Brev till ETCs Ekis som protesterar mot en blockad som är både olaglig och grym

En av ETCs absolut intelligentaste politiska journalist, Ekis, åker till Gaza-remsan. Jag hoppas att det kommer gå fint för Ekis.

Om du läser detta, Ekis, så har du nog rätt i att det är så att det aggresiva landets plan är mindre laglig i de flestas ögon och på många vis mindre human, yttermera ett sätt att sakta men säkert ta över mer och mer landområden och etniskt ersätta populationen med fler av sitt eget folk. Detta faktum är fullkomligt uppenbart för den som tittar på en historisk karta.

Man behöver inte ens bevisa det vetenskapligt. Med kunskap om plus och minus ser man helt enkelt att det är så. Tom en apa kan avgöra varthän det barkar om man illustrerar det hela med bananer och citroner. De små liven har nämligen extremt god mängduppfattning.

Så mätta och nöjda sektmedlemmar i Gaza är sannolikt inte lika högprioriterat för landet som stegvis invaderar ett annat folks landområden i mellanöstern, särskilt inte då det aggresiva landets regering sannolikt gärna vill att dessa sektmedlemmar ska ge sig av från Gaza så att de giriga sedan kan lägga vantarna på ytterligare ett landområde, denna gång med en egen solig medelhavskust.

De bilder som vi bombarderats med i väst om tyskarnas behandling av den giriga sekten (oftast utan att peka på det faktum att tyska socialister, romer och tyska homosexuella också utsattes) är vi överdrivet medvetna om, oavsett sanningshalten i de siffror som presenterats.

Samtidigt är vi generellt sett inte alls lika medvetna om det långsamma och mindre humana folkmordet på Gazas sektmedlemmar, ej heller är vi särskilt medvetna om det aggresiva landets mindre lagliga expansion. Därför misstänker jag att Ship to Gaza är ett väldigt trubbigt verktyg i detta spel när mainstream-media verkar ägas av Goldmann-Sachs vars ägare dessutom tycks ha en girig bakgrund.

Men för all del, Ekis! Låt oss vara positiva! Kanske ETCs redaktion och medarbetare en dag lyckas börja rapportera på helt nya höjder och vinner allt fler läsare medelst mer objektivitet om tingens ordning och ETC konkurrerar bort den andra skiten på tidningshyllorna? Ja. Kanske det Svenska folket vaknar till slut och faktiskt bryr sig?

För är det inte så att en normal snedvriden PK-rapportering enligt mainstream-medias modell är en typ av rasism mot den utsatta sekten i Gaza? Och är inte tystnaden kring de faktum som Vetenskapliga partiet presenterar också en form av rasism? Rasism mot vetenskapliga fakta? Kanske en hård sanning, men OK låt oss vara objektiva!

I rättvisans och objektivitetens namn bör vi kanske nämna att religiösa sektmedlemmar ofta är tämligen mordiskt rasistiska mot den girigaste sekten. I en av sekternas heliga skrift står det typ att medlemmar i den andra sekten är som apor och det finns dessutom stolta episoder där sektmedlemmarnas profet slaktar de giriga.

Håll med om att det är synd om aporna som måste jämföras med religiösa på detta vis, Ekis!

Nåväl. Så när de giriga sektmedlemmarna numera flyr hals över huvud från Sverige pga. den andra sektens invandring är det givetvis en konsekvens av den typ av ogenomtänkt invandring som regeringspartierna skapat. Ja. Så är det med dessa politiker och deras religioner och för att vara rättvis har ju även den europeiska stora sekten sin egen norrman numera, även om inga präster jag känner till uppviglar till sådant, så vida inte någon tempelriddar-präst ligger bakom.

Jodå, Ekis. De flesta religioner har sektmedlemmar med en inneboende skara av individer som faktiskt tror på sin egen sekts strofer, även om det kan verka makabert för en vetenskapligt lagd människa med utbildning så här på 2000-talet.

Så. Jag tror egentligen inte att det är en särledes våldsam stormakts konstanta veto i det odemokratiska FN som hindrar världens alla stater från att ingripa mot folkmordet på den förfördelade sektgemenskapen. Nej. För med ett nytt och mer demokratiskt FN skulle man lätt kunna skapa fred om bara en majoritet av alla länder verkligen ville ha detta. Jodå. Men Nej. Det är sannolikt helt enkelt en ovilja att ingripa när religiösa individer avlivar varann och färbättrar populations-nedväxten något.

För varför ska man ingripa när religiösa fascister tar död på andra religiösa fascister och när båda sidor envisas med att tillhöra fascistoida religioner med extrema fantasier? För barnens skull? Jodå. De palestinska barnen har visserligen inte skapat detta religions-helvete.

Men för att lösa detta är det i så fall adoption av barnen och inlåsning och sterilisering av de religiösa föräldrarna som det handlar om. Det skulle faktiskt kunna lösa problemet, så vida problemet inte ligger nedärvt latent, vilket det enligt vetenskapen inte verkar göra alls.

Att inte sektmedlemmarnas egna extrema broder-stater ingriper mot det aggresiva landets regering är sannolikt för att deras plan sannolikt är att attackera de giriga i ett mer fördelaktigt läge, sannolikt när Europa och det stora landet i väst om ca 60 år är välfyllda med fler förvirrade sektmedlemmar eller när USA försvagats av en större konflikt.

Alltså är planen sannolikt att inta USA och Europa medelst invandring, barnavel och sekterism innan man alltså slutligen inför sektens favoritlagar, och därmed rent praktiskt avslutar demokratin, yttrandefriheten och slutligen intar de giriga med ett lokalt kärnvapenkrig, något som sannolikt är i många makthavares våta dröm, de makthavare som idag gladeligen skapar det problem som framtidens barn kommer tvings dras med och som de kallar för ”mångkultur”.

För den som faktiskt undersöker saken vill sannolikt ca 90% av alla sektmedlemmar, speciellt de extrema, erövra hela världen medelst sin egen sekt, samt införa sektens favoritlagar, yttermera avskaffa demokratin och yttrandefriheten, sedan införa sin egen prästerskaps-diktatur. Det kommer de givetvis inte säga till blonda svenskar med vänstersympatier, som du och jag Ekis, även om vi lyckats få en skön solbränna vid ett soligt hav, för i deras religion ingår det att att ljuga för oss och undanhålla de strofer de helst vill hålla dolda för oss.

Så, Ekis, förhoppningsvis får du en fin solbränna innan du förhoppningsvis strax får previlegiet att sprattla inför mainstream-medierna i handfängsel i mer än 2 sekunder innan mainstream sedan byter till väder och sport för att inte uppröra det sovande folket.

Jag finner det inte osannolikt att du, Ekis, i 90% av sektmedlemmarnas ögon är mindre värd, och till och med ses som klandervärd eftersom du inte bär religiöst plagg eller kanske betraktar dig själv som en fri individ som kvinna. Undersök saken och du kommer bli upplyst!

Och för den som undersöker de girigas religion så går den de facto ut på att de ska bli ett herrefolk över andra folk, precis likt ett annat herrefolket under en liten skrikande mustaschbeprydd herres ledning.

De girigas religion är dessutom en rasistisk religion, eftersom en riktigt girig sektmedlem tydligen endast kan födas av en riktigt riktigt girig mor.

Här har du alltså en rasistisk fascistisk religion på kollisionskurs med en riktigt våldsamt fascistisk och båda är på kollisionskurs med västlig demokrati, en västlig demokrati som dessutom tycks bereda sin egen undergång medelst EU och frihandel, vilket skapar utslagning, vilket i sin tur leder till mer rasism, speciellt tillsammans med fullkomligt urskiljningslös invandring och s.k.”mångkultur”.

Det är så ”perfekt” ordnat att man per automatik misstänker att en konspiration ligger bakom som går ut på just extrem kapitalism, konflikt, rasism och masslakt och frågan är onekligen om de som är offer för konspirationen och stödjer apspelet och villigt apar sig och slaktar varann ändå inte förtjänar just detta?

Och är det ändå inte så att alla dessa olika läger själva är ansvariga för det som sker, precis som EUs medborgare, som ständigt driver fram en politik som skapar mer social oro och därmed mer främlingsfientlighet?

Och FN legitimerar de facto denna konflikt som stormakterna vill ska fortgå och därmed är det så att alla länder som deltager i FN de facto stödjer det stora landet med stående veto i FN och därmed också stödjer det aggresiva landets blockad mot Gaza.

Att det stora triggerhappy landets ledning är i händerna på en slags religiös oligarki som tjänar storkovan på det militärindustriella komplexet är beklagligt, för det finns ju hederliga människor där borta i det stora landet i väst också. Det är mycket intressant att denna oligarki tycks samverka med den våldsamma sektens egen stora diktatur dessutom.

Men personligen väljer jag alltså passitivitet i Gaza-frågan och hoppas att religionen nedväxer mitt i detta apspel och att populationen sjunker, samt att de ungdomar som överlever den kommande mass-slakten växer upp med vetenskaplig utbildning så de ser ner på religion i allmänhet och får en full förståelse för den exponentiella funktionen, dyrkar vetenskaplig metod i allmänhet, samt inser vikten av en population i balans med naturen.

Med tanke på kärnvapnens existens hos den girigaste sekten är det bästa alltså att alla olika religiösa sektmedlemmar kan hållas borta från politiken och kärnvapnen, samt nedväxa i antal tills siffran kommer rimligt nära nollpunkten och att den sista resterande delen religiösa slutar sina dagar steriliserade på mentalsjukhus, lyckligt lallande strofer ur sina heliga skrifter.

Så Ekis, jag fokuserar nu istället på det jag tror kan skapa fred på riktigt, nämligen Ut ur EU, Ut ur NATO, ett nytt demokratiskt FN, fred i världen, stoppad mass-invandring, balans med naturen och alla andra delar i vetenskapliga partiets politik som hänger intimt samman med våra huvudpunkter.

”Imagine science!” Vore det inte gudibehagligt med upplysning så här på 2000-talet, Ekis?

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Annonser

Skaffa ett gratis Wordpress-konto och kommentera här!

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s