Är verkligen fri invandring klimatfientlig och bör Birger Schlaug bli kvinna?

Jag läser ett inlägg på Dispatch International som heter ”Fri invandring är klimatfientligt”.

Man kan ha traditionella åsikter, familjära band, eller vara rasist och utgå från dessa ståndpunkter när man resonerar, men då närmar man sig knappast sanningen.

För det första pekar vetenskapliga fakta på att värmen är en naturlig fluktuation och sannolikt inte beror av CO2-halten särskilt mycket, enligt professor Bob M Carter. ”Klimatfientlig” bör sådeles snabbt bytas ut till ”resursfientlig”.

Man kan givetvis resonera så att om vi kan fortsätta att hålla den priviligierade delen av mänskligheten tillräckligt liten, så räcker jordens resurser. Vi kan ha varsitt privatflygplan om vi bara ser till att hålla majoriteten av världens befolkning i djup fattigdom genom att inte tillåta fri invandring till rikare länder.

Så resonerar inte Vetenskapliga partiet. Vi är för att bevara resurserna genom nedväxt av ekonomin till en balanserad nivå med naturen och vi är för jämlikhet mellan människor, eftersom vetenskapliga fakta pekar på att människor är lyckligare i mer jämlika samhällen.

Att bevara resurserna vill inte de som är för borgerlig politik, dvs. alla som är för frihandel, dvs. racet mot den absoluta välfärdsbottnen, dvs. Alliansen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, vare sig de vill se den sanningen i vitögat eller ej. De är alla nämligen religiöst eniga om att skapa en utarmning av våra resurser eftersom de inte är emot tillväxt. Det är en oomkullrunkelig sanning för alla som har grundläggande matematiska kunskaper.

Med allt fler människor som lever allt mer norrut blir de facto miljöbelastningen allt hårdare. Ska vi hjälpa människor och miljö maximalt är det alltså rätt att skicka hjälp i riktning mot ekvatorn som dessutom ställer krav på nedväxt av befolkningen och nedväxt av resursförbrukningen.

Jodå. Att fri invandring är fientligt mot balans med naturen är vetenskapligt bevisat eftersom det leder till överbefolkning i en accelererande takt.

Man kan givetvis också resonera så att eftersom vi svenskar är bland de som tär mest på jordens resurser per capita, så skulle vi skjuta alla Svenskar för att minska miljöförstöringen.

Detta förespråkar dock inte Vetenskapliga partiet, men skjutna människor är de facto det all tillväxt-politik i förlängningen oomkullrunkeligen kommer leda till, det gjorde det ex. på Påskön och matematiken för tillväxt är också oomkullrunkelig. Miljöpartiet, Alliansen och Socialdemokraterna hjälpte här förleden till att få svenska människor skjutna i krig, krig som Sverige inte deltagit i sedan fälttåget mot Norge 1814 då vi hade en diktator som styrde landet.

Det mer humana Vetenskapliga partiet är för mer civiliserad politik, dvs. nedväxt genom familjeplanering till en balanserad nivå med naturen, samt att vi beskattar samhället genom grön skatteväxling så att miljövänligt leverne premieras.

Att Miljöpartiet, som är för fri invandring, i opinionsmätningar har störst trovärdighet i ”klimatfrågan” är enligt min egen åsikt som att sitta med svarte petter i dubbel eller trippel mening. När temperaturen med stor sannolikhet rasar kommer det bli mycket pinsamt för den gröna rörelsen som fokuserat helt fel, när fokuset istället borde legat på artrikedom, resurser och population som är de verkliga och vetenskapligt bevisade hoten mot naturen och civilisationen.

I samma ögonblick luften går ur kilmatbluffen har Miljöpartiet varit för fri invandring, inte av vilka individer som helst, för det finns ju faktiskt riktiga fyktingar, men då har man varit för invandringen av islamister som är en stor del av det problem som människor de facto flyr ifrån och samma galna religiositet som de facto orsakar ohämmad tillväxt av populationen och som således skapar resursbrist, samma resursbrist som ofta orsakar de krig människorna flyr ifrån.

Och skulle det, mot förmodan, vara någon som vill bevisa att muslimska kvinnor i Sverige föder färre barn än andra religiösa eller ateister så får sådana bevis faktiskt försöka motbevisa de uppenbara nativitetstal vi har vid handen från muslimska länder i världen. Vetenskapliga partiet är öppet för sådana bevis.

Jag som levt i tropiskt klimat och även levt i ett kallt glesbefolkat Sverige kan helt klart se det minskade behovet av standard i ett varmare klimat. Det finns andra fördelar med ett tropiskt klimat som de flesta invandrare ofta blir varse. Sol, värme, inga depressioner, inga frostiga bilrutor, färsk tropisk frukt… Ja, listan kan göras lång på de njutningsmedel Svenskar ofta undviker.

I länder som nu har det svårt skulle alla kunna leva i paradiset om de bara kunde skuldbelägga sig själva en liten aning och inse att de själva skapat överbefolkningen och att de själva måste lösa den. Det är en etisk hållning som ex. Bernard Chidzero och Karan Singh har i sin argumentation. Citat hämtade ur min lista av citat om population.

bernard_chidzero_80x80
”Det är klart jag vet att vår ekonomiska tillväxt inte kan matcha vår befolkningstillväxt [då 3,5%] så naturligtvis vet jag att vi alla blir fattigare tills vi får ner det numret – Berätta det inte för mig, berätta för de andra idioterna!”
/ Bernard Chidzero

karan_singh_80x80
”År 1974 ledde jag den indiska delegationen till världsbefolkningskonferens i Bukarest, där mitt uttalande att ”utveckling är det bästa preventivmedlet” blev allmänt känt och ofta citerat. Jag måste erkänna att 20 år senare är jag benägen att ta tillbaka detta, och min inställning nu är att ”födelsekontroll är den bästa utvecklingen”.
/ Karan Singh

Med resonemanget följer givetvis att alla svenskar skulle kunna utvandra söderut för att minska miljöförstöringen. Resonemanget skulle hålla om det inte vore så att världen även söderut redan är överbefolkad. Att ta maten ur munnen på en tiggande Indisk flicka är inte riktigt etiskt försvarbart, också anledningen att jag lämnade Indien. Det är de facto effekten av av att resa i överbefolkade länder. Man tar bokstavligen maten ur munnen på undernärda barn.

Med resonemanget följer givetvis att den största effekten miljömässigt vore om vi försvann, eller ännu bättre fick fler att försvinna eftersom vi redan är för många på klotet. Det stämmer delvis, men inte helt. Om de som inte vill leva i balans med naturen försvann, dvs. alla som i dag tillhör och röstar på sittande riksdagspartier och andra tokliberaler, så vore det givetvis bra för naturen, men om ex. jag lyckades operera om Birger Schlaug till kvinna och inseminera honom med gener som förstår vad tillväxt faktiskt betyder skulle detta producera barn som med stor sannolikhet skulle förstå vikten av balans med naturen och dessa individer skulle då kunna vara bra för naturen.

Tack-o-lov verkar det finnas fåtalet Feminister som tycks förstå vad tillväxt är så kanske Birger kan hjälpa till med inseminationen istället och är vi två så blir den genetiska mångfalden aningen bättre.

Låt mig avsluta med ett citat av en mycket viktig kvinna även detta hämtat ur min lista av citat om population:

jane_goodall_80x80
”Det är vår befolkningstillväxt som ligger bakom nästan varenda ett av de problem som vi har tillfogat planeten. Om det endast fanns några få av oss, så skulle de otäcka saker som vi gör egentligen inte spela någon roll och Moder Natur skulle ta hand om det – men det finns så många av oss.”
/ Jane Goodall

Jag anser mig härmed ha bevisat att det bästa sättet att hjälpa naturen och framtidens generationer i Sverige och världen för varje svensk medborgare är att stödja Vetenskapliga partiet.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Annons

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s