Glad nyhet – Ansökan om medlemskap – Cornelia Dahlberg från Norrköping

Välkommen till Vetenskapliga partiet Cornelia Dahlberg!

Det glädjer mig att du, Cornelia, har blivit invald i kommunfullmäktige för Sveriedemokraterna, samt varit medlem i Enhet i Norrköping och är van vid offentlighet, är väl medveten om riskerna och ändå vill ansöka offentligt om medlemskap i Vetenskapliga partiet. Sådant mod och sådan altruism tackar vi för. Det är önskvärda egenskaper för en riktigt bra politiker.

Jag har läst igenom ditt dokument Gräsrotsrevolutionen.

Denna post är ett svar på detta dokument och på slutet har jag några frågor dessutom.

Cornelia frågar sig – Vem ÄGER din möjlighet att ÖVERLEVA?

Mitt svar är att för att bli medveten om detta på djupet bör vi gärna läsa mer om Charles Darwins teorier om arternas uppkomst! Jag rekommenderar även varmt att alla tar del av det astronomiska faktumet att livet på planeten sannolikt utrotats med ungefärliga intervaller på ca 26 miljoner år.

Tanken på människans överlevnad och hur denna överlevnad eventuellt ska gå till är alltså intressant att fundera på. Med denna kunskap som grund kan meditation verkligen skänka lugn, ett lugn att hämta kraft ur.

Vetenskaplig politik, dvs. Vetenskapliga partiets politik, är sannolikt det som möjligtvis kan rädda oss och på lång sikt hjälpa människan och det långt framskridna livet att överleva. Det anser jag är en trevlig tanke och speciellt bra fokus för ett vetenskapligt parti.

Som jag ser det kan inte jorden tillhöra någon egentligen, inte ens den som föddes till den, för vissa individer känner inte en självklar helhet och strävar inte efter enhet eller balans mellan naturen och människan, men överbefolkar, överkonsumerar och förstör istället grunden för livet självt. Sådana individer, kulturer och ideologier bör försvinna och ersättas av människor med förstånd.

Genom historien vårdade säkert många naturen och många tackade helt säkert för naturens gåvor, dock inte alla. För det har alltid funnits olika typer av människor och olika kulturer genom tiderna som dessutom lett till olika resultat, några till öken och några till balans. Genom Vetenskapliga partiet kan vi förhoppningsvis skapa en kultur som kommer i balans med naturen.

Om naturen ”tillhörde” brukaren som anlänt till platsen och valt att stanna, kan man alltid diskutera. Den som med våld tog över den, förslavade eller dödade innehavaren av naturen, ansåg givetvis att den ”tillhörde” denne.

Äganderätt är alltså inget statiskt. Bara för att man anser sig ha rätt eller faktiskt verkligen har rätt betyder inte det att man faktiskt får rätt.

Rent historiskt är äganderätten till den svenska marken omtvistad. Genom omoraliska beslut och genom korruption och genom att lura människor till att bli låneslavar har många banker och storkapitalister blivit de nya stora ägarna till marken och de som brukar marken har i stor utsträckning blivit de nya ”slavarna” om man nu vill likna de som förlorat sin mark eller lånat till arrendet som nya ”slavar”.

Om man vill återinföra statlig/gemensam ägo så kan man göra detta genom revolution eller steg för steg politiskt genom skattereformer och statliga uppköp. Vill vi sedan gemensamt fördela marken mellan medborgarna rättvist kan vi införa arrende av marken till medborgarna.

Viket bra citat av Platon! Tack Cornelia!

plato_80x80

”De som är för smarta att engagera sig i politik blir straffade genom att bli styrda av de som är dummare.”
/Platon

Det för jag in i Vetenskapliga partiets citat om demokrati. Tacksamhet.

Du är alls inte ensam om att klaga på vad de flesta av oss håller på med, dvs. att skapa våra egna bekymmer och sedan gnälla på dem, men genom att själv faktiskt undvika vanlig media, dvs. vägra ta del av maktens marknadsföring, kan du själv välja alternativ media, och genom att länka till alternativ media, samt uppmana fler att välja alternativ media, kommer du påverka sakens tillstånd positivt med din energi.

Nya partier och nya medier kommer till tals genom dig och alla andra människor. Vi måste tala om positiva saker vi kan göra med andra människor och ge varandra god energi! :-)

Nja. Löftena från folkvalda politiker är faktiskt inte alltid tomma ord. De håller ibland tal som är fullkomligt makabra för att sedan införa just en sådan makaber politik. Se här ex. på Statsministern i detta förstamajtal!

…men tyvärr är folket ofta likt dumma kossor som följer flocken blint.

Problemet är oftast att både folk och politiker i allmänhet inte är insatta i vetenskapliga fakta eller politik på djupet innan de skaffar sig åsikter eller innan de röstar.

Kvaliteten på både politiker och väljare måste helt enkelt höjas för att klara av uppgiften att kunna skapa en vetenskapligt gångbar politik som fungerar på lång sikt i balans med naturen. Filosofi och psykologi måste in på schemat!

För att rösta rätt måste vi öka medvetenheten och försöka vända negativitet till positivitet! Med gott minne och positivitet kan man faktiskt besluta sig för att göra om och göra rätt.

Visserligen är inte vare sig Sverige eller EU diktaturer, men fungerar rent praktiskt mer likt oligarkier, maffiavälden, som alltså motverkar bra politiker som ex. Olof Palme och Anna Lindh, samt förhindrar bra politik genom korruption av demokratin genom ex. den hemliga och odemokratiska Bilderbergruppen som Statsministern deltager i.

Det känns bra att meddela dig, Cornelia, om att vetenskapen kan mäta upplevd lycka och det har den gjort. Mer jämlika samhällen är lyckligare samhällen.

Intressant att du varit politiker i kommunfullmäktige i Norrköping och inser behovet av öppen djup diskussion om djupare värden istället för floskler. Samtidigt bör man givetvis tänka på att vara hövlig, så hövlig det går.

Enligt egen erfarenhet av direktdemokrati så är samtal och konsensus i stor enighet bättre om det kan kombineras med gott ledarskap, dessutom behöver deltagarna förnuft och en vilja att vara vetenskapliga i sitt angreppsätt.

Det räcker alltså inte att överföra makt till ett folk som inte har förstånd. Först måste förståndet nå en nivå där förmågan att resonera blir tillräckligt hög och därmed faktiskt kan förbättra situationen långsiktigt.

Visst har vi tekniken som gör det möjligt att genomföra fortlöpande säkra digitala folkomröstningar. Läs mer om Vetenskapliga partiets framtida folkomröstningsdosa: ”intelligent union dedicated trusted computer voting device”!

Vetenskapliga partiet förespråkar alltså mer genomtänkta folkomröstningar, men anser att medvetenhet, samtal och riktigt vetenskapligt underlag hos de som deltager alltså är ännu viktigare.

Så har jag några frågor till dig, Cornelia:

1. Är du medlem i andra partier?
2. Har du i dag ett politiskt uppdrag?
3. Mediterar du regelbundet?

4. Har du en religion eller en annan slags tro?
5. Vill du deltaga på listor i val till riksdag, landsting eller kommun?
6. Vad vill du bidraga med i Vetenskapliga partiet?

Du kan välja att svara ingen kommentar, svara officiellt eller svara privat.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

20 reaktioner till “Glad nyhet – Ansökan om medlemskap – Cornelia Dahlberg från Norrköping

 1. Håller med dig Martin om att jorden inte bör, eller som du säger kan, tillhöra någon! Min beskrivning gäller inte en speciell tidpunkt utan gäller lite flytande den ”vackra” delen av urmänniskans samhörighet med jorden, den som med tiden gått förlorad, som vi ser idag groteskt tydligt. Allt fler människor längtar från botten av vår dekadens till denna vackra, helande samexistens, känner någonstans att den är den enda möjliga vägen till ett liv i fred med varandra och vår moder jord – vill jag tro i alla fall!

  Eftersom vi numer kan konstatera att de flesta styrelseskick har urartat eftersom makthavarna, antingen de var kapitalister, socialister eller you name it, så har förtroendet för även ett statligt ägande raserats. Du säger statligt/gemensamt och jag svarar att drömmen för mig är gemensamt, men efter att ha suttit bl.a. som kommunpolitiker i Norrköping 4 år så är jag rädd att den politiska vägen är den minst framkomliga till en sådan gemenskap. Det jag såg ”inifrån” maktens korridorer är skrämmande uttömt på allt vad ett sunt samhälle innebär! Revolution är kanske den enda framkomliga vägen eftersom våra möjligheter i rask takt håller på att blockeras.

  Arrende av marken kan bli mycket bra ifall ansvariga för uppbyggnaden av ett sådant system inte är dagens politiker, utan människor med som du säger förstånd – och i besittning av en känsla för moral (ett begrepp som kan diskuteras) och inte minst med hjärtat på rätta stället:)

  Dina ord ”För att rösta rätt måste vi öka medvetenheten och försöka vända negativitet till positivitet!” – håller jag med om till 100%, det är vår uppgift! Samt tanken med direktdemokrati har med tiden fått en allt mörkare skugga eftersom jag, visserligen motvilligt, inser att vi nog inte är mogna än, tyvärr. Gräsrotsrevolutionen skrevs för ca 3 år sedan och mycket vatten har runnit genom bäcken sedan dess… Har för avsikt att uppdatera den.

  1. Är du medlem i andra partier? Nej

  2. Har du i dag ett politiskt uppdrag? Egentligen inte men sitter i Kyrkofullmäktige, Stiftet samt sedan 2 veckor även Kyrkomötet som politisk vilde, eller utan grupptillhörighet som det heter i kyrkans sammanhang. Blev medlem i Svenska kyrkan 2013 för att kunna ställa upp i valet under min tid som politiker och lär avgå när jag avslutat mitt uppdrag. Anledningen till mitt engagemang är att jag vill påverka och alltid varit andligt intresserad och sökande.

  3. Mediterar du regelbundet? Börjar dagen med yoga, mm.

  4. Har du en religion eller en annan slags tro? Jag är medlem i Kristensamfundet (grundat av Rudolf Steiner)som jag dock inte besökt sedan många år. Känner att min tro inte behöver vara i en byggnad.
  Är även medlem i Antroposofiska sällskapet eftersom Rudolf Steiners vägledning inom många praktiska områden tilltalar mig både genom tänkandet och rakt in i hjärtat!

  5. Vill du deltaga på listor i val till riksdag, landsting eller kommun? Vi får lära känna varandra mer, men känns allt rätt – absolut.

  6. Vad vill du bidraga med i Vetenskapliga partiet? Än så länge handlar det nog mest om att jag behöver lära känna Vetenskapliga partiet – och se hur mycket av Gräsrotsrevolutionen som stämmer överens med dina/era visioner;)

  1. Hej igen Cornelia!

   Vad gäller ett liv i fred med varandra och vår moder jord så är det nog så att de flesta som är med i Vetenskapliga partiet längtar till just detta. Det andra människor vill är sannolikt samma sak om de enbart tittar på fakta som de är och känner efter i meditation. Om de sedan börjar göra rätt kommer de säkert landa hos oss i de allra flesta fall.

   Jag kan hålla med om att de flesta styrelseskick urartat. Jag har funderat mycket på varför. Jag anser att det som saknats i dem är rätt människor för uppgiften. Styrelseskicken har alltför ofta infiltrerats av fel slags människor för uppgiften genom s.k. intern demokrati och karriärism.

   Dåliga människor försöker infiltera organisationer i kortsiktigt egenintresse och gör därmed att de goda kommer i minoritet. Sedan ersätter de de goda ledarna med sig själva i kortsiktigt egenintresse. I Vetenskapliga partiet har dessa individer inget att hämta.

   Detta har jag som grundare (med tidigare tråkiga erfarenheter) redan ordnat och jag har arbetat fram nya stadgar med centralkommittén för att belysa hur detta exakt ska fungera.

   Allt handlar om balans och att se verkligheten som den är. Var inte rädd! Var modig! Den politiska vägen är den enda vägen, men den fungerar enbart med ett positivt och konstruktivt sinne och genom att det är ordning på styrelseskicket.

   Det är intressant att du haft modet att bli politisk vilde. Berätta gärna mer om vad som fick dig att göra detta!

   Jo. Det jag sett i maktens korridorer är ibland inte så sunt. Jo. Revolution är i vissa tråkiga lägen, typ diktatur, den enda framkomliga vägen, men så länge vi har demokrati i Sverige på valdagen behövs ingen revolution, blott evolution av människorna som röstar. Så Vi har de facto reella möjligheter att komma in på valdagen, samt även att påverka de andra partierna positivt genom att ta upp vetenskapliga fakta i debatterna och väcka det riktiga demokratiska samtalet till liv, nå ut till människorna och få demokratin att sprudla med positivt liv.

   Jo. Och människor med förstånd, i besittning av en känsla för moral och som känner till att vetenskapliga fakta bevisat att människor är lyckligare i mer jämlika samhällen, kan endast lockas till politiken om vi som goda människor håller dessa goda människor inne i värmen och andra människor utanför.

   Det är utmärkt att du är 100% enig om ökad medvetenhet och positivitet, samt även inser att tanken på direktdemokrati kräver mer mognad. Graden av positivt och konstruktivt beteende är alltid i förhållande till graden av mental friskhet.

   Berätta mer om ditt andliga sökande, din tro och hur du ser på detta rent vetenskapligt!
   Läs gärna mer på sidan ”citat om vetenskap” som jag gjort!
   Bra att du börjar dagen med yoga.
   Ingår det meditation i din yoga eller är det mest kroppsliga övningar för att mjuka upp kroppen?
   Bra att du vill deltaga på listor i val.

   Med Vänliga hälsningar

   Martin Gustavsson
   Partiledare
   Vetenskapliga partiet

 2. Hej igen Cornelia!
  Eftersom du inte svarat på de sista frågorna har jag har läst tre artiklar om dig.
  http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/sd-topp-lamnar-blir-politisk-vilde-9159096.aspx
  http://www.corren.se/asikter/ledare/skammes-5824069-artikel.aspx
  https://web.archive.org/web/20130104231620/http://avpixlat.info/2012/12/02/nej-sverigedemokraterna-ar-inte-rasister

  Jag vill meddela dig den glada nyheten att Vetenskapliga partiet är emot kärnkraft av flera olika vetenskapliga skäl.

  Dessutom att Gaddafis död var ett resultat av de dum-girig vilja att förhindra en stark afrikansk valuta, gulddinaren, som skulle kunna hjälpa Afrikas alla folk på fötter. Mordet var inte enbart beklagligt, men en stor sorg för Afrikas alla fattiga och resultatet är nu att människor flyr Afrika mot Europa, dvs. mer massinvandring. Visserligen var Gaddafis en diktator, men han var en god diktator, bra för sitt folk och för sitt land, vilket är bättre än korrumperade ”demokratier”.

  Jag ser inget hot mot någon enskild förtroendevald i ditt uttalande, men uttalandet gjorde att de med falsk retorik kunde tysta din kritik mot dem via den blogg de kunde kontrollera. NT gjorde fel som stängde bloggen och jag anser samtidigt att du själv bör göra polisanmälan mot de individer som utpekar dig som brottslig eller moraliskt förkastlig, för det är nämligen olagligt och kallas ärekränkning i brottsbalken.

  Kanske kan detta vara något för dem att skriva om?

  Det kan hända att du kan finna stort stöd hos folket, polisen och i rättssystemet och inte enbart här hos oss. ;-)

 3. Det är några år sedan nu, men varför inte göra en polisanmälan nu när vindarna börjar vända och påminna folk om deras politikers fula arbetsmetoder på den tiden…

  Dina efterforskningar – tack för artikeln i Corren! – som jag bara hört om;) Själv bojkottar jag den sortens media såtillvida att jag inte vill stödja dem ekonomiskt, men eftersom grannen har NT (min lokalblaska) så läste jag vad de skrev där om mitt blogginlägg och hot om polisanmälningar från några politiker. NT behövde en hel vecka för att skriva om saken, förstasidor, TV och något jag är lite stolt över faktiskt är att Norrköpings diktator – vågar jag säga eftersom han själv kände sig som sådan efter mitt blogginlägg trots att jag aldrig nämnde någon vid namn;) – Lars Stjernqvist sade till media att jag var det värsta som hänt honom under hans 30 år inom politiken :)

  Här hela mitt långa inlägg, som jag delvis läste upp i talarstolen eftersom SD:s gruppledare inte hade mycket att säga i budgetdebatten det året och ”vi” hade tror det var 16 min tilldelade. Få orkar läsa hela men i jakt på att hitta avstängningsorsak lusläste 7klöverpolitikerna allt, t o m sista stycket;)
  https://corneliadahlberg.wordpress.com/2011/10/27/budgetdebatt-norrkoping-2012/

  Artikeln i NT ger hyfsat svar på frågan varför jag blev politisk vilde.

  Och här kommer svar på din förra kommentar – kanske bättre sent än aldrig;)

  Berätta mer om ditt andliga sökande, din tro och hur du ser på detta rent vetenskapligt!

  I min ungdom sökte jag några år efter ”rätt” grupp att tillhöra och där skulle andlig medvetenhet och aktivitet självklart utgöra en grund. Jag är uppvuxen med antroposofin, gammal Waldorfelev, och eftersom jag fick det nästan med modersmjölken så ville jag ju göra ett eget, medvetet val. Lärde, levde och arbetade i San Francisco 1 år där jag levde med Zenbuddhister, fick kontakt med härlig kvinna inom Bhagwanrörelsen, deltog senare när jag levde i Berlin i ett av deras möten, kom i kontakt med AA (min pojkvän visade sig behöva…) och därigenom med rysk ortodoxa kyrkan, arbetade en annan gång på kibbutz i Israel – där jag inte mötte tillstymmelse till andlighet;) mm.

  Vad jag kom fram till efter att ha snokat lite här och där var att Rudolf Steiners Antroposofi ligger mig helt klart närmast och fortsätter så göra. Beskrev det kort i mitt förra svar – Steiner har gått strikt vetenskapligt tillväga i sin forskning om den andliga världen och jag kan varmt rekommendera att läsa en av hans grundböcker – Frihetens filosofi.

  Bra att du börjar dagen med yoga.
  Ingår det meditation i din yoga eller är det mest kroppsliga övningar för att mjuka upp kroppen?

  Yogan handlar för mig om att mjuka upp kroppen och frigöra energier, men det kan göras som en meditation – om du är fokuserad även i tanken och känslan i det du gör. Eller så tänker du på vad som ska handlas till kvällsmat och rutinkör kroppen genom övningarna. Det kallar jag inte meditation ;)

  Du säger ”Så Vi har de facto reella möjligheter att komma in på valdagen” och eftersom jag tyvärr, trots min ålder, fortsatt är otåligt lagd och gärna ser direkta resultat, så blir jag väldigt nyfiken hur du tänker, reellt. Hur tänker du/ni inför nästa val?

 4. Du är härmed godkänd som fullvärdig medlem Cornelia.

  Tja. Varför inte göra en polisanmälan nu när vindarna börjar vända och påminna folk om deras politikers fula arbetsmetoder på den tiden? Det måste ha varit påfrestande för dig att anklagas offentligt för brottslighet utan verklig grund. Du kallade nämligen ingen enskiljd politiker för diktator och sade heller inte att de skulle avrättas.

  Har du lidit svårt psykiskt av att bli utsatt kan det kanske handla om stora summor i skadestånd som kan bidraga till en bra kampanj för att återupprätta ditt rykte. Våga visa dina känslor och låt människor med laglig makt hjälpa dig! Ilska är egentligen att vara ledsen.

  Att du bojkottar dålig media ser jag som ett sundhetstecken. Om fler gjorde det skulle den strax bli bättre.

  Han som själv känner sig som Norrköpings diktator – Lars Stjernqvist – kommer sannolikt gå under i processen. Var mild när han faller för fallet är hårt nog ändå!

  Jag ser all anledning att se ditt andliga sökande som friskt och i linje med vetenskaplighet även om du inte mediterar själv. Om du hade mediterat hade du inte varit otåligt lagd och men sett processen som långsiktig.

  Reellt tänker jag idealistiskt. För att lyckas måste vi ha rätt folk i vårt parti, inte mest folk. Inför nästa val tänker jag att vi lyckas få ihop några goda människor till och oberoende på mängden stöd vi har hos folket satsar vi på mer demokrati för folket genom valsamverkan med fler små partier, även om vi inte är helt eniga med dem. 4% spärren är det största hindret. Valsamverkan är rätt metod för att kringå den.

  Din hederlighet, ditt mod och din intelligens är anledningen till varför Vetenskapliga partiet kommer ta Östra Götaland med storm. Strax, alltså fler hederliga politiker i Östra Götaland. Du kan börja rekrytera i området!

  Du är härmed utsedd till Avdelningskommitté-ledare för Östra Götaland och Kommunkommitté-ledare för Norrköping och ingår även i Centralkommittén. Påminn mig om att starta hemsidor för dessa kommittéer när du påbörjar ditt arbete!

  Frågan om talesperson för partiet på riksplanet, är ännu inte bestämd, fler deltagare måste meditera på den saken.

  Läs mer om dina nya ansvarsområden som ledare i stadgarna och hämta gärna motivation ur rubriken ”motivation”!

  MVH
  Martin Gustavsson och Centralkommittén

 5. Stort tack för förtroendet! Ser fram emot ett samabete :)

  Har så smått börjat sprida bland mina närmaste. Valsamverkan är som sagt klockrent och jag kan inte begripa hur någon som inte är rädd för framgång kan tacka nej ;)

  Vad gäller polisanmällan kontaktar jag snart min jurist och bollar tanken.

 6. Vårt förtroende för dig som ledare med initiativkraft kommer ur vår meditation.

  Valsamverkan har använts av många etablerade partier i olika syften

  De skäl jag funnit för att partier nära 4% inte valsamverkar är ex. svårighet att begripa konceptet, infiltration av agenter med målet att blockera mandatmöjligheter, rädsla att vanligt folk på valdagen inte ska begripa konceptet, hybris och allmäna samarbetsvårigheter.

  Den som är mentalt frisk och långsiktig och vill ha framgång och mandat bör tidigt organisera samverkan och dessutom tålmodigt genomföra den.

  Ja en bra jurist kan visa liknade fall och ersättningsnivåer som bevisar dina reella möjligheter. Han kan även vara insatt i annat viktigt.

 7. Tror du på vad som helst Martin? Länken du ger och bygger din tro på är som att gå in på Flashback och plocka lösryckta kommentarer och sedan använda dem som någon slags bevis. Texten i din länk består av en lång rad lösryckta påståenden utan annan källhänvisning än årtal. Den enda seriösa källhänvisningen jag hittade ledde inte till Steiners egna ord utan till vad en person som ogillar Steiner tycker. Sista länken fungerade inte alls och holländaren hen hänvisar till saknar källhänvisning även den.

  Är det inte ovärdigt en som kallar sig vetenskaplig att bygga upp sin tro på något som lika gärna kan vara rent skitsnack? Jag trodde du hade högre krav på vetenskapligt förfaringssätt än så Martin!

  Att kalla den man ogillar och/eller känner sig hotad av för rasist förekommer ju dagligen i svensk propagandamedia – men vem tar det på allvar? Du? Jag har under min uppväxt inom Waldorf samt mina 7 år långa studier inom antroposofi varken läst eller hört av någon av mina lärare något av de påståenden ”mamman” eller skribenten uttrycker – och jag har läst en del av Steiners böcker. Eftersom de är svårlästa är det inte många som orkar – då är det förstås lättare att ta till sig enkelt skitsnack, eller hur?

  Kom igen Martin den dag du tagit dig igenom någon av Steiners böcker ;) Steiner skriver dessutom på tyska och orden i länken är på engelska. Vem har översatt och var finns hänvisningen till originaltexten? Steiners fiende kanske översatt… Katolska kyrkan lär ha hatat Steiner just pga hans vetenskapliga förfaringssätt samt offentliggörande av sådant katolska kyrkan ansåg vara hemligt.

  Får erkänna att eftersom skribentens text bara består av personliga påståenden och anklagelser, utan källhänvisning som sagt, så har jag inte lusläst utan delvis ögnat texten – i jakt på seriös källhänvisning – vilken som sagt saknas.

  Det förvånar mig verkligen att du Martin köper sådant med tanke på ditt partinamn! Hoppas du kommer anta högre krav på vetenskapligt förfaringssätt hädanefter ;) Om du vill framstå som företrädare för vetenskapligt förfaringssätt kan du – efter noggrann vetenskaplig analys vad gäller innehållet i länken du gav ;) – för min del ta bort de här inläggen, om du vill, eftersom de skadar dig själv ifall någon som vet vad vetenskapligt förfaringssätt innebär läser.

  Bättre lycka till nästa gång :) Och ta gärna bort mig som administratör för dina hemsidor – såg just att jag är kvar där.

  1. He he he. Nej, Cornelia, jag tror inte på vad som helst. :-)

   Om det som står på detta forum verkligen är lögn borde någon som du, Cornelia, som läst Steiners böcker verkligen påtala detta eller åtminstone be om förtydligande källhänvisning, inte av mig, men av de som påstår detta..

   Om kommentarerna är lösryckta vet jag inte och jag använder dem inte som något bevis heller, mer som en varningsklocka att något kanske inte står helt rätt till. Kanske står något inte helt rätt till med de som påstår detta?

   Vad en person som ogillar Steiner tycker kan givetvis vara av intresse. Tyckande kan vara baserat på egna erfarenheter eller fakta. Har du länken dit?

   Jo det är ovärdigt en som kallar sig vetenskaplig att bygga upp sin tro på något som lika gärna kan vara rent skitsnack. Därför gör jag inte det och påtalar vad jag läst för dig som är mer insatt. Ev. kan de böcker som de hänvisar till vederläggas dem med andra citat som säger något helt annat inom samma område?

   Jag har givetvis höga krav på vetenskapligt förfaringssätt, Cornelia, men vad man läser bör givetvis undersökas och vederläggas om så är möjligt, speciellt om hänvisningarna är falska.

   Jodå. Att kalla den man ogillar och/eller känner sig hotad av för rasist förekommer ju dagligen i svensk propagandamedia, det har du rätt i, och ofta är det underbyggt av något. Är det inte så?

   Ofta heter det ingen rök utan eld, men givetvis kan det även finnas rök utan eld.

   Din ilska tyder på att det finns eld för om det inte fanns någon sanning i påståendet vad finns det då att bli arg på? Då behöver man alls inte bli upprörd och då kan man ju enbart le och lugnt berätta sanningen, eller hur? :-)

   Att du under din uppväxt inom Waldorf och dina 7 år långa studier inom antroposofi varken läst eller hört av någon av dina lärare om de påståenden ”mamman” eller skribenten uttrycker är kanske inte så konstigt om man betänker innehållet… Sådant vill man givetvis dölja om det är sant.

   Huruvida jag tagit mig igenom Steiners böcker eller inte är lika irrelevant i frågan som det är ifall jag läst Koranen eller ej. Bevisbördan ligger hos de som dyrkar Steiner likt en gud, eller de som angriper honom, inte på mig.

   Om kyrkan hatat Steiner just pga hans ”vetenskapliga förfaringssätt”, som du skriver, är det sannolikt något positivt, även offentliggörandet av sådant katolska kyrkan ansåg vara hemligt ser jag som något positivt. Citat som bevisar detta är givetvis varmt välkomna.

   Jag och/eller du får givetvis fråga i forumet efter mer noggranna källhänvisningar om vi vill veta sanningen. Jag har redan ansökt om registrering där.

   Du var alls inte ”admin” men jag ska givetvis ta bort dig som ”medarbetare”.

   Ser för övrigt fram emot valsamverkan i framtiden oavsett om det visar sig att Steiner var rasist, på den tiden då det begav sig, eller ej. Alla svenska partier bildade vid den tidpunkten ”Statens institut för rasbiologi”, vilket tydligen lär ha imponerat på Hitler, så jag håller det inte för helt osannolikt. ;-)

   1. Temat har många år på nacken och jag hade egentligen ingen lust att ägna det min tid eftersom temat på den här sajten påtalas på ett oseriöst sätt, som sagt, men eftersom du visst ansåg det vara viktigt ville jag ändå svara. Kanske därför min irritation lyste igenom ;)

    Men något konstruktivt kom ändå ut av det, tycker jag i alla fall, för jag kom på det nya partinamnet – Raspartiet :) Tänk så bra! Jag måste finna medlemmar från världens alla hörn, sedan marscherar vi ut på gatorna med alla våra flaggor och vrålar Den som inte är med kan dra åt helvete – för där hamnar vi snart om ni inte går med i Raspartiet! Typ.

    Vad säger du? Om djur delas in i raser så borde väl människor också göra det? Jag tycker människan allt mer liknar ett djur om man ser på utvecklingen i Sverige i alla fall. Fast djur är så mycket gulligare ;) När människorna frånsäger sig och raserar allt deras civiliserade förfäder byggt upp blir resultatet inte precis gulligt. Det var väl en lysande sammanfattning av vår kultur :)

     1. Kollade just Nordiska motståndsrörelsen – men dom har ju bara en flagga… Jag gillar ju regnbågens färger och tänk så vackert när alla viftar med sina fanor och sjunger sina nationalsånger samtidigt – en modern kompositör skulle kunna bli inspirerad ;)

        1. Har lagt upp en kommentar http://www.newagefraud.org/smf/index.php?topic=1202.msg41579#msg41579
         ”This could be of importance if we want to expose frauds of any kind in a worthy way.

         If anyone (also Rudolf Steiner) said or wrote anything that can be seen as eugenics or racism we should definitely give this an accurate source if we want to expose it as any kind of fraud. In my opinion that has not been done in this thread.

         However, since this is a new age fraud debunking site I think debunking new age fraud, like for example teachings of non-scientific origin, would be appropriate, such as belief in rebirth or similar.

         1. Eugenics as a phenomenon has its scientific supporters and its critics https://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics#Supporters_and_critics …so calling it new age fraud would in my opinion not be accurate.

         2. Racism, labelling different races and up-grading and down-grading them, was a popular thing back in Rudolf Steiner’s days. All political parties in Sweden created a race biological institute in these times, supposedly impressing Hitler. https://en.wikipedia.org/wiki/Statens_institut_f%C3%B6r_rasbiologi …so if Steiner actually was on the same path at these times I would not be surprised. Many scientists were racists at this time, an unknown amount still probably are.

         Furthermore. It is very non-scientific with ”Guilt by association” https://en.wikipedia.org/wiki/Association_fallacy
         What a teacher in any school of any kind, says or does, is irrelevant to the general quality of that School, also irrelevant to me, even if it might be relevant for the manager of that school, considering taboos of today.

         Considering the times Rudolf Steiner lived, eugenics and racism, was not considered tabu by many, as it is today, by main-stream media, so if anyone actually can find something on him I would not at all be surprised. Good luck!

         Best regards
         Martin Gustavsson, Scientific party of Sweden https://vetenskapligapartiet.wordpress.com

 8. Newage fraud forum är nu avslöjad som en falsk debunking sida. Jag får nu meddelandet:

  An Error Has Occurred!
  Sorry Martin Gustavsson, you are banned from using this forum!
  You can come back if you apologize for your insulting behavior and stop acting like a pretentious jerk.
  This ban is not set to expire.”

  Alltså var detta sannolikt en religiös blind sida förmodligen skapad av hinduer för att svärta ner Steiner helt utan rimliga bevis för de utsagor som där gavs. Jag får nu försöka logga in via en annan user för att ta reda på vad som står på: http://www.newagefraud.org/smf/index.php?topic=1202.0 :-)

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s