Glada Nyheter för Motpol.nu – Det nazistiska ETC marknadsför balanserad internationalism genom Ad hominem-argument

Glada Nyheter för Motpol.nuDet Nazistiska ETC marknadsför balanserad internationalism genom Ad hominem-argument, i detta fall genom Guilt by association:

En annan sida som Anton Lundin Pettersson följde var Motpol.nu. Motpol är en bloggportal som startades av nazistiska Nordiska förbundet 2004 och drivs nu som en tankesmedja av Daniel Friberg. Enligt rapporten ”100 år av radikal nationalism” används Motpol för att bedriva en kulturkamp och sprida identitära tankar.

Jag funderar på om Nazistiska ETC gjorde likadant då två personer fick ”kila vidare” på IKEA? Angrep man mördarens muslimska vänner, hans imam eller angrep man Koranens våldsamma verser eller Muhammeds liv som finns beskrivet i Hadditherna? Inte? Nehä? Varför inte det? Frågan är befogad.

Så jag drabbas av medkänsla och sympati med de som så burdust och utan godtagbara bevis så obalanserat anklagas för medansvaret för mord på oskyldiga och blir givetvis intresserad av offrena och kollar upp motpols medarbetare och hittar några intressanta personer och hittar speciellt en som är väl värd att nämna:

Joakim Andersen, Ställföreträdande redaktör, en person som tidigare varit marxist, dvs. sannolikt varit Vänsterpartist eller kanske kommunist, men som nu anser att:

… den tänkta konflikten mellan ”höger” och ”vänster” som något som skymmer vår tids verkliga frågor.

Något som jag själv inte helt förstått. Visserligen har grundidén om vad som är ”vänster” och ”höger” försmutsats av de fåtalet som äger kapitalistägd massmedia, även försmutsats av högerns infiltration av Miljöpartiet och Socialdemokraterna, samt även försmutsats av högerns tankesmedjor, men även människorna i Vänsterpartiet är givetvis själva skyldiga till denna ogynnsamma polarisering, som accepterat tankesmedjornas polarisering,

Frågan är om Joakim antingen har rätt eller helt enkelt har gett upp slaget inom vänstern och därför anpassat sig inom ett samarbete med högerfolk på Motpol.nu?

Jag beslutar mig att helt enkelt undersöka saken genom att läsa några bloggposter han skapat och speciellt en som heter ”No border, no nation” – invandringskritik från vänster får mig intresserad och därför ska jag citera och kommentera:

I samband med den pågående migrationskrisen har vänsterpartiet beskyllt övriga partier för att ha ”gått åt höger”. Detta när de försiktigt försökt återta kontrollen över landets gränser. Det kan vara av värde att något studera relationen mellan å ena sidan begreppen ”höger” och ”vänster”, å andra sidan migrationspolitiken. Är gränskontroll ”höger” och öppna gränser ”vänster”? Måste man som vänster stödja det senare?

Vetenskapliga rapporter talar för att en nationell vänsterpolitik i alla länder som skapar välfärd är bra för både miljö och människor på lång sikt, så om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att ta en grundlig titt på Vetenskapliga partiet.

Vi förknippar idag ofta vänstern med krav på öppna gränser, och en så omfattande invandring som möjligt. Men detta är en historiskt ganska ny situation. De historiska marxisterna såg inte invandring som ett ständigt självändamål, tvärtom varnade Engels för att en mångetnisk arbetarklass har svårare att organisera sig, och Trotskij varnade av geopolitiska skäl för japansk invandring då han menade att dessa japanska immigranter skulle bilda en förtrupp för den japanska koloniala expansionen (jämför den moderna islamiseringsdiskursens resonemang). Marx själv föraktade arbetare som genom migration omintetgjorde arbetarklassens landvinningar i andra länder, och skulle förmodligen ha haft en del mindre positivt att säga om dagens ”papperslösa”. Vi har skrivit om klassisk marxism och migration tidigare här: Lästips: Klassisk marxism och migration

Detta är något som även jag noterat om vänsterns märkliga krav på öppna gränser, och en så omfattande invandring som möjligt. Det ligger ingen rimlighet i dessa krav, men motverkar istället vänstern och stärker ex. högerpartiet Sverigedemokraterna.

Yttermera är det miljömässigt korrekt med minskad population och minskad handel detta är ocks vetenskapligt bevisat. Dessutom är det emotionellt korrekt, på så många olika plan, att hjälpa fler människor lokalt med att lyckas i sina hemländer än att ge storbilds-TV i Sverige till fåtalet. Karl Marx åsikt om migration kände jag dock inte till. Tack för lästipset!

Det ovan sagda gäller dessutom specifikt marxismen, vilken i förbigående sagt inte är den enda vänstertraditionen. Tvärtom kan vi identifiera något som kan kallas en ”sann vänster” med ursprung i franska revolutionen, med på samma gång patriotiska och socialistiska förtecken. Vi finner där bland annat, i varierande grad, Marat, Babeuf, Proudhon, Blanqui, Lasalle, Strindberg, Thiriart, Bouchet och Soral. Även här är det svårt att hitta exempel på försvar av massinvandring, tvärtom slog den sanna vänsterns patriotism ofta över i fientlighet mot etniska minoriteter och nykomlingar.

Att vänstern brukade vara så patriotisk, det hade jag ingen aning om. Tack för upplysningen. Kanske kan denna patriotism blomstra igen och faktiskt gynna både vänstern och välfärden?

Dagens situation är alltså ny, ett exempel på det Gottfried beskrivit som ”the strange death of marxism”. ”Vänstern” genomsyras av nya sensibiliteter, blir nyttiga idioter åt storkapital och globalister som vill slå sönder Europas nationer. Känslor och slagord ersätter analys och politik.

Glada Nyheter – Jag vill meddela att det finns individer i vänstern som så sakta börjar vakna nu och det kan leda till en ketchup-effekt som kan leda till en riktig nationell vänster. Tack på förhand.

Östtyskland tog främst emot arbetskraftsinvandring, och målet var att de skulle vara gäster snarare än bosättare. Istället för ”Multi-Kulti-Romantik” präglades politiken av ömsesidig nytta. Kontakter med östtyskar uppmuntrades inte, i synnerhet inte förhållanden, men gästerna fick en god yrkesutbildning och skulle lära sig tyska språket, tysk kultur och tyska värden för att bättre fungera i DDR. Yrkesutbildningen var det sedan tänkt att deras hemländer skulle ha användning av när de återvände hem. Sannolikt spelade ”volymerna” här en avgörande roll, gästernas antal var under kontroll och man kunde därför ge var och en en nyttig introduktion och utbildning. Därefter fanns det också ett konkret arbete, istället för arbetslöshet.

Detta hade jag ingen aning om, men detta liknar ändå på något vis den arbetskraftsinvandring vi hade i Sverige tidigare, när behovet av arbetskraft var hög, även om våra invandrare, främst från Jugoslavien, då snabbt blev svenska medborgare med fulla rättigheter.

I artikeln tas också upp de flyktingar Östtyskland tog emot, även här var tanken att de flesta skulle återvända på sikt. Därför ansträngde man sig att inte fjärma dem från hemländernas språk och kultur. Den östtyska utlänningspolitiken framstår kort och gott som realistisk och väl förenlig med en anti-imperialistisk och internationalistisk världsbild.

Det är något emotionellt korrekt i förfarandet att människor med ny utbildning och nya kunskaper återvänder med inarbetat kapital och bygger upp sina hemländer också.

”Om Honecker illustrerar realsocialismens migrationspolitik, kan det också vara intressant med en mer samtida marxistisk analys av den pågående folkvandringen till Europa. Vi finner en sådan analys i Die Rote Fahne. Stephan Steins kopplar där slagordet ”no border, no nation” till imperialismen, det är just vad som skett i Libyen, Syrien, Irak, Somalia. Imperialistiska krafter har krossat dessa nationer, och deras gränser. Slagordet lämnar efter sig en milt sagt besk eftersmak.”

Kanske borde de stater som krossat dessa nationer ta emot flyktingströmmen? Vore inte det rättvist och orrekt både logiskt och emotionellt?

Steins menar också att folkvandringen till Europa fyller flera funktioner för imperialister och storkapital. Den tyska sociala modellen undermineras, billig arbetskraft importeras. Viktigare är dock det faktum att nationalstaten destabiliseras, både kulturellt, socialt och politiskt. Även detta ligger i de transnationella krafternas intresse.

För människor som värderar demokrati, yttrandefrihet och självbestämmande är det givetvis nödvändigt med nationellt oberoende och välfärd. Rent politiskt betyder det fokus på en ny omröstning om EU-medlemskapet och införandet av tullmur som möjliggör en egen välfärdspolitik.

Sammantaget visar Steins, Rabehl och Elsässer att vänstern inte behöver anamma den världsbild som överheten sprider genom media, inte som Steins skriver bli ”emotionellt konditionerad att delta i den egna etnociden”. Tvärtom bör man sträva efter att förstå den större helheten, det finns heller ingen anledning att överge klassiska ideal som nationernas självbestämmande och folkens fredliga samarbete. Internationalism snarare än selektiv antinationalism.

Frågan är då varför Vänstern övergett den balanserade internationalismen, vilket i dagsläget skulle kunna sätta vänstern vid makten och införa en bättre välfärd? Jag är konspiratoriskt lagd och misstänker att borgerliga agenter infiltrerat vänstern likt Lars Ohly, f.d. folkpartist, och genom maniulation inom vänstern repeterat ordet ”rasism” så fort någon upplyst om balanserad internationalism.

Nåväl. Det är ändå glada nyheter att vi ser problemet och har positiva och konstruktia förslag på lösningar. Joakim Andersen har med sin intellektuella kapacitet stor potential att bli medlem i centralkommittén för Vetenskapliga partiet. Tacksamhet till det nazistiska ETC som gynnar det som de kallar ”nazism”, nämligen ”balanserad internationalism” genom Ad Hominem. Utan er hade jag aldrig funnit en så intressant och medveten och bildad vänsterman.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

3 reaktioner till “Glada Nyheter för Motpol.nu – Det nazistiska ETC marknadsför balanserad internationalism genom Ad hominem-argument

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s