Nedväxt, INTE tillväxt – Partiets och världens viktigaste fråga!!!

Vi behöver nedväxt till en trygg naturlig balans för att alla människor ska få det bra. Det här är världens viktigaste fråga och faktiskt grundorsaken till partiets existens. Det handlar om det bästa för framtidens generationer. Det handlar om våra barn och barnbarns lycka.

Det är inte en åsikt, men ett faktum, att tillväxten nu drivits så långt att den rubbar en naturlig balans och utrotar art efter art, samt i en accelererande takt gör slut på våra naturtillgångar. Andra partiers s.k. ”miljöpolitik” räcker inte, för den innebär INTE nedväxt till balans med naturen.

Matematiker är 100% eniga om vad som sker med ständig tillväxt, dvs. siffror som bevisligen ständigt fördubblas. Det leder till fullkomligt makabra siffror på några fåtal fördubblingar. Arkeologer har goda evidens för vad som skedde med Påskön, där populationen växte och förstörde naturen på sin egen ö. Tillväxten av människor, råttor och rovdrift lade grunden till förödelsen.  Jordbruksforskare vet också att den pågående tillväxten inte är hållbar, men att s.k. ”hållbar tillväxt” är en oxymoron, en självmotsägelse. Det finns även goda exempel på hur man överlever i hållbar balans, ex. på ön Tikopia.

Vill du ha mer ”tillväxt” rösta då på något av alla de andra tillväxtförespråkande politikerna som saknar förmågan att förstå exponentiafunktionen. De vill inte ha Vetenskapliga partiets nedväxt till balans med naturen. Och skulle enstaka individer av dem påstå detta, ex. Miljöpartiet eller Centerpartiet, så vill de ändå, förvånande nog, ha mer infiltration och extremistisk invandring med påföljande ”tillväxt”.

Dessa naiva politiker och människor som röstar på dem, kan INTE förstå mycket enkel matematik och kallar ofta t.o.m. religionskritik för ”fobier”, fastän att kritisera dem ibland kan innebära avrättning. Naiva politiker påstår att arbetslösheten är ett problem och att de på fullt allvar vill ”skapa jobb”, trots att industrins automatisering och robotisering faktiskt rationaliserar bort jobben och att en accelererande mängd konsumtion i ett tillstånd av knapphet är helt ologiskt.

Samtidigt har endast fåtalet politiker, lustigt nog, sinnesnärvaron att meddela att vi faktiskt bör dela effektivt på de jobb som finns kvar i Sverige, efter att vi undsluppit frihandelns förödande effekter. Men, som rutten lök på rutten lax, importerar ändå dessa naiva politiker ännu fler, ofta extremistiska människor genom kostbar invandring, medföljande massdöd i Medlehavet, segregering i förorter inkl. integrationsproblem under namnet ”mångkultur”, samt ökar arbetslösheten och därmed även kriminaliteten ytterligare.

Dessa politiker skapar genom sin politik enorma tillväxande statliga boendekostnader som dras från pensionärer och skattebetalare i medelklassen och underklassen, vilket i sin tur berikar fåtalet monopolkapitalister och asylbaroner. Dessa politiker har i tillväxtens namn länge stöttat terrororganisationen IS åt korrupta utländska intressen som bryter oförtrutet mot FN:s konventioner, istället för att bojkotta dem och repatriera icke-flyktingarna till förmån för ett effektivt lokalt bistånd som dessutom kan lösa grundproblemet, d.v.s den absurda tillväxten av människor och de påföljande krigen om de sinande resurserna.

Stolt proklamerar de naiva politikerna ofta att vi har haft en tillväxt eller att de vill skapa tillväxt, fastän de allra flesta, kanske 90-99% av folken, utomlands och i Sverige, fått det sämre just p.g.a. denna naiva otrygga tillväxt av människor, utpumpningen av sinande resurser och krig.

I Vetenskapliga partiet tror vi helt enkelt att de flesta politiker som finns kvar i vanliga partier antingen är omoraliska mutkolvar eller har svårt att se ganska enkla samband, ex. logiken med att vi måste justera både population och konsumtion i balans med resurstillgången, samt att jobben försvinner med automatisering och att vi därför måste dela på både jobben och lönerna. Vi måste jobba på att skydda vår miljö och vårt samhälle genom att skapa en långsiktig skyddande balans, en balans som hushåller och förnyar våra resurser för vår egen och för framtidens generationers fred och trygghet.

Den kompetens som behövs för att påverka Sveriges Riksdag i en mer långsiktig riktning samlar vi i Vetenskapliga partiet. Vi vill hjälpa Sverige att se samband tydligt och på så vis kunna hjälpa till att leda landet effektivt. Och det är därför, om du också vill det bästa för framtidens generationer, som du kanske kommer känna dig motiverad att delta aktivt eller rösta på Vetenskapliga partiet genom Valsamverkanspartiet.

Vi anser oss se helheten väl och vi har en långsiktig plan för hur vi tillsammans kan lösa hela ekvationen för framtidens generationers väl, i Sverige först och främst naturligtvis, men även i resten av världen. Vi är alls inte vetenskapligt perfekta, men vi vill att vetenskapligheten ska förbli så hög som möjligt i vårt parti.

Vi talar verkligen inte om religiös vetenskapsdyrkan, eller mass-psykologiskt forskningsfusk, men om vetenskaplig metod i kombination med ett öppet sinne och en känslomässig medvetenhet och en aktiv envetenhet där vårt fokus ligger på att tillväxa Sveriges folks medvetenhet om vad som är det bästa för framtidens generationer, nämligen nedväxt till balans med naturen.

Vi vill tillsammans med dig skapa långsiktig naturlig balans med naturen och när vi säger balans med naturen så menar vi balans med naturen, med både förnuft och känsla.

Annons

125 reaktioner till “Nedväxt, INTE tillväxt – Partiets och världens viktigaste fråga!!!

 1. Martin: Jag beundrar din vilja att leva efter devisen att vetenskap ska styra den politiska diskursen. Samtidigt använder du en retorik som jag tycker förstör ditt grundläggande budskap om strävan mot objektivitet.

  Många värdeladdade ord sammanblandas med påståenden helt utan källor. Du ger läsaren en mycket begränsad möjlighet att själv analysera de data på vilka du bygger din argumentation. Vetenskapen är inte ett verktyg som skall användas för övertygelse om det ena eller det andra. Vetenskapen hjälper oss att systematiskt organisera kunskap för att skapa förutsättningar för oberoende verifiering och förutsägbarhet om vår omvärld.

  Missförstå mig inte. Jag blev väldigt glad när jag hittade det vetenskapliga partiet. Det som grämer mig är den genomgående retoriska överlägsenheten och användandet av vetenskap som någon slags murbräcka för att övertyga. Låt data och metodik tala för sig; ge den mentalt kapabla läsaren möjlighet att själv dra slutsatser.

  Bara i detta inlägg inryms mycket av den kritik jag nu framför:
  – ”Vill du ha svält och kannibalism […]” (Omvänd presumtiv retorik… e.g om du inte tycker som jag är du korkad.)
  – ”Detta beteende nedlåter sig defacto alla hittills kända partier till. Tro oss! Vi har undersökt många av dem.” (Hur såg er metod ut? Vilka data insamlades för analys?)
  – ”Vi vet hur man löser hela ekvationen för framtidens generationers väl […]”

  Det sista påståendet är nästan skrattretande arrogant. Skulle ni alltså sitta på en ”ekvation” som löser världens alla socioekonomiska problem? Dessutom en ekvation som gör detta väl?

  Min rekommendation är att försöka tona ner den övertygande (och överlägsna) retoriken och istället faktiskt lämna utrymme för den vetenskapliga diskursen.

  1. @ Christer Strömblad

   Vår uppgift i ett vetenskapligt politiskt parti är att med vetenskapen som grund tala klarspråk så att alla förstår, inte enbart leverera fakta till vetenskapsmän.

   Hur såg vår metod ut?

   Metoden gick ut på att analysera andra partiers partiprogram och deras realpolitik, samt försöka förklara problemet och lösningen för partiernas styrande medlemmar och ge dem en möjlighet att själva lösa hela ekvationen där nedväxt av population och ekonomi givetvis är en del av lösningen när resurserna sinar.

   Vilka data insamlades?

   Inga data som kunde bevisa ett vetenskapligt medvetande kunde insamlas i de befintliga partiernas partiprogram trots idoga försök att finna sådant. När dessa partiers medlemmars hjärnor således bevisligen inte klarat av uppgiften att applicera vetenskapliga rapporter på program eller realpolitik insåg vi att vi måste förenkla språket så att människorna förstår att skilja på rätt och fel.

   Vetenskapliga fakta kan således inte stå där allena utan att vi talar enkelt klarspråk, för då förstår inte människorna och då händer det naturligtvis ingenting, vilket då givetvis leder till exakt det som vetenskapliga rapporter varnar för.

   Att reta dig till skratt ser vi som något positivt. :-)

   Är ekvationer som försöker beskriva och lösa problemen ”arroganta”? I så fall måste vi göra det:


   Rtot = Rfos + Rnew – Rcon

   Den totala resursmängden som finns på jorden (Rtot) = Ändliga fossila resurser (Rfos) + Förnyelsebara resurser (Rnew) – Konsumerade resurser (Rcon)

   Rcon = P x Rcon/p

   Konsumerade resurser (Rcon) = Befolkningsmängden (P) x Resurser konsumerade per person (Rcon/p)

   Rnew = A x Tp x Tr

   Förnyelsebara resurser (Rnew) = Jordens yta (A) x Teknisk förmåga att långsiktigt producera per ytenhet (Tp) x Teknikens förmåga att återvinna resurser till produktion (Tr)

   Källa: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/01/15/population-i-balans-med-naturen-den-13e-februari-ar-250-arsdagen-av-prasten-thomas-robert-malthus/

   Har du något vetenskapligt bevis på att förmåga att se samband och ekvationer som löser alla våra problem är det samma som ”arrogans” eller är det ett värdeomdöme som kommer av egen känsla av underlägsenhet? :-)

   ENDAST vetenskapliga partiet löser hela ekvationen, MIG VETERLIGEN, nämligen nedväxt, hushållning med resurser och balanserad folkmängd med vår natur.

   Vi löser med stor sannolikhet även världens alla socioekonomiska problem samtidigt om vår politik appliceras på fler nationer i världen eftersom vi dessutom verkar för social rättvisa inom nationer av vetenskapliga skäl.

   Social rätvisa inom en nation leder bevisligen till lägre mordfrekvens och har rimligen ett stort samband med befolkningens upplevda lycka även om lycka också kan skapas genom attitydförändringar genom ex, meditation. ;-)

 2. Behövs en massiv insats med upplysning och utbildning både till ledare och befolkning lokalt i de länder där det föds flest barn. Barnbegränsning först och främst i dessa länder skulle göra skillnad. Läste en statistik där Niger låg högst på listan. Kanske kan man också be Avaaz om hjälp med namnlistor, donationer och argument. Har fått uppfattningen att de får igenom en hel del.
  Vet du om det finns någon grupp i Sverige som engagerar sig i Population matters? Viktigt att få människor medvetna om problemet o uppmuntra till engagemang.

  1. Jag är en positiv person och jag vill inte slå ner på ideer i onödan men jag tror jag har en bättre ide.

   Jag och flera med mig (du finner dem i högerspalten) har redan gjort en massiv insats med upplysning och utbildning både till ledare och till befolkningen. Sker det något? Jodå. Det börjar röra på sig så sakta.

   Det jag föreslår är att vi fortsätter fokusera 100% politiskt på lösningarna och blir många intelligenta individer som gör det. Då når vi ut, då får vi de röster som behövs för att komma in i riksdagen och verkligen förändra saken.

   Det är inte enbart i de länder där det föds flest barn nedväxten behövs. Även i Sverige och Europa behövs det dessutom, speciellt nedväxten av religiösa extrema kulturer så att de stoppas.

   Avaaz är bra på generella populära utrop via namnlistor, men oftast händer det de facto inget efter detta i realpolitiken,
   Se själv!:
   http://en.wikipedia.org/wiki/Avaaz

   Nej. Det är väldigt få som förstått hur vi löser problemet i Sverige. Det kan bero på att Sverige är jämförelsevis glesbefolkat. Folk inser normalt sett inte problemet även om vissa, speciellt ingenjörer och forskare, inser problematiken.
   ex.
   http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/kol_och_olja/article3786924.ece

 3. Och varför inte sluta upp med att bekymra sig över dogmatiska maktgalningar som fantiserar om att ta över världen och lägga energin på det som är angeläget? Många vill säkert ta över världen: Alla stormakter, alla världsreligionsledare, EU, Monsanto, Big Pharma och säkert många fler. Men fler och fler människor vaknar upp. Gräsrötterna börjar bli riktigt många och växer sig starkare och starkare.

  1. Vad är mer angeläget än att se till att rätt människor tar över kontrollen från ”dogmatiska maktgalningar som fantiserar om att ta över världen” medelst tillväxt av population och konsumtion?

   Jag har ärligt talat inte hittat något viktigare än att på ett effektivt sätt skapa nedväxt till en balanserad nivå med naturen och våra resurser. Har du?

   För mig är detta parti resultatet av mitt uppvaknande för inget annat parti tar saken på riktigt allvar och vågar tyvärr inte resonera i flera steg på lösningar.

 4. Såg nu att du hade svarat. Skulle vilja veta mer om hur du tänker omkring att fokusera 100% politiskt? Och hur mycket kan vi göra i Sverige? Svenska kvinnor föder väl i genomsnitt under två barn. Och att utvisa krigsflyktingar från Sverige lär väl inte förändra det globala läget?

  1. Att fokusera 100% politiskt? Det är att vara aktiv, skriva, tala med personer som kan tänkas vilja bidraga, biologer, arkeologer, matematiker, ingenjörer, läkare, psykologer, etc. Kort sagt, människor som har förmåga att förstå rent logiskt och även emotionellt.

   Sveriges riksdag kan nedväxa Sverige om rätt individer styr. Vi kan styra utvecklingen dit vi vill ha den politiskt genom nya lagar. Vi kan genom lagar uppmuntra intelligenta kvinnor att ha fler barn genom riktade bidrag och samtidigt införa lagliga åtgärder mot meningslös avel som är ofördelaktig för barnen själva och för framtidens generationer.

   Man kan utvisa flyktingar från Sverige, speciellt där överbefolkningen lett till krig. Dessa individer som saknar verkligt skyddsbehov bör givetvis repatrieras och med dessa pengar kan vi hjälpa fler människor långsiktigt i närheten av oroshärden genom riktade insatser som får ner deras befolkning, ex. mat och rent vatten mot sterilisering.

   Nej. Det lär inte förändra det globala läget, vad vi gör i Sverige kortsiktigt, men alla åtgärder globalt måste ändå ske på lokal nivå. Lyckas vi på lokal nivå i Sverige står vi som modell för andra länder.

   Om Sverige ex. inför tvåbarnspolicy, för att nå en balans som är sund för Sveriges vilja till standard och balans med vår natur, så får det uppmärksamhet i länder som är betydligt mer överbefolkade än Sverige. På så vis påverkar vi effektivt globalt.

 5. Tack för svar. Tycker att det mesta du skriver verkar vettigt och genomtänkt men har fortfarande svårt att förstå det stora fokuset på slöjan och hur slöjförbud skulle gynna framtida generationer och tänker även på hur reaktionerna hos de muslimska massorna skulle yttra sig vid införandet av en sådan lag.
  Så undrar jag vad du anser om Roslings teorier, vilka anses högst vetenskapliga, att alla länder nu i relativt snabb takt kommer att uppnå välfärd och att människor ett välfärdssamhälle minskar sitt barnafödande, hur ser denna ekvation ut för dig?

  1. Så här kommer vi alla gynnas av slöjförbud: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/07/22/sloja-ska-forbjudas/

   Reaktionen kommer sannolikt vara god hos de flesta med muslimsk bakgrund eftersom vi är känslomässigt korrekta i Vetenskapliga partiet

   Detta anser jag om Roslings teorier:
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/02/22/ar-hans-rosling-ett-hot-mot-svaltande-barn-ett-hot-mot-civilisationen-och-en-defactorasist/

   Under ”citat om population” https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/citat-om-population-2/ finner du Karan Singhs citat:
   ”År 1974 ledde jag den indiska delegationen till världsbefolkningskonferens i Bukarest, där mitt uttalande att ”utveckling är det bästa preventivmedlet” blev allmänt känt och ofta citerat. Jag måste erkänna att 20 år senare är jag benägen att ta tillbaka detta, och min inställning nu är att ”födelsekontroll är den bästa utvecklingen”.

   Jag kan förklara varför det är som Rosling tror och Singh säger, att först verkar det som om utveckling är det bästa preventivmedlet, men att det sedan inte fungerar. Jag förstod detta i meditation. Vill du veta?

 6. Det beror på att religiositet sannolikt tenderar att gå i arv, både vad gäller mental predisposition och av den religiösa uppväxtmiljön. Eftersom endast ett fåtal avviker på normalfördelningskurvan vad gäller IQ och blir vetenskapligt lagda och väljer att familjeplanera blir den religiösa majoriteten av de med lägre IQ de som blir kvar i religiositeten och med större sannolikhet kommer stå för barnaveln. Det gör att befolkningskurvan först planar ut när först sekulariseringen påbörjas, men att kurvan sedan, när de sekulära minskar i andel och religiositeten ökar i andel, igen ökar eftersom familjeplanering inte längre fungerar. Religionen förbjuder den. Ju mindre IQ desto större sannolikhet för extrem religiositet.

  Hänger du med?

 7. Läste just ”Tar av sjal i protest” DN 17 maj. Säkert har du läst den redan, men vill dela artikeln här på sidan, då antagligen många med mig känner sig osäkra på hur muslimska kvinnor själva ställer sig till sjalen. Skulle vara intressant med en stor intervju undersökning här i Sverige fast det troliga är ju att det blir missvisande på grund av förtryckta kvinnors rädsla att säga sanningen. Tror också att en hel del muslimska kvinnor här i Sverige peppar varandra, de tycker att de får en identitet med sjalen och känner sig bättre än svenska kvinnor som ju är hemskt lösaktiga och syndiga. Provade på livet som muslimsk kvinna i 25-årsåldern, hade en muslimfödd pojkvän som med min hjälp ville återvända till sin religion och lärde mig allt han visste o tog med mig till moskén. Jo snacket gick mycket så faktiskt. Det var en intressant tid ända tills en kursledare i Tantra o personlig utveckling sa till mig att om han skulle hålla sina kurser i ett muslimskt land skulle han bli avrättad. Efter det kom jag relativt snabbt tillbaka till vett o sans. Började förstå att det var mycket viktigare att växa i medvetande än att rätta sig efter en massa sjuka lagar o regler. Denna artikel handlar förstås enbart om Iran, men det troliga är att de inte är helt ensamma om sin längtan efter frihet.

  1. Modiga kvinnor. Om en majoritet av kvinnor gör det kommer det få en fantastisk effekt. Då har mullorna att välja mellan att vika sig eller visa en våldsam sida och våld mot kvinnor blir givetvis i längden förlust för dem i majoritetens ögon och kanske början på en demokratisk revolution.

   Du som kvinna kan enkelt fråga dem och här kan vi publicera ditt resultat.
   Det finns ett arbete här om saken: http://www.mimersbrunn.se/Vad_styr_bruket_av_sloeja_individ_kultur_religion_naagra_muslimska_kvinnors_syn_paa_sloejan_15983.htm

   Kvinnorna verkar vara motiverade av grupptryck och generaliserande fördomar mot västerländska kvinnor trots att slöjan givetvis inte är en garant för hög moral alls.

   Att slöjan kan leda till mer förtryck och radikalisering är uppenbart eftersom den separerar folkgruppen muslimer från samhället och skapar segregering.

   Att svenska kvinnor skulle vilja vara mer lösaktiga och syndiga än muslimska kvinnor det tvivlar jag på. Friare är de, jovisst. De muslimska kvinnorna är säkert i andel mer förtryckta och mindre motiverade i denna förtryckta lägre status, pga. att konsekvensen är värre, men att muslimska kvinnor kan dansa och mer än så det vet vi med 100% säkerhet. :-)

   Trevligt att din kursledare i Tantra och personlig utveckling fick dig att vakna upp. Kvinnliga muslimer är givetvis de som måste befria sig själva, lagstiftinghen kan hjälpa till att göra det enklare.

 8. Viktigt med nedväxt och det är en central fråga i mänsklighetens utveckling. Problemet med frågan och lösningen är dock att detta varken är en fråga eller en lösning för Sverige som nation.

  Så hur ska vi göra för att genomföra nedväxt rent praktiskt i Sverige? Ska vi avsluta samtliga handelsförbindelser och isolera oss helt som samhälle? Vi lever trots allt i en global värld och om inte våra handelspartners är med på nedväxt kan det hela bli mycket knepigt.

  Detta är samma typ av problematik som man ser i Miljöpartiet där de vill höja bensinskatten men där detta har en reel effekt på 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000001% av miljöförstöringen då miljö inte är något som har med gränser och nationer att göra. Farliga utsläpp som görs i Sverige på ett helt år är mindre än vad Kina pumpar ut på en dag vilket gör att Miljöpartiets politik framstår som rena populismen då det enda man realistiskt kan göra för att få en bättre global miljö (miljön är global för vi lever inte på olika planeter) är snarare teknikutveckling för att påvisa att energityp A är bättre och billigare än B (t.ex. kolkraft). Samtidigt är Miljöpartiet emot saker som kärnkraft med reaktorer av typen 4 vilket för mig känns helt uppåt väggarna galet och partiet verkar inte heller aspirera på att forska mer på fusionskraft och andra supermiljövänliga och helt avgörande saker för mänsklighetens energibehov i framtiden.

  1. Det är en fråga och en lösning för Sverige som nation. Ett litet bevis: http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/kol_och_olja/article3786924.ece

   Fokuset på CO2 har vilselett många i den gröna rörelsen. Det handlar inte om CO2. (bevis: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/09/08/miljopartiet-och-vansterpartiet-kan-tvingas-vakna-upp-fran-en-global-klimatbluff/) Det handlar istället om att klara kriser när resurserna nu sinar ( https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/05/22/peak-eu-peak-oil-peak-uranium-peak-population-det-senaste-peak-fish/) och då är en ekologisk självständig nation starkare.

   Så hur ska vi göra för att genomföra nedväxt rent praktiskt i Sverige? ex. 1. Gå ur EU. Då går det att föra en självständig politik 2. Tullmur så att onödig lyx kan beskattas hårt. 3. Skatteväxla för ekologiskt, jämlikhet och jämställdhet som ger kvinnor mer makt 4. Familjeplanering som gynnar framtidens generationer.

   Vi ska beskatta samtliga handelsförbindelser och skydda svenska företag från orättvis konkurrens.

   Att resa och uppleva världen och olika kulturer (som ska bevaras och utvecklas lokalt) är nyttigt speciellt om man gör det på ett miljövänligt sätt.

   Handel enligt ekonomiska principer går i båda riktningarna. Det kallas handelsbalans. Minskar import minskar export. Det är en naturlig konsekvens. Minskad handel leder till lägre sårbarhet. (Bevis: http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/kol_och_olja/article3786924.ece) Det är enkelt att flrstå och inte alls knepigt.

   Miljöpartiet vill höja bensinskatten och det har som du helt riktigt säger en minimal effekt på miljöförstöringen. Det handlar inte om det som jag tidigar förklarade.

   Jo. Miljöpartiets politik är ogenomtänkt populism som skadar den gröna rörelsen.

   Kärnkraft är en teknik som vi inte behöver idag och egentligen aldrig behövde och som lämnat efter sig ett berg av avfall. Vi lever på 2000-talet nu. Så gör man inte mot framtidens generationer!

   Fusionskraft är givetvis intressant att forska vidare på även forskning på sätt att minska avfallet som redan skapats,

 9. Tycker inte att den första artikeln förklarar hur en nedväxt rent praktiskt skulle fungera tyvärr. Den rör snarare att det idag finns ett beroende av fossila bränslen, men det är ungefär lika upplysande som att himlen är blå (för det är något de flesta redan är införstådda med).

  Ser inte heller hur utökad jämställdhet har med saken att göra även om det är fint att ha en bra jämställdhet. Håller annars med om att punkt 1 respektive 2 i din lista är viktigt men vill även understryka att förmågan till fullständig självförsörjning är något som samhället bör sträva efter rent generellt då vi inte känner till vilka kriser och utmaningar vi kommer att ha i framtiden.

  På vilket sätt behöver vi inte kärnkraft idag? Sveriges energiförsörjning består till 40% av kärnkraft så vad tänker du att man ska ersätta den med? Det är lätt att vara kärnkraftsmotståndare, men saker som de svenska blyreaktorerna och annat skulle verkligen kunna göra riktig skillnad. Se annars dokumentären Pandoras Promise som på ett bra sätt går igenom bl.a. kärnkraft med reaktorer av typen 4. Netflix: http://www.netflix.com/WiPlayer?movieid=70267585&trkid=50361908&tctx=0,0,pandoras%20promise:6320ba24-ba00-4e85-87ac-20c5d8a4613c

  1. En nedväxt av fossila bränslen får man rent praktiskt genom att skatteväxla. Det helt uppenbart och det har alla i den gröna rörelsen fattat och det är bra. Hög skatt på fossila bränslen, lägre skatt eller subventioner till miljövänligt.

   Utökad jämställdhet ger kvinnan utbildning vilket leder till kunskapen om familjeplanering. När kvinnan tillåts avancera i samhället som männen skiftar ofta kvinnans roll från enbart barnaföderska till en människa med fler drömmar och mål. Det leder till nedväxt av barnafödandet.

   Bra att du håller med om att punkt 1 respektive 2 i min lista är viktiga och jag håller med dig om att ”förmågan till fullständig självförsörjning är något som samhället bör sträva efter rent generellt då vi inte känner till vilka kriser och utmaningar vi kommer att ha i framtiden.” Detta är Vetenskapliga partiets politik. Vi vill ur EU och minska Sveriges sårbarhet.

   Så länge vi är med i frihandel behöver Svenska företag billig el och lägre skatter, men går vi ur EU kan vi föra en politik som gynnar framtidens generationer istället. Om Sveriges energiförsörjning består till 40% av kärnkraft så kan den beskattas hårdare om vi går ur EU först och miljövänlig energi kan då ersätta den. När energi blir dyrare kommer fler tilläggsisolera, använa värmepumpar, etc. etc. Inte att förglömma att många sparar el när den blir dyrare. Tvättar mindre, köper miljövänliga kylskårp, duschar sparsamt istället för bada, etc etc.

  2. Ursäkta sent svar. Jag har tydligen missat din kommentar och läser den först idag.

   Att konstatera beroende av fossila bränslen innehåller naturligtvis en intention att minska beroendet.

   Utökad jämställdhet gör att kvinnan får mer frihet att bestämma sitt eget liv, vilket oftast minskar viljan att föda många barn.

   Jo. Förmågan till fullständig självförsörjning(totalförsvarsförmåga) är helt klar något som samhället bör sträva efter.

   Vi behöver ingen kärnkraft. Den bär inte sina egna försäkringskostnader, är dyr och klandervärd på flera olika vis. Man kan minska befolkningen till en hållbar nivå och effektivisera en ekologiskt hållbar energianvändning.

 10. För att motverka miljöförstöringen globalt är det väl bra att inkludera hela världen i partiets idéer? Så det verkar lite motsägelsefullt att ni vill inleda med att isolera Sverige från övriga Europa. Ni borde istället utnyttja det faktum att Sverige är medlem i en större organisation med större politisk handlingskraft, kanske rentav föreslå och lägga grunden till ett WU?

  1. Hur menar du att global frihandel skulle lösa miljöproblemen och resursförstöringen?

   Skulle inte det öka transporterna ytterligare?

   Skulle det inte sprida överbefolkningens plågor över hela världen?

   Nej. Nedväxt måste ske lokalt. När man transporterar mindre gods sparar man miljön och resurserna och det innebr att nationalism är bättre och grönare än globalism. Ännu grönare är att kommuner är självförsörjande lokalt och ekologiskt givetvis.

   Internationalistiskt ska vi tänka när vi hjälper andra länder att lösa sina problem lokalt och långsiktigt.

   Läs mer här om varför just ”Enhetstater” är att föredra och inte ”Unioner”:

   https://skandinaviskenhetsstat.wordpress.com/varfor-enhetstat-och-inte-union/

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s