Lögner och sanningar om Vetenskapliga partiet från en Socialdemokrat

Vi anser att vi återigen vill svara på en socialdemokrats anonyma bloggpost som heter: Mikropartivalkollen 2014: Vetenskapliga Partiet

Vi har tidigare besvarat den, men vill återigen uppmärksamma den eftersom vi tror att det är av intresse för många som läser vår blogg och vi vill ju sprida breda leenden till människorna.

Vi inser att nivån är låg på Socialdemokratens kritik, men samtidigt är vi toleranta till det faktum att alla inte kan bli raketingenjörer. Oavsett mental kapacitet förtjänar ändå alla att mötas med sanning och respekt, även om de själva inte nått samma nivå än, eftersom någon ändå måste ta första steget. Vad är då bättre än att den med tillräcklig metal kapacitet gör detta? (Vi kommenterar även kommentarerna som följer blogginlägget)

”Partisymbolen är en hjärna, kanske är det partiledaren Martin Gustavssons egen.”

Osanning. Partisymbolen är inte partiledarens hjärna. Hjärnan med olika färger symboliserar att människor bör använda sin empatiska och logiska förmåga i balans, om de vill skapa en bra politik, en förmåga som finns hos många människor, speciellt om den odlas i ex. meditation. Att lyssna på andra människor, upplysthet, att kunna tänka själv, samt hövlighet är f.ö. grunden i all demokrati, vilket ex. citat om demokrati av Mahatma Gandhi upplyser oss om:

mahatma_gandhi_80x80

”Evolution av demokrati är inte möjlig om vi inte är beredda att höra den andra sidan.”
/ Mahatma Gandhi

”Demokrati, disciplinerad och upplyst, är den finaste sak i världen. En demokrati fördomsfull, okunnig, vidskeplig, kommer att landa i kaos och kan blir självförstörande.”
/ Mahatma Gandhi

”Intolerans, oartighet och hårda ord….. är tabu i alla goda samhällen och strider helt klart mot demokratianda.”
/ Mahatma Gandhi

”I en sann demokrati har varje man och kvinna lärt sig att tänka själv.”
/ Mahatma Gandhi

Socialdemokraten fortsätter:

”Han tror bland annat på så kallade chemtrails, det vill säga att flygplan i hemlighet besprutar oss med skadliga kemikalier.”

Sant. Att besprutning sker och skett av alla möjliga olika skäl, inkl. att modifiera väder, avlöva skog med Agent Orange eller besprutning av bröd och luft med LSD i Frankrike, är bevisat, erkänt och lätt att kontrollera för den som vill veta mer om den saken.

Att allt som sägs om besprutning med kemikalier inte är sanningen betvivlar vi inte heller. Det pågår nämligen ett informationskrig där olika aktörer har anledning att försöka dölja sanningen genom att presentera helt osannolika konspirationsteorier också. man måste helt enkelt vara kritisk till allt och försöka bedömma sannolikheten för vilka teorier som är mer sannolika än andra.

”Partiledare Gustavsson menar också att judar låg bakom 11:e septemberattackerna”

Delvis sant. Det verkar rimligt med de fakta som finns vid handen, även om vi inte fokuserar på just dessa aktörers religiösa tro eller bakgrund. Dessutom misstänker vi att fler människor än just människor med judisk bakgrund var inblandade. Sannolikt människor med psykopatisk läggning som gynnas av det militärindustriella komplexets härjningar. Den allra bästa redogörelsen vi funnit hittils om WTC 911 kommer från James Corbett.

”…han hyllar den ökände amerikanske antisemiten David Duke.”

Osanning. David Duke kan inte anses vara mot alla semiter eller ens alla som kallar sig judar. David Duke är för alla folks rätt att existera och hyllar folkens olikheter som något vackert som bör bevaras. Han vill att olika kulturer ska finnas kvar. Vi lyfter fram David Dukes video eftersom den belyser många Israelers rasism och judars rasism, en rasism som aldrig tas upp i massmedia, sannolikt p.g.a. de odemokratiska ägarförhållandena.

Vi hyllar absolut inte David Dukes medlemskap i det rasistiska Ku Klux Klan i hans ungdom, lika lite som vi hyllar svenska politiker som bildande Statens institut för rasbilogi, eller f.d. rasism hos Miljöpartiets medlemmar. Tvärtom fördömmer vi sådan rasism och religiös förvirring eftersom det är en ovetenskaplig hållning.

Det är ex. knappast rimligt att ex. hudens pigmentering, hårets krullighet eller näsans längd kan liknas vid en separat ”ras” och framför allt inte utse sin egen religion såsom utvald av Gud, samt hävda att man endast kan bli jude om man föds av en judisk mor. Sådant är rasism.

Alla oavsett bakgrund kan ansöka om medlemskap i Vetenskapliga partiet, även semiter och människor med judisk bakgrund, dock ingen med religiös tro eftersom detta är ovetenskap. David Duke som är kristen kan ex. inte bli medlem i Vetenskapliga partiet, men man kan ändå lyssna på hans argument utan att använda ad hominem-argument.

”Vidare har Gustavsson nominerat Vladimir Putin till Nobels fredspris.”

Sanning. Anledningen att du anser att detta är vansinnighet är förmodligen att du är vilseledd av massmedia vars odemokratiska ägarförhållanden gör att du uppfattar rimligheter som vansinniga. Varför skaffar du dig inte en mer objektiv bild av verkligheten, exempelvis genom att lyssna till Vladimir Putin själv?

”Vetenskapliga Partiet tycks vara ett enmansprojekt med ett par kortare episoder som undantag.”

Osanning. Uteslutningarna har haft god effekt och de andra medlemmarna känner sig nu mer positivt fokuserade på sina uppgifter, samt uppskattar att uteslutningarna fått bort människor som tar energi från partiet.

”Partiledaren och grundaren Martin Gustavsson har tidigare varit aktiv i Miljöpartiet och det mer obskyra Gröna Partiet, ett parti med radikala utbrytare från Miljöpartiet. Han kände sig dock tvingad att lämna båda partierna på grund av partikamraternas otillräcklighet. Angående Gröna Partiet menar Gustavsson att ”partiet blockeras av mindre mentalt bemedlade individer, kanske infiltratörer med uppgifta att just sabotera”

Sant. Gröna partiet hade god potential att lyckas, tyvärr lät partiets partiledare som kallas ”Trulpen” fåtalet individer spärra en logisk och känslomässigt korrekt grön politik genom att använda konsensus-metoden, d.v.s. det vi ofta benämner som ”polsk riksdag”. Medlemmarna hade inte förmåga att resonera deliberativt med vetenskapliga fakta som grund eller så hade de uppgiften att sabotera. Det finns sannolikt inga andra rimliga förklaringar.

Infiltration i politiska sammanhang kallas f.ö. entrism och är ett välkänt fenomen som man måste skydda sitt parti från om man vill behålla en partilinje, något som Socialdemokraterna misslyckats med kapitalt när de facto motverkar socialism och demokrati istället på en mängd olika vis, ex. EU-medlemskap, borgerlig politik, invandring av individer som vill avskaffa demokratin etc. etc. Gröna partiet har lagts ner så det är möjligt att entrismen till slut lyckades även där?

”Partiet använder deliberativ demokrati och konsensus i största möjliga utsträckning för att fatta beslut. När detta inte lyckas, ex. pga. brist på motivation hos enskiljda medlemmar att vara vetenskapliga, avgör slutgiltigt partiledaren vad som är rätt väg att gå.”

Sant. En viktig skilnad mot Gröna partiets icke-fungerande modell.

”Partiledarens uppgift är alltså att hålla skutan på rätt köl och behålla partiets fokus och inriktning som är framtidens generationers väl. Politiker i andra partier kan alltså inte infiltrera partiet och med snabba majoritetsbeslut göra om det till något det inte alls ämnade vara såsom skett med de flesta demokratiska partier som först haft väldigt goda intentioner.”

Sant. Något som är väl värt att analysera för både S och MP, kanske?

”Samtidigt kan inte en eller ett fåtal okunniga individer genom konsensus blockera en logisk förändring som baserar sig på vetenskapliga fakta.”

Sant. Är det inte helt förträffligt att en vetenskapsman som vill påverka vetenskaliga partiet inte behöver tampas med ett helt köttberg av religiösa eller ideologiskt hjärntvättade socialdemokrater för för att vetenskapen ska få genomslag på politiken?

”Denna ordning baserar sig på erfarenhet av andra partiers tillkortakommanden på området. Den som inte gillar denna goda men hårda styrning av partiet uppmanas att skapa ett nytt ledarskap och starta ett nytt parti som valsamverkar med Vetenskapliga partiet i valet.”

Sant. Är det inte underbart med ett parti som kan behålla sin inriktning för en gång skull och inte likt MP och S omvandlas till ett ”Moderaterna light”?

”Flera medlemmar har redan uteslutits pga. ovilja att ändra uppfatttning när de blivit överbevisade, pga. negativt beteende som tar vår kraft, pga. religiösa fantasier eller pga. passivitet.”

Sant. Är det inte underbart att slippa vissa negativa och mentalt förvirrade medlemmar och istället få frottera sig med mer medvetna människor?

”Ett sådant exempel var Andreas som ett tag var andra- och sistanamn på partiets riksdagslista. Denne fick dock i en kommentar till ett blogginlägg finna sig utesluten och ordinerad meditation för att bli positiv och konstruktiv.”

Sant. Andreas bidrog inte positivt och konstruktivt och har nu en blogg som heter omtt.se där jag anser att han bidrar mer konstruktivt även om han tyvärr inte vågar ha ett kommentarsfält för han är värd en hel del beröm för det han åstadkommit där.

”Återstår att se hur det går för Vetenskapliga Partiet i höst. EU-valet gick hur som helst inget vidare. Möjligen fick de en röst i Tollarp men den som röstade lyckades i så fall tyvärr inte få partinamnet rätt när denne skrev ned det på en blank valsedel.”

Mig veterligen satsade vi inte alltför hårt på att ta oss in i det odemokratiska och extremkapitalistiska projektet som kallas EU. :-) Källhänvisning till den felstavade rösten från Tollarp hade dock varit trevlig. I riksdagsvalet fick vi däremot precis lika många mandat som Piratpartiet och Feministiskt initiativ trots att vi uppmanade dem och alla andra att taktikrösta eller valsamverka. Detta val går vi sannolikt till val tillsammans med andra partier genom Valsamverkanspartiet. Vi diskuterar nu med flera olika partier om detta.

”Den optimistiske partiledaren ansåg dock ändå att valresultatet var en framgång för Vetenskapliga partiet då fyra av de partier som gick framåt; Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ, hade en hel del gemensamt med Vetenskapliga Partiet.”

Sant. Det finns ingen anledning till pessimism. Vi har bevisligen delar baserade på vetenskap som går väl samman med frågor ur alla dessa partier. Vi är definitivt grönare än Miljöpartiet, vi har jämställdhet som en del av politiken framförallt genom att vara för mer jämlikhet såsom Vänsterpartiet är, men vi har även den fråga som Sverigedemokraterna vinner väljare på idag, d.v.s. en mer balanserad migrationspolitik. Att alla dessa partier gick framåt ser vi därför som något positivt. Ännu mer positivt hade varit ett Valsamverkansparti med Vetenskapliga partiet som kommit över 4%, speciellt för FI och Piratpartiet, men även för Sverige. Är det inte glädjande att Socialdemokraterna störtdyker när de för borgerlig politik?

”Återstår att se om partiets mål; sluta bespruta oss med chemtrails, lyft fram judarnas inblandning i 11:e septemberattackerna och fredspriset till Vladimir Putin hamnar i valdebattens centrum.”

Osanning. Partiets mål är ”det bästa för framtidens generationer långsiktigt”, våra tre huvupunkter finns listade under A-Ö. Vi kommer sannolikt inte hamna i den massmediala valdebattens centrum och är heller inte ute efter det, p.g.a. massmedias odemokratiska ägarförhållanden.

”Det bästa med Vetenskapliga partiet är att partiledaren förut ledde Kung Martins parti”

Sant. Detta var en gerillamarknadsföring som jag fortfarande ser som väldigt komisk. Vi fick ingen uppmärksamhet för detta spex. Det var en medveten politisk satir av mig själv som permanent partiledare och med en stor dos allvar i realpolitiken. Jag har karnevalkostymen kvar i fall centralkommittén skulle önska framtida gerillamarknadsföring som ”Kung Martin”. Detta är givetvis också en satir av många religiösa som för några hundra år sedan accepterade sådant. Att Sverige fortfarande har kungahus, hov, rojalister, adelstitlar och medaljutdelningar kvar vittnar om att människor fortfarande inte tagit del av den upplysning som påbörjades i samband med den franska revolutionen där parollen var ”frihet, jämlikhet och broderskap”.

Är man religiös måste man f.ö. inse att jag är kallad av Gud att bli en slags folkvald kung av Sverige och då måste man helt enkelt rösta på den riktiga kungen, nämligen mig. Gör man det är man garanterat på Guds sida och Gud är god. Haleluleja! Socialdemokraterna och Miljöpartiet och Alliansen har störtat ner i Ginungagap, för de har glömt bort frihet. jämlikhet och broderskap. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna befinner sig i limbo. Där har Gud ännu inte bestämt sig för straff eller belöning.

Med tanke på Socialdemokraternas störtdyk mot 0% ca 2038 är det kanske lämpligt med en dikt av Nils Ferlin som belyser Socialdemokratins problem?

”Tre bränder föll ner i Ginungagap
Frihet. Jämlikhet. Broderskap.
Det kunde ha blivit en ståtlig brand.
Dessbättre brinner ej öken och sand.
Men det ljuset är slocknat som släpps i dy.
Tre bubblor brann till i Ginungagap.
Frihet. Jämlikhet. Broderskap.”
/Nils Ferlin

Passande dikt för Socialdemokraterna?

”Jag tycks för övrigt ha blivit förärad ett blogginlägg på Vetenskapliga Partiets blogg. Det innehåller dock en del felaktigheter och vetenskapens banérförare vill inte släppa igenom min korrigerande kommentar vilket faktiskt gjorde mig lite besviken. Någon som håller den vetenskapliga fanan högt borde väl vara angelägen om ett gott vetenskapligt samtal där ett fritt meningsutbyte är en av hörnpelarna.”

Osanning. Kommentarer på Vetenskapliga partiets blogg raderas eller markeras som SPAM om de är ohövliga, bevisligen är osanna eller innehåller länkar till ex. Shitler, eller liknande. Om kommentaren läggs i fel tråd och inte har med innehållet att göra kan den också raderas. Detta för att se till att kommentarerna är relevanta för bloggposten. Gamla irrelevanta kommentarer kan också ibland rensas från sidor.

Om du hamnat i spam-filtret p.g.a internetrolling i andra bloggar är vi inte ansvariga för att du inte publicerats. Vi rekommenderar då att du skaffar dig en ny användare och börjar redigera dina kommentarer enligt allmänna netikettregler, samt använder de empatiska områdena i hjärnan. Meditation kan hjälpa. Om du vill kan du även skriva en bloggpost som citerar mina påståenden om du vill det.

”Partiet slutar härmed att posta på Facebook och annan social media. Vi kommer strax dessutom att sluta att länka till Facebook. Den exakta anledningen till detta meddelas endast till aktiva medlemmar.”

Sant. För den observante individen är anledningen uppenbar varför vi föredrar ex. WordPress ägarförhållanden.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

En reaktion till “Lögner och sanningar om Vetenskapliga partiet från en Socialdemokrat

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s