Glada Nyheter – Syrien är en demokrati. Bashar al-Assad är demokratiskt vald och en ”leninist”.

Det är en utmaning att ta en negativ artikel och arbeta om den i en mentalt frisk och positiv riktning, speciellt när man skriver om människor som är mentalt sjuka och därför medvetet motverkar fred, p.g.a. att det friska modet, den rena kärleken och tilliten inte har kommit till dem än, men jag ska ändå försöka med denna utmaning, eftersom jag tagit intryck av en vis gammal kvinna, Louise Hayes som kommunicerar emotionellt korrekt, så jag börjar med att notera något positivt med att det inte alltid är fred.

1. Det överlever bevisligen massvis med intelligenta människor, dels ökar sannolikheten för överlevnad sannolikt med intelligens, dels påverkar deras arvsanlag mänskligheten positivt då arvsanlagen medverkar till en intelligentare genpol. Det är jag tacksam för.

2. Om ”mindre fredliga” omvandlas till fredsaktivister kan detta i sin tur omvandla ”mindre fredliga” stater till fredsälskande stater, men då gäller det att sikta rätt i framtiden så att de som är motiverade att skapa fred och upplysning snabbt kommer i ledande position. Detta kan då få enormt positiva konsekvenser för denna planet på lång sikt, tror jag. Kanske vaknar då ännu fler upp och vill se sanningen. Kom samtidigt ihåg att jag är otroligt tacksam för de som redan vaknat och att detta antal växer kontinuerligt genom alternativ media.

En annan positiv sak är att även stunder då fred inte existerar kan detta medföra mer balans med naturen som gör att även framtidens generationer kommer ha mat och vatten och samtidigt kan det höja intelligensen, något som naturen bevisligen är i stort behov av och som även det trångbodda Israel är i stort behov av, ett land där de vakna ännu inte kommit i majoritet och inte har kommit på hur man nedväxer till balans med naturen. Men jag känner också till intelligenta Israeler. Exemplevis Jesus själv, född med judisk bakgrund, förändrade enligt skrifterna sin egen tro efter 40 dagar och 40 nätter i öknen, och vaknade ju bevisligen rejält jämfört med gamla testamentet, även om många forskare tycks tro att Jesus slutade sina dagar på en vacker plats i Kashmir, vilket gör mig mycket tacksam, för det förtjänade han verkligen om det nu skulle vara sanningen.

Till saken! Jag har tidigare kallat Bashar al-Assad för ”leninist” eftersom det stod så skrivet på Wikipedia. Jag har nu förstått att detta kan ha ingått som en medveten plan för att inte öka förtroendet för honom. Sanningen om Bashar al-Assad kan alltså vara betydligt mer balanserad och positiv än vad media vill framställa det.

För ordet ”leninist” har sannolikt associerats med mindre bra ord i styrd media, precis som ”socialism” och ”kommunism” och används nu sannolikt som s.k. ”kontrollord” att lura de människor som ännu inte funnit motivationen att vakna, kuckeliku, detta trots att Lenin de facto avskaffade diktaturen och införde enparti-demokrati i Ryssland, och detta trots att Lenin där betraktas som en hjälte och demokratins fader av många.

Det är alltså inte enbart mainstream-media som måste frigöras till objektivitet, deliberativitet och yttrandefrihet, men sannolikt även Wikipedia när jag läser om just Bashar al-Assad. Svenska wikipedia har i alla fall en välkänd policy om att inte släppa fram sådant som inte publicerats i den massmedia som ägs av de stora massmedie-mogulerna, av någon anledning…

På Wikipedia vaktas även känsliga politiska ord så att de överensstämmer med massmedias och maktens version av dem och inte med ex. lingvistikers tolkningar som ex. Noam Chomsky, men kanske kommer det ett alternativt Wikipedia i framtiden som tillåter att orden kan tolkas på ett mer korrekt lingvistiskt vis som är objektivt korrekt och tar hänsyn till olika syn på ordens innebörd? Tacksamhet på förhand. Jag kan redan se det framför mig. Ett Wikipedia som beskriver ordens riktiga betydelse och inte den version av orden som fåtalet massmediemoguler vill använda.

Nåväl. Till saken! En proteströrelse som krävde mer demokrati, frihet och reformer påbörjades i Syrien. Denna proteströrelse var ursprungligen fredlig…

(Jag drar parallellen till Göteborgskravallerna där majoriteten av demonstranterna var fredliga och enbart försökte verka för ett demokratiskt Sverige, genom utträde ur EU, samt generellt gynnande av små- och mellanstora företag och folket genom nationalisering och genom återupprättandet av tullmur och välfärd, d.v.s. det som idag många demonstrerar för återigen. Det är jag tacksam för.)

… men människor utan mod och utan vakenhet förstörde denna fredliga rörelse i Syrien och hade inte modet att argumentera för sin sak fredligt. Den syriska legitima armén svarade då med samma mynt och freden väntar ännu på att få komma tillbaka igen.

(Alltså var de som verkade mot fredligt beteende, både i Syrien och under Göteborgskravallerna, med största sannolikhet inte på de fredliga demonstranternas sida, men istället betalda eller motiverade av någon med rädsla som inte ville ha enighet och tydlighet i de demokratiska demonstrationerna och i den demokratiska utvecklingen. Massmedias uppgift, delegerad av de internationella ägarna, var sannolikt inte att fokusera på demokrati och rättvis handel, men att fokusera mindre fredligt.

Jag är tacksam på förhand att de demokratiska krafterna kommer lyckas i framtiden, eftersom massmedias journalister, kan bli medvetna och fungera som hedervärda journalister och skriva om nya fredliga och demokratiska initiativ, om hur vi får välfärd och hur vi kommer gynnas av en nationell och lokal självförsörjning. Jag är tacksam på förhand för sådan god journalistik.)

Till saken! Det fredliga syriska folket, som till ca 80% stödjer Assad, kämpar nu alltså mot de som inte respekterar fredliga metoder, inte vill tillbedja en fredlig religion, samt mot utländska soldater som inte verkar helt medvetna om internationella avtal mellan FNs stater eller inte bryr sig om barnens framtid, kanske p.g.a. behovet av kärlek och acceptans som barn inte tillfredställdes, kanske p.g.a. avsaknad av motivation att meditera djup och få kontakt med sina känslor?

Vissa stater har finansierat dessa soldater och använder dem för att försöka undergräva styrkan hos den syriska regeringen, detta eftersom deras religiösa skrifter förespråkar en ”kalif” och samtidigt måste man förstå att det som väst kallar ”demokrati” alls inte imponerar på många av dem även om det finns väl fungerande demokratier i väst som är väl värda uppmärksamhet, såsom ex. Schweiz som har stora inslag av direktdemokrati eller Island som har tagit hand om sina bankirer på ett bra vaket sätt så de får några år på sig att meditera djupt i enskiljdhet.

De stater som ännu inte börjat stödja fred och demokrati och inte förstår att ”speciell skyddsutrustning” måste hanteras med stor försiktighet och vara i händerna på vakna demokratiskt lagda människor, måste vakna och skydda den syriska gränsen tills problemet är löst, så att människor i Syrien kan leva i mer trygghet och harmoni.

Regeringsbyggnader måste förbli intakta, historiska föremål måste förbli intakta, infrastruktur måste förbli intakt, bilar och bostadsområden måste förbli intakta och människor måste kunna leva i fred så att, flyktingar vill återvända från kringliggande länder och från EU till sitt älskade hemland. De som stödjer Assad-regeringen måste känna trygghet och frihet att göra detta. Även lagligt anställda soldater och poliser i ett demokratiskt land måste kunna känna trygghet.

De som säger sig tro på Gud eller Allah, kommer kanske göra som sin profet, gå avsides och tala med Gud eller Allah, kanske i öknen som Jesus, eller i en grotta? Där kommer förhoppningsvis Allah eller Gud att uppenbara sig och förhoppningsvis kommer de kunna skilja gudomliga dygder från helt andra saker. Dygd är en mänsklig förmåga att genom högre insikt förverkliga saker genom inriktning på det goda i enlighet med förnuftet.

Jag är på förhand tacksam att alla kan leva i fred med varann och tro på sitt eget förnuft och sina egna känslor och, att om det finns en allsmäktig Gud eller en Allah, att denne får dömma människorna och ingen annan, speciellt de som vet vad dygd är, men inte lever upp till den.

Det är mycket tänkbart att även Israeler, som ofta har arabiskt/semitiskt utseende, har lärt sig arabiska och ännu inte är motiverade att medverka till fred i området. Genom meditation kommer de av er som vaknar och får ett högre medvetande kunna se dem klart och tydligt och fredligt avväpna dem och låta dem meditera i enskiljdhet på hur man skapar fred.

Vissa vill motverka den syriska Assad-regeringen, inte av humanitära skäl, som massmedia ägd av fåtalet påstår, men av geopolitiska skäl, i synnerhet på grund av olja och Syriens fasta hållning för mänskliga rättigheter i Palestina och i Libanon, samt p.g.a. deras vänskapsband med Ryssland, Kina och Iran.

Genom att behålla vänskapliga band med olika länder och organisationer i området kan Syrien bibehålla ett fredligt inflytande i Mellanöstern.

Ett visst stort land i väst har planerat mindre bra saker för Syrien i årtionden och utbildat s.k. syriska ”aktivister” och finansierat dem, såsom man gjorde i Afghanistan, enligt principen ”fiendens fiende” är vår ”vän”, en liten ”vän” som senare fick ta skulden för WTC 911.

Men sådan vänskap gynnar inte Syrien alls och kommer heller inte gynna det stora landet i väst på lång sikt heller och detta måste de alla finna motivationen att inse! Vissa av dessa herrar lever i en missuppfattning om att någon måste förlora om någon annan ska vinna.

Detta leder naturligtvis oftast till att alla förlorar i längden. De flesta som tänker efter vet att synergieffekt uppstår då alla parter vinner samtidigt. Jag vore så tacksam om dessa aktivister vaknar upp och inser vad som är bäst på lång sikt för alla.

Majoriteten av de ”nyhetsinslag” om Syrien som du ser i alla större massmedia-kanaler är historier och rykten som rapporteras utan kontroll, direkt från syriska oppositionskällor och från anonyma ”aktivister” som tror sig ha ett kortsiktigt egenintresse i att svartmåla den syriska regeringen.

Merparten av dessa historier visar sig senare vara vilseledande eller helt falska, och många gånger är källorna till dessa historier inte ens från Syrien och gynnar alls inte handlandet långsiktigt såsom sanningen gör. Tacksamhet för att människor känner till detta och upplyses om detta.

Exemplevis kommer ”Det Syriska observatoriet för mänskliga rättigheter”, som varit en av de mest citerade källorna i massmedia om den syriska konflikten, sannolikt från en lägenhet i England där en man som äger en klädaffär uppenbarligen får all sin information från ”anonyma telefonsamtal”…

Ha ha ha. Man måste le och känna tacksamhet inför att sanningen i de allra flesta fall ändå kommer fram till slut.

(I svensk media känner vi till detta komiska journalistiska fenomen, i vilket källan till artiklar ofta kommer från s.k. ”anonyma talesmän”, TT eller är dolda företagsannonser, eller artiklar från Socialstyrelsen för att påverka folket att trycka i sig ex. 6-8 skivor bröd om dagen, eller liknande, som säkerligen läkemedelsindustrin önskar sig. Visst är det komiskt. Inte alls vad LCHF-doktorn Annika Dahlqvist eller docent Göran Sjöberg skulle rekommendera precis. Nåväl. Jag är tacksam för Internet och att sanningen kommer bli allt mer populär hos journalister som vill behålla sin trovärdighet.)

…och samtidigt får vi hoppas att fokuset på riktiga källor, som berättar en helt annan historia i händelsernas centrum i Syrien, blir mer populära, samt att massmedias ägarförhållanden kommer förändras positivt, så att massmedia i framtiden kan respekteras som sanningssökande media, såsom det brukade vara en gång i tiden. Kanske kommer det ske genom journalisternas egna agerande, genom nya kanaler. Tacksamhet på förhand.

Men visst är det lite gulligt att fåtalet individer på detta vis har fingrarna i flera olika syltburkar i ett militärindustriellt komplex … om det nu vore så att naturen och välfärden kunde respekteras samtidigt, vilket tydligen verkar vara en stor utmaning för dem. Tillsvidare tror jag på ett mer vetenskapligt styre, tills de vuxit upp mentalt.

Västs mainstream-media kommer förhoppningsvis snart ägas av folket och på så vis bli en del av en mer fredlig teater som skulle kunna hjälpa Syrien till mer demokrati genom att upplysa den allmänna opinionen om sanningen så att de kan stödja rätt krafter i politiken. På så vis skulle folket i Väst kunna få en balanserad bild av vad som sker i Syrien utan att behöva leta alternativ media på nätet.

Vad du förhoppningsvis kommer få höra på nyheterna i framtiden, när media blivit mer demokratisk, är att den syriska Assad-regeringen redan har uppfyllt de flesta av de krav som den fredliga oppositionen i Syrien har. Den fredliga oppositionen i Syrien är de som framför sina krav fredligt och som fortfarande befinner sig i Syrien.

Det är nämligen en glad nyhet för Syrien att den syriska regeringen, tack vare de fredliga krafterna, redan har infört nya partilagar, nya medielagar och nya vallagar. En ny konstitution har införts via folkomröstning, d.v.s. direktdemokrati, och undantagslagar har hävts. Allmän amnesti som kan skapa fred har beviljats flera gånger och det har genomförts nya lokala val och parlamentsval.

Det ”demokratiska” USA och Israel som kallar sig för ”den enda demokratin i mellanöstern” kommer kanske i framtiden leva upp till dessa benämningar och istället stötta en fredlig demokratisk politisk lösning på krisen i Syrien; eftersom det sannolikt är det bästa för alla långsiktigt om vi tänker på barn och barnbarn som ska ha det trevligt när de åker skolbuss till skolan.

Det finns vissa som inte vill skapa fred, detta i syfte att tjäna mer pengar kortsiktigt på olika typer av skyddsutrustning, samt skapa en militär ”intervention” från Väst, något som Västs militärindustriella komplex sannolikt kortsiktigt skulle gynnas av, men långsiktigt är det givetvis bättre för oss alla i hela världen och för naturen med fred eftersom våra pengar då kan användas till miljövänligare åtgärder.

Men en önskan om militär ”intervention” från Väst är förmodligen anledningen till att varje större FN-möte om Syrien har föregåtts av mindre fredliga aktiviteter under falskt flagg, inga av dessa falskt-flagg-aktiviteter har dock varit trovärdiga och det är väldigt positivt för freden att falskt flagg-attacker därför snart kommer tillhöra historien. Människor är helt enkelt för intelligenta och ser igenom dem och det är en glad nyhet.

Det är också positivt att de flesta människor i Syrien stödjer regeringen, åtminstone indirekt, och som tack för detta nu får mer demokrati, kanske rentutav mer demokrati än Israel till slut, eller rentutav mer demokrati än Schweiz? Detta är nyheter som du sannolikt kommer få se oftare via framtidens sanningsenliga massmedia.

Det är dessutom rimligt att anta att folket strax kommer inse att alla stridande parter innehar olika typer av skyddsutrustning tillverkade av det militärindustriella komplexet, som ägs av fåtalet, och som är förbundna med massmediemogulerna och att dessa inte alls behöver finansieras av världens folks alla statskassor genom presstöd, eller av storföretag genom annonser, och absolut inte genom inköp, men att folket istället kan börja läsa mer sanningssökande media och rösta på partier som vill ställa allting tillrätta igen, eventuellt enbart använda gratisprenumerationer av massmedia som förpackningsmaterial eller dasspapper, vilket de åtminstone duger till i nödfall.

Så till något positivt jag läste idag som faktiskt kan få detta att ske, kanske inte enbart i Sverige, men även i resten av världen? Det är Maria-Pia Boëthius, journalisten som så sakta börjat vakna upp och så sakta börjar inse vad som behövs i Sverige:

”Partierna i Sverige lever idag på mycket generösa bidrag och löner från skattebetalarna, från oss, som i ett slag förvandlar en riksdagsledamot till medlem av en elit, en gång en god tanke, men nu när partierna knappt har några medlemmar blir den i det närmaste korrupt. Det vore intressant att göra time out och ta ifrån alla partier allt underhåll under åtta år och se hur de klarar sig, låta dem börja om från början med två tomma händer, precis som alla de nya rörelser som till skillnad från dem vill förändra världen, självklart med en lag som kräver att alla bidrag och alla lobbying-möten ska redovisas i detalj.”

Själv har jag mer positivt fokus än Maria-Pia Boëthius och säger i princip samma sak, men med andra ord:

Folket längtar efter nya alternativ, de längtar såpass mycket att de villigt slänger bort sina röster på partier under 4%, vilket din kollega Göran Greider skrivit om. När dessa partier valsamverkar kommer de få allt fler medlemmar och allt mer stöd och därmed varje val kunna erbjuda hederligare politiker åt folket. De mindre hederliga politikerna kommer få en välbehövlig time-out, deras partier kommer få ett stöd som tvingar deras ledare till en mer ödmjuk hållning inför begreppet ”demokrati”, eller kanske får de helt nya utmaningar?

Lobbyisterna kommer få tampas med nya politiker med högre ideal än ett fett bankkonto, nämligen människor som bryr sig om världens barn på riktigt, om en natur i banlans med mänsklig aktivitet, om att skydda vår planet och människor som brinner för förändring. Detta är människor som sannolikt kommer ge intervjuer till ETC och annan alternativ media och samtidigt rata mainstream utan att blinka, helt enkelt för att de vill stödja rätt media långsiktigt och ser fördelarna med detta långsiktigt.

Seså! Positivitet är resultatet av rätt mental aktivitet. Kör hårt!

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Mer intressant om Assad och Syrien.

En reaktion till “Glada Nyheter – Syrien är en demokrati. Bashar al-Assad är demokratiskt vald och en ”leninist”.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s