Har du hemlig elektronik inplanterad i din hjärna? – Fullt möjligt.

Genom den utmärkta svenska Newsvoice , och sedan även genom Vaken.se finner jag en föreläsning från Robert Näslund om mindcontrol. Denna video går in på hur elektroderna kommer in direkt i hjärnan utan att borra hål i skallen.

Jag kan personligen bekräfta att denna forskning pågår i Sverige. Jag känner en kvinna som arbetar med inplantat av elektroder i hjärnor för att via elektroder direkt kunna styra utrustning med viljans kraft snabbare och effektivare, så att det pågår annan forskning betvivlar jag inte alls, men det som Näslund kommer med är shockerande för mig för jag anser att det är mycket oetiskt.

Att svenska militärer eller läkare inte slagit larm är förbluffande.

Jag undrar hur omfattande dessa implantat är och hur mycket de väljer att påverka med denna inhumana beteendevetenskap? Vi måste kanske magnetröntga människor och ta bort implantat som inplanterats av dessa s.k. ”forskare” i lönndom så att vi kan införa demokrati, eller för den delen direktdemokrati, igen?

Om det är sant att 30% av alla människor redan har dem måste vi agera snabbt. För hur kan vi ha tillit till en representativ demokrati igen om dessa implantat skett i lönndom genom våra politiker. läkare och FOI?

[Edit 2018-07-20 Jag rekommenderar att den som misstänker implantat låter sig röntgas hos tandläkare , samt medtager en symbol som syns på röntgenbilder, samt sedan granskar bilderna för att kunna upptäcka ev. implantat! Syns det inget så är det förmodligen det egna psyket som spelat er ett spratt.]

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS.Vi har valt det mest seriösa presentationsverktyget vi kunde finna och det blev WordPress.com Annonserna du ibland kan se nedan finansierar WordPress.com och gynnar inte Vetenskapliga partiet ekonomiskt.

17 reaktioner till “Har du hemlig elektronik inplanterad i din hjärna? – Fullt möjligt.

 1. Det värsta är att det inte behövs några inplantat på redan trynvrängda svin. Det har redan ”publik service” ordnat med äkta svinfoder.

 2. Herre Jösses Den där Näslund är väl ingen sanningssägare. Tror du på allt som läggs ut på nätet nu igen. Nej!

  Han har ju inte ens någon publik till sitt föredrag. Var medveten om att folk är fulla av lögner, fördomar och vanföreställningar. En del hör ju tom Guds röst som talar om för dem vad de ska göra. (dödade nioåring- tog order av Gud) skrev tidningarna för några år sedan. Andra hör andra röster. Jag pratar högt i bland till mina egna tankar och skrattar för mig själv, dock inga röster, vilket jag är glad för. Många kan inte skilja på verklighet och fantasier och en del andra accepterar inte verkligheten som den faktiskt ser ut, utan hänskuter sig själva (till en för en utomstående) uppenbar fantasivärld (för att härda ut) som de enbart kan tolerera (där de känner trygghet eller viss harmoni) och då kallas det för ”borderline störning”  du vet vem som jag åsyftar. Nästan alla upplever att verkligheten är hemsk men är tvigad att tolerera den, medan andra omedvetet flyr in i ett sjukdomstillstånd. Det finns väldig många psykiskt sjuka i sammhället, eftersom det i sig alltid är patologiskt organiserat i större eller mindre utsträckning (beroende på sociala , ekonomiska, politiska och kulturella förhållanden)-därför blir också människor sjuka både fysiskt och psykiskt. Arbetslivet är i stor utsträckning sukdomsframkallande och nedbrytande på många sätt.

  På 60 eller 70-talet läste jag en bok som hette ”samhället som sjukdom”. där beskrevs öppet att man beräknar att ca 6 miljoner Tyskar är mer eller mindre psykiskt sjuka. (men ”bedöms” inte ”tillräckligt” sjuka för att slippa arbetslivets tvång). Hur många som kan betraktas som psykiskt sjuka (på liknande grunder) i Sverige kan man bara spekulera i. Samhället är en fruktansvärd sjukdomsalstrare, eftersom människor inte är skapta för den utvecklig som samhället genomgått och genomgår. I grunden är vi grottmänniskor. Det är mängder av människor som aldrig har fått en diagnos, men som ändå fungerar hälpligt eller relativt tillfredsställande väl och andra som lider svårt.

  Den tekniska utvecklingen har för länge sedan rusat förbi den biologiska klockan. Samhällets krav på individen är omottlig, rå och hjärtlös och det är politiska beslut kapitalismen och massmedierna som är orsaken. Samhället inhyser och producerar psykopater, psykoser, girigbukar, neurotiker, skitzofrena, manodeppresiva, personlighetsstörningar av alla grader och valörer oftast som en ren konsekvens av samhällskonstruktionen och maktutövandet. Det är bättre att känna äckel och motsätta sig, än att fly in i sjukdom. (har jag fått för mig)

  (några experiment med inplantat på människor utan deras medgivande har jag svårt att föreställa mig, på laglig väg) Dit har vi inte kommit ännu. I djurförsök kan man dock i viss mån framkalla vissa beteenden tex att gå åt höger eller vänster,men inte att styra männikors tankar. Då har vi gått långt över vad Georg Orwell beskrev i sin roman ”1984” ( den massmediala trynsyltan är fullt tillräcklig )

  Den måndag, 28 juli 2014 23:15 skrev vanitasvanitatum10 :

  Det värsta är att det inte behövs några inplantat på redan trynvrängda svin. Det har redan ”publik service” ordnat med äkta svinfoder.

  1. Låt oss undersöka saken INNAN vi har åsikter om detta och inte reagera som elektriska kaniner! I USA har Bill Clinton redan bett om ursäkt för USAs experiment.

   Det innebär att det kan vara sanning i Sverige, men att det mörkas. Sanningen vet vi inte innan vi undersöker saken. Vissa anser att de provocerats med andra metoder av läkarkåren, så varför är inte provokation medelst hemliga implantat en möjlighet?

   Kanske är en kostnadseffektiv lösning jämfört med andra provokationer? Hur många felande produktionsfaktorer kommer hittas självdöda med den nya tekniken i framtiden? Tråkig fadäs av det som passerat? Jfr. Grisjakten av P.C. Jersild!

 3. Vad det för vetenskap att påstå detta?

  Att tro att man har hemligt elektronik i hjärnan som kan påverka är rena sagor för man har inte ens utan stora åtgärder kunnat påverka djur och då med massor av elektroder kopplade till deras hjärnor och ändå kunde man bara kunnat styra basala saker som t.ex. att vrida på huvudet.

  Detta liknar science fiction film påhitt och inte ett dugg vetenskapligt så byt namn på partiet för annar blir en film komedi också om ni ska på hålla på med sådan här myter.

 4. Absolut försigår det mind control i Sverige,
  Det är väldigt skrämmande att oskyldiga människor blir offer, för detta. De tvingas också utstå tortyr dygnet runt med t.ex elektromagnetiska vapen som genomtränger väggar, in i deras hem, de attackeras även då de sover. De övervakas dygnet runt, var de än befinner sig, de trakasseras av Emf -Rf – vapen mm. Dessa människor är chippade och det försegår ständig forskning, på dessa människor. Elektro-vapnen har även hamnat i kriminella händer vilket gör att de lever inser än värre tortyr. Dessa offer behöver omgående hjälp.!

 5. De som är utsatta har tyvärr väldigt svårt att bevisa sin utsatthet med all den dolda tortyr som försegår, mycket beroend på att förövarna är ytterst försiktiga med att ALDRIG på något sätt avslöja sig. Jag vet att det trots allt går att bevisa men att det krävs lite angagemang från den utsattes omgivning som tyvärr saknas få de utsatta mer eller mindre med tiden isolerats. Dessutom är detta trots allt likt science fiction vilket gör allmänheten och tyvärr även den utssttes anhöriga tvivlande på den utsattes berättelse… Man måste börja lyssna på dessa TORTYROFFER…!!! DET FÅR INTE GÅ TILL PÅ DETTA SÄTTET,! OFFREN VILL HA SINA LIV TILLBAKS!
  Snälla… Hör av er…! Vi är många tortyroffer i Sverige som är totalt utlämnade till dessa bödlar…

 6. Klart att det är en utmaning att finna implantat som olagligen blivit inopererade

  Kriminalitet som detta försigår givetvis i det dolda.

  Syftet har varit att se om människor kan kontrolleras., men det kan sannolikt finnas fler motiv ex. de som beskrivs i grisjakten av PC Jersild m.m.

  Röntgenplåtar är sannolikt det bästa beviset.

  Rekommenderar ej engagemang från
  den utsattes omgivning eftersom vanliga människor saknar kompetens och är rädda för det som är skrämnande och ovanligt.

  För den som underöker saken är detta alls inte science fiction.

  Har du problem hör dock INTE av dig hit! Vi har varken kompetens att hjälpa de som hör röster av mentala orsaker ej heller röntgenutrustning.

  Vi har dock kompetens att avslöja Internet-troll från VoF som behöver mental hjälp. ;-)

 7. Det tragiska är att förövarnas ambition är bl a att psykförklara offren…
  Givetvis är det inte Vetenskapliga Partiets sak att agera läkare, vilket inte heller är vad jag menar. Det som däremot är viktigt är att de utsatta blir tagna på allvar,..och för detta krävs det att man lyssnar på offren…och ger de möjlighet att föra fram vad de har att berätta om den tortyr de dygnet runt är utsatta för. Jag är rätt så övertygad om att inte mer än offren (förutom förövarna själva) förstår vad detta handlar om, offren befinner sig i väldigt hjälplös situation, främst därför att det till stor del är svårbevisat då mycket är subjektivt Hjälpen kommer aldrig att finnas till hands om inte någon agerar mot det som sker. Det är fruktansvärt hemskt att allt eftersom bl.i klar över den konspiration som sker i samhället, Sience fiktion kan det upplevas av allmänheten i stort, men givetvis inte för den utsatte själv, eller den som är insatt i ämnet..Jättebra att ni tar upp det här…och att ni kanske med tiden också med vetenskap – och med de utsattas hjälp kommer dessa Troll på VoF på spåren och låser in de där de hör hemma, nämligen på just mentalsjukhus..

  1. Jodå. Sannolikt kan det finnas kriminella som är ute efter att psykförklara ett eller flera offer eller t.o.m. driva dem in i döden likt i PC Jersilds Grisjakten eftersom det kan finnas personer som gynnas ekonomiskt av detta.

   MEN om ”offret” låter sig röntgas, ex. av ett par olika tandläkare eller läkare, och man finner implantat tror jag det finns väldigt få som inte tar personen på allvar om implantatet finns på bild. Då blir situatonen en helt annan.

   Ur ett rent psykologiskt perspektiv, ifall det är så att inget implantat finns, så kan det kanske tom. vara bättre att man ignorerar ”offret” eftersom en person som hamnat i en osund offer-roll då lätt omedvetet eller medvetet förstärker beteendet för att attrahera människor, just för den ökade uppmärksamheten, som gärna tar på sig en osund ”hjälpar-roll”.

   Att säga att det ”krävs att man lyssnar på offren” är jag alltså endast halvt enig i. Lyssna när bevis finns eller uppmana till röntgen!

   Det positiva är att det inte enbart är förövare eller verkliga offer för denna teknologi som förstår vad detta handlar om. Varje person som undersöker saken djupare har möjlighet att förstå att det kan finnas både riktiga offer och mentalt sjuka som säger att de upplever liknande saker.

   Den som måste agera är givetvis offret självt. Man måste alltid vara sin egen detektiv och läkare! Implantat är lättbevisade för den som undersöker. Mental sjukdom är svårare att bevisa för sig själv givetvis.

   John Cleese förklarar problemet.

   Visst finns det många konspirationer som pågår bakom våra ryggar eftersom ca 1 av 100 människor är psykopater, men allt är givetvis inte konspirationer. Det måste rimligtvis finnas fullt med bra människor i samhället också som beter sig fullkomligt normalt och hederligt när de finner bevis för psykopaters påhitt.

   Som jag ser det finns det två slags internettroll på VoF, det ena är psykopaten som arbetar för läkemedelsindustin och driver VoF med sektlik frenesi för att upprätthålla de lögner som läkemedelsindustin lever på, dvs. det som gör att denne kan leva i lyxvilla och köra fin volvo på de pillertrillande och kemikalie-inkrämade patienternas bekostnad, och så finns det de troll som faktiskt tror på läkemedelsindustrin likt man tror på en religion, dvs. blint.

   Psykopaten bör givetvis arbeta med något helt annat än VoF-styrelse eller chefspositioner, alltså typ på patologen eller med avloppspumpar eller liknande, alltså inte med levande människor. Den mer religiöst blint troende VoF:aren kan man helt enkelt upplysa om dennes belägenhet och sedan rekommendera meditation i enskiljdhet. Det brukar hjälpa.

   Permanent inlåsning på mentalsjukhus är endast aktuellt om psykopaten är gravt sjuk och ett direkt fysiskt hot mot andra människor, anser jag. Alltså inte för de flesta VoF:are. För de flesta VoF:arna menar alls inget illa när de mobbar människor som erbjuder andra typer av behandlingsalternativ, men kan ofta själv ha genomgått alternativ behandling av en charlatan eller en alternativ behandling som inte fungerat.

   Och precis som det finns bra läkevetenskap finns det också bra mumbojumbo som fungerar för väldigt många människor, något som säkert kan förklaras vetenskapligt i framtiden, kanske med ”förstärkt placeboeffekt”, vem vet?

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s