Konspiration inom Frimurarna? – En acceptabel lösning på problemet?

Först låt oss fråga oss: Vad är en konspiraionsteori och vad är en konspiration?

– I negativ mening är en konspirationsteori en fantasifull teori som saknar bevis, en galen hypotes som ingen ens vill undersöka. Ordet ”konspirationsteoretiker” är ofta använt för att förlöjliga den som framlägger teorier som motsäger den allmäna uppfattningen.

– I positiv mening är en konspirationsteori en mer eller mindre sannolik teori, vilken är mer eller mindre underbyggd av fakta som motsäger den allmäna uppfattningen om vad som är sanningen.

Vad skiljer konspirationsteorin från sanningen?

– Om en konspiration avslöjas och blir allmänt accepterad, vilket ofta skett, är det inte en ”konspirationsteori” längre, men blir då istället en avslöjad olaglig handling som dessutom blir allmänt accepterad som sanning.

Varför förlöjligas människor som har konspirationsteorier om verkligheten trots att det visat sig finnas verkliga konspirationer?

– Den som försöker förlöjliga människor som ”konspirationsteoretiker” kan givetvis vara någon som mentalt inte kan acceptera att den presenterade teorin faktiskt kan vara mer sannolik än den allmänt accepterade teorin pga. att den ex. får dem att känna sig mindre trygga eller mindre harmoniska. De vill förtränga teorin.

Men det kan givetvis även vara ett betalt internettroll som är anställd att dölja en sanning av de kriminella, eller kan det vara de kriminella själva som gynnas ekonomiskt av att sanningen inte kommer fram, eller så kan det givetvis vara en person som har en sadistisk läggning.

Nu till den allmäna uppfattningen om Frimurarna.

Det är ganska välkänt att Frimurarna är en organisation sammansatt av människor i olika maktpositioner som dessutom har anknytning till tron på ett högre väsen och strävar efter makt i samhället.

Frimurarna har skapat ett rituellt beteende för att skapa lojalitet inom gruppen, precis som vilken religion som helst. Frimurarna har skapat ett rituellt beteende med svärd riktade mot nya medlemmars hjärtan och rituella begravningar har skapats för att skrämma nya medlemmar med döden och på så vis stärka lojaliteten mellan medlemmarna.

Att skrämma sektmedlemmar med döden är vanligt i förvirrade religiösa sekter och bakom detta ligger givetvis ett mentalt sjukt beteende och i förlängningen en överdriven egen rädsla för döden.

En Norrman som själv eller i grupp utförde mord var frimurare.

När en journalist från Danmark försökte få Frimurarnas skrämsel-riter sända i dansk TV agerade Frimurarna mot honom och mot dansk television på olika vis. Till slut lyckades journalisterna kringå Frimurarnas vilja att hemlighålla sina ritualer genom en direktsändning där skådespelare utförde de numera välkända frimurar-riterna.

Hittills har jag hållt mig till allmänt kända sanningar och allmänt accepterade fakta, dvs. inga konspirationsteorier.

Nu till den konspirationsteori som jag snubblade över i ett youtubeklipp, som jag har privata teorier om, nämligen att det verkar finnas en konspiration inom frimurarna, dvs. att människor med kriminella hjärnor konspirerar inom frimurarna för att genomdriva sin egen agenda, en agenda som kanske inte ens alla inom Frimurarna känner till.

Frågan är vd de pysslar med högre upp i hierarkierna?

För de riter som orden har känner givetvis inte alla till, inte ens inom ordern. Det kan faktiskt finnas så bestialiska riter som omskärelse av könsorganen, och vem vet, kanske även barn blir utsatta för sådana hemskheter? Ingen kan med säkerhet veta. Hur långt riterna går i en hemlig urgammal hierarkisk organisation kan man enbart ha teorier om.

Men det samband jag tycker mig se är förenad på punkt efter punkt med en mycket rasistisk sekt som anser att den står högre än andra människor och högre än andra sekter och som också vill kontrollera hela världen och undertrycka alla andra sekter, eller raser som de själva ser saken. Så frågan om vilket högre väsen de de facto knäböjer inför tål att fundera på!

Triangeln som symboliserar en pyramid finns i denna religiösa orgnisations centrum och en annan triangel som pekar nedåt finns också i denna symbol. Tillsammans bildar de två trianglarna en stjärna. Detta är min privata konspirationsteori och förklarar varför ex. Netanyahu kan stå som talare i USAs kongress och få mer applåder än Obama.

Detta folk murade enligt historien pyramiderna, sannolikt med vinkelhake och passare och numera ”murar” de kanske ”fritt”? Vissa av dem kanske murar, enligt de äldsta heliga skrifterna och andra med både de nya och de gamla skrifterna?

Jag frågar mig konspiratoriskt om det är dessa människor som styr de händelser som förstör demokratier, skapar skadliga tillsatser i vår mat, injecerar vacciner i barn som skapar sjukdom, möts på möten där insyn saknas som ex. Bilderbergruppen?

Nästa fråga är vad de planerat härnäst?

Personligen tror jag att planen är ökade konflikter där desssa individer profiterar på krig, gör sig av med fredliga politiker som Olof Palme och Anna Lindh, yttermera kan det vara en plan för extremreligiös invandring från en annan sekt in i EU, vilket kommer leda till allt fler terrordåd mot oskyldiga, vilket dessutom kommer leda till en motreaktion mot denna andra sekt.

Enligt min egen konspirationsteori har stor del av vänstern lurats eller korrumperats att vara för denna motstående extremreligiösa sekt och detta har splittrat vänstern i många länder. Detta i sin tur gynnar den kriminella agenda som profiterar på ojämlikhet, frihandel och kriminalitet.

Jag tror att fler partier har startats för att splittra vänstern, såsom Sverigedemokraterna, Piratpartiet och Feministiskt initiativ, vilka inte vill inse fördelarna med vare sig vänsterpolitik eller valsamverkan.

Faktumet att dessa partier inte har motivationen att valsamverka får mig att tro att de medvetet leds av samma agenda, detta enbart för att splittra en fredlig människovänlig vänster som skulle kunna leda till fred, lokal balans med naturen, mer jämlikhet, mindre kriminalitet och därmed mindre övervakning.

Jag tror dessutom att vi strax kommer får se ett litet kärnvapenkrig mellan Israel och Iran och att det är planerat. Idag är det få som håller på Netanyahu, men Netanyahu kommer sannolikt få rätt, nämligen att det är korkat att ge en extrem våldsam sekt atomvapen.

Det är synnerligen riskabelt, oavsett vilken mulla som kommer ta över raketerna och avfyra dem och oavsett om sekten Israel kommer skjuta först, eftersom Koranen och Hadditherna är ganska tydliga angående om vad som ska ske med judar och andra som inte tror på rätt sätt, oavsett vilken mulla som läser dem.

Jag tror att denna konflikt kommer utgöra det skapade problem som kommer få folket att vilja se en lösning och en räddare. De tänker använda kriget som de själva nu skapar till att skapa en vilja att bli totalt övervakade av elektronik och drönare.

Detta kommer i slutändan leda till en liten sekts totala ägande ochtotala kriminella kontroll över allt och alla och renutav en riktad masslakt av människor där deras egen sekt kommer stå som överlevare och där andra, mer fredliga sekter kommer få utgöra löneslavar i en orättvis kapitalism.

Befinner man sig i detta läge i atomkrigets område får man väl sannolikt gömma sig i en brunn och kanske riskera att bli kallad för ”Imam Martin” när man kravlar upp ur densamma, skämt åt sido. :-) Jodå. Det finns människor som på allvar tror att den nye ”messias” kommer kravla upp ur en brunn i Iran när Islam har förlorat och att denne kommer förkunna den nya religionen.

Nästa fråga är vad vi kan göra för att rädda framtidens generationer från ovanstående och skapa en bättre framtid redan innan atomkrig utbryter?

Vetenskapliga partiet har planer på att lösa ekvationen bättre än den kriminella delen av den hemliga oganisationen och deras blint lojala politiker. Så här gör vi, anser jag:

* Förbjud sekter som har våldsamma eller rasistisk strofer som kan radikalisera medlemmar av sekterna! Utvisa sektmedlemmarna ur landet eller spärra in på mentalsjukhus! Förbjud bestialiskt beteende såsom skärande i barns genitalier eller interna hot eller hotfulla ritualer!

* Se till att rösta på fredliga partier som försöker ena vänstern och gärna valsamverkar, såsom ex. Vetenskaliga partiet! Se till att hela vänstern unisont öppet bojkottar riksdagen tills den är tömd på skäligen misstänkta mördare såsom ex. Dekorimamannen och de som ansvarar för hans placering där, samt politiker som deltagit på Bilderbergruppens hemliga odemokratiska möten, såsom Mona Sahlin och Stefan Löfvén!

* Se till att personer som idag profiterar på krig förlorar och att individer som profiterar på fred och miljö vinner! Se till att välja in rikligt med fredliga politiker till riksdagen i Olof Palmes och Anna Lindhs kaliber!

* Stoppa extremreligiös invandring från kända, farliga och rasistiska sekter! Endast invandring med reella flyktingskäl, såsom ex. Salman Rushdie eller konvertiter till den mer fredliga ateismen, till den mer fredliga Jesus eller Buddha, samt människor som accepterar vetenskaplig metod för sanningsökande.

* Höj intelligensen i samhället med riktade politiska åtgärder. Öka jämlikhet och harmoni i samhället!

* Stoppa korrumperade eller korkade politiker som är för införseln av extremreligiösa sekter!

* Rösta för Ut ur EU, för tullmur som skyddar Sverige och rösta för hederlighet.

* Starta nya partier som styrs likt Vetenskapliga partiet och inser fördelarna med mer jämlik politik och valsamverkan!

* Bojkotta öppet varje land och regering som innehar kärnvapen, oavsett om det är ditt eget land eller ej!

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

8 reaktioner till “Konspiration inom Frimurarna? – En acceptabel lösning på problemet?

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s