Roberts far mördades av en arab – Vilken kriminalitet låg bakom mordet?

Roberts far Bobby mördades av en arab som hette Sirhan. Sirhan föddes i det av Storbritannien invaderade Jerusalem och är som de allra flesta araber motståndare till Israel. Det är inte särskilt svårt att förstå såsom Israel beter sig. Men Sirhans motiv för mordet, enligt New York Times, var inte religion, men att skydda sitt folk. Så här sade Sirhan:

”Min enda förbindelse med Robert Kennedy var hans stöd av Israel och hans medvetna försök att skicka de där 50 bombflygplanen till Israel för att uppenbarligen skada Palestinierna.”

”My only connection with Robert Kennedy was his sole support of Israel and his deliberate attempt to send those 50 bombers to Israel to obviously do harm to the Palestinians.”

Sirhan lyckades med dådet, men stödet till Israel uteblev ändå inte, ej heller uteblev bomberna, tvärtom. Israel-lobbyn och de politiker som underkastar sig denna dukade inte under. Robert själv tror inte i sin bloggpost ”Why the Arabs Don’t Want Us in Syria” på att källan till barbariet, som tagit så många liv i Paris och San Bernardino, beror på religion eller ideologi.

Jag tror att det naturligtvis beror av båda delar eftersom mindre emotionellt intelligenta människor kan vilja underkasta sig en sekt och att psykopater använder deras underkastelse för att skaffa sig fördelar och skapa kaos. För den som läser in sig på islams våldsamma verser blir det tydligt att det handlar om sekterism. Men Robert menar att vi bör undersöka saken djupare genom att titta på historien och på oljan. Han menar att historien pekar finger tillbaka på USA. Robert skriver:

”USAs motbjudande historik av våldsamma ingripanden i Syrien — föga kända för det amerikanska folket dock välkända för syrierna — sådde fruktsam grogrund för den våldsamma islamistiska jihadism som nu försvårar en effektiv insats av vår regering för att ta itu med utmaningen från ISIL.”

”America’s unsavory record of violent interventions in Syria — little-known to the American people yet well-known to Syrians — sowed fertile ground for the violent Islamic jihadism that now complicates any effective response by our government to address the challenge of ISIL.”

Jag frågar mig hur många som känner till att USA bedriver olaglig verksamhet inne i Syrien, såsom Global Research skriver? USAs trupper verkar i varje fall inte blivit inbjudna av Syriens direktdemokratiskt folkvalde president, Assad.  Robert fortsätter:

”Långt innan vår ockupation av Irak 2003 utlöste Sunni-revolten, vilket nu förvandlats till Islamiska Staten, gav CIA näring till våldsam jihadism som ett kalla kriget-vapen och belastade på så vis USA/Syriska förhållanden med giftigt bagage.”

”Long before our 2003 occupation of Iraq triggered the Sunni uprising that has now morphed into the Islamic State, the CIA had nurtured violent jihadism as a Cold War weapon and freighted U.S./Syrian relationships with toxic baggage.”

Jag tror inte det kommer vinklas så i massmedia ägd av Bonnier, JP Morgan eller Goldmann-Sachs, d.v.s. det mesta av den massmedia vi finner i tidningshyllorna. Detta p.g.a. de ägare som sätter denna massmedias agenda. Bli heller inte förvånad om denna massmedia presenterar rena lögner! Journalistisk desinformation tycks nämligen ha blivit en medveten taktik, enligt Jinge, som kanske strax börjar hjälpa till att sänka sådan massmedias sökmotorposition? Robert fortsätter:

”Detta är den blodiga historia som moderna interventionister som George W. Bush, Ted Cruz och Marco Rubio missar när de reciterar sin narcissistiska utsaga att Mellanösterns nationalister ”hatar oss för vår frihet.” Till största delen gör de inte det; istället hatar de oss för det sätt med vilket vi svikit dessa friheter-våra egna ideal-inom deras gränser.”

”This is the bloody history that modern interventionists like George W. Bush, Ted Cruz and Marco Rubio miss when they recite their narcissistic trope that Mideast nationalists “hate us for our freedoms.” For the most part they don’t; instead they hate us for the way we betrayed those freedoms—our own ideals—within their borders.”

Jag tror att detta gäller i Sverige också. Det stora flertalet vuxna skäggiga sektmedlemmar, vilka vällt in i landet i horder, är sannolikt alls inte är sekteristiska enligt de lastgamla sekteristiska stroferna, men s.k. ”sekulära” och de hatar inte oss, men älskar vår fria kultur, vår yttrandefrihet och vår demokrati som lett till sådan hög grad av socialism att bidragsystemet ibland slår snett, samma typ av socialism och demokrati som Assad idag erbjuder flera av dem. Det är p.g.a. friheterna de sökt sig till EU, Tyskland och Sverige och i vissa fall givetvis p.g.a. den dåligt betalda sekterismen i Syrien.

Majoriteten kom inte hit för att bli kuvade av sekterism, tvärtom. De flesta som kallar sig ”muslimer” kan säkert föreställa sig skillnaden mellan en profet uppvuxen bland rövarband och en profet som hade vuxit upp i ett civilicerat samhälle fullt med vetenskaplighet och olika friheter i balans? Det leder givetvis till en stor skillnad på andliga upplevelser och texter.

Problemet med extrem sekterism är således avtagande så länge den extrema sekterismen, häktas, utvisas eller spärras in på mentalsjukhus. Om vi bekämpar extrem sekterism, såsom vi gjort genom historien, kommer problemet med sekterism med stor sannolikhet försvinna. Israels apartheid som också den vilar på sekteristisk grund (enligt Sam Harris) bekämpas väl av Noam Chomsky. Båda herrarna har bakgrund inom sekten.

Att republikanerna George W. Bush, Ted Cruz och Marco Rubio missar att nämna den kriminella historik de står bakom mot Syrien är givetvis ingen slump och givetvis inget som massmedia, ägd av samma kriminella kapitalistiska (ofta utländska) intressen, kommer sätta blåslampan på.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

P.S. På tal om blåslampa på kriminalitet så har Michel Moore gjort en intressant film för USAs folk om hur USAs privtiserade hälsovård fungerar i jämförelse med ex. Kubas, Frankrikes och Englands statligt finansierade vård och problemet påminner sannerligen om det militärindustriella komplex som Dwight D. Eisenhower varnade oss för där otyglade privata intressen skapar kaos. Jag frågar mig om det är detta som fått det amerikanska folket att stötta Bernie Sanders politik?

Välkommen att kommentera! Läs gärna kommentarsreglerna i menyn!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s