Beter sig Hans Rosling vetenskapligt angående invandringen?

Via en medlem i Vetenskapliga partiets centralkommitté snappar jag upp att Hans Rosling kallar sig både vetenskapsman och lärare. Det är intressant. För att vara vetenskapsman och lärare handlar verkligen om att förmedla den sannolika sanningen så objektivt och opartiskt som man bara kan. – Gör han det?

Han vill att Sverige och andra länder ska underlätta immigration till hela EU, för människor från hela världen, genom att ge dem reella möjligheter att enkelt ta ett billigt flyg direkt till Sverige så fort de påstår sig vara en flykting om jag förstått saken rätt. Jag antar följdaktlingen att han vill höja både budgeten för invandringen, höja konsumtionen på planeten, samt folkmängden i Sverige rejält. Jag vill poängtera att detta INTE går inom den gröna ramen för Vetenskapliga partiets viktigaste fråga, nämligen nedväxt till balans med miljön.

Vidare, mitt i arbetslöshetens och krisens Europa, där bidrag, löner och pensioner sänks, undrar jag helt stilla hur han menar att den ökade invandringen ska finansieras utan att det skapar extrema reaktioner? Eller vill han kanske skapa dessa reaktioner?

Samtidigt vill Hans Rosling att flyktinglägren nära Syrien ska förbättras genom mer bistånd samtidigt som annat bistånd, ex. till de allra fattigaste i välden, bibehålls. Jag antar följdaktlingen att han vill höja budgeten för bistånd rejält.

Hans Rosling undviker, om jag förstått saken rätt, medvetet frågan om hur man hjälper flest människor på lång sikt, med de ekonomiska medel som vi har till förfogande. Han undviker frågan om var pengarna skall tas. Jag undrar varför han gör det?

Hans Rosling vill, om jag förstått saken rätt, att biståndet ska öka för fattigdomsbekämpning och han tror att detta kommer leda till minskad folkmängd hos de folkgrupper som behöver det mest. Jag frågar mig om detta verkligen uppnåtts någonstans i världen, ens i hans egna färgsparkande rörliga diagram?

Hans Rosling nämner inte ettbarnspolitik trots att det bevisligen räddat China från total katastrof, även om katastrofen med miljöförstöring varit katastrofal nog för Kina ändå, eftersom de satsat på den utveckling som Hans Rosling förespråkar, d.v.s. standardökning för en växande medelklass.

Hans Rosling undviker, om jag förstått saken rätt, de sannolika konsekvenser som en generös politik med fullkomligt öppna gränser skulle kunna medföra på olika områden. Jag frågar mig om det är rimligt att ignorera de politiska konsekvenser som kommer av den politik man propagerar för om man kallar sig vetenskapsman och ger sig in på politik?

Hans Rosling undviker, om jag förstått saken rätt, återigen det som i dagligt tal mellan vetenskapsmän kallas för ”peak” [olika resurser].

Hans Rosling undviker, om jag förstått saken rätt, konfliktens kärna, d.v.s. den religion som orsakar och driver på det sekteristiska våldet, här beskrivet av Mona Walter som själv upplevt en sådan religion. – Varför gör han det? – Vill han importera människor som underkastar sig de skrifter som fyllts med sådana texter? – Varför vill han det?

Jag tror att den s.k. vetenskapsmannen och läraren Hans Rosling tänker lite för snabbt och lite för ouppmärksamt, helt utan försök till självkritik och därför undviker han att försöka falsifiera sina egna hypoteser, medvetet eller omedvetet, inför sina studenter.

Till hans Rosling rekommenderar jag därför denna video: Youtube – Discover the Real Reward of Higher Truth, en video som kanske kan hjälpa Hans Rosling och även andra människor att se en högre sanning. Själv har jag sett den flera gånger, med skräckblandad förtjusning.

Jag överlämnar frågan till läsaren, till studenterna och till Hans Rosling själv. – Beter sig verkligen Hans Rosling vetenskapligt angående invandringen och biståndet? Är det ens politiskt gångbart i en demokrati mitt i Europa vid närmare granskning? Är Hans Rosling en trovärdig lärare för studenter när de inhämtar kunskap?

Bör verkligen Hans Roslling stå som oemotsagd ”lärare” och ”vetenskapsman” och kommer det verkligen leda till en långsiktig politik för framtidens generationers väl? Själv är jag skeptisk. Avgör själva vem som är den riktige vetenskapsmannen och den riktige läraren!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s