The Georgia Guidestones håller Vetenskapliga partiets linje

Se gärna denna presentation av The Georgia Guidestones (Georgias guidande stenar) som visar vad några få dedikerade människor med gott ledarskap kan åstadkomma för framtidens generationers väl.

Sannolikt har denna lilla grupp av dedikerade människor som rest stenarna valt att ge upp sitt hopp för vår civilisation och istället fokusera på att hjälpa de som eventuellt överlever det sammanbrott som kommer pga. att vår civilisation idag beter sig som Påsköns människor gjorde, nämligen att inte komma ihåg att hushålla med resurserna.

I det längre meddelandet, som står skrivet på åtta moderna språk, står följande enligt Svenska Wikipedia:

  1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.

  2. Guide reproduction wisely – improving fitness and diversity.

  3. Unite humanity with a living new language.

  4. Rule passion – faith – tradition – and all things with tempered reason.

  5. Protect people and nations with fair laws and just courts.

  6. Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.

  7. Avoid petty laws and useless officials.

  8. Balance personal rights with social duties.

  9. Prize truth – beauty – love – seeking harmony with the infinite.

  10. Be not a cancer on the earth – Leave room for nature – Leave room for nature

Jag översätter och kommenterar dessa tio punkter till svenska och hur de relaterar till vetenskapliga partiet:

1. Bibehåll mänskligheten under 500 miljoner i ständig balans med naturen.
Vetenskapliga partiet har samma åsikt. Överbefolkning tenderar att ta slut på resurserna och förstöra naturen. Biologer, forskare inom jordbruk och arkeologer är i stort sett eniga. Åtgärder som får ner befolkningen gynnar detta mål. Utbildning till kvinnor, gynnandet av kulturer som ger kvinnan makt och resurser att kontrollera graviditet är på helt rätt linje. Det är även fattigdomsbekämpning, men resurserna måste tas i beaktning! Enbarnspolicy kan behövas såsom i Kina där nu tvåbarnspolicy införts eftersom man nu lyckats vända trenden. Detta är något som måste analyseras och diskuteras internationellt.

2. Guida reproduktionen klokt – förbättra tillstånd och mångfald.
Helt i linje med Vetenskapliga partiets slutsats. Vi vill förbättra den generella kvaliteten på barnen, dels genom visst urval av lämpliga föräldrar så att barnen föds med bra grundförutsättningar att bli lyckliga och kan lyckas i sina liv och bidra till mänsklighetens överlevnad positivt, men även genom att miljön förbättras för barnen, samt genom att bättre utbildningssystem införs. Vi är samtidigt för genetisk mångfald där alla olika typer av funktionsdugliga genetiska arv existerar i harmoni, naturligtvis för det klimat som de är bäst anpassade.

3. Förena mänskligheten med ett levande nytt språk.
Detta håller redan på att ske genom det engelska språket och vi är för en sådan utveckling eftersom det sannolikt leder till bättre kommunikation och färre konflikter mellan olika folk.

4. Styr passion – tro – tradition – och allt med härdat förnuft.
Vetenskapliga partiet personifierar verkligen den punkten. Passion är viljan att girigt ha saker i nuet utan tanke på framtiden. Vi menar att detta endast ska få ske inom ramen för civilisationens överlevnad och med sans och balans. Tro ska människor få ha, även religiös blind sådan, men de ska tvingas leva inom lagar som tryggar civilisationens överlevnad. Även traditioner måste följa lagar och regler som tryggar framtidens generationer och humanism.

5. Skydda människor och nationer med rättvisa lagar och rättvisa domstolar.
Absolut. Vi är även positiva till folkdomstolar då vanliga domstolar har korrumperats.

6. Låt alla nationer i styras internt och lösa externa tvister i en världsdomstol.
Om alla nationer tillåts styras internt och demokratiskt ökar givetvis chanserna till fred. Externa tvister som löses i internationella domstolar ökar givetvis också chanserna till fred. Idag med så mycket kärnvapen är det oerhört viktigt att åstadkomma detta, kanske rentutav livsavgörande. Vetenskapliga partiet är därför för ett nytt demokratiskt FN där vetorätten avskaffas och proportionell demokrati införs. Det finns redan olika internationella domstolar för olika problem. Problemet är idag att de inte respekteras av vissa stormakter som lägger veto mot domsluten. Lösningen heter att stater som följer domsluten gynnas genom olika tullfavörer etc. och eventuellt kan en nybildning ske av FN genom stater som vill rädda vår civilisation.

7. Undvik småaktiga lagar och värdelösa tjänstemän.
Hårt för många tjänstemän, men sant. Delar vi på de riktiga jobben kan dock alla få jobb och mer semester. Alla människor, våra barn och framtidens generationer gynnas i slutändan om vi gör om och gör rätt. Vi ska givetvis inte ”skapa jobb”, men rationalisera bort jobb och frigöra oss människor från onödigt arbete.

8. Balansera personliga rättigheter med sociala skyldigheter.
Tokliberalerna blir givetvis tokiga av en sådan formulering, men visst är det rimligt att olika rättigheter är i balans med varann, med samhällsnytta och med naturen.

9. Prisa sanning – skönhet – kärlek – i sökandet av harmoni med det oändliga.
Helt i linje med Vetenskapliga partiets strävanden. Kanske har vi ännu inte gett oss på ”skönhet”, men prisandet av sanningssökande och ren kärlek för alla, för naturen och för framtidens generationer har vi definitivt gett oss in på.

10. Var inte en cancer på jorden – Lämna utrymme för naturen – Lämna utrymme för naturen.
Helt riktigt. Där är Vetenskapliga partiet nog det enda parti som verkligen följer den riktlinjen trovärdigt, anser jag. Vi hoppas att fler stödjer oss så att den agendan kommer upp på bordet.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Annons

6 reaktioner till “The Georgia Guidestones håller Vetenskapliga partiets linje

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s