Två frågor – Finns det raser? – Är någon ras överlägsen?

I allt snack om rasism och nazism med Varghjärta inser jag att jag måste utmana mina egna föreställningar och söka efter material och vara öppen inför sanningen oavsett om den är politiskt korrekt eller ej. För bättre är ändå att vara emotionellt korrekt med sanningen som grund.

1. Låt oss först anta att det finns raser och låt oss i så fall undersöka deras karaktäristik!
2. Låt oss sedan fråga oss vad det finns för skillnader och om någon av raserna är överläsen eller underlägsen!
3. Låt oss sedan fundera hur vi på ett emotionellt korrekt sätt går vidare med saken politiskt!

Så till saken. Tidigare har jag ansett att det inte finns raser, men hur är det egentligen? Jag är helt enkelt tvungen att titta närmare på saken med ett öppet sinne.

Jag finner nästan direkt bloggen ”Den obekväma sanningen” som redan tycks ha undersökt saken grundligt på flera olika plan och väljer helt enkelt att länka direkt till de olika inläggen:

IQ och ras – Del 1(Vad är intelligens? Är det ärftligt? Finns det skillnader mellan olika grupper? Finns det skillnader mellan olika raser?)

IQ och ras – Del 2(Vilka bevis finns det för genetiska skillnader i intelligens mellan raser? Vilka bevis mot? Minskar skillnaderna? Vad säger de nationella proven? Vilka effekter får skillnaderna? Hur rättvist är det med kvotering? Är IQ en segregerande faktor? Vad säger svenska PISA-resultaten? Vilken IQ har våra invandrare?)

IQ och ras – Del 3 (Har afrikaner från söder om Sahara verkligen en IQ på 70? Är de efterblivna? Vad innebär efterbliven egentligen? Romers intelligens, är de efterblivna då?)

IQ och ras – Inaveln – Del 1 (Hur vanligt är det med inavel? Skillnader mellan olika regioner. Bakomliggande orsaker som klankultur och patrilinjär härstamning. Våldtäkt som vapen.)

IQ och ras – Inaveln – Del 2 (Inavelns effekter och konsekvenser för hälsan och intelligensen. Om överrepresentationen av invandrare på särskolorna i både Sverige och Europa)

Brott, ras och IQ – Del 1 (Om sambandet mellan IQ och brottslighet på både individnivå och makronivå)

Brott, ras och IQ – Del 2 (Om faktorer som påverkar risken för att bli kriminell. Invandrares andel av brotten. Testosteronets betydelse för aggressivitet och brottslighet. Serotoninets betydelse.)

Brott, ras och IQ – Del 3 (Om testosteronet, serotoninet och monoaminoxidas (MAO) och deras betydelse som riskfaktorer för riskbeteenden, kriminalitet och antisocialt beteende)

Brott, ras och IQ – Del 4 (Invandrares överrepresentation i brottsligheten och relationen mellan olika raser och riskfaktorer, finns det ett samband?)

Det var intressant läsning.

Svar på fråga 1.
Jag måste nog ändra uppfattning. Det verkar helt klart finnas raser, men den svåraste frågan återstår, är en ras mer överlägsen eller underlägsen en annan ras?

Svar på fråga 2.
Mitt egna svar är att de olika raserna är överlägsna och underlägsna varann i olika situationer i olika miljöer, vilket inte gör mig till varken ”nazist” eller ”rasist”, men som jag själv ser det, snarare till ”darwinist”. Man behöver ex. inte vara raketingenjör för att inse att pigmenterad hud är bättre i stark sol, sannolikt är också mindre pigmentering viktig i ljussvagare klimat av någon anledning, kanske D-vitamin-upptaget, vem vet?

Svar på fråga 3.
Så hur går vi vidare med detta på ett emotionellt korrekt sätt? Mitt svar är enklet. Varje nation bör på ett emotionellt korrekt sätt välja sin egen väg, på ett vetenskapligt och demokratiskt vis, och dessutom försöka göra det humant och långsiktigt, vare sig man tror sig gynnas av invandring eller inte och vare sig man tror sig gynnas av tillväxt in-absurdum eller inte.

Förändrar undersökningarna ovan något i Vetenskapliga partiets politik? – Nej. Det förändrar enbart min egen personliga syn på olika rasers existens och deras generella egenskaper. Rent politiskt vill vi redan styra politiken så att det som är mest nyttigt för framtidens generationer utan att fokusera alls på ras. På så vis kommer de gener som är önskvärda för framtiens generationer att premieras på lång sikt oavsett ursprung, vilket givetvis måste anses vara det mest emotionellt korrekta. Då dömer man nämligen inte hela folkgrupper, även om de generellt sett är mer eller mindre belastade i olika avseenden, och då har varje individ oavsett ursprung de facto lika chans att lyckas.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Annonser

13 reaktioner på ”Två frågor – Finns det raser? – Är någon ras överlägsen?

 1. Dåren ser inte sin del i helheten. Ett av tecknen på skillnad mellan individer är den kreativa förmågan. Det finns inga raser. Bara individer som icke är medvetna om sin egen roll i vad som sker efter individens avslut. Döden kallar vi det. Om jag är snäll så betraktar jag minst 95% av den globala befolkningen som ohyra på moder jords yta. Om jag själv hör till den idiotiska majoritetsskaran håller jag just nu på att undersöka. Och om jag gör det så sätter jag ett skott för pannan och hoppas det är smärtfritt. Någon Gud hoppas jag att jag slipper träffa. Sankte Per ska jag ge en rejäl pungspark om jag har fel-

  Gilla

 2. Ping: Vetenskapliga partiet och Birger Schlaug älskar Feministiskt Initiativ | Vetenskapliga partiet

 3. Ping: Medvetandets vetenskap enligt forskaren David Chalmers | Vetenskapliga partiet

 4. http://www.nature.com/ng/journal/v36/n11s/box/ng1455_BX1.html

  http://www.aaanet.org/stmts/racepp.htm

  http://genomebiology.com/2008/9/7/404

  Två aktuella vetenskapliga artiklar och ett officiellt uttalande från American Anthropological Association om att raser inom mänskligheten inte finns.

  När främlingsfientliga lekmän försöker leka vetenskapsmän och klipper och klistrar alla möjliga små källor för att få underlag till sina amoraliska och skeva världsbilder blir det ofta väldigt pinsamt.

  Att du själv också jämför hundraser med människor ger också tydligt underlag för hur du själv egentligen inte har en aning om vad det är du pratar om.
  Men var så god, ställ dig i ledet av de underkompetenta som håller flaggan högt för hur saker och ting är självklara för en förnuftig och logisk, vit och arisk man. Man behöver ju inte alls vara en vetenskapsman för att se något så självklart! Eller?

  Vad kommer hända med det vetenskapliga partiet när man inser att ingen akademiker håller med?

  Gilla

  • Det är mycket i ditt svar som tyder på att du behöver meditera. Trots ohövligheten det medför att svara med ilska godkänner jag ändå kommentaren eftersom du hänvisat till ett slags underlag.

   Ovetenskapligt eller ej, det får vi se. När jag har tid kommer jag givetvis undersöka saken närmare.

   Rent allmänt har jag på känn att din ilska beror av en inre störning vad gäller verkligheten. I meditation kommer du se att din ras inte har betydelse för hur vi bedömer dig i detta parti.

   Definitionen av raser och om de finns eller ej har inte med rasism att göra. Rasism är att se ner på en annan ras och ignorera varje individs olika egenskaper inom en ras eller en vilja att utrota folkgrupper.

   Gilla

   • Jag vill såhär på efterhand be om ursäkt för min aggressiva ton, det var väldigt onödigt av mig och jag har beslutat att skriva ett ytterligare inlägg med en något trevligare fördjupning.

    Det är ingen ursäkt, men vad som gör mig vansinnig (av allt i världen) är okunnighet. Från modern som nekar sitt barn poliovaccin för att hon läst av någon kvacksalvare att det orsakar autism till den högerextreme som försöker hävda sin genetiska överlägsenhet mot andra människor genom pseudoforskning och en påhittad förståelse för hur genetik och evolution fungerar.

    Likaså saker som skrivs på Wikipedia kan vara falska kan innehållet i böcker också vara det. Det enda sättet att kunna veta vad som är seriöst och ifall forskningen är saklig och förankrad i verkligheten är genom den vetenskapliga metoder.
    Vetenskapliga artiklar och tidsskrifter.

    Kan inte personen du argumenterar med hänvisa till någon sådan forskning har han ingen seriös vetenskaplig grund i sina argument. Så enkelt är det.
    Vissa kallar det för ett vetenskapligt etablissemang. Jag kallar det för ett skitfilter.

    Tack för din tid. Trevlig helg.

    Gilla

 5. Så Andreas. Nu har jag tittat litegrann på vad länkarna beskriver. Det är brev och uppmaningar och önskningar som uttrycks och är långt ifrån vetenskapliga. De länkar som jag hänvisat till inledningsvis har siffror som underbygger slutsatserna. Så var ligger Okunnigheten?

  Hos de som uppmanar och önskar sig att vi inte ska definiera människor efter ras ser jag en poilitisk ambition men de vill inte utgå från riktiga Vetenskapliga rapporter när de skapar denna politik.

  När jag tittar på dessa individers namn ser jag en sannolik anledning. Mindervärdeskomplex hos vissa av deltagarna och medkänsla.hos de andra.

  Detta bygger som jag ser det sannolikt på rädsla. 1.Rädslan av att i statistiken tillhöra en ras med lägre IQ. 2.Rädsla att inte vara politiskt korrekt då man presenterar vetenskapliga fakta.

  Rädsla leder bort från objektivitet och sanningsökande.. Sanningen skadar inte. Den vill enbart hjälpa. Acceptans är nyckelordet.

  Det finns mssvis med människor som jag mött som accepterar sin mentala förmåga och lever utmärkta och lyckliga liv. Sanma sak gäller med människor av olika ras.

  Människor av olika ras kan alla vara med i Vetenskapliga partiet
  Du belägger mig med en rastillhörighet. Gör din definition av mitt utseende att jag blir arg? Nej. Varför skulle jag bli arg på sanningen? Det vore obildat. Bättre att gilla läget.

  Gilla

  • Här har du källan till en av länkarna som jag skickade till dig:

   http://www.nature.com/ng/journal/v36/n11s/full/ng1455.html?iframe=true&width=100%&height=100%

   Vad är det du tror det där faktiskt är?
   När vi gör en studie, genom exempelvis statistiska undersökningar, kvalitativa eller kvantitativa metoder så får vi rå data och information i olika former. Denna information publiceras ofta i vetenskapliga artiklar eller skrifter och det är därifrån vi tar denna data och tolkar den för att kunna applicera dess vetenskap i det dagliga livet och i annan forskning.

   Vill du ha de vetenskapliga artiklar av data som man använt för att teckna upp detta brev så finner du dom på botten av sidan, alla 36 stycken!

   När vi kommer till vad som faktiskt händer här så har vi å ena sidan du själv och ”varghjärta?” som vilt citerar en blogg som heter ”den obekväma sanningen” där den enda källan jag faktiskt funnit är tolkningen av rå data från någon snubbe som har en blogg http://theunsilencedscience.blogspot.se/

   Å andra sidan har vi mig, som citerat en artikel (som också är en tolkning av rå data) skriven i samarbete mellan:
   National Human Genome Center, College of Medicine, Howard University, Washington.
   Department of Anthropology, Smithsonian Institution, Washington.
   Department of Molecular Virology, Immunology, and Medical Genetics, The Ohio State University, Columbus.

   Av vad jag har förstått så har du själv läst på högskolenivå, så det är för mig lite av ett under att du inte introducerats kring processen kring att källgranska, läsa och förstå vetenskapliga artiklar enligt den gällande principen.

   Lekmän kan inte komma och slänga och vifta med data som det behagar dem. Likaså är det värdelöst när någon i grunder främlingsfientlig bloggare från Skåne tror han har hittat guldgruvan när han gör en amatörmässig tolkning av de statistiska rapporterna från BRÅ.

   Det som du uppmuntrar genom att publicera bloggar som de du lagt upp är faktiskt okunskap, och att systematiskt underminera den vetenskapliga processen.

   Jag är inte här för att diskutera ideologi eller känslor, jag är här för att meddela dig om att du har använt dig av fel verktyg i vad som har varit en trasig process från början.
   Gå tillbaka till skrivbordet och sök korrespondens, på universitet och genom forskare istället för genom bloggare och internettroll.

   ”Rädsla leder bort från objektivitet och sanningsökande.. Sanningen skadar inte. Den vill enbart hjälpa. Acceptans är nyckelordet.”

   Nej. Kritisk granskning är nyckelorden.

   ”Du belägger mig med en rastillhörighet. Gör din definition av mitt utseende att jag blir arg?”

   Jag menade dock inte du som person, utan generellt att alla jag mött och debatterat i den här frågan råkar dela vår etnicitet.

   Gilla

   • I den länk du skickade tror jag att finner jag svaret på varför du är ilsken. :-) Jag undrar om du själv läst det?

    Jag citerar:
    ”An examination of these discussions indicates that there is a problem with semantics. ‘Race’ is not being defined or used consistently; its referents are varied and shift depending on context. The term is often used colloquially to refer to a range of human groupings. Religious, cultural, social, national, ethnic, linguistic, genetic, geographical and anatomical groups have been and sometimes still are called ‘races’. In anthropology, the meaning of race became formalized for humans and restricted to units based on biological variation in keeping with general zoological practice. Classifications were based on somatic traits.”

    Problemet löst. Det är ett deliberativt problem, dvs. förståelsen av hur vi använder orden. I dagligt tal om jag blir tillfrågad om min ras, ex. i en passkontroll i Laos, så vet jag att de förväntar sig svaret ”Caucasian”, på deras eget språk är jag ”farang”, ”falang” eller liknande och för afrikaner om de utfrågas om min ras är jag definierad som ”vit man”.

    Inom vissa vetenskapsfält är begreppet annorlunda och begreppet ras i dagligt tal har ersatts med andra beteckningar. Så i dagligt tal finns det raser och inom vetenskapen går meningarna isär och det beror på hur olika människor vill använda ordet och vilka vetenskapsmän i grupp som vill titta på fakta och hur de politiskt vill vinkla dessa fakta.

    Det finns dock något att betänka i sammanhanget och det är att den ras som tror att den inte finns är hjälplös mot den som vet att den finns och arbetar i ett team. David Duke belyser här problemet. Jag håller inte med David Duke i allt, ex. att Palestinierna skulle vara oskyldiga offer, men han har mycket information som är värd att undersöka och meditera på.

    Det är ok att göra en studie, genom exempelvis statistiska undersökningar, kvalitativa eller kvantitativa metoder och få in rådata och information i olika former. Att publiera denna information i vetenskapliga artiklar eller skrifter är givetvis essentiellt, så även att tolka denna data för att kunna applicera dessa data i det dagliga livet och i annan forskning.

    Bloggaren som jag länkat till och som du ovetenskapligt bespottar gör enligt min mening ett betydligt bättre jobb än de forskare du presenterat här. Jag tror att det är detta faktum som gör dig ilsken. Han har inte enbart tolkat rådata, han har presenterat den på ett lättförståeligt vis.

    Trots indoktrinering på högskolenivå VET jag hur den politiska forskningen fungerar. Mig lurar man inte med flashiga universitetsnamn, ej heller med mängden forskare som är politiska lakejer, ej heller med flashiga diagram som utelämnar viktiga fakta. Här är det rådata som gäller.

    Lekmän kan givetvia komma och slänga och vifta med data som det behagar dem. Att enbart politiserad forskning ska ha ensamrätt att analysera data är givetvis farligt för ett vetenskapligt samhälles mentala friskhet. Det hoppas jag att du inser.

    Även om bloggaren skulle vara invandringskeptiker och ev. vara från Skåne tycker jag inte att amatörmässigheten vad gäller tolkning av de statistiska rapporterna från BRÅ uppvägs av pseudovetenskapligt hån mot dem. Det är inte deliberativt av dig och erbjuder heller inte en bättre tolkning av dessa data.

    Att forskning, hur seriös den än verkar på ytan, kan leda fel vet jag av egen erfarenhet. Det har jag direkt bevittnat med förvåning och avsky. De som leder forskningen är ofta politiskt tillsatta och eleverna vet hur de ska skriva för att gillas. Det är sådant som leder till den pseudovetenskap som man ser från flera ämnesområden, bla. från de länkar du hänvisat till.

    Kritisk granskning är ett av nyckelorden, men att ”debattera” i den här frågan tenderar nog att leda fel. Deliberativ diskurs leder rätt. Innan du mediterar kommer din rädsla leda dig bort från objektivitet och sanningsökande. Jag repeterar. Sanningen skadar inte. Den vill enbart hjälpa. Acceptans inför sanningen ÄR nyckelordet. Meditera på saken innan du svarar!

    Gilla

 6. Irritationen hos Andreas över att vara överbevisad har lett till sådan extrem ohövlighet att jag har tvingats moderera bort honom som skräppost. Så går det ibland med egot när man har fel och inte mediterar. Ilska är resultatet. Sådan ohövlig pseudovetenskaplig ”debatt” vill vi alltså inte ha i Vetenskapliga partiet.

  Gilla

 7. Jag ser att länkarna raderats av blogspot.com eller av skribenten och ej heller finns att finna på http://archive.org/ Beklagligt. De var informativa och undersökande även om de väckte enorm ilska hos Andreas.

  Jag har kontaktat den person som jag tror ligger bakom freedomofspeech2104 nämligen Ingrid Carlqvist & Lars Hedegaard på http://www.d-intl.com/

  Här lite poster om IQ från dem: http://www.d-intl.com/tag/iq/

  Gilla

Skaffa ett gratis Wordpress-konto och kommentera här!

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s