Vilka partier vill avskaffa kärnkraften och vilka vill gynna kärnavfallets tillväxt?

Jag har tidigare noterat att kärnkraften inte betalar sina egna föräkringskostnader, samt resulterar i minst sagt märklig karma för den EU-positive Peter Eriksson. Om kärnkraften skulle betala sina egna föräkringskostnader skulle de givetvis bli astronomiska med tanke på vad som skedde i Tjernobyl och Fukoshima. Därmed är Kärnkraften egentligen redan utkonkurrerad.

Nu frågar sig Birger Schlaug dessutom:

Vem ska betala för kärnavfallet?

Anledningen är att Göran Finnveden, professor på KTH, f.d. medlem i Kärnavfallsfondens styrelse skrivit följande i en tidning (vars ägarförhållanden och ”frysbox” gör att jag inte tänker länka dit eller ens nämna vid namn):

”Kärnavfallsavgifterna har höjts kraftigt och kommer att behöva höjas ytterligare. Det vet kärnkraftsindustrin och det är antagligen ett av skälen till att man ser problem med kärnkraftens lönsamhet. Det är nu viktigt att regeringen kan stå emot industrins krav och inte subventionera kärnkraften genom att ta ut för låga avgifter eller säkerheter. Samtidigt finns möjligheter att öka avkastningen i KAF (avfallsfonden) genom att utnyttja avsatta medel för långsiktiga placeringar för ett hållbart samhälle.”

En majoritet av riksdagsledamöterna subventionerar alltså idag den föråldrade kärnkraften. Frågan är vilka riksdagsledamöter och vem som gynnas av detta? Knappast skattebetalarna, knappast alternativ kraftproduktion och knappast framtidens generationer. Kärnkraftens aktieägare? Jo. Men inte äger väl riksdagsledamöterna aktier i kärnkraften? Det borde alltså bero på korruption eller inkompetens. Inkompetens avhjälps bäst genom att titta på fakta och diskutera sakligt.

Two Green Spirits noterar att:

Europas allra äldsta kärnreaktorer finns just här i Sverige och det är dags för en pensionsvåg att svepa över vårt land. De svenska kärnkraftverken har en beräknad teknisk livslängd på 25 till 40 år – allihop har nu passerat 25-årsgränsen och flera av dem är över 40 år gamla. Ändå är de fortfarande i drift, vilket vi tycker är vansinnigt.

Jag vet att Alliansen och Socialdemokraterna redan är omåttligt positiva till kärnkraftens lobbyister. Miljöpartiet är officiellt emot även om de alltså är för EUs miljövidrighet samtidigt genom frihandeln, men hur är det med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet? Vänsterpartiet är tydligt emot kärnkraften och emot den frihandel som måste bort för att föra miljövänlig och människovänlig politik, vilket tyder på att de har alla hästarna i båset i denna fråga.

Så jag besöker Sverigedemokraterna och vad får jag se:

För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill vi föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitlig energiförsörjning för såväl hushåll som näringsliv och samtidigt tillgodose högt ställda krav på miljövänlighet. Vi behöver kärnkraften för att inte bli beroende av smutsig, europeisk kolkraft eller rysk gas. Alternativa energiformer såsom vindkraft och solkraft kan inte under överskådlig tid utgöra mer än komplement till kärn- och vattenkraft.

Bygg ut, modernisera och satsa på kärnkraften – en ren och säker energikälla
Låt energipolitiken präglas av rationalitet – inte önsketänkande
Behåll Vattenfall i statlig ägo
Orörda nationalälvar bör förbli orörda
Satsa på forskning kring biogas och nya energikällor

Man blir mörkrädd, ”internationell konkurrenskraft”. Plötsligt har alltså Sverigedemokraterna blivit globalister. SD är alltså precis lika naiva som Miljöpartiet som tog bort sitt utträdes krav ur EU och Sossarna som nu bedriver borgerlig politik under rött flagg.

För att Sverige ska kunna upprätthålla en rimlig välfärd och samtidigt installera en miljövänlig energiproduktion måste vi först och främst givetvis gå ur all frihandel. Sedan kan vi föra en energipolitik där energipriserna i Sverige ökar successivt samtidigt som företagen skyddas mot yttre miljövidriga energipriser och på så vis kan vi bli miljövänligare.

Energi ska inte vara prisvärd på bekostnad av framtidens generationers väl. Vad gäller tillförlitlighet är inte kärnkraften alls tillförlitlig och har ofta fått stå stilla. Olika miljövänliga energislag kan dessutom komplettera varann alldeles utmärkt. Med tanke på totalförsvar är koncentrerad produktion av energi såsom i kärnkraftverk dessutom riktigt dumdristigt för Sverige.

Det finns en missuppfattning om Kärnkraftens miljövänlighet eftersom den inte släpper ut CO2 i samma omfattning, men vi ska givetvis varken ha försurning av hav genom CO2 eller förgiftning av grundvatten med kärnavfall. Båda sakerna är miljövidriga.

Vi behöver inte kärnkraften, europeisk kolkraft eller rysk gas. Nationalälvar bör givetvis förbli orörda. Vindkraft och eldning med pellets kan ge oss tillräckliga energimängder om vi höjer elpriserna och slutar med vår överkonsumtion av el. Så snart elpriserna stiger ökar det ekonomiska incitamentet att bygga ut vindkraftsparkerna samt ex. tilläggsisolera, installera värmepump och pelletspanna vilket gör att elproduktionen sjunker.

Stoppar man dessutom överbefolkningen av Sverige genom att stoppa invandringen, samt ökar utvandringen kommer dessutom populationen sjunka sakta tills vi når balans med naturen i Sverige med en lägre energiförbrukning, vilket givetvis är varje lands och vår egna absolut viktigaste fråga på lång sikt, vilket är värt att nämna nu när det strax är Malthus 250-års jubiléum.

Jo. det är riktigt. Andra länders envetna överbefolkning och religiösa våld är faktiskt inte Sveriges ansvar. Vi kan givetvis ha medlidande genom fredligt intelligent och långsiktigt bistånd som hjälper maximalt, men vi bör givetvis inte förstöra Sverige långsiktigt bara för att andra folk förstör sina egna länder med sekteristisk extremism, sekteristik barnavel eller sekteristisk ekonomism.

Det är möjligt att kärnkraften en dag nått en nivå där den kan anses miljövänlig och säker genom forskning, kanske rentutav ta hand om det gamla avfallet, eller kanske kan forskning leda oss fram till ultratätt deuterium utan farlig strålning. Låt andra länder detonera sin egna kärnkraftverk i sina egna länder, beklaga sorgen när det sker, men se nu för bövelen till att vi får bort skiten ur Sverige i alla fall!

Jag noterar att pga. frihandelsivrande Miljöpartiet är Vänsterpartiet återigen det trovärdigaste partiet i riksdagen.  Betänker man långsiktig balans med naturen är det endast Vetenskapliga partiet som duger. Så här röstar du på det valsamverkande Vetenskapliga partiet!

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. Vi använder WordPress.com som baserar sig på öppen källkod, GPL, samt ett ägarförhållande som vi anser är att föredra framför andra sociala nätverk och webhotell. Vill du inte se annonserna nedan när du besöker oss, skaffa då en egen gratis WordPress-blogg!

 

11 reaktioner till “Vilka partier vill avskaffa kärnkraften och vilka vill gynna kärnavfallets tillväxt?

 1. Svar från diskussion på bloggen ”Toklandet”:

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  Jo. Visst. Kärnkraft är bara en fråga. Kortsiktigt ser den mycket lönsam ut särskilt om vi vill kunna konkurrera på EU-nivå med billig energi. Men varför kan du inte erkänna att kärnkraft är dåligt i flera perspektiv?

  – Jag kan förklara varför jag är anhängare av atomkraft. Min ståndpunkt baseras huvudsakligen på att det finns stor utvecklings-potential att åtgärda dom största bekymren med atomkraften: säkerheten och avfallet.

  Miljörörelsens ilska mot atomkraft, medförde att utvecklingen av atomkraft stagnerade i Västvärlden. Ifall miljörörelsen inte hade hejdat utvecklingen, så hade vi med stor sannolikhet redan haft mycket säkrare atomkraft, med otroligt mycket mindre miljöpåverkan än dagens atomkraft. Men miljörörelsen ville annorlunda. Miljörörelsens framgångsrika kampanjer mot atomkraft, har skapat en farlig situation där vi varken förmår att avveckla eller satsa på atomkraften. Dödläget medför att vi fortsätter att slita ut gamla atomkraftverk, som alstrar mycket mer avfall än nödvändigt. Kompetens att bygga och driva atomkraftverk har förlorats. Få studenter vågar satsa på karriär inom en industri med nedläggningshot. Den utveckling som fortfarande pågår, sker till stor del utanför Västvärlden. Länder med mindre ekonomiska resurser, och annan kultur, kanske gör andra prioriteringar än västländer beträffande säkerhet. Det har uppstått ypperliga förutsättningar för fler stora katastrofer med atomkraft. När dessa framtida olyckor sker, så har miljörörelsen en stor del av skulden. Liksom miljörörelsen har skuld mänsklighetens törst för petroleum. Endast i minimal omfattning kan man öka mängden energi som utvinns vid förbränning av kol och olja. Termodynamikens lagar sätter stopp. Inom atomkraften däremot, finns potentialen att utvinna extremt mycket mer energi ur bränslet. Minskat behov av bränsle, medför att mängden avfall minskar motsvarande omfattning. När miljörörelsen beskyller atomkraften för att vara farlig, och producera farligt avfall, så är det problem som miljörörelsen själva har varit med att skapa.

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  Dåligt för totalförsvarsförmåga, känsligt för terrorism, bär inte sina egna försäkringskostnader, brytningen av uran, slutförvaringen, plutoniumskapandet, risker för katastrofer etc.

  – Beträffande totalförsvarsförmåga, syftar du på att elförsörjningen kan slås ut, eller riskerna för farliga utsläpp vid militärt angrepp? Beträffande pålitlig elförsörjning så kan detta hanteras med reservkraftverk på lämpliga platser. Dessutom så kan inget atomkraftverk vara utan pålitlig reservkraft på plats. Eftersom reservkraftverken endast körs i undantagsfall, så kan dom använda dyra bränslen som kanske inte heller är optimala ur miljösynvinkel. Detta till skillnad mot reservkraft till vindkraft, som kan behöva köras mycket oftare. Den punkt där du har mest befogad invändning, gäller risken för terrorism, liksom risken för fientligt militärt angrepp. Det är en fråga som inte brukar anges bland dom viktigaste svagheterna med atomkraft. Övriga punkter faller in under det som jag har nämnt angående utnyttjandegrad av bränsle, respektive säkerhet.

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  Erkänn det! Vare sig kärnkraftstekniken eller människans mentalitet är mogen. Sanningen gör inte ont, enbart motståndet.

  – Är du seriös? Förväntar du dig att jag ska ändra uppfattning bara för att du uppmanar mig att göra det?

  Men: Atomkraften är inte den fråga jag i första hand ville diskutera med dig. Jag ville diskutera den falska omtankens ideologi, och allt elände som denna onda ideologi skapar.

  1. Visst är det dyrt. Kärnkraften betalar inte sina egna försäkringskostnader och svår att försvara vid krig. Den är alltså utkonkurrerad och subventioneras således.

   Den s.k. ”miljörörelsen” gick, absurt nog, nyligen med på 30 år till med kärnkraft… http://schlaug.blogspot.com/2010/03/efter-trettio-ar.html
   …förmodligen korrumperade, eller barnsexhandel-utpressade, eller fullkomligt grundlurade i panik genom repetitioner om att 0,01% CO2 är orsaken till den globala uppvärmningen, eller en kombination av alltihop.

   Den s.k. ”Miljörörelsen” är nu i vart fall villiga att fuck-o-shima upp minst ett område lika stort som Götaland… Du också, märkligt nog.

   Att massmigration av barnavlande sekterism kommer kräva energi är uppenbart, men ekologiskt hållbart är INTE det ”gröna” sekteristiska tänket alls.
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/03/25/14-uppriktiga-och-valmenande-fragor-till-miljopartiet-som-nu-ligger-under-4/

   Min egen tanke är att vi bör forska på tekniken internationellt på ett säkert ställe, typ mitt i Stilla havet, tills vidare, och istället nedväxa till balas med naturen i alla självständiga nationer.
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/02/15/nedvaxt-inte-tillvaxt-partiets-och-varldens-viktigaste-fraga/

   För mig verkar det smartare att ev. använda energin av klyvbart material för rymdresor till andra solsystem, samt till farkoster som möjliggör effektiv kolonisering och styrning av asteroider etc. där ev. haverier får begränsad skada och där tekniken ev. har potential att rädda oss alla, samt de arter som vi ännu inte har utrotat, från nästa massutrotning … om det skulle behövas.

   Klyvbart material skulle även kunna användas för att driva sollampor under kilometervis med is (snowball earth) om ex. solens energi skulle falna i en period eller om ett område med grus eller gas skulle skymma solstrålarna … d.v.s. inte lika trevligt som eocen-temperaturer…

   Omtankens ideologi är bra OM den blandas med rationalitet. https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2019/03/04/olika-former-av-logn-del-7-kansloargument-kan-leda-bade-till-rationalitet-och-logn/

   …annars är den lögnaktig, samt, helt evident, farlig för oss alla och för barnen och framtidens generationer.

 2. Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  Visst är det dyrt. Kärnkraften betalar inte sina egna försäkringskostnader …

  – I mitt svar, så nämnde jag potentialen att kraftigt förbättra säkerheten. Försäkringskostnaderna betraktar jag som en aspekt av säkerheten. Ifall säkerheten förbättras, så förbättras ekonomin beträffande försäkringar.

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  … och svår att försvara vid krig.

  – Det låter som ett rimligt påstående. Jag har inte begrundat detta beträffande atomkraft.

  Riskerna för militärt angrepp är någonting som har uppmärksammats mer beträffande vattenkraft, utifrån historiska händelser. Trots dom uppenbara riskerna med vattenmagasinen, så är jag inte motståndare till vattenkraft. Men säkerheten behöver tas på allvar. Ifall vi vill ha dessa kraftverk, atomkraft eller vattenkraft, så behöver allmänheten på något sätt vara med och betala kostnaderna för att skydda anläggningarna mot ett militärt angrepp.

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  Den är alltså utkonkurrerad och subventioneras således.

  – Jag känner inte till underlaget när du säger att atomkraften subventioneras.

  Men jag är inte helt fientlig till sådana subventioner. I första hand behöver samhället vara med och betala för utveckling av ny teknik inom atomkraft, eftersom detta är mycket dyrt. Kraftbolagen kanske anser att det är mer lönsamt att fortsätta med befintlig teknik, jämfört med att satsa stora resurser på utveckling av säkrare teknik. Nu är ju detta en hypotetisk fråga, eftersom politiken sätter stopp för byggandet av ny atomkraft. Det finns inget annat alternativ än att fortsätta slita på gamla uran-samovarer.

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  Den s.k. ”miljörörelsen” gick, absurt nog, nyligen med på 30 år till med kärnkraft… http://schlaug.blogspot.com/2010/03/efter-trettio-ar.html

  – Ifall du läser vad jag har skrivit, så kritiserar jag miljörörelsen för just detta.

  Atomkraftverken har blivit kvar. Men i ett farligt dödläge. Utvecklingen avstannade. Viljan minskade att investera resurser i en teknik som hade ett nedläggningsbeslut hängande över sig. Det blev svårare att rekrytera rätt kompetens. Det blev svårare att motivera studenter att satsa på utbildning inom atomteknik. Detta är inte rätt sätt att hantera en potentiellt mycket farlig verksamhet som atomkraft. Ifall man ska ha atomkraft, så bör det helst göras med stort engagemang, och vilja att betala kostnaderna för att utveckla tekniken.

  1. Visst. Vattenkraften är i stor skala också svår att försvara och mycket känslig. Bästa sättet för naturen är kanske att efterapa bäver-lika dammar som utnyttjar fallhöjden för energiproduktion, på ett sätt som inverkar på ett naturligt sätt på miljön.

   Kärnkraften subventioneras, eftersom den har sluppit, samt fortfarande slipper, betala rimliga försäkringskostnader till nationer och de folk som utsätts för dess risker. Skapandet av plutonium innebär ytterligare risker naturligtvis.

   Även om rimliga försäkringskostnader betalades kan inga pengar i världen ersätta ett folk som tvingas flytta permanent från sin hembygd vid haveri eller attack.

   Vi talar ofta om folk med en lokalt förankrad historia, kultur och rötter i sina bygder.

   De flesta folk är inte romer som far omkring mellan bygder och länder, hur mycket vissa än kanske önskar dig det, så att de kan få experimentera med kärnkraften, såsom ingenjörerna, enligt den officiella berättelsen, gjorde i Tjernobyl.

   Personligen tror jag att det var ett USA-inspirerat sabotage i syfte att krossa Sovjetunionen, eftersom det var alltför lägligt och just där konflikten nyss härjade.

   Människoapan är, helt evident, inte mogen för vare sig demokrati, p.g.a. sin godtrogenhet mot psykopater, ej heller mogen för kärnklyvningsteknik. T.o.m. Einstein och andra relativt intelligenta forskare lät sig luras av psykopatin, även om en tysk forskare förmodligen hade intelligensen att sabotera tekniken för Hitler. Vi behöver således en betydligt intelligentare människoart, innan vi ev. påbörjar forskning och användning.

   Människoapan kan, i de flesta fall, idag heller INTE förstå sin egen belägenhet. Egot och Dunning -Kruger-effekten förhindrar det. Meditation kan förbättra förmågan att komma i kontakt med den egna superintelligensen, men människoapan vill oftast inte bli intelligent, tänka rätt och göra rätt. Mänskligheten har ännu inte gett sig katten på att hålla psykopatin borta från allt ledarskap.

   Inte ens experiment i liten skala med mycket hög säkerhet och långt bort från civilisationen är säkert. Det var så psykopater tog fram atombomben. Andra psykopater släppte sedan bomberna för att testa effekten på civila oskyldiga människor, med den national-rasistiska motiveringen att spara ”amerikanska” liv, som om brandbomber mot civila mål inte skulle räcka…

   Fortfarande presenterar psykopaterna dessa lögner för folken i världen och utger sig för att vara moraliteten själva. Fortfarande tror godtrogna människor på dem. Varför? En förklaring:
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2019/04/08/olika-former-av-logn-del-9-godtrogenhet-infor-psykopater/

 3. Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  …förmodligen korrumperade, eller barnsexhandel-utpressade, eller fullkomligt grundlurade i panik genom repetitioner om att 0,01% CO2 är orsaken till den globala uppvärmningen, eller en kombination av alltihop.

  – Jag har ingen aning om hur dom tänker. Går det ens att diskutera hur dom tänker, utan att dom blir arga?

  Vid 2 tillfällen har jag träffat elever som är ute och protesterar mot klimat-hotet. Eleverna har inlett samtal, och jag har svarat att jag ser koldioxid-utsläppen som ett allvarligt problem.

  Därefter har jag sagt vad som behöver göras för att minska utsläppen: Stäng gränsen, och åtgärda befolkningstillväxten på plats i länder med astronomiska födelsetal. Jag har inte uttryckt någon önskan att någon ska lämnas att dö, eller leva ett liv i misär. Eleverna har varit vänliga och ställt legitima motfrågor. Även jag har varit helt lugn, vänlig och använt vårdat språk.

  Vid första tillfället, så dröjde det inte länge innan en lärare kom fram och förklarade ”den där personen ska ni inte prata med”. Jag fortsatte diskussionen med läraren. Även en representant för Miljöpartiet var på plats. Inte helt oväntat så mötte jag motstånd när jag förespråkade atomkraft. Födelsetalen i fattiga länder var en känsligare fråga, och miljöpartistens attityd blev mer hetsig. Engagemang för miljön försvann snabbt.

  Vid ett annat tillfälle så pratade jag en protesterande elev en stund. Sedan kom en vuxen person och avbröt samtalet, med förevändningen att eleven behövde ett mellanmål. Jag har en misstanke att eleven därefter fick en förklaring att min sorts miljöengagemang var opassande.

  1. Människor får inte utbildning i vetenskaplig metod, ej heller filosofi studeras, ej heller psykologi. De mediterar heller inte regelbundet, men korvstoppas. Därför är de lätta offer för ett sekteristiskt/gruppolariserat tankesätt.

   Detta tankesätt fungerar inte för folket i en bra deliberativ demokrati och landar alltid i käbbel. Tankesättet leder även till konflikt och krig.

   Det är egentligen kontraproduktivt att ens tala med dem innan man har upplyst dem genom riktig kunskap och meditation. Det tar tid att tömma ut alla lögner och felaktiga tankemönster som de har blivit itutade.

   Ett bra sätt att kringgå konflikter med dem är att tala om olika neutrala argumentationsfel, men utan att gå in på sakfrågor, eller använda argumentationsfel som du vet att de kommer skratta åt. ex. Tusen flugor kan inte ha fel. Bajs smakar gott.

   D.v.s. ge dem en grund som de kan använda i sitt tänkande. Det andra sättet är meditation. Barn är ofta väldigt duktiga på meditation. De är öppna. Skepticism måste de lära sig, vilket är motsatsen till underkastelse.

   Här är flera upplysningar som är bra att ha:
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/sanning/
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/03/07/konfliktskapande-det-elfte-sattet-som-du-blir-manipulerad-av-eliten/

 4. Citat från Birger Schlaugs inlägg ”För 30 år sedan…”:

  Trettio år har gått. Sedan folkomröstningen om kärnkraft. Om den kan man tycka vad man vill.

  – Jag anser att det var en parodi på demokrati. Mamma och pappas generation fick rösta, men dom överlät till nästa generation att genomföra beslutet. Det rimliga hade varit att dom som fick rösta, också tog ansvar för beslutet. Ifall dom ville avskaffa atomkraften, så borde dom ha gjort det själva. (Jag har en stark misstanke att min Mor och Far röstade på linje 1.)

  Citat från Birger Schlaug:

  Det var nämligen inte någon vanlig folkomröstning – människor i Sverige har nog aldrig varit så engagerade och insatta i någon enda fråga som man var inför denna folkomröstning.

  – Detta känner jag icke till. Jag var förvisso vid liv när omröstningen skedde. Men jag var för ung för att känna till den.

  1. Jo. En idiotisk omröstning var det.

   1. Har man tre alternativ skall man givetvis ha prioritetsomröstning där folk får rangordna alternativen, annars blir ju uttolkningen av resultatet godtycklig.

   2. Att låta moralfilosofiskt imbecilla, kortsiktiga och ansvarslösa människor ta förödande beslut för framtidens generationer är också en tveksam s.k. ”demokrati”.

   De som röstar för kärnkraft, med full kännedom om dess risker, är givetvis inte att betrakta som fullständiga människor, då de är mer lättlurade än kattungar och dummare än kossor.

   3. En ny folkomröstning borde GIVETVIS genast ha skett efter Tjernobylolyckan då vi hade radioaktivt nedfall över Sverige och konsekvenserna var övertydliga nog, nästan även för kattungar och kossor .

   Varje människa har ansvaret i en demokrati att lära sig tänka rätt och att söka sanningen.
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/sanning/

 5. Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  Den s.k. ”Miljörörelsen” är nu i vart fall villiga att fuck-o-shima upp minst ett område lika stort som Götaland… Du också, märkligt nog.

  – Har du sett vad jag skriver? Ja, jag anklagar miljörörelsen för att ha skapat ypperliga förutsättningar för olyckor med atomkraft.

  Jag får intrycket att du svarar på någonting annat än det jag skriver.

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  Min egen tanke är att vi bör forska på tekniken internationellt på ett säkert ställe, typ mitt i Stilla havet, tills vidare, och istället nedväxa till balas med naturen i alla självständiga nationer.

  – Jag ser hellre att Europa tar kommandot över utvecklingen. Länder med mindre ekonomiska resurser, och annan kultur, kanske gör andra prioriteringar än Europa beträffande säkerhet.

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  För mig verkar det smartare att ev. använda energin av klyvbart material för rymdresor till andra solsystem, samt till farkoster som möjliggör effektiv kolonisering och styrning av asteroider etc. där ev. haverier får begränsad skada och där tekniken ev. har potential att rädda oss alla, samt de arter som vi ännu inte har utrotat, från nästa massutrotning … om det skulle behövas.

  – Utforskning av rymden i all ära. Men just nu är det viktigare att ta hand om den planet som vi har.

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  Klyvbart material skulle även kunna användas för att driva sollampor under kilometervis med is (snowball earth) om ex. solens energi skulle falna i en period eller om ett område med grus eller gas skulle skymma solstrålarna … d.v.s. inte lika trevligt som eocen-temperaturer…

  – Med forskning så finns möjlighet att man hittar andra tillämpningar som vi inte har tänkt på idag.

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  Omtankens ideologi är bra OM den blandas med rationalitet.

  – Jag har inte protesterat mot omtanke. Jag har protesterat mot falsk omtanke.

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  …annars är den lögnaktig, samt, helt evident, farlig för oss alla och för barnen och framtidens generationer.

  – Ja. Det är just det jag säger. Den falska omtankens ideologi har bara död och förstörelse att erbjuda.

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  Bästa sättet för naturen är kanske att efterapa bäver-lika dammar som utnyttjar fallhöjden för energiproduktion, på ett sätt som inverkar på ett naturligt sätt på miljön.

  – Det blir svårt dela upp kraftverken på många små dammar, och kombinera detta med storskalig energi-produktion, och lagring av stora mängder vatten. Hur hanterar man fiskarnas vandring, ifall kraftverken blir många fler? Jag tänker mig att det är lättare att anlägga en laxtrappa förbi 1 kraftverk, jämfört med många laxtrappor förbi många kraftverk. Fiskarna behöver ju lyckas hitta till varje laxtrappa som dom passerar under vandringen.

  Atomkraftverk erbjuder energi utan att behöva blockera fiskarnas vandring. Men atomkraftverk, liksom andra former av värmekraft, påverkar ju vattenlivet med deras kylvatten.

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  Kärnkraften subventioneras, eftersom den har sluppit, samt fortfarande slipper, betala rimliga försäkringskostnader till nationer och de folk som utsätts för dess risker.

  – Hur stora är dessa subventioner jämfört med pengarna som staten in från kraftbolagen?

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  Skapandet av plutonium innebär ytterligare risker naturligtvis.

  – Plutonium är ju också klyvbart, och erbjuder ett sätt att utvinna mer energi ur atombränslet, varpå behovet av bränsle minskar, liksom avfallet.

  Plutonium kan förvisso användas till annat kraft-produktion. Det fina är att plutonium till atomvapen inte får innehålla alltför stor mängd oönskade isotoper, och dessa isotoper är hopplöst svåra att separera från varandra. Därför är atom-avfallet inte en bekväm väg till att skaffa atomvapen.

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  Även om rimliga försäkringskostnader betalades kan inga pengar i världen ersätta ett folk som tvingas flytta permanent från sin hembygd vid haveri eller attack.

  – Även andra former av mänsklig verksamhet ödeläger natur och människors boplatser. Atomkraft är en teknik vars risker kan byggas bort. Miljövännerna borde rikta sin ilska mot andra, större hot mot naturer, istället för att hejda utvecklingen av säkrare atomkraft.

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  De flesta folk är inte romer som far omkring mellan bygder och länder, hur mycket vissa än kanske önskar dig det, så att de kan få experimentera med kärnkraften, såsom ingenjörerna, enligt den officiella berättelsen, gjorde i Tjernobyl.

  – Givetvis bör experiment utföras på ett annat sätt än Tjernobyl.

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  Människoapan är, helt evident, inte mogen för vare sig demokrati, p.g.a. sin godtrogenhet mot psykopater …

  – Förvisso, men finns något bättre alternativ till demokratin? Att demokratin har inbyggda svagheter är väl känt.

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  … ej heller mogen för kärnklyvningsteknik.

  – Detta är förvisso korrekt, men då handlar det om andra tillämpningar än energiproduktion. Vi är många som önskar att atombomben kunde ouppfinnas. Men det är tyvärr omöjligt att utplåna all kunskap hur man tillverkar atomvapen. Innehavarna av atomvapen, kommer inte att avstå från sina bomber bara för att vi avstår från att utvinna energi från klyvbart material.

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  Mänskligheten har ännu inte gett sig katten på att hålla psykopatin borta från allt ledarskap.

  – Det är dom olämpliga ledarna själva som har gett sig katten på att inte hålla sig borta från ledarskap. För resten av mänskligheten är det en mycket svår uppgift att hålla olämpliga ledare borta. Det här är ett område där jag själv besitter minimala kunskaper. Jag har kunnat identifiera några lögner, men jag klarar inte av att analysera psykologin hos lögnernas skapare. En enkel slutsats kan jag prestera: Lögn-skaparna drivs inte av omtanke.

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  Inte ens experiment i liten skala med mycket hög säkerhet och långt bort från civilisationen är säkert. Det var så psykopater tog fram atombomben.

  – Du får det att framstå som att psykopater framställde atombomben av misstag, eftersom dom inte förmådde upprätthålla säkerheten när dom genomförde experiment med andra syften än att uppfinna nya vapen.

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  som om brandbomber mot civila mål inte skulle räcka…

  – Brandbomber är ganska otrevliga dom också.

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  Fortfarande presenterar psykopaterna dessa lögner för folken i världen och utger sig för att vara moraliteten själva.

  – Detta överensstämmer med vad jag betecknar som ”den falska omtankens predikanter”.

  Citat från Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:

  Fortfarande tror godtrogna människor på dem. Varför? En förklaring:
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2019/04/08/olika-former-av-logn-del-9-godtrogenhet-infor-psykopater/

  – Har du också hittat till sidan: ”Cats that look like Hitler”?

  Citat från Geduza:

  Usually the internet is full of crap but this site… I love it. HAIL KITLER

  1. Jo. Att utforska rymden är ärofullt och kan plötsligt visa sig vara viktigare än att ta hand om den planet som vi har på andra vis. Det beror s.a.s. på om vi plötsligt upptäcker en stor asteroid/komet som rasar mot planeten, eller inte, och om vi innan dess har utvecklat metoder och förmåga att styra om en sådan.

   Jag är maskiningenjör, men ingen biolog, men föreställer mig att lägre fallhöjd skapar ett mindre våldsamt flöde, vilket rimligen borde gynna djurlivet och göra det lättare att leda laxen rätt till laxtrapporna. Jag föreställer mig även att kortare laxtrappor mellan sjöarna som skapas ger laxen naturligare vilopauser mellan kraftansträngningarna i laxtrapporna, såvida det inte blir laxhissar i framtiden :-)

   Arbetet att ta laxen från havsnivå till lekplatshöjd borde dessutom minska för laxen om antalet sjöar ökar.

   Mindre fallhöjd skulle sannolikt även öka totalförsvarsförmågan. Det vore förmodligen rimligt enkelt att både förbereda reparationer och utföra dem mycket snabbt med mindre fallhöjd på dammarna.

   Precis. Eftersom det med forskning finns möjlighet att vi hittar andra tillämpningar som vi inte har tänkt på idag, är det väl dumt att slösa bort alla resurser (peak nästan allting) inkl. vårt Uran på att alstra värme, el och transportera ett tillväxande fettberg av ansvarslösa idioter ovanpå litiumbatterier?

   Jag vet inte hur svårt blir att dela upp kraftverken på många dammar eller hur ”små” dammarna måste vara. Föreställer mig att man kan skapa mycket stora sjöar, fina vikar och att många människor s.a.s. kan få både sjöutsikt, egen brygga och gemensamt fiskevatten på köpet, OM man vill gå den vägen.

   1. Tag den verkliga/rimliga kostnaden för Tjernobylkatastrofen inkl. hur mycket varje människa som drabbades borde ersättas med.

   2. Dela upp den kostnaden på alla kärnkraftverk som inte ligger i kända tsunami/jordbävnings-områden och slå ut den kostnaden på producerade kilowatt så borde du sannolikt få ut hur mycket varje kilowatt är subventionerad med i världen.
   Detta kan då ev. jämföras med pengarna som staten drar in från beskattningen av kärnkraftsel, men det är nog en liten tröst för många ukrainare och vitryssar. De fick nog nästan ingenting av de pengarna.

   Avfallet är en fara vad gäller s.k. ”smutsiga bomber” och för grundvatten och bör kanske skickas ut i rymden eller lagras på havets botten eller på hemlig plats och i FN:s regi tillsammans med allt annat klyvbart material. Jag vet alls inte varför bergrum anses säkrare.

   Visst. Mänsklig verksamhet ödelägger natur. Vilket parti vill minska antalet människor på planeten och skapa ekologisk hållbarhet? – Enbart Vetenskapliga partiet.

   Kärnkraftens risker kan ALDRIG byggas bort helt. Människans naiva dumgirighet finns kvar. Psykopaterna har INTE lokaliseras och de hålls heller INTE under uppsikt, även om neurovetenskapen har gjort framsteg och detta ser hoppfullt ut för framtiden.

   Vetenskapliga partiet vill inte hejda utvecklingen av säkrare kärnkraft helt, enbart att den forskningens resultat skall bedrivas på säker plats och vara öppen och internationell.

   Ja. Det finns ett bättre alternativ till dagens s.k. ”demokrati”, anser jag.
   Kritiken kommer inte enbart från mig.
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/citat-om-demokrati/

   Jag anser att Vetenskapliga partiet levererar lösningen på flera plan:
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2013/02/15/demokrati-vetenskaplighet-deliberativitet-och-direktdemokrati/

   Många av svagheterna med demokrati har psykopater skapat och utnyttjat länge.

   Det är fullt möjligt att åstadkomma världsfred, total nedrustning och ekologisk hållbarhet, men psykopaterna måste bort ur det militärindustriella komplexet, ur politiken och ur medierna.

   Sekterismen måste också avskaffas eller tyglas hårt. Även där måste psykopaterna bort.

   Det är egentligen INGEN svår uppgift för mänskligheten att hålla olämpliga ledare borta, men de vill inte och de anstränger sig inte ens det lilla som behövs.

   För att förstå psykologin bakom lögnernas skapare så behöver du enbart undersöka hur psykopater tänker. Kortfattat: Ytliga kortsiktiga rovdjur som inte känner ånger eller skam. Ofta narcissistiska. Munnen kan skratta medans ögonen är ”döda”. De köper gärna stora lyxiga bilar och köper stora fina hus. De lever inte väl.

   Tackar för tipset om: http://www.catsthatlooklikehitler.com/

   Jag älskar sidan och alla dessa katter. Ingen älskar människor som leder dem in i krig, men fortfarande röstar de flesta fortfarande för sådana psykopater.

   Dessa katter är dock helt oskyldiga och söta och illustrerar faktiskt ganska bra vad en psykopat är.

   De verkar ofta söta och charmiga för oss, samt dödar utan skam, samt ignorerar vad vi säger.

   Mänskliga ekvivalenter till katterna säljer vapen till diktatorer, invaderar och begår krigsförbrytelser, ignorerar FN: s resolutioner OCH folket röstar för dem, gör affärer med dem och bojkottar dem inte. Detta kommer bli en kul bloggpost vid väl valt tillfälle. Prenumerera gärna via e-post!

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s