism, anser jag, men denna rasism är mer betydligt mer korkad än vanlig dum rasism, den är dubbelt korkad. Den är att vara emot sin egen existens…nej, det är trippelt korkat, för vi vet vad religiösa extrema sekter som avlar barn in absurdum leder till, nämligen slutet på vår civilisation, utrotandet av arter. Det är vetenskapligt bevisat.

 2. ”Att orsaka en situation som gör andra till rasister är givetvis exakt detsamma som att vara rasist, man är en ”de facto”-rasist om man gör så.”
  Det där är så konstigt resonerat. Säg att nån läser denna blogg, ex. att du skriver ”[..] Islam existerar som ett virus i dessa människors hjärnor.”, och reagerar på detta genom att börja hata vetenskap eftersom det är vad du säger dig basera dina åsikter på. Då innebär ju det enligt din logik att du är en vetenskapshatare eftersom du gör att andra hatar vetenskap.

  Vidare så gör din ovanliga definition av ordet rasism att du frångår vetenskapliga partiets partiprogram. Från programmet: ”Vetenskapliga partiet utvecklas genom forskning och deliberativ demokrati”.
  Från wikipedia om deliberativ demokrati: ”innebörden i orden måste vara tydliga och exakt desamma för samtalsparterna, annars blir det bara ”käbbel”.” Din förlängda konstruktion av rasism har jag aldrig stött på innan, så den är nog långt ifrån allmänt vedertagen.

  Jag vet inte riktigt vad du syftar på med ”din störning”, kan du utveckla det?

  ”Jag är oenig i att hela SvP skulle vara rasister.”
  Det är inget jag påstått, så jag skippar att svara på det. Det är för övrigt omöjligt att uttala sig om utan att känna till alls medlemmar.

  Du skriver ”[..] när man medvetet särbehandlar människor pga. ras, ex. när svenskar ges mindre rättigheter än invandrare eller tvärt om. Det är rasism.”
  Jag tyckte särbehandlingen var så uppenbar att jag inte påpekade den uttryckligen, men eftersom den går dig förbi får jag väl göra det.
  SvP: ”Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.”
  I meningen finns alltså en rättighet, att få vara medborgare i nationen Sverige. Denna rättighet vill de begränsa på bl.a. genetisk basis, där vissa ingår och andra inte, vilket är särbehandling, och alltså är rasism enligt din egen definition.

  I ditt argument mot att detta så gör du två liknelser och hävdar att de inte är rasistiska. Den första:
  ”Endast människor som tillhör det Judiska genetiska och kulturella arvet, där de etniska judarna ingår, skall kunna vara judiska medborgare.”
  Vad innebär det att vara judisk medborgare? Menar du att om nationen ”Judaea” fanns (eller syftar på Israel för den delen) och att bara genetiska judar får vara medborgare så är det rasistiskt, ja.

  Den andra liknelsen:
  ”Endast människor som tillhör det samiska genetiska och kulturella arvet, där de etniska samerna ingår, skall kunna vara samiska medborgare.”
  Denna är otydlig på samma sätt som den första, eftersom det inte finns nåt riktigt samiskt medborgarskap. Men tar vi rösträtten i sametinget som något motsvarande så finns inga skrivelser om genetik i kriterierna där.

  ”Men att vilja förgöra [..] sitt eget genetiska arv [..] medlest invandring med påföljande degenererad barnavel in absurdum”
  Här får du ju till nåt fullständigt ovetenskapligt, vill någon behålla en viss typ av genetik så står det ju denne fritt att avla sig med de som ger önskat resultat.
  Dessutom lägger du in ”att vilja” på ett sätt som antyder att målet är att förgöra svensk kultur. Jag tror du får svårt att hitta fler än enskilda stolpskott som har som uttalat mål att förgöra svensk kultur. Förutsatt att du inte bygger en halmgubbe av vad svensk kultur är, eller gör ännu en konstig omdefinition av ett ord så att det gäller i flera led istället för att syfta på den (person/organisation) man talar om.

  ”denna rasism är mer betydligt mer korkad än vanlig dum rasism, den är dubbelt korkad. Den är att vara emot sin egen existens…nej, det är trippelt korkat, för vi vet vad religiösa extrema sekter som avlar barn in absurdum leder till, nämligen slutet på vår civilisation, utrotandet av arter. Det är vetenskapligt bevisat.”
  Menar du verkligen att det fåtal extremister som kanske invandrar, skulle lyckas behålla denna syn och föröka sig till den grad att de skulle förbruka alla resurser i Sverige? Och hålla sig så pass isolerad att det går att lasta just denna extremistgrupp för att för förbrukandet? Och dessutom påstå att detta är vetenskapligt bevisat? Källa på det tack.
  Dessutom undrar jag efter den där svadan; delar du då SvP:s syn på vilka som har rätt till medborgarskap? Om inte, varför?

  1. Din jämförelse haltar betänkligt. Om jag säger att Islam existerar som ett virus i människors hjärnor så bygger jag det på bevis.

   En ologisk religiös reaktion att börja hata vetenskap eftersom en vetenskapsman upplyser om sanningen, kan inte jämföras med att skapa en politik som föder rasism.

   Människor kommer alltid hata sanningen tills de öppnar ögonen och accepterar den. Genom att inte säga sanningen motverkar man vakenhet. Därför är det allas våran uppgift att väcka religiösa ur sin slummer.

   Jag håller mig till vetenskapliga partiets partiprogram. Till skillnad från människor som slänger ordet rasim på människor utan underlag förklarar jag innebörden i de ord jag använder så att de blir tydliga och exakta. Jag undviker därmed ”käbbel”.

   Pga. av min exakta definition har du själv förstått vad jag menar, vilket är det deliberativa samtalets grund.

   Jag inser att min förlängda konstruktion av rasism är ovanlig och långt ifrån allmänt vedertagen, eftersom man då tänker i flera steg, ovanligt i svensk politik, men jag tror att tänkande i flera steg kan stoppa det vettlösa käbbel som pågår och få Sverige och världen in på rätt väg.

   Det jag syftar på med ”din störning” är att du visar motsånd mot de uppenbara sanningar som jag presenterar.

   SvPs politik är inte Vetenskapliga partiets politik, men medborgarskap i nationen Sverige baserat på genetisk basis säger de facto inget om hur de med tillfälligt uppehållstillstånd eller turistvisa behandlas i Sverige. Jag vidhåller att uppdelningen i raser inte är rasism förrän man rangordnar människor generellt som överlägsna eller underlägsna beroende på ras osavsett personens egen förmåga.

   Särbehandling beroende på ras är rasism oavsett om det sker mot svenskar eller invandrare.

   Rasistiska Aftonbladet avpixlar grova brottslingar av utländsk härkomst men inte etniska svenskar. Det är rasism. När ett parti slår vakt om sin etnicitet behöver alltså inte rasism nödvändigtvis ingå i paketet även om endast etniska svenskar får vara med. De säger alltså inte att andra folkslag är sämre, de säger enbart att de vaktar etniska svenskars intressen.

   Här några kritiska ord om den etniska och religiösa rensning som Israel bedriver.

   Den andra liknelsen:
   Samer och genetik. De har valt att inte blanda sig med andra folkslag.

   Om att förgöra demokratin inkl. vår svenska kultur.

   Jag delar inte SvP:s syn på vilka som har rätt till medborgarskap. Deras principer är orimliga eftersom genetisk blandning och vissa individers förflyttning och invandring och utvandring är normal och naturlig.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s