Adam Frändelid – Om invandringens nyttighet

ETC – Adam Frändelid – Forskning slår hål på myter om invandring

Låtom oss undersöka djupare om Adam Frändelid från Vänsterpartiet, kommunpolitiker från Vänersborg, har en fastfrusen föreställning om invandringens nyttighet!

Huruvida Adam använder vetenskapliga rapporter som grund för sina åsikter eller sina åsikter som grund för valet av presenterade fakta återstår att se. Skulle han över huvud taget kunna presentera fakta som undergräver det egna partiets utstakade linje? Det är tveksamt men låt oss se på saken!

Det är sannolikt att det finns felaktiga spekulationer som invandring och integrationspolitik. Orsaken är förmodligen att data inte samlas in av samma anledning som gör honom jävig, dvs. politiska orsaker. Det anses nämligen icke ”politiskt korrekt” att undersöka sanningen som den är fastän sanningsökande givetvis skulle kunna utrota missuppfattningar och belysa problem som sedan kan rättas till.

Det är givetvis bra att ta fram forskningsbaserade fakta som bringar klarhet i och punkterar de villfarelser som finns, speciellt om man hänvisar till de fakta man använder sig av, vilket han inte gjort.

1. Påståendet att ”Det pågår en massinvandring, om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land” är lätt att analysera matematiskt. Det som skiljer olika analyser från varann är här sannolikt inte fakta, men vad som anses vara en invandrare för olika individer. För Sverigedemokraterna såväl för Islamister är det sannolikt religiös/kulturell mening som avses och för Svenskarnas parti sannolikt även etnicitet, det som vissa benämner ”ras” som inte ska förväxlas med begreppet ”rasism”. För att analysera olika typer av ”massinvandring” behövs helt enkelt mer datainsamling.

Det som sannolikt skulle framgå från en sådan rapport är hur stor andel av 11,6 miljoner människor som år 2060 förväntas vara ex. Muslimer, Kristna eller Ateister samt deras sannolika etniska härkomst.

Personligen har jag inte fakta vid handen, men jag misstänker att Vänsterpartiets plan är att göra om befolkningen till en mörkare ras med muslimsk religion och att Vänsterpartiet vill införa Sharia-lagar.

Varför sådan rasism tillåts florera fritt i Vänsterpartiet kan jag endast spekulera i. För det är ju inte enbart utrotandet av palestinier, judar, samer eller afrikaner som är rasism, men så även följdaktligen utrotandet av den svenska etniciteten.

Viljan att göra om Europa till en slags blandras är på sätt å vis rasism, eftesom det är att se ner på de europeiska etniciteter som då kommer utrotas, men tanken på att låta Islam och Islamism som defacto avskaffat demokrati och vetenskap varthelst denna sekt dragit fram är nog ändå på något vis värre för en vänsterpartist eftersom Islam verkligen utgör höjden av religiositet som går stick i stäv med ett modernt upplyst humant tänkande samhälle och speciellt då det är en synnerligen fascistisk religion, en religion som dessutom tycks ha stor avsky för ateister, andra religioner och i synnerhet ser ner på judar.

Och låt mig citera en populär vänsterman,Karl Marx, om religion:

”Religionen är de förtryckta varelsernas suckar i en hjärtlös värld, liksom den också är anden i en andefattig situation. Det är ett folkets opium.”

Lite längre citat av Karl Marx på Engelska:
”Religious suffering is, at one and the same time, the expression of real suffering and a protest against real suffering. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people.

The abolition of religion as the illusory happiness of the people is the demand for their real happiness. To call on them to give up their illusions about their condition is to call on them to give up a condition that requires illusions. The criticism of religion is, therefore, in embryo, the criticism of that vale of tears of which religion is the halo.

Criticism has plucked the imaginary flowers on the chain not in order that man shall continue to bear that chain without fantasy or consolation, but so that he shall throw off the chain and pluck the living flower.”

Så om du värderar Karl Marx ord högt, även vad gäller religion, är då inte införseln av extrem religiositet in i landet de facto tvärt emot Vänsterpartiets egentliga politik och en katastrof för många ateister, judar, kristna och även vättskrämda ”muslimer” som redan tvingats fly Islamismens härjningar? Hur kan detta anses gynna Sverige eller ens gynna riktiga fyktingar oavsett härkomst?

2. Man behöver inte precis vara raketingenjör för att inse att påståendet: ”Invandring leder till ekonomiska förluster för mottagarländerna” är felaktigt.

Det är uppenbart att en accelerande mängd människor som konsumerar mer kommer leda till tillväxt, precis samma slags tillväxt som blivit slutet på alla civilisationer som levt över sina ekonomiska tillgångar.

Även den effekt vi kallar ”braindrain”, dvs. att utbildade människor söker sig bort från fattiga länder, ökar givetvis med invandringen eftersom de med kapital att ta sig ut ur miserabla förhålladen ofta har både utbildning och medel att göra just detta.

I ett internationellt perspektiv är det verkligen klandervärt beteende gentemot fattiga nationer att skapa braindrain bland deras utbildade befolkning. Det är de facto utbildade människor som skulle kunna ta dem ur villfarelser som ex. religion och barnavel in-absurdum och in i balans med naturen.

Man behöver heller inte vara raketingenjör för att inse att internationella transporter, handel och export ökar genom att sprida familjer och släkt över jordklotet. Detta är speciellt vidrigt ur ett miljöperspektiv, speciellt då nordligt klimat och högre generell standard ökar miljöproblemen ytterligare och accelererar den absurda tillväxt som istället måste bli nedväxt så vi kan hushålla med naturens resurser.

3. Att ”Invandring innebär en stor belastning på stats­budgeten” kan givetvis vara fel kortsiktigt, speciellt om arbetslösheten kan hållas låg och vi delar solidariskt på jobben, men långsiktigt är givetvis invandring och barnavel in-absurdum en accelererad utarmning av våra gemensamma naturresurser och därmed en stor belastning på miljön, som till slut, med den exponentiella funktionens logik, kommer leda till Aralsjöns öde, dvs. överutnyttjande, torrläggning och öken, en miljöförändring med utrotade djurarter som följd.

4. Att ”Alla utrikesfödda som kommer till Sverige lever på bidrag” tror jag det är få som tror, inte ens i Svenskarnas parti, men vilka som idag får flerbarnstillägg, det vet alla som har ögon i skallen.

5. Jag tror det är ganska få som tror att ”Invandringen leder till lönedumpning” men att ”invandrare ibland tar jobben från svenskar”, och omvänt, det är upenbart, för de flesta vet att arbetslöshetet i kombination med låga ersättningar och utförsäkringar driver ner löner. De flesta vet också att det är EU och frihandeln som driver fram den arbetslöshet som ställer svenskar mot invandrare och som för den obildade kan leda till rasism, även hos obildade invandrare som hatar ”svennar”, även det rasism. Alla borde istället tillsammans hata frihandeln och EU och rösta på partier som vill ta oss bort från detta, dvs. Vänsterpartiet eller Vetenskapliga partiet, inte Bilderberg-Socialdemokrater vars lösning idag tycks vara lägre löner och slyröjning.

6. Det är nog få som tror att ”Det är omöjligt att ha ett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla”. De flesta inser nog att invandrare, generellt sett, oftast enkelt kan passa in i ett samhälle och integreras väl om de är motiverade till det och inte envisas med att göra om samhället till medeltid.

MEN – Och det är viktigt att förstå – Det går inte att kombinera ett samhälle med omfattande sociala skyddsnät utan att ha ett någolunda socialistiskt samhälle och det går inte att bedriva socialistisk politik inom ett borgerligt frihandelsprojekt som EU utan att företagen samtidigt flyr landet.

Att länder med omfattande sociala skyddsnät ofta har mer benägenhet att öppna upp för mer invandring än länder med svagare skyddsnät finner jag en tragikomisk logik i. ”Nationell” har världen över associerats med ”höger” och ”Internationell” med ”vänster” och av någon outgrundlig anledning får man inte vara nationell och socialist samtidigt, trots att Hitler var en tydlig högerextrem borgare invald av borgerligheten i Tyskland att förstöra nationen genom galna invasioner som berikade fåtalet och skapade misär för flertalet.

7. Huruvida ”Solidaritet kräver likhet” är sannolikt beroende av situationen. Det är lätt att vara solidarisk så länge samhället är någorlunda civiliserat och välmående och det blir svårare och svårare att vara solidarisk då resurserna sinar.

Det är klart att det går att bygga samhällen med stor mångfald, där människor samtidigt är beredda att bidra till det gemensamma. Människor i länder med stor etnisk mångfald ex. USA identifierar sig inte mindre med sitt land och sin flagga än människor i mindre etniskt mångfacetterade länder. I USA hamras nationalismen in och ett amerikanskt liv är i denna nationalism mer värt än en ”sandnigger” eller ett ”gook” som försvar sitt eget land mot olaglig invasion. Etnisk rasism har ersatts med en slags flagg-rasism eller medborgarskaps-rasism.

8. Det är nog inte många människor som hävdar att ”Invandrare måste vara beredda att assimilera sig” även om många invandrare väljer detta, dock är alla eniga i att integreration är nödvändig för att undvika ghetton och enklaver.

9. Man ska inte lura sig själv! ”De flesta flyktingar är ekonomiska migranter”. Tänk själv om du skulle fly ett land i krig! Väljer du att fly till ett välmående land eller ett fattigt land? Problemet är inte flyktingen eller migranten som väljer ett bättre liv, men politiker som lurar sig själva och sin omgivning med lögner. Ljug inte för dig själv!

Att geografisk närhet är viktigt vid flykt är givetvis fullkomligt normalt för gemene man speciellt med de knappa resuser som finns vid en krigsituation.

Att mänskliga band är avgörande för vart asylsökande söker sig säger också sig självt. Det är trevligt, men kan givetvis vara förödande för eventuell integration, men även en tillgång beroende på attityd.

De som flyr till Sverige i dag 2015, dvs. de som flyr från inbördeskriget i Syrien, borde i rimlighetens namn i första hand vara de som flyr Islamismen och Islamismen borde i rimlighetens namn skickas tillbaka eftersom just Islamismen skapat problemet.

Att vara för spridandet av en av de allra värsta religiösa sekterna i världen går i min mening stick i stäv med ett vetenskapligt strävande, det går emot demokrati och yttrandefrihet, det går emot Karl Marx och det går stick i stäv mot socialism.

Nej du, Adam Frändelid, du har allt utgått från fastfrusna föreställningar och gripit efter halmstrån för att stödja ditt partis fastfrusna teser, sannolikt i ärelysten jakt på positioner i ditt parti, men i rättvisans namn, gör inte de flesta politiker det, nergrävda i sina skyttegravar där falsk retorik används för att ge intrycket av kamp mot ”ondska” en blind kamp som döljer sanningen effektivt istället för att aktivt söka verklig upplysning.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

7 reaktioner till “Adam Frändelid – Om invandringens nyttighet

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s