En mycket bra intervju med Bashar al-Assad om konflikten i Syrien översatt till svenska

Tidningen El País, Spaniens största morgontidning, har intervjuat Bashar al-Assad. El País (länk till engelska wikipedia) är en demokratisk och socialistisk tidning och skapades sex månader efter fascisten Francos fall.

Jag har valt att översätta denna intrevju för att även svenskar ska ha möjligheten att läsa vad Syriens folkvalde president har att säga. Jag anser att orsaken att jag måste göra detta är svensk massmedias ägarförhållanden genom vilket svenska journalisters yttrandefrihet helt tydligt inskränkts. Efter intervju har jag sammanfattat och tolkat innehållet med några kortfattade punkter.

Nu till intervjun av Bashar al-Assad!

Intervjuare:
Den här veckan har du tillåtit humanitär hjälp att gå in i sju belägrade områden. Vissa hävdar att det finns minst 486.000 människor som bor i dessa områden, vissa t.o.m. mer än tre år. Varför hände detta så sent i konflikten?

Bashar al-Assad:
Egentligen har det inte hänt nyligen; det har funnits där sedan början av krisen. Vi lade aldrig embargo mot någon region i Syrien. Det finns en skillnad mellan ett embargo och att armén omger ett visst område på grund av de militanta, och det är naturligt i ett sådant säkerhetsläge eller militärt läge.

Men problemet med dessa områden är att de militanta själva tog maten och de grundläggande behoven från dessa människor, människorna där, och gav det till sina militanta eller sålde den till människor för mycket höga priser.

Som en regering förhindrade vi aldrig något område från att få assistans, inklusive de områden som kontrolleras av ISIS, såsom Raqqa i norr som har varit under deras kontroll, och innan det i Jabhat al-Nusra [den lokala grenen av al-Qaida] i nästan tre år nu. Vi har sänt dem alla löner för pensionärer, alla löner för de anställda i dag, och vi skickar dem vacciner för barnen.

Intervjuare:
Så, mat och löner går alltså fortfarande in i Raqqa och andra ISIS-fästen?

Bashar al-Assad:
Exakt. Så, om vi skickar det till Raqqa, som är under kontroll av ISIS, eftersom vi anser som en regering att vi är ansvariga för varje syrisk person, hur kan vi inte göra det i andra områden? Det är inte realistiskt, det är en motsägelse. Så, det är därför jag sa att det inte är nyligen; Vi slutade aldrig tillåta assistans eller mat.

Intervjuare:
Detta kommer alltså fortsätta ske?

Bashar al-Assad:
Exakt.

Intervjuare:
En vapenvila har utlysts av Ryssland och USA. Är den syriska regeringen villig att respektera upphörandet av militära operationer i Syrien?

Bashar al-Assad:
Definitivt, och vi meddelade att vi är redo, men det handlar inte enbart om att meddela, eftersom den andra parten kanske kommer att meddela detsamma. Det handlar om vad du kommer göra på marken. Ett eldupphör handlar om – om du vill säga eldupphör, det är inte rätt ord, eftersom en vapenvila gäller mellan två arméer eller två länder – det är bättre att säga upphörande av fientlighet, eller, låt oss säga, stoppa operationerna.

Det handlar först och främst om att, stoppa eldgivningen, men det handlar också om andra bidragande och viktigare faktorer, förhindra terroristerna från att använda vapenvilan eller upphållet av fientlighet för att förbättra sin position.

Det handlar om att hindra andra länder, särskilt Turkiet, från att skicka fler rekryter, fler terrorister, mer krigsmateriel, eller någon form av logistiskt stöd till dessa terrorister. Det finns en FN-resolution, eller säkerhetsrådets resolution, om denna punkt som inte implementeras.

Om vi inte tillhandahåller alla dessa krav för vapenvila, kommer det motverka stabiliteten; det kommer att skapa mer kaos i Syrien, kan det leda till en faktisk delning av landet. Det är därför om vi vill använda eldupphör, att det är positivt om vi tillhandahåller dessa faktorer.

Intervjuare:
Så kommer det fortfarande uppkomma en del strider trots att det är det här eldupphöret, åtminstone mot några av de väpnade grupperna?

Bashar al-Assad:
Ja, naturligtvis, såsom ISIS, såsom Al-Nusra, och andra organisationer eller terroristgrupper som tillhör al-Qaida. Syrien och Ryssland har nu meddelat fyra namn: Ahrar al-Sham och Jaysh al-Islam [Army of Islam] och Al-Nusra och ISIS.

Intervjuare:
Dina styrkor har omringat Aleppo. Det är en av de stora fästena för oppositionen. När räknar ni med att helt återta kontrollen över denna stad?

Bashar al-Assad:
Egentligen är vi i mitten av staden, så ja, en stor del av staden är under kontroll av regeringen, och de flesta av invånarna i andra delar emigrerade från det militant-kontrollerade området till det regerings-kontrollerade området, så det handlar inte om att återerövra staden. Egentligen handlar det om att stänga vägarna mellan Turkiet och mellan terroristgrupper.

Det är syftet med striderna i Aleppo nu, och vi lyckades nyligen, vi kunde stänga huvudvägarna Naturligtvis är det inte en fullständig tätning, låt oss säga, mellan Aleppo och Turkiet, men det gör relationer mellan Turkiet och terroristerna mycket svårare. Det är därför Turkiet har beskjutit kurderna nyligen, av den anledningen.

Intervjuare:
Vad kommer efter Aleppo? Är den syriska armén även beredd att gå in i Raqqa, den så kallade huvudstad ISIS?

Bashar al-Assad:
I princip borde vi gå in överallt, men nu kämpar vi på mer än 10 fronter i Syrien. Nyligen avancerade vi mot Raqqa, men vi är fortfarande långt därifrån. Så, i princip ja, vi avancerar mot Raqqa och andra områden, men när beror på resultaten av olika strider nu, så vi kan inte säga tidpunkten exakt.

Intervjuare:
Ryssland har inlett en aggressiv kampanj med flygbombningar här i viktiga oppositionsfästen. Detta har varit en vändpunkt i konflikten. Vissa hävdar att du har övertaget nu. Tycker du att du kunde ha gjort det utan utländsk hjälp?

Bashar al-Assad:
De ryska och iranska stödet var definitivt avgörande för vår armé att göra detta framsteg. Att säga att vi inte kunde ha gjort det är en hypotetisk fråga, eftersom det är ett ”om”, så ingen vet det verkliga svaret på ”om”.

Men vi behöver definitivt den hjälpen av en enkel anledning: eftersom mer än 80 länder stödde dessa terrorister på olika sätt, en del av dem direkt med pengar, med logistiskt stöd, med krigsmateriel, med rekryteringar.

Några andra länder stödde dem politiskt, i olika internationella forum. Syrien är ett litet land. Vi kunde slåss, men i slutändan, finns det obegränsat stöd och rekrytering för dessa terrorister. Man behöver definitivt internationellt stöd. Men, återigen, är detta en hypotetisk fråga som jag kan inte svara.

Intervjuare:
När det gäller dessa ryska flygbombningar, är du bekymrad över civila offer? På måndagen var det en bombning på ett sjukhus och 50 personer dödades. USA har hävdat att ryssarna orsakade det.

Bashar al-Assad:
Några andra tjänstemän i USA sade att de inte vet vem som gjorde det, det är vad de sa senare. Dessa motstridiga uttalanden är vanliga i USA, men ingen har något bevis om vem som gjorde det och hur det hände.

Men angående de skadade, detta är givetvis ett problem i alla krig. Naturligtvis känner jag mig väldigt ledsen för varje oskyldig civil som dör i vår konflikt, men det är krig. Varje krig är dåligt, har du inte en bra krig, eftersom du alltid har civila, och du har oskyldiga människor som kommer att betala priset.

Intervjuare:
Så, hur förklarar du att ditt folk, att syrierna, att det finns en främmande armé som genomför operationer här som kan orsaka civila förluster?

Bashar al-Assad:
Nej, nej. Vi har inte några bevis för att ryssarna anföll några civila mål. De är väldigt precisa i att träffa sina mål och de attackerar alltid, varje dag, baser eller terrorist-mål. Det är faktiskt amerikanerna som gjorde detta, som dödade många civila i nordöstra delen av Syrien, inte ryssarna.

Inte en enda incident har hänt när det gäller civila hittills, eftersom de inte anfaller i städerna; de attackerar främst på landsbygden.

Intervjuare:
På tal om utländska arméer, hur skulle du reagera om Turkiet och Saudiarabien följer upp med sina uttalanden om att de planerar att skicka trupper hit för att enligt uppgift bekämpa den islamiska staten?

Bashar al-Assad:
Som ni sade, enligt uppgift. Men om det händer, kommer vi att ta itu med dem som vi tar itu med terroristerna. Vi kommer att försvara vårt land. Detta är aggression. De har inte någon rätt att ingripa, politiskt eller militärt i Syrien. Detta är ett brott mot internationell rätt, och som syriska medborgare, det enda alternativet vi har är att kämpa och försvara.

Intervjuare:
Turkiet har påbörjat bombningar från sitt territorium in i Syrien.

Bashar al-Assad:
Precis, och dessförinnan den bombningen har skickade Turkiet terroristerna, det är samma, samma mål, samma effekt, på olika sätt. Så, Turkiet har varit inblandat i Syrien sedan allra första början.

Intervjuare:
Saudiarabien försökte att ena oppositionen i en konferens i Riyadh. Vissa personer med anknytning till al-Qaida var närvarande vid dessa möten. Känner du igen någon av de rebellgrupper som en legitim part med vilken du kan förhandla i hela oppositionen?

Bashar al-Assad:
Du menar rebellerna som kämpar på marken?

Intervjuare:
Ja.

Bashar al-Assad:
Nej. Juridiskt och konstitutionellt, är alla som kan hålla ett maskingevär mot folket och mot regeringen en terrorist, i ditt land, i mitt land, i alla länder i världen. Du kan inte säga att de är legitima. De skulle kunna vara legitima när de överlämnar sina vapen och ansluter sig till den politiska processen.

Detta är det enda sättet i varje land att återuppbygga ditt land eller för att ändra vad du än vill ändra, oavsett om det gäller konstitutionen eller lagrna eller regeringen, allt, kan du göra det, men genom politiska processen, inte genom upprustning.

Intervjuare:
Så, alla de som kämpar, anser du dem vara terrorister?

Bashar al-Assad:
Om de meddelar att de är redo att ansluta sig till den politiska processen. Kommer vi inte att ha några problem med dem.

Intervjuare:
Så de människor som har kämpat, som lägger ner sina ideal eller sina avsikter, om de lägger ned vapnen, kan de komma tillbaka?

Bashar al-Assad:
Vi ska ge dem amnesti, och det hände, det har hänt under de senaste två åren, och det har accellererat nyligen. Många av dem ger upp sina vapen och några av dem har anslutit sig till syriska armén nu och de kämpar mot ISIS med den syriska armén, och de får stöd av den syriska armén och de ryska flygplanen.

Intervjuare: Så om, som du just sagt, de som har tagit till vapen mot regeringen här alla är terrorister, med vem exakt förhandlar du med i Genève?

Bashar al-Assad:
Jag pratar om den senaste Genève, Genève III, som misslyckades. Det var tänkt att vara en blandning av personer som är utbildade i Saudiarabien, en blandning av terrorister och extremister eller deras supportrar, och några av dem al-Qaida och andra, låt oss säga, oberoende eller annan opposition som bor utanför eller innanför Syrien.

Så vi kan förhandla med de syrianer, med de patriotiska syrier som är relaterade till sitt land, men vi kan inte förhandla med terrorister – det är därför det misslyckades.

Intervjuare:
Vad har du att säga om de oppositionsaktivistledare som har fängslats sedan före konflikten 2011?

Bashar al-Assad:
Alla av dem lämnade fängelset för länge sedan, och de flesta av dem är i opposition.

Intervjuare:
Alla av dem?

Bashar al-Assad: Alla av dem. Vi har inte någon av dem. Före 2010, lämnade dem oss alla. Inkluderat några av dem som var terrorister, men de dömdes för ett par år, låt oss säga fem eller vad som helst, och när krisen började, gick de med i terroristgrupper igen.

Intervjuare:
Du har bevis på detta?

Bashar al-Assad:
Ja, självklart. En av dem dödades, Zahran Alloush; han fängslades i flera år, eftersom han var al-Qaida-ansluten. När krisen började, bildade han sin egen terroristgrupp, och denna grupp är en av de fyra som jag nämnde att vi anser vara terroristgrupper.

Intervjuare:
Vissa hävdar att det finns 35.000 utländska jihadister. Fyra tusen kom från Europa. Den spanska regeringen har hävdat att det finns cirka 300 som innehar ett spanskt pass. Vad kommer att hända med dessa människor om den syriska armén fångar dem?

Bashar al-Assad:
De Spanska?

Intervjuare:
I allmänhet, de utländska jihadisterna.

Bashar al-Assad:
Först och främst, kommer vi ta hand om dem likt med alla andra terrorister. När du handskas med dem som terrorister på en rättslig grund, finns det ingen särskiljning mellan nationaliteter, men om du vill prata om, låt oss säga, skicka dem till deras länder, eller utlämna dem till deras regeringar bör det ske genom relationer mellan institutioner i de två länderna.

Intervjuare:
När det gäller detta, vad tror du lockar så många utlänningar in till Syrien just nu?

Bashar al-Assad:
Främst det stöd de har tillsänts. Det är aktivt, inte passivt, det är faktiskt aktivt från utsidan. Saudiarabien är den största finansiären av dessa terrorister. De sätter dem i flygplan, skickar dem till Turkiet, och genom Turkiet till Syrien.

Den andra attraktiva faktorn är kaos; när du har kaos, är detta mycket god grogrund för terrorister.

Den tredje faktorn, ideologi, eftersom de tillhör al-Qaida, detta område, i vår religiösa kultur, i den islamiska kulturen, har en speciell plats efter Mecka och de andra heliga platser och Jerusalem.

De tror att det är där de kan komma och skapa sin egen stat. Naturligtvis kommer de att expandera senare till andra platser, men tanken är att de kan komma och kämpa och dö för Allah och för islam. För dem är detta jihad.

Intervjuare:
När det gäller vad som skulle hända om den syriska regeringen hävdade kontroll över hela landet. Vill du starta en politisk process? Skulle du vara beredd att gå till val igen?

Bashar al-Assad:
Den naturliga saken, först av allt, är att bilda en regering, en nationell samlingsregering där varje politiskt parti kan gå med om de har viljan.

Denna regering bör förbereda sig för den nya konstitutionen, eftersom om du vill prata om framtiden för Syrien, för om du vill diskutera med olika parter om hur man kan lösa problemet, det interna problemet – nu exkluderar jag givetvis externt stöd av terrorister – så behöver man diskutera konstitutionen; om man vill ändra den, om man vill behålla den, om du vill ändra hela det politiska systemet, som beror av konstitutionen.

Naturligtvis bör det syriska folket rösta för den konstitutionen. Enligt konstitutionen, för den nya konstitutionen, man bör ha nyval, jag menar parlamentsval. Några nämner presidentval. Om det syriska folket och de olika partierna vill ha val, kommer det att ske. Att lösa den politiska aspekten av problemet har ytterst ingenting att göra med min personliga åsikt.

Intervjuare:
Var ser du dig själv om 10 år?

Bashar al-Assad:
Det viktigaste är hur jag ser mitt land, eftersom jag är en del av mitt land. Så i 10 år, om jag kan rädda Syrien som president – men det betyder inte att jag fortfarande kommer att vara president i 10 år. Jag pratar bara om min vision av dessa 10 åren.

Om Syrien är säkert och sunt, och jag är den som räddade detta land – detta är mitt jobb nu, detta är min plikt. Det är så jag ser mig själv med anledning av den ståndpunkten, jag talar om mig själv som en syrisk medborgare.

Intervjuare:
Skulle du ändå vilja ha makten i 10 år?

Bashar al-Assad:
Det är inte mitt mål. Jag bryr mig inte om att ha makten. För mig, om det syriska folket vill att jag ska ha makten, kommer jag att ha den. Om de inte vill ha mig, kan jag inte göra någonting, jag menar, om jag inte kan hjälpa mitt land, så jag måste avgå direkt.

Intervjuare:
Låt mig läsa från en rapport från FN:s råd för mänskliga rättigheter som publicerades den 3 februari, och den sade ”fångar som hålls av regeringen misshandlades till döds eller dog till följd av skadorna på grund av tortyr.” De säger att krigsbrott också har utförts. Vad har du att säga till detta?

Bashar al-Assad:
Det är baserat på vad Qatarier gjorde för ungefär ett år sedan eller mer, när de skapade en rapport gjord av overifierade bilder av skadade människor och obekräftade källor och skickade den till FN, och detta är en del av propagandan mot Syrien. Det är problemet med västvärlden och propaganda; de använder okontrollerade uppgifter för att anklaga Syrien, för att beskylla och sedan för att vidta åtgärder.

Intervjuare: Hela världen chockades bilden av lille Alan Kurdi, den syriska flyktingen, tre år gammal, som flöt iland död på en turkisk strand. Hur kände du när du såg det?

Bashar al-Assad:
Detta är en av de sorgligaste delarna av den syriska konflikten; att ha människor som lämnar sitt land av olika skäl. Men jämte känslan, är frågan för oss som tjänstemän som har blivit ombedd av det syriska folket: vad ska vi göra? Vilka åtgärder har vidtagits för att antingen låta flyktingarna komma tillbaka till sitt land eller att inte lämna det alls?

Du har två orsaker här. Det första som vi måste ta itu med, naturligtvis, är terrorism, eftersom dessa terrorister inte bara hotar människor, men dessa terrorister berövar folket de grundläggande behoven i livet.

Det andra skälet är embargot som har implementerats på Syrien från väst, främst av USA, naturligtvis, som orsakat mer svårigheter för människor att leva här, i synnerhet inom vårdsektorn. Så vi måste ta itu med dessa orsaker för att förhindra denna tragedi från att dras ut under en lång tid.

Intervjuare:
Du nämnde att en del av dessa flyktingar flyr från ISIS, men några av dem hävdar också att de flyr från regeringen eller från kampanjer av regeringen i vissa områden i Syrien.

Bashar al-Assad:
Jag kan ge dig fakta som motsäger detta som du kan se när du är i Syrien: att majoriteten av de människor som bor i områden styrda av terrorister har emigrerat till områden under regeringens kontroll.

Så, om de vill fly från regeringen, varför de kommit till regeringen? Detta är inte på riktigt. Men samtidigt, när det finns en strid, en eldstrid, en kamp mellan regeringen och terroristerna i ett visst område, är det naturligt för majoriteten av befolkningen att lämna området för att gå till ett annat område, men det betyder inte att de försökte undfly regeringen. Några av de familjer som emigrerade till regeringskontrollerade områden är de stridandes egna familjer.

Intervjuare:
Nästan fem miljoner flyktingar har flytt Syrien enligt internationella beräkningar. En miljon har tagit sig över till Europa. Vilka garantier har dessa människor har att de kan komma tillbaka fritt utan rädsla för eventuella repressalier?

Bashar al-Assad:
Nej, naturligtvis de kan komma. Det är deras rätt att komma tillbaka, om inte någon är terrorist eller mördare. Några av dem, och jag tror att det är ett stort antal av dem, är statliga supportrar som inte flytt för att de är rädda för regeringen, men, som sagt, på grund av levnadsstandarden som har försämrats drastiskt under de sista åren.

Så naturligtvis de kan komma tillbaka utan några åtgärder vidtas mot dem av regeringen. Vi vill att folk ska komma tillbaka till Syrien.

Intervjuare:
Vad kan den syriska regeringen göra för att stoppa att flödet av flyktingar som har orsakat att så många människor har drunknat i Medelhavet. Vad kan göras?

Bashar al-Assad:
Som sagt, det handlar inte bara om Syrien, det handlar om resten av världen. Först och främst bör Europa häva embargot mot det syriska folket; de har inte ett embargo mot den syriska regeringen, men mot det syriska folket. För det andra bör Turkiet sluta skicka terrorister till Syrien.

För det tredje, som en regering, måste vi bekämpa terroristerna, definitivt, och vi måste få livet att fortsätta på vilket sätt som helst för att tillåta syrierna att stanna i sitt land.

Detta är det enda sätt som vi kan föra dem tillbaka eller övertyga dem att komma tillbaka till sitt land. Och jag är säker på att de flesta av dem vill komma tillbaka till Syrien. Men, som sagt, i slutändan måste du ha grundläggande eller minimikrav för att leva.

Intervjuare:
När du kom till makten, lovade du demokratiska reformer; dessa tider kom att kallas Damaskusvåren. Somliga hävdar att om dessa reformer hade kommit snabbare, så skulle en hel del liv ha skonats. Andra människor hävdar, främst oppositionen, och även USA, att om du hade avgått, så skulle en hel del liv ha räddatss. Vad har du att säga om det?

Bashar al-Assad:
Frågan är: vad är förhållandet mellan vad du har nämnt och att Qatar skickar pengar och sedan skickar vapen och att stödja terrorister direkt? Vad är förhållandet? Vad är förhållandet mellan det och Turkiets roll i att stödja terrorister?

Vad är förhållandet mellan det och existensen av ISIS och Al-Nusra som kommer till Syrien? Så, är sambandet är inte korrekt. Om du vill byta presidenten eller premiärministern eller något annat system i ditt land, i något annat land, så har du den politiska processen att gå igenom. Du kan inte använda vapen.

Det är inte en ursäkt för att ha vapen för att säga att jag vill ändra systemet eller jag vill ha demokrati. Demokrati skulle inte uppstå genom vapen. Och upplevelsen av USA i Irak är avslöjande. Samma i Jemen. President Saleh avgick på grund av samma anklagelser. Vad hände i Jemen? Är det bättre? Det är inte korrekt. Det finns inte något samband.

Vi kan uppnå demokrati genom dialog, men på samma gång genom uppgraderingen av samhället mot demokrati, eftersom demokrati är inte bara konstitutionen eller presidenten eller lagar och så vidare. Dessa är verktyg eller medel för att uppnå den. Men den verkliga demokratin, som en bas, bör baseras på samhället självt.

Hur kan vi acceptera varandra? Detta är ett smältdegels-område; du har olika etniciteter, olika sekter, olika religioner. Hur kan de acceptera varandra? När de accepterar varandra, kan de acceptera varandra politiskt och det är där du kan få verklig demokrati.

Så det handlar inte om presidenten. De försökte personifiera problemet bara för att visa att det är ett mycket enkelt problem: ta bort presidenten och allt kommer att bli bra. Ingen kan acceptera det.

Intervjuare:
Under dessa fem år sedan konflikten började, tror du som du ser landet nu, med många fornlämningar förstörda, med många liv förlorade, att du skulle ha gjort något annorlunda?

Bashar al-Assad:
I allmänhet, om vi vill tala om principerna, från allra första början sa vi att vi kommer bekämpa terrorism och vi kommer att föra en dialog. Vi är öppna för en dialog med alla utom terroristgrupperna. Och vi tillät terroristerna samtidigt, vi öppnade dörren för dem, om de vill lägga ned sina vapen och återgå till sitt normala liv, ett erbjudande med full amnesti.

Så, det är principen för hela lösningen. Nu, fem år senare, kan jag kan inte påstå att det bevisats felaktigt, och jag tror inte att vi kommer att ändra dessa principer. Att implementera politiken är annorlunda ibland, eftersom det beror på olika tjänstemän, olika institutioner, olika människor, individer. Vem som helst skulle kunna göra misstag, och det skulle hända. Så, om man vill ändra något, om man kan ändra dessa misstag som har gjorts på olika platser, det är vad jag kunde ha gjort, om jag vrider tillbaka klockan.

Intervjuare:
Så från ditt perspektiv, från den allra första början som du märkte de protester som var i Daraa och Damaskus som terrorism, som infiltrerats av främmande makter. Hur ser du på de första demonstrationerna mot regeringen?

Bashar al-Assad:
I allra första början hade man en blandning av demonstranter. Först av allt, betalade Qatar dessa demonstranter i syfte att få dem på Al Jazeera och sedan övertyga den internationella opinionen att folket gör uppror mot presidenten. Det högsta antalet av dem var 140.000 demonstranter över hela Syrien, vilket inte är någonting, som siffra räknat, det är därför vi inte var oroliga.

Så de infiltrerade dem med militanta för att skjuta på polisen och för att skjuta på demonstranterna, så att man får fler revolter. När de misslyckades, bytte de taktik och skickade verktygen för att stödja terroristerna.

Men vi har demonstranter som demonstrerade ärligt, som ville ha förändring? Naturligtvis har vi det, naturligtvis, men inte alla av dem, man kan inte säga alla av dem, och jag kan inte säga att alla av dem är terrorister.

Intervjuare: Du besökte Spanien två gånger. Båda presidenterna José María Aznar och José Luis Rodríguez Zapatero besökte Syrien under sin mandatperiod. Hur har relationerna varit med Spanien sedan dess?

Bashar al-Assad:
Spanien är emot alla typer av äventyrliga lösningar i Syrien. Detta är något vi uppskattar. De stödde inte militära åtgärder mot Syrien, de sade att detta kommer göra det mer komplicerat. De talade inte om att avsätta presidenten eller blanda sig i våra nationella angelägenheter.

De sade att allt ska ske genom en politisk lösning eller politiska processen. Det här är väldigt bra. Men på samma gång, är Spanien en del av EU, Europeiska unionen. Det gör att Spanien hindras genom beslut av unionen. Vi förväntar oss att Spanien spelar den rollen, att förmedla samma budskap och sin politiska synvinkel angående vår konflikt till EU.

Intervjuare: Och i Latinamerika, där har du haft mest stöd, känner du?

Bashar al-Assad:
I allmänhet, och det är konstigt, och kanske ibland olyckligt, att dessa länder som ligger mycket långt borta från Syrien har en mycket mer realistisk vision om vad som händer i Syrien än européerna, som är mycket närmare. Vi anses vara Europas bakgård.

Jag talar om den formella och den officiella nivån och om den folkliga nivån. De vet mycket mer, och de stöder Syrien politiskt i alla internationella forum, och de inte har ändrat sin ståndpunkt sedan början av krisen.

Intervjuare:
Brasilien har en av de största syriska folkmängderna utomlands. Hur har relationerna varit med regeringen i Brasilien?

Bashar al-Assad:
Vi har naturliga relationer med dem, vi har naturliga relationer med Argentina, med Venezuela, med Kuba, med alla dessa latinska länder har vi normala relationer. Det har inte påverkats av krisen, och de förstår mer och mer, och de stöder Syrien mer och mer. Detta är motstridigt med den europeiska positionen.

Slut på Intrvjun.

Jag som översatt intervjun noterar att:

1. Att de ”moderata rebellerna” sannolikt stulit den mat som Bashar al-Assad skickat till hungriga barn och att dessa kriminella terrorister sedan sålt tillbaka den dyrt till det syriska folket. Det mest kriminella företag som någonsin existerar på planeten har, om uppgifterna stämmer, således sålt vapen till IS i utbyte mot en del av de pengar som gjort att oskyldiga barn svultit ihjäl.

2. Även Bashar al-Assad insett problemet med det mångkulturella samhället, med olika kulturer och religioner i samma land, speciellt de som inte respekterar demokrati.

3. Att ca 80 länder i världen är att betrakta som terrorsater som bedriver statsterrorism eftersom de finansierat eller på andra vis stött attacker mot en demokrati som följer internationell lag och rätt.

4. Ryssland, Iran, kurderna och den Syriska armén har enligt internationell rätt räddat en demokrati från de ”moderata rebellerna”, samt gett freden en riktigt god chans.

5. Turkiets president begår sannolikt ett regelrätt brott mot krigets lagar genom att beskjuta Syrien utan lov av den syriska regeringen. Detta innebär att Turkiets president i framtiden kan komma att bli arresterad och dömd om han vill resa utanför Turkiet eller om Turkiets folk beslutar detta ex. efter en revolution.

6. Saudiarabiens wahhabbistiska ledarskap är förmodligen den största finansiären av terrorism i hela världen. Om hela världen satsade sin energi på att bekämpa wahhabbism och salafism effektivt överrallt kommer världen sannolikt bli mer demokratisk.

7. Kaos och hat är de extrema islamisternas verktyg för att radikalisera de lättlurade människorna. De extrema islamisterna är orsaken till den misär som människorna fått uppleva i Syrien och i sin flykt till väst.

8. Syriens folk behöver främst hjälp med vårdsektorn.

9. Syriens folkvalde president betraktar de horder av Syrier som flytt till EU som icke-flyktingar som vill skapa sig ett bättre liv med en bättre välfärd och vill att flyktingströmmen upphör, att inga fler dör i medelhavet som Alan Kurdi gjorde, och att de syrier som finns i EU ska utvandra från Sverige och resten av EU tillbaka till Syrien och han vill att vi i EU hjälper till. Kryssningar ner till Syrien fulla med vårdmatriel och Syrier vore sannolikt välkommet.

10. Bashar al-Assad har gett alla syriska ”moderata rebeller” full amnesti. De västerlänningar som åkt ner olagligen och brännt sina pass och odlat skägg kommer sannolikt nu tvingas till ett försök att ta sig till Turkiet eller Saudiarabien för att slippa att fängslas i Syrien eller att stupa.

11. Syrien utsattes för samma kupptaktik som Ukraina med skottsalvor mot både demonstranter och poliser i syfte att öka hatet. I Ukraina lyckades kuppen även om landet delades. I Syrien misslyckades kuppen. Kuppen i Ukraina utförd av nazister understöddes av USA, i den andra kuppen stöddes terroristerna av Qatar.

12. De militärindustriella komplexen på både den ryska och för NATO-sidan är vinnare, medan miljön och människorna är förlorarna.

13. EU och Sverige bör lämna NATO eftersom Turkiet och USA ingår i denna organisation och att så länge dessa båda länder finns med i NATO är NATO inte ett fredsprojekt. Norden eller EU skulle sannolikt må bättre av ett eget internt försvarssammarbete eller nationella starka försvar som är anpassade efter den terrorism vi sett i Ukraina och i Syrien.

14. Saudiarabiens syfte att skapa terror kan vara mer än att försöka kontrollera Syrien. Det kan även handla om att islamifiera Europa med fler muslimer och Wahhabbism under skydd av den s.k. ”religionsfriheten”. Men notera att nazism och facsism är förbudet i Tyskland. Således borde man kunna förbjuda Wahhabbismen enligt samma princip.

15. Med tanke på vad som skett i Syriens ”mångkultur” finns alla anledning att fundera på hur vi på effektivaste sätt skapar utvandring ur Sverige, speciellt med avseende på de grupper som har svårigheter med integration, assimilation, yttrandefrihet och demokrati. Att inte göra det nu kommer annars med stor sannolikhet leda till problem längre fram.

MVH
Martin Gustavsson
Partildare
Vetenskapliga partiet

Mer intressant:
http://www.voltairenet.org/article190506.html
http://jinge.se/mediekritik/syrien-insiktsfull-brittisk-eu-radgivare.htm

6 reaktioner till “En mycket bra intervju med Bashar al-Assad om konflikten i Syrien översatt till svenska

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s