Aerosolbesprutning och geoengineering ska öppet diskuteras av riktiga Vetenskapsmän

Vetenskapliga partiets klagan tillsammans med andra uppmärksamma individer har fått viss effekt. Idag döljs inte längre tidigare dolda tankar om geoengineeering och de flesta av oss känner till att vi kan undvika mycket aerosolbesprutning med gifter genom att handla ekologiskt. Vetenskapliga partiet verkar för mer ekologiskt till hela folket.

De flesta känner även till Agent Orange, kemikalien som sprutades ut som aerosol från flygplan över Vietnam, samt de långa följdeffekter det fick för många människor som föddes missbildade. Så vi känner alla alltså till den likgiltighet inför fred, miljö och hälsa som fortfarande människor besitter i världen. Vi verkar för förändring i realpolitiken så att Sverige blir ett fredligt land igen.

Flygplan använder ibland s.k. molnsådd. Vi behöver lagar och kontrollfunktioner som reglerar detta på ett tillfredsställande sätt, ex. som man gör i Rhode Island. Tyvärr är folket idag ofrivilligt satt i en situation av makthavarna där de måste spekulera tills sådana lagar och regler finns.

Syftet med detta kan vara att kunna kontrollera vädret i både militärt och kommersiellt intresse, utan folkets vetskap, men även kanske för att försöka sänka eller höja temperaturen på jorden utan att först informera folket om den saken, eller kanske t.o.m. att minska populationen på ett väldigt onaturligt och inhumant sätt.

Vi kan inte veta hur det ligger till, eftersom Sveriges regering samverkar med existerande oligarker, vilka tidigare visat total likgiltighet för fred, miljö, hälsa och fortfarande ständigt gör det. Så får det inte vara om det ska kunna kallas för ”demokrati”. Folket har rätt i en demokrati att känna till vad som pågår. Vi verkar för bättre medier och politiker som gör det folket förväntar av dem.

Aerosolbesprutning kan vara ett stort problem, både för oss människor och vår miljö, men aerosolbesprutning kan även bli ett stort problem för de politiker och den militärledning som inte sätter sig in i frågan på allvar. Samtidigt kan chemtrail-hysterin vara något som döljer något annat. Därför bör aerosolbesprutning och geoengineering öppet diskuteras av riktiga vetenskapsmän som sätter folkets väl främst.

Folket kan givetvis komma att utkräva ansvar i efterhand. Eventuella försvarstal om att man inget visste kommer sannolikt INTE leda till friskrivning från ansvar. Folket kommer kanske kräva att det utdöms hårda straff för sådan odemokratisk medverkan, eller medveten inkompetens, om det går galet, likt i Nürnbergprocessen. För att kunna se problemet måste man först alltså förstå att inte reagera på CIA-kontrollordet ”konspirationsteorier” från de som idag har till uppdrag att ljuga för folket genom lögnmedierna.

Aerosolbesprutning från flygplan används idag sannolikt av alla möjliga skäl, sannolikt främst kortsiktigt ekonomiska, där exempelvis stormar mildras av försäkringsbolag eller förstärks av byggföretag eller där intressenters skördar kan tryggas eller militär kan fördärva vädret för en fiende etc. Ekonomin styr nog helt klart dessa intressenters agerande, men allmänheten informeras inte om, när eller var det sker, ej heller med vad det sprutas och har därför inga rimliga möjligheter att vare sig förstå vad som verkligen sker eller att kunna skydda sig.

Detta är inte acceptabelt i ett demokratiskt samhälle. Folket har rätt till denna information. Ingen ska ha rätt att spruta utan tillstånd och allmän kännedom om varför. Lagar och konventioner måste helt enkelt skrivas som reglerar aerosolbesprutning.

Regeringar och militär måste informera om vad som sker och svara ärligt och hövligt i stället för att förvilla folkvalda riksdagsledamöter som ställer relevanta frågor eller som EU-kommissionen gjort, lägga locket på, enligt Maj-Britt Theorin.

Om militären behöver extra resurser att bevaka luftrummet, mäta och analysera vad som sker och ev. ta ner farkoster som bedriver okänd verksamhet så ska givetvis militären få göra detta.

Om flygplatsers tekniker och ingenjörer behöver extra behörigheter och resurser för att inspektera och analysera innehåll i behållare på flygplan innan start så ska detta givetvis ordnas. Att kontrollera vad som sker med vårt eget väder och vår natur och inte minst vår egen inandade luft är en viktig del av ett modernt totalförsvar. Länder som påverkar det globala klimatet med aerosolbesprutning måste påverkas på olika vis att sluta med det om det pågår, eftersom problemet med klimatet sannolikt INTE är uppvärmning men avkylning.

För varje person med god förmåga att se samband, samt har motivationen att studera de diagram som beskriver koldioxidhalt i förhållande till global uppvärmning, som ex. professor Bob M Carter visar oss i detta Youtube-klipp, inser att temperaturökningen sannolikt är naturlig samt att vi sannolikt kan förvänta oss en temperatursänkning inom ca 15-30 år, kanske genom minskad solaktivitet, men även ett större vulkanutbrott eller ett större asteroidnedslag, något vi istället måste kunna förhindra genom mer forskning på asteroider och metoder för att kunna styra dem.

Värt att nämna är att Vetenskapliga partiet ändå ser koldioxidhalten som ett miljöproblem p.g.a. att koldioxidhalten i luften bevisligen försurar haven med kolsyra. förutom andra syror som sprids ut i haven såsom NOx och SOx, samt att uttaget av ändliga fossila resurser inte är ekologiskt hållbart.

Aerosolbesprutning med ytterligare syror, vilket förespråkats av vissa galna vetenskapsmän ex. via Sveriges Radio som försöker dölja vad USAF pysslar med, kan faktiskt förvärra den saken ytterligare. Vi måste istället hitta rätt lösning på ekvationen och med alla medel övertyga alla länder att följa den.

För det är bättre att lösa ekvationen på rätt sätt, ett sätt som dessutom minskar koldioxiden i luften, nämligen att hjälpa framtidens generationer med human nedväxt av population, samt nedväxt av konsumtion så att vi kommer i balans med naturen, samt att vi investerar långsiktigt i ekologisk hållbarhet på riktigt. Detta är en av Vetenskapliga partiets allra viktigaste frågor.

För oss i Vetenskapliga partiet är det alltså uppenbart att minskad koldioxid är indirekt viktigt ur ett ekologiskt hållbart perspektiv och ur ett försurningsperspektiv, men sannolikt ganska oviktigt i ett globalt uppvärmningsperspektiv.

Att skydda elnät och datorer från solstormar medelst aluminiumoxider är heller ingen godtagbar anledning att aerosolbespruta om det kan påverka vår hälsa eller naturen negativt. Elnät kan skyddas på andra sätt och konstrueras så att de kan kopplas ur de få minuter solstormarna varar.

När Vetenskapliga partiet får makten får folket hela sanningen och en deliberativ öppen diskurs mellan riktiga vetenskapsmän får då avgöra huruvida vi ska fortsätta aerosol-besprutningen, av vilka anledningar och med vilka substanser besprutning får ske. Folket måste informeras om vad som sker, eftersom vi har en grundlag i vår demokrati i vilken makten skall utgå från folket. Det innebär att folket måste ha korrekt information för att kunna välja rätt politiker.

19 reaktioner till “Aerosolbesprutning och geoengineering ska öppet diskuteras av riktiga Vetenskapsmän

 1. Förut har jag haft uppfattningen att det finns två läger när det gäller klimatförändringarna:

  1. Att i huvudsak koldioxidutsläpp leder till växthuseffekt som orsakar global uppvärmning.

  2. Att koldioxid inte alls påverkar klimatet utan att klimatförändringarna är helt naturliga företeelser som alltid har funnits där.

  Dessa motstridiga rapporter har varit väldigt förvirrande, men nu har det efter en lång tids grubblande dykt upp ett tredje alternativ, som efter egna efterforskningar på nätet och det som står här ovan i mina ögon skulle kunna vara fullt möjligt, men väntar med att bilda mig en bestämd uppfattning tills bevis finnes:

  3. Att klimatförändringarna beror på aerosolbesprutning av den lägre atmosfären genom s.k. chemtrails och även andra experiment s.k. geoengineering, som sker och har skett under många år där uppe högt över våra huvuden.

  “When modern life evolved over 500 million years ago, CO2 was more than 10 times higher than today, yet life flourished at this time. Then an Ice Age occurred 450 million years ago when CO2 was 10 times higher than today”. Patrick Moore

  “We´ve changed the chemical composition of the atmosphere; that´s not a belief system. We know that beyond a shadow of a doubt,” “We ignore this at our peril.” Ben Santer of the Lawrence Livermore National Lab in California

  Javisst, men du säger ingenting om hur vi/ni har ändrat den! Talar du måhända med kluven tunga Mr Santer? (författarens kommentar)

  “The new man will stop all kinds of experiments which are increasing the heat of the atmosphere around the earth, because the priority is life, not your experiments.” Osho

   1. Ja, det är klart att ekonomiska intressen ligger bakom ”spektaklet”. Det som får mig att verkligen tvivla på växthuseffektteorins trovärdighet är att det är så många forskare som förkastar den.
    Nordpolen är ju en plats där det enligt min förståelse har blivit varmare, isarna smälter och isbjörnarna lider. Det här får mig också att undra, aerosoler, från Europas industrier? Ska bli intressant att höra mer om: http://www.nasa.gov/topics/earth/features/warming_aerosols.html

 2. Jag ramlade in på det vetenskapliga partiets sida och upptäckte att det finns väldigt mycket kloka tankar för att ha en bättre framtid, med ett tidsperspektiv som är så mycket viktigare än vår ”konsumtionslycka” idag.

  Dock blir jag fruktansvärt förbannad över att läsa just den här posten!

  Jag vet inte vad du Martin har för relation till Vetenskap, men du framstår frånvänd från den och hur fantastisk communityn av forskare som brinner för att förstå världen är.
  Det är Open Sorce av kunskap. Forskare sliter och kämpar för att upptäcka saker. Ifall det fanns något att upptäcka om Condensational Trails (vattenånga som bildas av flygplansmotorer) så skulle just forskare skriva om det. Men, ingen forskare upptäcker något intressant förutom det faktum att contrails spontant BILDAS AV VATTENÅNGA.

  Om man ändå vill hävda att det sker Geoengineering så får man sluta dra slutsatser från spekulationer och känslor utan ta fram lite riktig data (och inte luta sig på att ”strecken i luften känns obehagliga” eller att ”min son är sjuk”), samt jobba för något som faktiskt är ett problem! – Det finns många problem och det är därför jag är här och skäller ut din Vetenskapliga Partiets post om något irrelevant.

  Att du skriver det här inlägget utan att ha någn som helst vetenskaplig grund, eller någon tillräckligt insatt som stödjer teorier byggda på lösa sammanträffande vanärar den fantastiska vetenskap som jag känner till väldigt mycket.

  För Vetenskapliga Partiets egna kredibilitet rekommenderar jag att ni tänker över frågan och lyssnar på de intelligentare människor ni känner för att kunna påverka framtiden till det bättre.

  1. Tack för din komplimang om att vi har ”väldigt mycket kloka tankar för att ha en bättre framtid, med ett tidsperspektiv som är så mycket viktigare än vår ”konsumtionslycka” idag.”

   Varför du blir arg bör du fundera djupare på rent generellt! Positivitet och konstruktivitet är rätt väg för varje vetenskapsman.

   Om du kan hjälpa mig att förstå hur fantastisk communityn av forskare som brinner för att förstå världen är vore jag djupt tacksam. Jag uppfattar ofta att forskare stannar vid forskningen och lämnar till giriga kortsiktiga politiker att staka ut vår framtid. Det är i min mening inte alls fantastiskt utan ett moraliskt tvivelaktigt beteende.

   Forskare måste förså att vi redan VET att besprutningen pågår och vi vet dessutom varför: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hpz6W980n4I

   Jag säger inte att ”strecken i luften känns obehagliga” eller att ”min son är sjuk”. Jag har själv inte sett strecken i luften och jag har ingen mig veterligen ingen son. Vi efterfrågar anslag till forskare som kan utreda och bevisa i klara siffror vad som de facto pågår och informera oss så att vi politiskt kan vidtaga korrekta vetenskapligt underbyggda åtgärder mot de krafter som utnyttjar denna välkända teknologi.

   Vi kommer inte förändra programmet på denna punkt såsom bevisen stirrar oss i vitögat idag.

 3. PS. Vem som helst som säger något med någon som helst grund kan gå in på wikipedia utan att få det borttaget. Läs gärna just REFERENSERNA till följande:

  Experts on atmospheric phenomena say chemtrails do not exist, and that the characteristics attributed to them are simply features of contrails responding differently in diverse conditions in terms of the sunlight, temperature, horizontal and vertical wind shear, and humidity levels present at the aircraft’s altitude.[2][4][7][9][25]

  http://en.wikipedia.org/wiki/Chemtrail_conspiracy_theory#Contrails_as_chemtrails

 4. Hej, ursäkta att jag svarar så sent.

  Jag är ledsen! Men du har mer eller mindre fallit offer för en konspirationsteori och första steget är acceptans av den möjligheten.

  Jag är helt öppen för möjligheten att geoengineering pågår! Väldigt viktigt att ha den inställningen.

  Dock vet jag att det finns väldigt många objektiva människor som endast vill komma fram till sanningen; journalister, forskare och politiker i miljörörelsen – och som inte är konspirationsteoretiker i allmänhet (gör gärna lite efterforskningar på källan du refererar till i det avseendet, de är nämligen inte i närheten av vetenskapliga:). Dessa människor har dock inte hittat något som har validitet.

  Angående ”experts”: Det vore fruktansvärt om jag skrev som jag gjorde om jag INTE hade referenser. Men kolla på länken igen!

  http://en.wikipedia.org/wiki/Chemtrail_conspiracy_theory#Contrails_as_chemtrails

  Det finns flera oberoende människor som beskriver den här konspirationsteorin, och som framJag missar också att läsa referenser ibland, men det är dem som är relevanta i länken ovan! ( verkligen inte att de säger ”experts”).

  Det är lugnt att ni missar att se refernserna en gång, men att i allmänhet använda sig av källor som i sin tur inte har källhanvisningar är skandal! :).
  Att ta upp massa exempel, överdriva dem omärkbart (för ingen kollar upp dem), och får samband att framstå som bevis är en konst som många lyckats med!

  Jag uppmanar dig verkligen att läsa referenserna! Det kan göra världen mycket bättre.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Chemtrail_conspiracy_theory#Contrails_as_chemtrails

  Framförallt så ber jag dig att ha respekt för de som kämpar hårt med att komma fram till sanningen och skriver sådana artiklar, som läses igenom av alla som har forskat tillräckligt för att kunna uttala sig relevant, och jag är ledsen men det har varken du eller jag.

  Du nämner bevis som stirrar oss i vitögat, och att vi vet att det pågår, men det är en illusion.
  För att vetenskapliga partiet ska kunna förändra världen till det bättre måste just vetenskap och pseudovetenskap hållas långt ifrån varandra!!

  Det är inte helt relevant, men jag tycker verkligen att alla ska ha i åtanke att det finns väldigt starka psykologiska effekter som man bör tänka på när vi argumenterar sånt här!

  Framförallt Confirmation Bias (man tar inte längre rationell hänsyn till fakta om man försvarar sin åsikt) samt Dunning Kruger effekten (ju mindre man vet om ett område desto lättare drar man slutsatser om hur det fungerar och tror att man förstår)

  http://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger_effect

  Bra att fundera över, men jag vill gärna att du nyanserar det hela.
  Kortfattat: bevis saknas fullständigt, personer du refererar till har enligt alla pålästa människor ingen kredibilitet ö.h.t. och pratar om fysiska effekter utan att alls förstå dem.

  Anton

  1. Sprutade USA med Agent Orange? Vilka producerade Agent Orange? Existerar denna regim fortfarande? Varför skulle sådana maktfullkomliga människor som struntar i människors hälsa INTE begå samma sak i lönndom nu eller i framtiden? Använder inte militären vädret i sin krigföring? Besprutar inte bönder med GMO-gifter på GMO-odlingar? Kuckeliku!

   Kanske besprutar inte något passagerarplan någonting och kanske är det helt vanliga kondensstrimmor, men det vet vi inte INNAN vi undersöker den saken, men vissa saker vet vi, ex. att ca en av två hundra människor är psykopater. Du tror att världen är god. Kuckeliku! Det är den inte.

 5. Att använda kontrollord som ex. ”konspirationsteorier” om sanningar som är helt uppenbara kan du kontrollera flertalet med, dock inte mig. Du bör meditera och undersöka lite mer än wikipedia innan du återkommer. De omedvetna politruker som styr mainstream-media, VoF och wikipedia mediterar ej. Därför är deras medvetande på en låg nivå och inte öppet för sanningen som den faktiskt är. Finner du motivation att meditera och vill undersöka saken djupare kan du återkomma. Sannolikheten att du har fel är helt enkelt offantlig med de bevis som finns.. ;-) Kuckeliku! Det är dags att vakna! Mvh

  1. I den första länken antar jag att de inte vill fördömma hela folkgruppen, för det finns ju massvis med människor med denna bakgrund som gör bra saker också, såsom ex. Noam Chomsky.

   Möjligtvis är det bättre att nämna detta fåtal psykopater med ett ord som börjar på Z på engelska. ;-)

   Det är ju dessutom lätt att ta tillbaka både kontroll och välfärd ganska kvickt genom vår demokrati om vi alla är motiverade till det.

   …men helt klart kan det förklara en del krafter som huserar på Wikipedia i Sverige…

   men samtidigt är ju Wikipedia öppet för alla… [Fel. Det är inte öppet för alla]

   Jag har sett massmediala tendenser hos många, inte enbart Wikipedia, där det förvrängs, undanhålls och ljugs medelst Ad hominem-argument men detta kan även komma av att människor är vilseledda av massmedia och därför efterapar denna pådyvlade konflikt- retorik och denna medias åsikter.

   Det behöver alltså inte vara medveten politrukverksamhet på Wikipedia enbart. [Fel. Det är enbart politrukverksamhet på svenska wikipedia]

   Dessutom har ju Wikipedia diskussionssidor där man kan ställa upplysande frågor om innehållet som den intresserade kan läsa. [Fel. Det kan du inte. Du blir nedstängd om du säger sanningen om det som politrukerna gör att för att dölja.]

   Men att det finns ganska många individer som manipulerar Wikipedia, ex. försöker förminska nya politiska initiativ genom att ex. kalla nya politiska initiativ för små, det är uppenbart. He he he.

   Allt som kan hota politikeradeln motarbetas ofta och de verkar dessutom ofta oerhört intresserade av att vakta känsliga ord och förvränga deras innebörd, samt att det ganska ofta förekommer förvillande genom att byta ut ord och flytta om ord som inte passar politikeradeln, såsom ex. valsamverkan, det vet jag. Komiskt är det. :-) Man måste le eftersom det är så genomskinligt.

   Vad gäller HAARP ”High-Frequency Active Auroral Research Program” är jag inte mer insatt än att de medelst radiovågor undersöker de övre lagren av ionosfären och visst kan de helt säkert prova på med besprutningar av den också i forskningssyfte eller militärt syfte och då behöver de helt klart skicka upp en farkost som kan utföra detta.

   Personligen tror jag mest på att vädret påverkas av naturliga fluktuationer kombinerat med välkänd vädermodifiering för att styra nederbörd i lönndom för storjordbruk, ofta på de ekologiska böndernas bekostnad.

  1. Ber om ursäkt för det. Du är varmt välkommen att bistå. Min uppkoppling duger inte för jobbet för tillfället. Bilden jag såg var alltså ett passagerarflygplan utan stolar och fyllt med tankar och rör, sannolikt för någon form av besprutning, förhoppningsvis inget som liknar Agent Orange… Dessa flygplan måste starta och landa på flygplatser där man enkelt skulle kunna kontrollera innehållet i tankarna och redovisa för folket vad som pågår.

  2. Vill även påpeka att tankarna inte nödvändigtvis behöver vara besprutningstankar, för Agent Orange eller något annat ondskefullt, men även kan vara tankar för att flytta om vikt inuti flygplanet under flygning för att ex. studera effekten av att människor plötsligt rusar till en ände av flygplanet, ex. vid brand.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s