Glada Nyheter – Den nya kärnkraften kan KANSKE ta hand om kärnavfallet

Det handlar om fjärde generationens reaktor:

Fördelar:

*Ett kärnavfall som bara varar i århundraden i stället för årtusenden.
*100-300 gånger mer energiutbyte från samma mängd kärnbränsle.
*Möjligheten att förbruka existerande kärnavfall vid elproduktion.
*Dagens högaktiva kärnavfall kan mycket väl bli morgondagens kärnbränsle.
*Möjligheten att använda andra kärnbränslen än uran har anförts av forskare utanför GIF-gruppen

*avoidance of pressurized operation
(undvikandet av trycksatt process)
* automatic passive (unpowered, uncommanded) reactor shutdown
(automatisk, passiv (kraftlös, obeordrad) reaktoravstängning.)
* avoidance of water cooling and the associated risks of loss of water (leaks or boiling) and hydrogen generation/explosion and contamination of coolant water.
(undvikande av vattenkylning och de associerade riskerna med förlust av vatten (läckor eller kokning) och väte-produktion/explosion och förgiftning av kylvatten)

Nackdelarna i händelse av olycka verkar ganska små i jämförelse med fördelarna och mestadels kräva korrekt skydd för arbetare i närheten av processen:

”A specific risk of the sodium-cooled fast reactor is related to using metallic sodium as a coolant. In case of a breach, sodium explosively reacts with water. Fixing breaches may also prove dangerous, as the cheapest noble gas argon is also used to prevent sodium oxidation. Argon, like helium, can displace oxygen in the air and can pose hypoxia concerns, so workers may be exposed to this additional risk. This is a pertinent problem as can be testified by the events at the loop type Prototype Fast Breeder Reactor Monju at Tsuruga, Japan. Using lead or molten salts mitigates this problem by making the coolant less reactive and allowing a high freezing temperature and low pressure in case of a leak. Disadvantages of lead compared to sodium are much higher viscosity, much higher density, lower heat capacity, and more radioactive neutron activation products.”

Vad som skedde i Monju at Tsuruga, Japan, var att Natrium läckte ut från kylsystemet på golvet. I kontakt med syre i luften och vattenmolekyler i luften bildades basisk natriumhydroxid och värme.

Kärnkraftverkets ledning i Tsuruga verkar inte ha hanterat olyckan korrekt och försökte dessutom dölja saken för allmänheten, varför olyckan fick mycket stor uppmärksamhet. Det intressanta med olyckan var att även felaktigt handhavande under incidenten inte leddet till någon stor olycka.

Jag antar att i det fall Natriumet hade varit radioaktivt hade olyckan kunnat anses vara betydligt större och mer kostsam att hantera, men ändå inte kunnat anses vara katastrofalt eller eller ens orsaka dödsfall.

Detta måste givetvis vägas mot de risker som även mer miljövänlig energi utsätter oss för. Vindkraftverk måste ha personal som klättrar på dem och vattenkraftverk måste ha turbiner och dammar som givetvis är potentiellt farliga för oss människor.

Efter min lilla undersökning verkar det som om kärnkraften äntligen är mogen att kanske börja användas. Tänk så mycket cancer vi hade kunna undvika och så mycket natur vi hade kunnat spara om vi låtit forskningen tuffa på en stund innan vi skapade allt kärnavfall och alla olyckor!

Som ingenjör och f.d. miljöpartist har jag länge tackat nej till kärnkraft. Idag tackar jag för första gången nja till den. Lägg ner den kostbara, gamla och riskabla kärnkraften och forska vidare tills vi har ett riktigt bra och väl fungerande concept för att trolla bort det högaktiva kärnavfallet!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

4 reaktioner till “Glada Nyheter – Den nya kärnkraften kan KANSKE ta hand om kärnavfallet

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s