Intervju med Vladimir Putin om terrorism plus partiledarens analys och kommentarer

Via Cornelia Dahlbergs blogg finner jag detta youtubeklipp i vilket Vladimir Putin intervjuas. Vad som sägs på ryska har översatts till engelska här och eftersom det kan tänkas vara viktigt för den svenska freden på lång sikt har jag här också arbetat igenom en svensk översättning av denna text samt kommenterat den:

Programledare för Rossiya-1 Vladimir Solovyov: Herr president, vi lever i oroliga tider, som framgår av terrorattacken i Turkiet som har lämnat många döda och sårade. Vilka slutsatser kan vi dra och vad kan vi göra för att stoppa denna våg av terror?

President Vladimir Putin:Vi måste göra en gemensam ansträngning för att bekämpa detta plågoris. Låt mig ta tillfället i akt att uttrycka mina kondoleanser till det turkiska folket och Turkiets president. Vad hände där är naturligtvis en förolämpande terroristattack, ett brott som har orsakat många offer.

Detta är ett försök att destabilisera situationen i Turkiet, vår granne och Rysslands vän. Det faktum att detta har hänt under en valkampanj är ett tecken på en tydlig provokation. Men vi kommer att vara effektiva i kampen mot terrorismen om vi bara bekämpar denna ondska tillsammans.

Hmm.. Ryssland söker helt osannolik samverkan mot IS med den islamistiske presidenten Recep Tayyip Erdoğan som bombar skiten ur en sekulära vänsterrörelsen PKK, som är motståndare till IS. Recep Tayyip Erdoğan stöttar sannolkt IS via den turkiska gränsen? Eller är jag desinformerad om den saken? Märkligt.

Vladimir Solovyov: Vi försökte att bekämpa den tillsammans med det internationella samfundet, men det internationella samfundet ville inte lyssna på oss. Nu verkar alla vara upptagna med att skapa en storm över det faktum att vi är i Syrien. Vilka är våra verkliga mål i Syrien, och vilka är kriterierna för framgång där?

Vladimir Putin: Låt mig först bekräfta vad som redan är känt, nämligen att vi informerade våra partners om våra planer i förväg. Vi informerade våra amerikanska partner och många andra, i synnerhet länderna i den berörda regionen, om våra planer och avsikter.

Vissa säger att vi gjorde detta för sent, men låt mig påpeka att andra, när de planerar och påbörjar sin verksamhet, aldrig informerar oss, men vi informerade dem.

Vladimir Solovyov: Som ett tecken på god vilja?

Vladimir Putin: Ja, som ett tecken på vår goda vilja, och eftersom vi tror att detta var den bästa vägen och vi ville visa att vi är öppna för samarbete. Låt mig återigen säga att vi agerar i full överensstämmelse med folkrätten – på begäran av Syriens Arabiska Republiks officiella regering.

Alla andra länder som hittills har deltagit i operationer i Syrien agerar olagligt, eftersom det inte finns någon säkerhetsrådsresolution från FN om dessa operationer, och ingen officiell begäran från de syriska myndigheterna.

Låt mig påpeka att när vi började vår operation så var redan 11 länder i en eller annan form engagerade i olika militära angrepp mot syriskt territorium. Detta har pågått i mer än ett år nu. Genom insikt och förståelse om situationen informerade vi våra partners om våra planer och föreslog ett samarbete.

Enklaste av allt skulle ha varit för dem att delta i våra ansträngningar och på så sätt föra in sina egna operationer på syrisk mark inom lagens råmärken på samma gång. När allt kommer omkring, om vi har ett mandat att agera utifrån de syriska myndigheterna, skulle den enklaste lösningen vara för andra att ansluta sig till oss och arbeta inom samma mandat. Tyvärr har vi inte kunnat nå en sådan överenskommelse hittills med våra partners och kollegor, men vi förlorar inte hoppet om att detta ännu kan vara möjligt.

Vissa framsteg har gjorts. Vi skapar inledande arbetsgrupper med israelerna och amerikanerna, och rör oss i samma riktning med våra turkiska samarbetspartners. Vi har fått förslag från amerikanerna om hur man kan organisera saker på en militär tekniks nivå för att undvika incidenter. Detta är ett första steg åtminstone och bättre än ingenting alls.

Våra specialister har fått förfrågningar och förslag från amerikanerna, och satt upp sin vision av vårt möjliga samarbete, och skickat det till Pentagon. Jag hoppas att detta kommer att leda till nästa steg, vilket är absolut nödvändigt för att lösa situationen: början av gemensamma ansträngningar för att fitta en politisk lösning.

Om man tittar på den rent militära dimensionen, har vi hört beskyllningar från andra, som säger att våra luftangrepp inte träffar ISIS och andra terroristorganisationer som Jabhat al-Nusra och liknande, men krafter som tillhör en sund opposition. I denna situation, säger vi till våra partners, att om de känner till situationen på marken bättre än oss och redan har varit där i mer än ett år – förvisso olagligen, sant, men ändå – om de vet bättre än oss (och jag tvivlar på att detta är fallet, men låt oss anta att det är möjligt), då borde de ge oss information om måldata och vi kommer arbeta med dessa måldata.

Hmm.. Putin försöker inleda samverkan med Israel och USA, vilka sannolikt ligger bakom skapandet av IS, för att på så vis destabilisera området, skapa konflikt, och på så vis få bort den leninistiske Assad vilket Vladimir Putin nämnt i sitt tal i FN.

Vladimir Solovyov: Vägrade de?

Vladimir Putin: Ja, de sade att de inte är beredda att arbeta på den nivån. Jag kan inte förstå varför, för trots allt, om de verkligen känner till situationen bättre och vill bekämpa terrorismen, borde de kunna berätta för oss de konkreta platser där terroristerna gömmer sig och har sina högkvarter och vapen- och utrustningsdepåer.

Vad skulle vara enklare än att ge oss dessa måldata? Sorgligt nog, har vårt arbete tillsammans inte nått denna punkt än, men jag säger det igen att de första stegen mot att organisera kontakter på den militära nivån har redan tagits.

Jo du, Vladimir, kanske de vill ha fiendens fiende kvar, i alla fall tills fienden har röjts ur vägen, såsom du påpekade i FN?

Vladimir Solovyov: Den syriska armén har nu gått på offensiven. Vad är sannolikheten för deras framgång?

Vladimir Putin: Detta beror framför allt på den syriska armén själva och på de syriska myndigheterna. Vi kan inte åta oss att mer än vad som är rimligt och har aldrig gjort det. Jag sa från början att våra aktiva operationer på syriskt territorium kommer att vara tidsbegränsade till den syriska arméns offensiv. För att återknyta till din tidigare fråga, vår uppgift är att stabilisera det legitima stasskicket och skapa förutsättningar som gör det möjligt att leta efter en politisk kompromiss.

Vladimir Solovyov: Stabilisering medelst militära medel?

Vladimir Putin: Ja, genom militära medel, naturligtvis. När du har ISIS och andra sådana grupper av internationella terrorister alldeles intill huvudstaden, vem kommer då att söka en uppgörelse med de syriska myndigheterna, vilka rent praktiskt står under belägring i sin egen huvudstad?

Tvärtom, om den syriska armén visar sin livskraft och, viktigast av allt, sin villighet att bekämpa terrorism, och om det visar sig att myndigheterna kan uppnå detta, så öppnar detta upp för mycket större möjligheter att nå politiska kompromisser.

Vladimir Solovyov: Betyder detta att du överväger möjligheten av att använda Rysslands väpnade styrkor i en operation på marken i Syrien?

Vladimir Putin: Nej. Detta är uteslutet.

Vladimir Solovyov: Oavsett hur utvecklingen svänger?

Vladimir Putin: Det är riktigt. Vi har inga sådana planet och våra vänner i Syrien känner till detta.

Vladimir Solovyov: Precisionen i våra flygattacker och försvarsministeriets rapporter visar att det verkar som att vi har ett bättre grepp om situationen än den USA-ledda koalitionen. Varifrån får vi vår information?

Vladimir Putin: Vi förberedde oss för dessa operationer. Vi utförde preliminärt arbete som handlade om att koncentrera tillräckligt med stridskrafter, resurser och utrustning på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vi utförde mycket ingående, långsiktig insamling av underrättelser från rymden och från luften, och sedan analyserade vi all information vi erhållit genom olika kanaler.

Specialisterna på vår generalstab arbetar koordinerat med våra syriska partners och andra länder i regionen har inrättat en informationscentral i Bagdad. Uppgifterna som utbyts i detta center har bidragit till vår övergripande informationsbild. Således, är allt som sker i luften eller på marken inte spontana handlingar, men implementeringen av planer utarbetade i förväg.

Vladimir Solovyov: Det som hände den 7 oktober gjorde naturligtvis ett djupt intryck, även på militära experter: ingen väntade sig att Kaspiska flottan skulle avfyra kryssningsrobotar, som efter att ha flugit över två länder träffar mål i ett tredje land. Har amerikanska underrättelsetjänsten slutat fungera?

Vladimir Putin: Jag tror att de fortfarande jobbar på. Deras underrättelse är en av de bästa i världen. Låt oss inte börja kasta kritik åt deras håll. De har en av världens största underrättelsetjänster, men inte ens de kan veta allt, och borde inte veta allt.

Vladimir Solovyov: Vad var det för kryssningsrobotar som användes i denna operation?

Vladimir Putin: Det var kryssningsroboten Kalibr. Vi började ta dem i drift för inte så länge sedan, under 2012. De har en räckvidd på 1 500 kilometer, vilket redan noterats. De utgör högprecisionsvapen på teknikutvecklingens framkant. Vi planerar att återbeväpna våra väpnade styrkor inte enbart med kryssningsrobotar av detta slag, utan också med den senaste generationens mark- och flygutrustning. Dessa är alla sofistikerade vapensystem som visat sin stora effektivitet i praktiken.

Att Vladimir Putin gör reklam för ryska kryssningsmissiler är inte oväntat. Dessa ska sannolikt säljas internationellt till Rysslands militärindustriella komplex stora nöje.
Intressant vore givetvis att se ägarförhållanden, investeringar och lån till dessa komplex. Via HD får jag reda på att den ryska Investmentbanken Renaissance Capital är inblandad även om den verkar ha några amerikanska ägare om man tittar på namnen. Kan det vara så att alla dessa herrar är intresserade av mer konflikt, precis som alla andra militärindustriella komplex är?

Vladimir Solovyov: Vilken kurs höll robotarna?

Vladimir Putin: Du sade själv att de flög över två länder. De gjorde 147 kursändringar under rutten och befann sig på en höjd mellan 80 och 1300 meter.

Vladimir Solovyov: Är deras hastighet en militär hemlighet?

Vladimir Putin: Nej, det är ingen hemlighet. De flyger med ungefär samma hastighet som ett jetflygplan. Detta är välkänt och är inte alls hemlig information. Alla våra partners, på expertnivå åtminstone, vet att Ryssland har vapen av detta slag.

Men det är en sak för experterna att vara medvetna om att Ryssland förmodligen har sådana vapen, och en annan sak för dem att för första gången se att de verkligen existerar, att vår försvarsindustri tillverkar dem, att de är av hög kvalitet, och att vi har utbildade människor som kan använda dem till effektivt. De har nu också sett att Ryssland är redo att använda dem om det är av intresse för vårt land och folk.

Vladimir Solovyov: Är västs motsvarigheter bättre eller sämre? Har de något att frukta?

Vladimir Putin: De är samma. Jag kan ha fel, men jag tror att amerikanerna producerar liknande sjöbaserade missiler med en räckvidd på upp till cirka 4500 kilometer. Vi har liknande system, men luftbaserade, och även de med en räckvidd på 4500 kilometer.

Vladimir Solovyov: Det betyder att vi kan avfyra kryssningsmissiler från vårt eget luftrum?

Vladimir Putin: Ja, det stämmer.

Vladimir Solovyov: Talar vi om en kapprustning här?

Vladimir Putin: Nej, det handlar inte om en kapprustning, utan om det faktum att moderna vapensystem och leveranssystem alltid utvecklas och förbättras, och detta sker ännu snabbare i andra länder än i Ryssland. Vi har därför inget annat val än att hålla jämna steg med dem till att börja med, och så måste man komma ihåg också att vi planeraade våra väpnade styrkors moderniseringsprogram för flera år sedan, när den internationella situationen inte var i det spända läget den är i dag.

Vi skissade och började genomföra detta program, inte för att vi förberedde oss för angrepp, utan helt enkelt därför att huvud delen av våra attack system som våra väpnade styrkor hade till sitt förfogande gradvis blev föråldrade och det var dags att ersätta dem. Det var en lämplig tidpunkt att ta dessa beslut för vår del.

Hm.. Frågan är varför det är ett spänt läge? Kan det vara så att rika individer i båda stormakterna, Ryssland och USA, tjänar massvis med pengar på stora försvarsutgifter och krig? Kanaliseras pengarna bort från välfärd till folket och ner i fickorna på krösusar och rysk kaviar? Jodå. Är det inte exakt likadant i resten av den kapitalistiska världen?

Vladimir Solovyov: Barack Obama anser att du agerar enbart på grund av fåfänga och en önskan att åter placera Ryssland på den globala politiska kartan, men samtidigt att du ‘driver den ryska ekonomin i botten’. Har vi råd med detta återupprustningsprogram? Har vi råd med denna typ av utrikespolitik?

Vladimir Putin: Detta är inte en utrikespolitisk fråga. Ryssland har en fredlig utrikespolitik, och det är ingen överdrift. Om man tittar på den politiska kartan i världen och Rysslands plats på den, är det uppenbart att vi inte har behov av andras territorium eller naturresurser. Vi har tillräckligt med våra egna och vi har inget behov av krig eller konflikt med någon annan.

Sant. Ryssland har massvis med resurser och andra partners än USA och Europa, men girigheten kan sannolikt finnas hos invetserare ändå.

Vladimir Putin: Yttermera, året 1990, var det Ryssland som inledde skilsmässoprocessen mellan republikerna som utgjorde det forna Sovjetunionen. Vi visade god vilja och gav dessa länder deras oberoende. Detta hände inte som ett resultat av inbördeskrig eller konflikter, utan var ett konsensusbeslut, och Rysslands hållning spelade en central roll i detta beslut.

Vi har därför ingen lust att återställa imperiet eller återuppbygga Sovjetunionen, men vi har en skyldighet att försvara Rysslands oberoende och suveränitet. Detta är vad vi har gjort och kommer fortsätta att göra.

Jo. Det kan kanske vara sant. EUs och Natos imperiebygge har sannolikt större anledning att invadera Ryssland om man tittar på resurser och sannolikt var detta anledningen till kuppmakeriet i Ukraina tillsammans med nynazister i syfte att få kontrollen över Krimhalvön och dessa oljekällor. Jo, Vladimir. Du gör nog rätt som moderniserar ditt försvar.

Vladimir Putin: När det gäller den ekonomiska dimensionen, för att återknyta till vad jag tidigare sade, ritade vi upp planerna på att modernisera och rusta upp vårt lands väpnade styrkor med de allra senaste systemen för flera år sedan. Det är tio år sedan nu som vi började arbeta på dessa planer och formulera kommande uppgifter. Låt mig återigen säga att allt handlade om ett naturligt utbyte av föråldrade vapensystem.

En annan omständighet, jag vill notera i detta sammanhang, är att allt detta arbete involverar avancerad teknik, och de uppgifter vi genomför inom försvarsindustrin kommer driva oss att utveckla inte enbart tillämpad men också grundläggande forskning och kommer ge fördelar för hela ekonomin.

Låt mig säga några ord om ersättningar för import i detta avseende. Vi köpte många av de komponenter vi använde i försvarsindustrin utomlands. Men det stod hela tiden klart att import av känsliga komponenter och teknik och även reservdelar för försvarsindustrin inte var en väldigt framsynt politik, för att uttrycka det milt.

Att ha petrodollars gjorde det naturligtvis lätt att köpa saker utomlands, men vi måste utveckla vetenskap och industri här i Ryssland. I denna aspekt, är den ersättning för import från våra partners agerande har drivit oss in i faktiskt precis vad vårt land behöver. Vi skapar därför inte problem för vår ekonomi, tvärtom, vi höjer den till nya nivåer av teknologiskt framåtskridande.

Jo. För att uttrycka det milt borde även Sverige bli självständig producent av känsliga komponenter och teknik inom försvarsindustrin, fritt från EU och Nato. Det är givetvis lämpligt på lång sikt ur ren säkerhetsynpunkt att kunna operera självständigt. Det möjliggör neutralitet och gör Sveriges eget försvar stabilt. Intressant är att mer självständighet sannolikt skulle ”skapa jobb” och tillväxt i Sverige, även om vi talar om ingenjörsjobb eftersom produktionsmetoder oftast är automatiserade idag, men sannolikt nyttiga jobb och en nyttig tillväxt, jämfört med att måla stolar och röja sly såsom dagens statsministrar föreslår, och dessutom mer intelligent att skapa en neutral fredlig situation i händelse av att freden inte håller mellan två stora kapitalistiska system. Om Sverige kan behålla fred, välstånd och miljö vore det en stor seger för ett intelligent ledarskap.

Vladimir Solovyov: Med andra ord, försvarsinudstrin kommer att driva tillväxten.

Vladimir Putin: Ja, det stämmer. Det är så det fungerar över hela världen – i USA, Europa, Kina och Indien. Vi byggde, till exempel, kryssningsmissilen BrahMos tillsammans med våra indiska partners och utvecklat en helt ny sektor i indisk industri. Indiska forskare arbetade mycket aktivt. Detta var ett viktigt steg för att utveckla en högteknologisk produktionssektor i Indien. Våra indiska partners är mycket glada och har föreslagit att utveckla det här programmet vidare och vi har för avsikt att göra det.

Vladimir Solovyov: Terrorattacken i Turkiet väcker nu många frågar i Ryssland. Vi bekämpar terrorismen, som hotar vårt land också, och försöker stoppa den innan den når våra gränser. Men är vi redo här hemma att motstå försök att återigen skapa lidande och död på vår mark?

Vladimir Putin: Om man på det, vi har redan blivit vana av att höra om en terroristattack här, och en terroristattack där. Tyvärr har vi ännu inte blivit av med detta hot. Vid den tidpunkt när jag tog beslutet att inleda operationer mot internationella terroristgrupper, efter attacken på Dagestan, sade många människor till mig att vi inte kan göra detta på grund av alla möjliga slags anledningar, de sade att det finns en risk att terrorister kommer att göra det ena eller försöka det andra.

Jag kom till slutsatsen att om vi befarar att terroristerna kommer att göra något, så kommer de definitivt att göra det. Vi måste vidta förebyggande åtgärder. Naturligtvis finns det risker, men låt mig säga att dessa risker fanns ändå, även innan vi började vår verksamhet i Syrien.

Om vi bara stod och lät Syrien bli slukat, skulle de tusentals människor som där nu springer runt med Kalashnikovs hamna på vårt territorium, så vad vi gör är att hjälpa president Assad att bekämpa detta hot innan det når våra gränser.

Helt klart en rimlig motivering, med tanke på ISIS officiella ideologi.

Vladimir Solovyov: Men det budskap som vi får utifrån är att vi i det här kriget har anslutit oss på shiiternas sida mot sunniterna.

Vladimir Putin: Detta är ett falskt påstående och felaktigt resonemang. Vi gör ingen skillnad mellan shiiter och sunniter. En stor del av Rysslands befolkning – 10 procent – är muslimer. Jag har sagt många gånger att de är precis lika mycket medborgare i Ryssland som kristna eller judar, och vi gör ingen skillnad mellan människor.

Vi har absolut ingen lust att trassla in oss i interreligiösa konflikter av något slag i Syrien. Vårt enda mål är att stödja den lagliga regeringen och skapa förutsättningar för en politisk uppgörelse. Detta var vårt ursprungliga syfte, och detta är fortfarande riktlinjen för vårt agerande i dag.

Vi är lyckligt lottade att ha mycket goda relationer med de muslimska länder där en majoritet av befolkningen är shiiter, och vi har också mycket goda relationer med sunniterna. Vi värdesätter dessa relationer och vill vidareutveckla dem.

Har du läst Koranen och Hadditherna Vladimir? Om inte så gör gärna det! Det kan öka din förståelse av att vi måste trassla in oss en aning i den interreligiösa orsaken till problemet.

Personligen anser jag att du bör överväga om samverkan med dessa stater och människor är att föredra för varken Ryssland, EU, USA, Indien eller Kina, eller om denna sekteristiska, fascistiska ideologi bör reformeras innan detta eventuellt sker.

Frågan är inte rasistisk, men rimlig, med tanke på vad dessa skrifter de facto innehåller. Att inte adressera saken är snarare orimligt på lång sikt, anser jag, precis som det hade varit orimligt att inte adressera inkvisitionen då den genomfördes i kristendomens namn. Radikaliseringen och terrorismen hade nämligen inte varit möjlig i denna omfattning utan dessa skrifter.

Salman Rushdie, f.d. muslim och numera ateist, anser att roten till problemet ligger i Saudiarabien. Det är väl värt att meditera på, anser jag.

Vladimir Solovyov: Herr presidenten, har du haft något stöd från ledarna för Sunni-länder?

Vladimir Putin: Ja, jag tror att det finns stöd.

Vladimir Solovyov: Deras ledare har ringt dig och uttryckt stöd för vår inblandning?

Vladimir Putin: Det är inte bara en fråga om telefonsamtal. Vi står i ständig kontakt med människor och vi vet vad de tycker. Dessutom, om allt jag hörde var de vanliga propagandaklichéerna som kommer från media och inte visste vad olika länders ledare verkligen ansåg, skulle vi kanske inte ha beslutat oss för att bli involverade i Syrien.

Vladimir Solovyov: Har vi stöd från våra vänner i Egypten?

Vladimir Putin: Det handlar inte enbart om Egypten.

Vladimir Solovyov: Andra stödjer oss också?

Vladimir Putin: Låt mig påminna dig om att terroristhotet dinglar över många av regionens länder. Ledaren för en av regionens länder sade till mig vid ett tillfälle att länderna i Mellanöstern, de muslimska länderna, är terrorismens primära offer, och det är verkligen fallet. Vi vill bekämpa terrorismen och är redo att göra det.

Jag förstår dock inte vissa av våra kollegor i Europa och USA när de säger att de kämpar mot terrorismen, men vi ser inga verkliga resultat. Dessutom är det ett välkänt faktum att amerikanerna har stängt ner sitt program för att träna den Fria Syriska Armén.

De började med planer på att utbilda 12000 personer, sedan sa att de skulle träna 6000, och sedan utbildades endast 60 personer, och det visade sig slutligen att endast 4-5 personer de facto är ute och bekämpar ISIS. De spenderade 500 miljoner dollar på detta.

De skulle ha lyckats mycket bättre om de gett dessa 500 miljoner dollar till oss, och vi skulle ha använt det bättre i betydelsen bekämpa internationell terrorism. I vilket fall som helst, måste vi försöka höja nivån på samarbete till en nivå av maximalt underrättelseutbyte, som jag sade.

Vladimir Solovyov: Tack, herr President.

Om USA misslyckas att utbilda anti-terror-trupper, eller dessa konverterar direkt till IS när de färdigutbildats, kanske det säger något om den verkliga intentionen och vilka som ligger bakom terrorismen i världen, eller ska vi säga statsterrorismen? Här har du ytterligare en intressant rapport om vilka som kanske ligger bakom mer terrorism i världen.

Personligen anser jag att det som sker är en attack mot upplysthet, välfärd, demokrati och yttrandefrihet och att denna attack är skapad av de krafter som utnyttjar religion och girighet för att kontrollera världen och som tjänar grova pengar på konfliktskapande. Slutmålet är sannolikt total kontroll och en minskad världspopulation, något som vetenskapliga partiet i princip är för, av miljömässiga skäl, även om vi har en mer miljömässigt korrekt, human och fredlig plan för att genomföra detta. Möjligtvis kan det finnas det en invasionsplan i slutändan av Israel och Turkiet att ta större landområden från Syrien, men sannolikt först då IS har attackerat Israel, något som sannolikt inte kommer ske än på ett tag. IS utför nämligen destabiliseringsarbetet av den muslimska världen på ett utmärkt vis med dess egen religion som grund. Om IS kontrolleras av Mossadagenter skulle därför alls inte förvåna mig, det kan f.ö. vara anledningen att ingen attack mot Israel utförts trots Israels aktiviteter mot palestinierna.

Tack slutligen till er båda för en intressant intervju.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

2 reaktioner till “Intervju med Vladimir Putin om terrorism plus partiledarens analys och kommentarer

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s