Är Hans Rosling ett hot mot svältande barn, ett hot mot civilisationen och en ”de facto”-rasist?

Först vill jag idag erkänna att det verkar som om jag har haft fel vad gäller religionen som ansvarig för barnavel. Bevisligen kan religiösa länder sänka sin barnavel och Hans Rosling verkar ha torrt på fötterna när han redovisar detta.

[Edit 08-09-2015: Kanske har jag rätt om religionen i alla fall?]

Utbildning och välfärd där barnen överlever verkar ha god effekt på denna utveckling, det förändrar ekvationen en aning och det ser mer ljust ut, men vi måste komma ihåg sinande resurser och vikten av balans med naturen.

Kan det vara så att jag haft fel och att utbildningen de facto lett till sekularisering och alldeles strax mer vetenskaplighet och religionens död? Jo det är möjligt.

Eller är det så att de med förmåga att ta till sig utbildningen tillfälligt sänkt trenden och att fåtalet mentalt mindre bemedlade
extremreligiösa efter några generationer vänder trenden igen?

Defactorasismen i Miljöpartiet har jag redan berört och för den som vill gräva djupare i ”de facto”-rasism kan gärna läsa den artikeln. Den beskriver ganska ingående vad jag anser olika typer av ”de facto”-rasism är, men nu vill jag fortsätta med fler saker som jag anser är ”de facto”-rasism.

Så till saken. Är Hans Rosling är ett hot mot framtidens barn, ett hot mot civilisationen och en ”de facto”-rasist?

Jag anser att betydelsen av ordet ”de facto”-rasist är en person som medvetet, eller omedvetet, agerar i sin gärning, så att konsekvensen på lång sikt de facto resulterar i mer rasism.

I den betydelsen så -Ja. Det anser jag att Hans Rosling är och det är givetvis en ytterst märklig tanke för den som sett Hans Roslings diagram och hans brinnande engagemang för att få till synes alla människor ut ur fattigdom och få egen tvättmaskin.

Som jag ser det är det alltså inte pga. hans uttryckta emotionella vilja han är ett hot, men pga. att han inte kan eller vill förstå den exponentiella funktionen och resursdebatten.

Jovisst tar han upp resursdebatten, men han han glömmer bort att oljan är på väg att ta slut. Den orena energiförbrukning som ska trollas bort enligt Rosling och bli grön ska enligt honom kompensera för tillväxten som enligt honom måste ske. Att grön energi innebär att stora landarealer måste tas i anspråk för att producera ex. etanol verkar han inte vilja analysera alls.

Jag tror alltså att det är en kompetensbrist Hans Rosling har och alltså inte en medveten ondska, även om jag inte helt är säker på den saken för han berömmer de facto den industri som försmutsat vår miljö och som han vill ska få försmutsa de fattiga människornas miljö så att de ska få sin älskade tvättmaskin.

Det kan också vara ren vanlig kortsiktig egoism där han drivs av sin arbetsgivare eller uppdragsgivare att visa upp en behaglig bild för allmänheten där miljöförstöring ska se ses som något fint, där storföretagens tvättmaskiner ska få säljas och förbruka denna energi och dessa sista resurser innan det säger slurp och oljan är slut.

Kan Hans Rosling ta sig ur denna kortsiktiga egoism eller kompetensbrist? Det är knappast troligt. När man väl nått kultstatus och ens ego blåsts upp av andra ja-sägare till den nivå av avgudadyrkan som Hans Rosling idag befinner sig på krävs det ett enormt mod och ärlighet att gå ut och säga att man hade fel. Och sitter man där med villa, Volvo och vovve är det inte alltid lätt att vara modig och ärlig.

Frågan är också om det ens är möjligt, för man måste också ha en förmåga att kunna se samband, dvs. att förstå lite mer än det diagram man har framför sig och kunna sätta samman information ur flera diagram samtidigt till helt nya diagram som alltså visar motsatsen. Han måste alltså kritiskt vara ute efter att motbevisa sig själv, ha superintelligensen att kunna göra detta, och enligt de videor jag sett kommer sannolikt inte hans ego klara av detta såvida han inte börjar med meditation.

En annan aspekt på saken, som meditationen också hjälper oss att inse, är frågan om inkompetens och hur svårt det är att inse att man är inkompetent, sedan att erkänna den saken, såsom jag erkände att jag kan ha haft fel i början av texten där jag erkänner att jag kan ha haft fel. Jag låter John Cleese förklara problemet med inkompetens.

Jag betvivlar alltså att Hans Rosling har kompetensen att förstå något som motsäger det han redan sagt, och om han i hemlighet kan det är sannolikheten att han kommer göra det ganska liten och det baserar jag på de presentationer jag sett som de facto helt saknar självkritik.

För att vara rättvis är det även som ingenjör, med relativt hög förmåga att se samband tydligt, lätt att förledas av färgglada diagram såsom de diagram som Hans Rosling visar upp och hans presentationsteknik är ju otroligt genomtänkt och förträfflig.

Har man inte så hög förmåga att granska saker kritiskt och objektivt är det givetvis lätt att bli lurad.

Jag tror det är den religiösa sidan av oss, nedärvd i generationer av religionsförtryck, som gärna vill tro att allt är väl, att det inte är så farligt alls och att allt kommer bli bra. Kanske drivs Hans Rosling fram av detta själv? Kanske är det den stödjande massan av troende hurrarop som förstärker hans blindhet? Gruppsykologi och masspsykos är nämligen inte ovanligt i den mänskliga historien.

För att vara rättvis visar diagrammen ganska tydligt att folkmängden just nu har kommit ner till en nivå där, om denna trend fortsätter, kommer leda till ett stopp vid ca. 10 miljarder människor. Men vad som sker när oljan tar slut, vattenreservoarerna tar slut, jorden utarmas ännu mer och människor återigen börjar bli fattiga, svälta och barnen återigen dör, det går de facto inte Rosling in på.

Han går inte in på det ekologiska självmord som fler tvättmaskiner de facto innebär.

I rättvisans namn kan ju jag anklagas för att ha en alltför svart bild av verkligheten, men jag vill då påpeka att jag de facto har en positiv och vacker bild av vad vi kan göra även om jag anser att det just nu ser mörkt ut. Trots Hans Roslings extrema positivism ser jag hindrena, men också potentialen att ganska snabbt och humant komma i balans med naturen för vår egen skull och för framtidens generationers väl.

Det jag ser som rimligt och genomförbart är att komma ner i befolkning på ca hundra år till en nivå där vi alla lever med god standard och samtidigt i balans med naturen och i min värld och säkert i de flesta biologers värld innebär det en betydligt lägre population av människor och en större artrikedom som ett resultat av detta.

De hot jag beskriver har faktiskt en reell grund i arkeologi där civilisationer har misslyckats pga. överpopulation, vidare i diagram ur biologin om population och vad som sker alla populationer som tillväxer exponentiellt, dvs. explosionsartat och även av andra artiklar som ex. tidningen Ny Teknik som beskriver resultatet av halverad oljeimport etc. etc.

Men nu till saken. Vad är det då som ev. gör Hans Rosling till en ”de facto”-rasist? Jo. Eftersom hans vilja till fortsatt tillväxt av ekonomin där resurserna då kommer ta slut ännu snabbare så kommer inte enbart fler djurarter att utrotas, vilket givetvis måste anses vara extrem rasism, dvs. art-rasism. Med ett sådant tänkande övervärderar man alltså alla s.k. ”människorasers” rätt gentemot djurens rätt.

Han kritiserar människor som cyklar till jobbet och försöker göra sitt bästa för att leva ekologiskt. Han kritiserar att de har tvättmaskin. Det är måhända rättvist och kanske finns det nu människor i vår del av världen som tvättar och duschar i kallt vatten och tvättar för hand i hopp om att de kan hjälpa oss alla att spara våra resurser och kanske lyckas skjuta upp katastrofen en dag till i framtiden, kanske spara ett träd till, spara en djurart till från utrotning, så att vi kan förbli 10 miljarder och svält och krig kan undvikas.

Men är det ändå inte så att Hans Roslings ändå är en ”de facto”-rasist då nu de stackars djuren nu ska få uppleva en ökning av människorasen till 10 miljarder samtidigt som ekonomin ska tillväxa?

För när resurserna väl börjar sina med den exponentiella funktionens logik och människan återigen utarmat den jord som föder oss alla, pumpat ut den sista vattendroppen ur djupt liggande vattenreservoarer etc., kommer inte då oomkullrunkeligen svälten, krigen och givetvis kannibalismen som en direkt följd av detta? Och i detta mänskliga och historiskt återkommande tillstånd väcks inte då den extrema rasismen mellan människor med olika utseende eller olika tillhörighet, dvs. det de flesta kallar ”rasism”?

Denna ”de facto”-rasism som jag anser Hans Rosling de facto alltså representerar är inte enbart ett fel som finns inom ekonomismens tillväxtkör, denna ”de facto”-rasism finns i de flesta religioner som förespråkar det mänskliga livets helighet i sitt abortmotstånd och sedan de facto slaktar fullt utvecklade djur, oftast medelts grymma metoder. Och om slakten i slaktögonblicket inte sker med ogudaktig grymhet så sker den ofta medelst ogudaktiga transporter eller ogudaktig förvaring och ogudaktig behandling av djuren under deras levnad.

Mänskligheten tränger, i sin ”de facto”-rasism, de facto bort de vilda djuren, tar mer och mer naturskog i anspråk för sina odlingar och gör även om grödorna till infertil GMO som även smittar ner ekologiska odlingar i denna process att föda fler och fler mänskliga munnar med giftbesprutad mat.

Men kanske är det värsta för Hans Rosling, att han genom sina fina skickliga diagram som animerats väl, de facto lurar ganska intelligenta människor in i en falsk trygghet. Det gör honom inte enbart till en ”de facto”-rasist, men om mina slutsatser är korrekta, till ”de facto”-rasismens och kannibalismens överstepräst.

Hård dom, jag vet, men jag anser att domen är väl underbyggd och Hans Rosling har givetvis alla möjligheter i världen att försöka motbevisa det arkeologer och matematiker visar upp eller att ändra åsikt och presentera nya friska diagram som tar resurser och teknikutvecklingens hastighet i beaktande.

Det jag undrar helt stilla är varför han inte ens försöker göra det? Min instinktiva tanke är att han sannolikt vet att han då skulle förlora slaget. Detta är nämligen utanför hans kompetensområde.

Så mitt tips är att avfärda ”de facto”-rasisterna och rösta på Vetenskapliga partiet tills vi får en politik som vill och kan se helheten.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. Här en liten video som jag plockade upp från Allas parti som får mig att tänka på Hans Rosling.

9 reaktioner till “Är Hans Rosling ett hot mot svältande barn, ett hot mot civilisationen och en ”de facto”-rasist?

 1. Mycket bra att Hans Rosling, som får folket att fortsätta sova sött och bekvämt och slippa bli medvetna och ta sitt ansvar för det uppenbarliga kritiska tillståndet på jorden, får konstruktiv kritik. Istället för att titta på Roslings vackra diagram rekommenderar jag alla att se den gripande och uppväckande dokumentären ”Home” som finns på youtube, för en enligt min mening mer vetenskaplig och sannolik prognos av jordens och därmed människans framtid.

 2. Kanske jag inte hade fel i alla fall? Kanske de religiösa inte alls klarar av att skapa nedväxt till balans med naturen?

  ”Supreme Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei in a proclamation sent to the heads of Iran’s three branches of power outlined general policies aimed at encouraging population growth to compensate for the declining birth rate over the past years. (…) To that end, the proclamation calls for measures to rejuvenate the population by increasing the fertility rate.
  It also highlights the significance of initiatives for removing the obstacles in the way of marriage, facilitating family formation and reproduction, encouraging the people to marry at a younger age, and financially supporting the newly-wed couples to meet costs of living and bring up ‘righteous’ children.”

  Read more: http://www.tasnimnews.com/English/Home/Single/376316

  Även prognosen fram till 2100, har justerats uppåt, från 10,9 till 11,2 miljarder människor:
  http://www.trelleborgsallehanda.se/sverige-varlden/snart-ar-vi-tio-miljarder-manniskor/

  Hur ofta kommer den justerats uppåt tills någon inser faktum? Det kan man fråga sig.

  1. Vad gäller Hans Rosling , så ger tillväxtutveckling förutsättningar till sociala system . Ett samhälle som tidigare inte kunde ge sina äldre pensioner , kan i och med hög tillväxt ( ökad produktion av varor ) skapa utrymme för pensionssystem. Därmed faller den tidigare driften av att skaffa många barn för att på ålders höst låta barnen försörja sina föräldrar. Tillväxt i kombination med pensionssystem minskar barnafödande. // Att dra ner på viss produktion är dock lämpligt . Till exempel vapenproduktion och vissa plastprodukter.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s