Qui Bono – Finns det ett motiv med att blåljuga om förintelsen?

Det finns endast ett folkmord i historien som fått ett eget namn, nämligen ”Förintelsen”.

Först inledningsvis om vår objektivitet i frågan:

Centralkommittén har f.n. mycket svensk bakgrund och våra förfäder och landsmän deltog inte i andra världskriget eftersom Sverige var lagom ”neutralt” och arbetade med diplomati med båda sidor på olika vis för att självt undvika invasion. Detta var vid freden en fördel för Sverige. Svenska politiker och militärer från denna tid bör därför betraktas som patrioter och hjältar av svenskar.

Alliansfrihet och neutralitet verkade alltså löna sig och skapa fred för oss svenskar. Därför är kanske vi som svenskar mer neutrala än människor från ex. USA, England, Tyskland eller Ryssland. Vi har dessutom en hög nivå av ateism i Sverige, speciellt i Vetenskapliga partiet, naturligtvis. Vi kan alltså med viss fog anse oss vara mer objektiva i den fråga vi tar upp här än de som är mer inblandade.

Många folkmord har skett före, under och efter andra världskriget över hela världen, alla beklagliga och djupt sorgliga, men till skillnad från andra folkmord, så är alltså just detta folkmord inte ”politiskt korrekt” att undersöka så vida man inte kommer till slutsatsen att massmedias version stämmer, och knappast ens då, eftersom vetenskaplig diskurs i ämnet av någon anledning inte ens verkar önskvärd.

Kommer man efter egen undersökning till slutsatsen att den, av massmedia officiellt godkända hypotesen om folkmordet kan falsifieras, kan man ex. som vetenskapsman, lärare, journalist eller politiker, märkligt nog, råka ut för demonisering medelst diverse Ad hominem-argument etc.

Centralkommittén för Vetenskapliga partiet har därför noga övervägt huruvida vi bör publicera artiklar med länkar som inte kan anses vara ”politiskt korrekta” om ex. detta ämne och andra tabubelagda ämnen.

Resultatet av våra överväganden:

Som vakna och upplysta individer känner vi oss trygga inför att bli demoniserade i massmedia, ja, vi ser tom. fram emot det, men vi har ändå övervägt lämpligheten med tanke på att vi vill komma in i riksdagen och påverka politiken för framtidens generationers väl och då kan givetvis sådan demonisering i massmedia tänkas vara skadlig för vårt mål. Vi har även övervägt det faktum att yttrandefriheten är inskränkt angående just detta folkmord i vissa länder i Europa…märkligt nog.

Diskussionerna kring att publicera eller inte publicera har varit deliberativa och djuplodande med våra nya medlemmar och diskussionerna har berört bl.a. skillnaden mellan judar och sionister andra kriminella händelser, såsom maffiaverksamhet innan under och efter andra världskriget och även mer nyliga uppdagade lögner såsom terrorism och försäkringsbedrägeri vid WTC 911, USAs och Israels stöttande av terrorister i Syrien och även bakomliggande religiösa eller rasistiska motiveringar till sådana illdåd som skulle kunna kopplas till just detta folkmord.

Vi har kommit till slutsatsen att inom politik och vetenskap får inget vara tabubelagt, eftersom detta på lång sikt sannolikt kommer leda till mer trygghet för framtidens generationer, samt att vi p.g.a. ägarförhållandena inom massmedia idag i stället, som goda rollmodeller, bör visa journalisterna vad som kan anses vara mer ”emotionellt korrekt” och ”vetenskapligt korrekt” för att på detta vis påverka goda journalister och goda politiker och på så vis skapa långsiktig trygghet för alla.

För alla mentalt friska människor, d.v.s. ca 98% av befolkningen, är fred, ren kärlek och respekt eftersträvansvärt och detta vore rimligtvis lätt att enas om på ett emotionellt korrekt sätt.

Så hur vet man då vem som talar sanning?

Jag uppmanar alla som är intresserade, oavsett bakgrund, att själva andas djupt i meditation, undersöka olika källor själva och skaffa er en egen uppfattning om sannolikheterna! Vad jag själv tror i saken är alltså egentligen inte intressant för dig. Det är vad du själv tror som är intressant.

För mig är den intressanta frågan vad som är så viktigt med just detta folkmord som gör att det inte tillåts undersökas, bekräftas vetenskapligt eller falsifieras vetenskapligt?

Jag har tidigare berört det misstänkta folkmordet på dessa människor under andra världskriget, men jag har aldrig tidigare förstått något motiv med att ljuga. Så vad skulle motivet vara att ljuga och förfalska historien? Nu har jag plötsligt funnit ett motiv till en ev. lögn.

Jag citerar och översätter det som fick mig att tänka nytt från Veterans Today, en sida som är mycket kontroversiell och givetvis bör ses på med stor skepsis i mycket, men vad gäller själva motivet till lögn som redovisas är det onekligen intressant. Jag citerar och översätter!

The Holocaust Narrative: Politics trumps Science:

”De Allierades systematiska ödeläggelse av tyska städer, innebar inte enbart döden för hundratusentals av tyska civilister, men slog även ut de järnvägslinjer som skulle ha försörjt dessa läger, vilka låg nära stora industriella anläggningar, vilkas fångar tillhandahöll arbetskraft för att bemanna dem. Det skulle ha varit en dålig verksamhetspraxis att utrota arbetsstyrkan, men det stora antalet som dog av svält, eftersom Tredje Riket [Tyskland] inte kunde försörja dem, gav ett tillfälle för de Allierade att lägga ansvaret på Tyskland, vilket de Allierade intog.”

”The Allies’ systematic and massive destruction of German cities not only brought about the deaths of hundreds of thousands of German civilians but also interdicted the railroad lines that would have re-supplied those camps, which were located near major industrial plants and whose inmates were providing labor to run them. It would have been poor business practice to exterminate the work force, but the large number of deaths from starvation because the Third Reich could not re-supply them provided an opportunity to deflect responsibility from the Allies onto Germany, which the Allies seized.”

Genom att demonisera Shitler och lägga skulden på den totala förstörelsen av städer och den svält som tog många liv i koncentrationslägren i slutet av kriget slog alltså, enligt teorin som framläggs, segrarmakterna två flugor i en smäll. Dels att friskriva sig från sitt eget delansvar för dödade civilister, dels att få en syndabock att kanalisera hatet mot för de överlevande civilisterna och soldaterna på båda sidor, men även kanske skapandet av staten Israel. Detta är ett klart motiv, anser jag.

Shitler, som i Tyskland genom sin konservatism och imperialism med stöd av de konservativa partierna hade demoniserat judar, homosexuella, zigenare och socialister, samt spärrat in dem i arbetsläger, samt olagligen invaderat Frankrike, Polen och Ryssland, vilket slutligen förstörde Tyskland, hade givetvis förtjänat demonisering ur ett rent hämndperspektiv, speciellt om Shitler efter utfört uppdrag levde några år till i Argentina som i denna politiska satir.

Men frågan är om inte segrarmakterna, vilka tidigare olagligen imperialistiskt invaderat och fortfarande olagligen invaderar, också förtjänar en släng av demonisering, precis som statsledningar som olagligen förtrycker människor, på ett vis som är grymmare än Sydafrikas kriminella apartheidregim? Förtjänar inte dagens krigsförbrytare att demoniseras?

Att alltså satsa på att ljuga om antalet döda, gaskamrar etc. samt överdriva Shitlers skuld, i förhållande till egen skuld, kan alltså med stor sannolikt vara en medveten taktik för att vinna sympati och fördelar efter kriget, vilka är tänkta att gynna de som skapat och vidmakthåller en sådan lögn.

Om de som vidmakthåller lögnen dessutom kontrollerar massmedia och om de som kontrollerar massmedia dessutom kontrollerar de s.k. ”politiskt korrekta” politikerna kan det vara en utmaning att få veta sanningen för en vanlig Svensson som har svårt att välja mellan Expressen och Aftonbladet.

Den emotionellt korrekta lösningen på problemet? Vad bör man överväga att göra? Jag anser att man bör:

1. Se till att massmedias obalanserade ägarförhållanden balanseras med att du söker upp alternativ media! Se till att du som journalist uppsöker alternativ media eller startar en egen tidning! Att inför dig själv klargöra vilka som är ägare, sändare, klargöra bakgrunder, politisk färg och sannolik agenda etc.

2. Ta bort ”politiskt korrekta” tabun och tillåta sanningssökande! Sök sanningen, skriv sanningen och strunta i massmedias version av vad som anses vara ”politiskt korrekt” och skriv istället ”emotionellt korrekt”!

3. Uppmana till deliberativ diskurs och undvik Ad hominem-argument! Diskutera sak, inte person!

4. Acceptera de fakta som kan bevisas vetenskapligt! Tillåt falsifieringen av obevisbart!

5. Inte fördöma, men acceptera och förstå att människor inte alltid vill presentera sanningen, men lyd inte deras rädsla eller din egen rädsla! Lyd alltid vad som är emotionellt korrekt, allmänt gott och långsiktigt!

6. Läsa och gynna media som tillåter vetenskapliga undersökningar, även av tabubelagda ämnen! Bojkotta de som behöver uppmuntras till förändrad attityd!

7. Framförallt komma ihåg att inte enbart beskriva problem, men att även tänka långsiktigt och kreativt, samt fundera ut och föreslå positiva och konstruktiva lösningar som leder till att vi räddar världen för framtidens generationer!

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

En reaktion till “Qui Bono – Finns det ett motiv med att blåljuga om förintelsen?

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s