Glada Nyheter – TV och massmedia skärper sig eller ersätts sannolikt av mer intressanta bloggare

Det är min förhoppning att min kritik av TV och massmedia i denna artikel kan förbättra situationen i Sverige även om jag finner det osannolikt utan en ordentlig förändring av politiken, ev. genom hur du som medborgare röstar i valet. Jag anser att endast en ordentlig politisk påverkan sannolikt kan påverka de principer och ägarförhållanden i den massmedia som idag medvetet vilseleder Sveriges medborgare.

Det är vidare min förhoppning att TV-avgift och presstöd kommer avskaffas eftersom jag anser att båda tillhör ett föråldrat sätt att tänka.

Det är också min förhoppning att fler inser att en media som försöker vara sanningsenlig och objektiv är mycket viktigt i en demokrati eftersom politiker och folk ofta styr landet med denna information/desinformation som grund. Vi måste alla fråga oss vad vi verkligen vill ha och börja handla därefter.

Ordet ”public service” betyder i princip service för folket. Det betyder INTE att regeringsmakt eller politiskt styrda tidningar ska subventioneras i sina försök att vilseleda och indoktrinera folket att tro saker som saknar rimlighet eller vetenskaplig grund, men tyvärr är det så många uppfattar TV-avgift, presstöd och s.k. ”public service” idag, så även jag.

Därför är det glada nyheter att TV och massmedia ersätts allt mer av bloggare. Det är min personliga förhoppning att TV-sändningar och massmedia strax kommer betraktas som en rolig gammal historia, mestadels en slags kvarleva för ex. ålderdomshem och mentalvårdande institutioner där den används för att lugna vissa patienter som vill leva kvar i en drömvärld.

Jag anser att massmedia, såsom den fungerar idag, inte längre fyller någon viktig samhällsfunktion utan tvärtom är skadlig för samhällets utveckling. Jag anser dessutom att endast folket självt kan förändra detta politiskt.

Jag bojkottar därför själv massmedia eftersom det är min uppfattning att massmedia oftast undanhåller viktiga frågeställningar och samtidigt försöker indoktrinera mig att tro saker som helt enkelt inte kan bevisas eller är uppenbara lögner.

Internet däremot är interaktivt och erbjuder, för den som söker, istället alternativa källor som försöker ge svar på intressanta frågor och åtminstone försöker hålla sig till sannolika sanningar och hänvisar till källor för sina påståenden.

Men det finns några motargument som även ganska medvetna bloggare, vilka torskat på massmedia, brukar ange som ett slags försvar för att de inte är motiverade att bojkotta massmedia:

1. Jag måste veta vad alla andra vet.

2. Jag kan skilja på indoktrinering och sannolika sanningar.

3. Om jag som bloggare inte länkar till massmedia blir jag inte lika relevant i sökmotorerna och kommer då få färre läsare.

Låt oss undersöka påståendena!

1. Jag måste veta vad alla andra vet.

– Det måste du inte alls. Du kan istället fokusera på att veta vad alla andra inte vet. Att basera sin världsbild på en indoktrinerande statsapparat, massmedia ägd av fåtalet girigbukar eller politiska journalister som inte hänvisar till källor för sina påståenden kommer sannolikt inte gynna din hjärnas funktion ej heller lyfta din journalistiska förmåga.

Genom att försöka ”veta” något genom att ta in lögner kommer du inte ha fokus nog att veta vad som är en sannolik sanning. Att avgöra vad som är sanning genom att läsa massmedia där sanningen eller delar av sanningen ofta döljs, sanningen förvrängs eller där rena lögner presenteras är sannolikt mycket svårt.

Jag anser därmed att påståendet är falsifierat.

2. Jag kan skilja på indoktrinering och sannolika sanningar

– Mängden information styr oss mer än dess kvalitet, även grupptrycket kan förleda i en sådan styrka att människor börjar hallucinera. Det beror på att hjärnans konstruktion är annorlunda än en dator. Hjärnan fungerar mer likt ett nätverk där signaler kan förstärkas eller försvagas. Vi är dessutom sociala varelser som är programmerade av livet självt att anpassa oss till gruppen. Det är därför man bör överväga om man ska undvika ”mass”-media, välja sina vänner med omsorg samt fokusera på kvalitet om man vill ”veta” vad som är mer sannolikt.

I introspektion/meditation kan man förstärka eller försvaga olika signaler medvetet. Ordet ”vet” och ”veta” bör därför först ersättas med ex. ”tro”, ”dröm” eller ”indoktrineras i”. Du och alla andra som har fokus på massmedia ”vet” alltså sannolikt mindre om verkligheten genom att försöka ”veta” vad alla andra indoktrinerats med.

Genom att söka kvalitativ alternativ media kommer du ofta få ta del av helt andra hypoteser och vittnesuppgifter om samma händelser som andra tror de ”vet” någonting om. Därför kommer du sannolikt ha fler hypoteser om verkligheten än den officiella än någon som enbart tar del av massmedia. Dessutom kommer du inneha den officiella versionen med olika fakta som falsifierar den, helt utan att ens ta del av den.

Genom fler sannolika hypoteser med källangivelser, som du själv givetvis analyserar, är sannolikt chansen större att du ”vet” mer genom att avstå från massmedia.

Jag anser därmed att påståendet är falsifierat.

3. Om jag som bloggar inte länkar till massmedia blir jag inte lika relevant i sökmotorerna och kommer då få färre läsare.

– Ja och Nej. Du kommer bli relevant för den som söker massmedias gemensamma version av verkligheten, men dessa människor läser sannolikt tidningen direkt och varför skall de återkomma till din blogg ifall du inte har förmåga att tillföra något till rapporteringen, inte kan skriva självständigt eller analysera händelserna någorlunda objektivt med intressanta uppgifter?

Frågan är dessutom om du vill stärka relevansen i sökmotorerna för tidningarna eller för de intressanta bloggare av vilka du skulle kunna vara en?

Finns det egentligen något tråkigare än att läsa bloggare som snabbt spottar ur sig undermåliga alster som rapar upp massmedias lögner och desinformation eller partipolitiskt bundna bloggar som oförtrutet försäker bevisa en inlärd ideologi utan att ha intellektuell höjd, bevis, eller hänvisningar för sina påståenden?

Det finns andra bloggare som erbjuder mer relevant läsning såsom några av de intressanta länkar som jag listat i högerspalten i vilka man kan finna guldkorn ibland. Kvaliteten hänger på innehållet, som hänger på ägarförhållandena, inte på huruvida man kallar sig journalist eller bloggare.

Vad gäller antalet läsare kan jag meddela att intelligenta kommentarer i intelligenta bloggares kommentarsfält, på lång sikt sannolikt, kommer ge dig både fler läsare, men även mer intelligenta läsare än vad någon bloggportal som censureras av en folkpartist någonsin kan ge.

Jag anser därmed att påståendet till stor del är falsifierat.

Så istället för att jaga fattiga och sjuka människor med oskäliga avgifter för ”public service”, som de facto inte längre är ”public service”, undantaget av att massmedia, likt en blind höna, ibland kan finna några guldkorn, är det rimligare att public service finansieras via skattsedeln så att avgiften kan tas bort, samt att kvaliteten höjs genom att politiskt införa vetenskapliga och mer deliberativa och demokratiska principer för ”public service”-funktion som verkligen ger folket en vettig service.

Jag anser att det idag inte enbart är nödvändigt för ”public service” att skärpa sig för sin egen överlevnad, men att det är nödvändigt för vår demokrati, speciellt med tanke på de kapitalistiska ägarförhållandena hos vanlig massmedia.

Allt fler upptäcker att en högre kvalitet finns i bloggosfären, en alternativ media som inte döljer verkligheten för dem och många av dem ser därför heller inte rimligheten i att betala för en media som inte levererar det som kan förväntas, även om ex. naturprogram eller välgjorda filmer kanske fortfarande kan locka.

Vill staten av någon anledning inte finansiera ”public service” genom skatt eller reklam bör därför ”public service” finsansieras genom försäljning av kodnycklar som låser upp de kodade sändningarna.

Jag anser att den media som ägs av fåtalet med en kapitalistisk agenda kan fortsätta att finansiera sina alster genom reklam helt utan presstöd, samt att de journalister som vill rapportera hederligt kan arbeta deltid som vanliga arbetare eller leva på socialbidrag eller medborgarlön. På så vis får de sannolikt bättre kontakt med verkligheten.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

11 reaktioner till “Glada Nyheter – TV och massmedia skärper sig eller ersätts sannolikt av mer intressanta bloggare

 1. När medierna vill styra opinionen

  I ett inslag om SVT (public service) ”tredje statsmakten”, som för övrigt styrs och kontrolleras av den politiska eliten, visar denna elit sin besvikelse och bestörtning över att de inte på ett övertygande sätt lyckats få kontroll folks hjärnor på ett tillfredsställande sätt med att styra medieutbudet (via deras trynen) med känsloladdade inslag och beklagade;

  Att Alan Kurdi som hittades uppspolad på en strand i Turkiet inte fick det väntade utslaget på opinionen att få SD att sluta växa, samtidigt som media-bilden dominerades av frivilliga som vallfärdade till central-stationerna runt om i landet för att hjälpa, växte SD i det ”tysta”.

  Just när det hände, när Alan Kurdi berörde en hel värld var det många som trodde att det stora ”skiftet” var här.

  Man trodde att opinionen skulle svänga till förmån för människor på flykt, men kanske var det en tillfällig känslostorm som också stärkte polariseringen pga. terrorattentatens dramatiska veckor i Paris Då SD var borta från strålkastarna och rampljuset. Detta kunde ändå inte få SD att sluta växa.

  Stefan Löfvén har tvingats retirera från den ena krisen efter den andra. SD har plockat 5,4 procentenheter från (S) som anser sig varit naiva till flyktingkrisen, vilket också bekräftades av väljarna.

  En mediakommentar som synes vara ett erkännande att alla människor inte i någon högre utsträckning längre låter sig styras av känsloproducerade bilder, via public service politruk-styrda ”åsiktskorridor”, vilket folket bör ha all heder av, vilket torde vara en logisk utveckling av alternativmedier på nätet.

  1. Som tur är har detta egentligen inte att gör med höger och vänster. Sossar och MP måste ex. anses vara höger idag eftersom de för en borgerlig politik med frihandel och minskad välfärd för folket.

   SD har vuxit pga. både Alan Kurdi och bombningarna i Paris eftersom folket förstår att båda är ett resultat av den ökade invandringen.

   Stefan Löfvén har mig veterligen sagt att ”Sverige” varit naivt. ;-)

   Folket bör givetvis ha all heder av att de ser igenom massmedialögnen och du har nog rätt i att detta leder till fler alternativmedier på nätet, men frågan är om detta spel kommer gynna folket på lång sikt om de röstar på SD. SD ser sig nämligen som ett ”mittenparti”, dvs. typ som KD eller Centerpartiet, d.v.s. höger om S & MP som redan liknar ”Moderaterna Light”.

   Sannfinländarna har gett oss en försmak av vad som kommer ske med SD om de för samma borgerliga politik som sjuklövern.

 2. (S) har undergrävt förtroendet för sitt eget fundament, den demokratiska folkviljan, när man inte längre går ut och tar reda på vilken inställning deras egna medlemmarna har i olika frågor, utan i stället låser in sig i slutna rum och fattar beslut över huvudet på folk (åt dem) för att sedan därefer med massiva propagandakampanjer i mederna försvarar sin politik, genom sjävlbekräftelse om inte annat, att besluten måste godtas eller åtminståne påtvingas folket genom intensiv medial hjärntvätt, Eller för att inte tala om offentliga bespottningskampajer och demoniserings-hysteriska utspel av sina antagonister av av de värsta slag. Vilket inte gör dem trovärdiga, utan snarare förlöjligar sig själva.
  (S)-raset är en logisk konsekvens av att de inte längre äger kontroll över informationshegemonin som de tidigare varit i besittning av (relativt sett).
  SD däremot genomför emellanåt medlemsundersökningar och ställer politiska frågeställningar om sina medlemmars ståndpunkter om pågående sakpolitik. Det kan gälla tex EU-medlemskap, Nato, Utrikespolitik, invandring etc.. Dessutom torde det vara allmänt känt att de vill ha en demokratisk folkomröstning om flyktingmottagandet och har däför fört ut budskap om att man anmäla sitt intresse genom att skicka ett sms till (71120)

 3. Man får hoppas att det är ett stort misstag av SD (Jimmie Åkesson) att säga sig vara för frihandel, men politiken ändras kontinuerligt. Själv tror jag inte de har full insikt och överblick av konsekvenserna av frihandel. Partiet har varit på uppgång under en längre tid och i handelspolitiken liksom utrikespolitiken finns ännu en hel del obesvarade frågeställningar som behöver lyftas. Jag är något osäker på om de ens har representation i alla utskott ännu.
  Sd:s medlemsundersökningar kommer sannolikt att i någom mån påverka detta parti.
  Jag vill dock inte kategoriskt hävda att det är ett ”borgerligt parti” även om det finns sådana strömningar hos vissa enskilda medlemmar såväl som i andra partier. Själva sätter de sig någonstans i den politiska mittfåran.
  För SD handlar det inte om politisk ideologi, höger eller vänster utan om sakpolitik.
  Väldigt många vanliga löntagare inom LO-gruppen har gått över till att sympatisera med SD vilket sannolikt kommer att påverka. Detta paradoxalt nog samtidigt som LO genomför en omfattande kampanj mot partiet. Enligt SCB ökade stödet för SD bland LO-medlemmarna från 9,9% i November 2014 till 24,2% 2015 enligt en tänkvärd artikel av Jan Edling på debatt i Kvp som frågar sig ”Om LO:S strategi är riktig eller om det växande stödet snarare hänger samman med att LO valt att överge det växande ” prekariatet ” dvs de grupper som har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden”.
  En ständigt växande klass som förlorar rättigheter i stället för att vinna dem, tex fast anställning, yrkesidentitet eller i många fall inte ens tar sig in på arbetsmarknaden. Bland ”prekariatetet” hittar vi visstidsanställda, projektanställda, ofrivilliga egenföretagare, praktikanter, bemanningsanställda men osäkra anställningsvillkor samt dåligt betalda arbeten samt arbetslösa som tidvis hankar sig fram på skattesubventionerade anställningar.
  De etablerade partierna har inte förmått eller kunnat erbjuda lösningar på de alltmer växande ekonomiska problemen för dessa människor, utan istället haft intresse att upprätthålla flexibla och osäkra arbetsförhållanden, som i sin tur inneburit att de socialpolitiska systemen endast gynnat arbetsmarknadens ”insiders” medan de sociala ersättningssystemen för ”outsiders urholkats och skurits ned. En röst på SD är det enda logiska svarsalternativet på ett otryggt och havererat samhälle som skapats av etablisemangspartiernas ovilja att främja välstånd för alla, utom åt sig själva. Ett socialförsäkringssystem och nationell ekonomi i utförsbacke som nu belastas av massinvandring, gränslöst flyktingmottagande och som konsekvens sänkt välfärd för alla andra som tvingas bära notan.
  Frågan är då vem som bär ansvaret? När etablerade partier och fack håller fast vid gamla lösningar är det kanske inte så konstigt att stödet för SD ökar. Vem är det som organiserar ”prekariatet”? Uppenbarligen är det inte LO, eftersom prekariatet återfinns bland icke medlemmar med de osäkraste arbetsförhållandena (Vilket SD sannolikt bär den politiska nyttan av)

  1. Om det uppstår en deliberativ diskussion om ämnet innan själva medlemsundersökningarna så kanske det kan vara vettigt? Själv skulle jag aldrig gå med i ett frihandelsparti. Frihandel riktigt stinker höger. Inget land i en frihandelsunion kan föra en jämlik politik. Det vet medlemmarna i sossarna och MP, men de är blinda för partiledningarnas bedrägeri.

   Frihandel är extremborgerligt. Det är enkelt att räkna ut. Man behöver inte ens vara ingenjör för den enkla uträkningen. Att säga att man sitter ”i den politiska mittfåran” lurar säkert massvis med människor, ända tills man måste bevisa färg och då måste man välja.

   Sakpolitik blir nästan alltid grön, höger eller vänster hur man än vänder och vrider sig. Även invandringen har sådana aspekter om man tittar djupare på den. Invandringen leder till mer miljöförstöring, den tär på bidragsbudgeten och den skapar konsumtionstillväxt.

   Att ”väldigt många” vanliga löntagare inom LO-gruppen har gått över till att sympatisera med SD har inget med saken att göra. Väldigt många tillbedjer Koranen också. Det ger dem inte rätt. Detta är ett masspsykologiskt argumentations-trix. Folk tar ofta den lätta vägen och protesterar mot ex. invandringen och glömmer samtidigt bort andra viktiga frågor.

   Kampanjer som är ohövliga begår ett retoriskt misstag eftersom de lätt kan få den motsatta effekten, Se Ad Hominem-argument för mer info!

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem-argument

   Om det växande stödet hänger samman med att LO valt att överge den växande mängden människor som hamnar i utanförskap så är dessa människor djupt okunniga om de röstar på ett frihandelsparti, eftersom frihandeln är en tydlig del av problemet. Frihandeln ökar konkurrensen mellan länderna om företagens gunst vilket leder till skattesänkningar och hög arbetslöshet, vilket leder till att de sociala ersättningssystemen för outsiders urholkas och skärs ned.

   En röst på SD är INTE det enda logiska svarsalternativet! Ett jämlikt parti för Sverige som vill ut ur EUs frihandel är rätt väg att gå. Detta är mig veterligen ENDAST Vetenskapliga partiet.

   Man kan likna ett parti med en maträtt.

   Ex.
   1. Alliansen – Rensgallersallad med bajs
   2. SD – Bajs med potatis och lingon
   3. Vetenskapliga partiet – Pannkaka med sylt och grädde

   Du ska rösta på det du vill ha INTE på det du INTE vill ha!

   1. Är SD ett högerparti som vill lämna EU? Det vill ju hela vänsterrörelsen också utom den (S) märkta kanslihushögern (miljöpartiet även). SD vill inte vara en del av Nato så vitt jag förstår, blir slutsatsen då att de är åt vänster med sådan argumentation? De vill också ta bort hela pensionärsskatten vilket (S) och borgarna inte vill. De vill inte skicka svenska soldater till krigförande länder osv. Alltså handlar det inte om ideologi, höger eller vänster utan om sakförhållanden i samhället.
    Vad som är vänster eller höger blir ju bara en personlig tolkningsfråga som syftar till att idieologiförklara alla politiska ställningstaganden som man kan kleta ner den ena eller andra parten med, för att vinna sympatier för sin sak. I den bemärkelsen är sannolikt alla politiska partier lika stora kålsupare. Dvs påförandet av skuld och skam medelst värdeomdömen eller demoniseringar eller försök att vinna sympatier genom pajkastningar via människors känsloliv.

    1. Skuld eller skam får människorna själva besluta sig för, men jag kan skilja på höger och vänster inom politiken och SD är ett högerparti tills frihandeln tagit bort ur programmet.

     Med vänster menar jag skatt och välfärd. Vetenskapligt bevisat att det skapar lägre kriminalitet och mer lycka. Det skulle även SD kunna stå för. De har inte beslutat sig för detta.

     EU är ett extremborgerligt frihandelsprojekt. De som är för EU och/eller frihandel är därför borgerliga, anser jag.

     Sänkta skatter låter fint för många rika pensionärer. Men vad som kommer ske med den totala situationen för varje enskild pensionär är givetvis det som räknas.

 4. Personligen är jag en mycket stark kritiker och motståndare till EU som projekt och allt vad det står för, eftersom det aldrig har gett mig några som helst fördelar och förbättringar. Hela EU är ett skattefördärvande ”tokprojekt” som enbart har gynnat den ekonomiska eliten. Föreställningen om att det ska regna lite ekonomiska smulor även över vanliga människor som du och jag eller komma välfärden till del i någon form är en bedräglig myt framställd av industrikapitalister och lögnaktiga politiker. Hela politikeretablisemanget borde avlägsnas omedelbart och försättas med tvångströja på en rättspsykiatrik klinik. Finns det över huvud taget något gott att yttra om EU?

  Höga skatter nödvändigt!
  Visst behöver vi höga skatter. Ju högre skattesattser desto bättre möjligheter till ett fungerande välfärdsamhälle. Inga skatter- ingen välfärd.
  Skatter ska användas till rätt saker, inte till skattefinansierade låtsasjobb eller för att finansiera migrationsverkets överdimensionerade mottagningssystem och de horribla välfärdstjänster som gynnar alla som lever på flykting industrin. Dvs tjänster som belastar välfärdsystemets skattekvot.

  1. Det är skönt att du medlem i rätt parti nu.

   Du är med i ett nationellt, socialistiskt och demokratiskt parti som likt Olof Palme vill skydda Sverige med tullmur. Var stolt för detta!

   Landsförrädarna är för den frihandel som är EUs grund och som analpenetrerar folken i Europa.

   Dessa landsförrädare och folkförrädare kontrollerar de flesta högerpartier såsom S, MP, Allians, SD och Fi.

   Vänsterpartiet är landsförrädare och folkförrädare på blott en punkt, nämligen massinvandringen och deras misstag har lett till att högerpartiet SD fått vind i seglen.

   Hade Vänsterpartiet tagit sitt förnuft till fånga hade Vänsterpartiet haft över 50% av rösterna i riksdagen, även min röst.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s