Pjäsförfattare som Alfred Nobel bjuds in på Vetenskapliga partiets riktigt nobla bankett

Jag läser om att Sverigedemokraterna portats av Nobelstiftelsen. Jag beklagar högerns frihandel som förstör Europa och Sverige, samt är besviken på att det krigförande natolandet Norge utdelat fredspriset till det krigförande natolandet USAs president, vilken sedan ökade antalet trupper i världen, men varför portas egentligen ett högerparti som röstat för fred i riksdagen?

Jag ställer mig frågan om vilken typ av människor som bäst kan hedra Alfred Nobel och hur? Kan detta ens ske genom Nobelstiftelsen eller Nobelbanketten? Vad som är relevant i testamentet är följande:

Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiserade till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan delas i fem lika delar som tillfalla: en del den som inom fysikens område har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning; en del den som har gjort den vigtigaste kemiska upptäck eller förbättring; en del den som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän; en del den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning; och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser. Prisen för fysik och kemi utdelas af Svenska Vetenskapsakademien; för fysiologiska eller medicinska arbeten af Carolinska institutet i Stockholm; för litteratur af Akademien i Stockholm samt för fredsförfäktare af ett utskott af fem personer som väljas af Norska Stortinget. Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningarne intet afseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset, antingen han är Skandinav eller ej.

Alfred Nobels testamente nämner inget om just Sverigedemokrater, politik, SD-tolerans eller liknande, ej heller någon Nobelbankett eller inbjudningar till en sådan.

Att Sverigedemokraterna röstat för fred i riksdagen vad gäller Afghanistankriget, till skillnad från S, MP och Alliansen, borde verkligen vara en fördel för Sverigedemokraterna i bedömningen, anser jag, men samtidigt vill han inte att något ”afseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet”.

I denna aspekt kan kanske Sverigedemokraterna anses vara oönskade av Nobelstiftelsen? Är det en rimlig tolkning? Knappast. Sverige har länge varit nationellt och fredligt, ungefär fram till Palmemordet och EU-medlemskapet, och alla olika partiers representanter har väl alltid bjudits in?

Om satsen antyder att Alfred Nobel vill verka för tolerans eller nationalism framgår inte, utan saken handlar utesutande om hur stiftelsen ska finna pristagarna, inte om huruvida de bör agera politiskt konfliktskapande vid inbjudning till någon Nobelbankett.

Jag letar vidare om Alfred Nobel och vad finner jag? Jo. Alfred Nobel har skrivit en pjäs som heter Nemisis som bygger på verkliga händelser. Legationsprästen i svenska församlingen i Paris, Nathan Söderblom, lät i samråd med dödsboet makulera hela upplagan utom tre exemplar. Orsaken om varför framgår inte, men jag tror inte att detta var Alfred Nobels vilja alls. Tvärtom tror jag han ville visa människors vidrighet.

Pjäsen Nemisis handlar om Beatrice Cenci, vars fader våldtog henne och andra kvinnor i familjen. Familjen lejde en av faderns egna män för att döda honom och slippa hans terror. Avrättandet av våldtäktsmannen avslöjades men folket i Rom vädjade till myndigheterna att skona den unga vackra Beatrices liv. Den kristet religiöse påven Clemens VIII nekade benådning.

Alla som var inblandade i att ta livet av våldtäktsmannen för att skona familjen avrättades på mycket bestialiska vis enligt engelska Wikipedia, utom den yngste brodern, den tolvårige Bernardo som istället sändes till fängelse, efter att varit tvungen att bevittna de bestialiska avrättningarna. Vad han råkade ut för i fängelset kan man endast spekulera i…

Den tolvårige Bernardo, som var den ende överlevande i familjen, fick all sin egendom konfiskerad av påvens egen familjDet beslutades att Bernardo skulle bli galärslav för resten av sitt liv, men han släpptes ett år senare.

Beatrice blev sedan en symbol för folket i Rom för deras motstånd mot den arroganta aristokratin, och en legend uppstod. Det berättas att varje år på natten före årsdagen av hennes död, kommer hon tillbaka till bryggan där hon avrättades, bärandes sitt egna avhuggna huvud.

Historien är intressant ur ett feministiskt perspektiv, samt ur ett perspektiv på vad som ligger bakom åtminstone en del av kristna stiftelsers ägande, samt ur ett perspektiv på dagens huvudlösa relgioner, men även i synen på den korrupta aristokratin. Kanske är det även intressant att man även utan dynamit kan begå bestialiska handlingar? Var det detta han ville förmedla?

Kan man spekulera i att Alfred Nobel av denna anledning ville att priset skulle gå till de människor som gjort något verkligt bra för framtidens generationer? I detta sammanhang måste jag ändå påpeka att Sverigedemokraterna, trots att de är ett kristet högerparti (hur motsägelsefullt detta faktum än är med tanke på kristus vilja att dela brödet lika och utsagor om kameler och nålsögon) ändå försökt gynna fred i världen och försökt behålla freden inom Sveriges gränser också.

Sverigedemokraterna ska nog istället glädja sig över att återigen få uppmärksamhet i konfliktskapande media, samt sympatiröster från det sovande folket som inte ännu förstått att Sverigedemokraterna är ytterligare ett borgerligt parti. -Kuckeliku!

På Vetenskapliga partiets riktigt nobla banketter inbjuds endast riktigt nobla vetenskapliga människor som mediterar duktigt. Alfred Nobel verkade vara en sådan hyvens vetenskapsman som helt tydligt ville uppmärksamma oss alla på både dåliga människor och bra människor.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

En reaktion till “Pjäsförfattare som Alfred Nobel bjuds in på Vetenskapliga partiets riktigt nobla bankett

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s