Djupare analys av tidningen The Economist förstasida 2015 på svenska

Tidningen The Economist publicerade en utgåva med namnet “The World in 2015” som betyder ”Världen 2015”. På omslaget finns det märkvärdiga tecken, texter och bilder. Tidningen The Economist är direkt relaterad till inflytelserika människor och ägs ex. delvis av den välkända engelska bankirfamiljen Rothschild och av en rik familj med namnet Agnelli från Italien.

Denna tidning, såsom många andra styrs av fåtalet rika familjer och rika investorer oftast via Wall street och Washington, men även genom större Europeiska investorer och att dessa tidningar och deras skribenter kommer sannolikt inte kritisera det ledarskap som äger deras arbetsplats och tillsätter de chefredaktörer som betalar ut deras löner.

Ägarstrukturerna på de flesta stora tidningar är ungefär lika. De ägs av fåtalet snuskigt rika. De publicerar därför sannolikt inte i länders eller folks bästa intresse, men i ägarnas bästa intresse, i detta fallet sannolikt för att behålla någon typ av kontroll över världens utveckling och trygga sina egna rikedomar.

The Economist chefredaktör heter John Micklethwait och har ex. flera gånger deltagit i den odemokratiska Bilderberggruppens konferenser där världens politiker och inflytelserika ledare med stor sannolikhet träffar odemokratiska överenskommelser under bordet utan insyn. Bilderberggruppens möten är fullkomligt hemliga förutom då informationen läckt ut och avslöjat deras verkliga agenda.

Vi kan heller inte lita på att det som förmedlas genom tidningen eller dess tjänster eller dess omslag är till för att informera, men också kan vara desinformation i syfte att vilseleda för att ägarna ytterligare ska kunna berika sig och befästa sin makt.

Nedan följer min egen analys och tolkning av The Economist “The World in 2015”-omslaget.

Öppna nu, i ett annat fönster som referens, denna original-artikel med omslaget, inkl. inzoomningen av olika bild-detaljer och fortsätt sedan läsa min analys!

De politiska huvudfigurerna

Vi ser att USAs president Barack Obama står i röd slips i mitten. Till vänster om Obama står Tysklands förbundskansler Angela Merkel med röd topp under sin kavaj och till vänster om henne står Rysslands president Vladimir Putin också han med röd slips. Alla visas i svartvitt.

Notera att även Churchill, som befinner sig längre bak till höger, har röd fluga och är avbildad i svartvitt och att en raket, som sannolikt innehåller en spionsatellit/övervaknings-satellit, kommer ur hans hatt! Till höger om Obama gissar jag att det handlar om Kinas och Indiens ledare, men notera att de istället har färgen blå.

Notera att i Sverige är rött associerat med politisk vänster och blått med höger, men att detta är omvänt i ex. USA och att rött också kan stå för kraft! Notera att Churchill var en konservativ politiker, att Angela Merkel tillhör ett kristet konservativt parti i Tyskland, CDU, samt att Putins parti kallar sig ryskt konservativt.

I USA kallas Obama och Hillary Clinton för ”neocons” av ex. Paul Craig Roberts, vilket betyder att de utger sig för att vara socialister och demokrater men sålt sig till kapitalet och bankirerna. Det röda står alltså inte för Olof Palmes eller Bernie Sanders socialism, men är för kapitalets fria rörlighet, frihandel och handelsavtal som gynnar fåtalet rika, ex. TTIP.

Det som är intressant i detta sammanhang är att president Vladimir Putin beskrivs som en i gänget. Antingen är det detta som är den stora desinformationen eller att han sålt sig till de ryska bankirerna och att detta anses gott nog för den gemensamma ekonomiska agendan av någon anledning. Är det kanske anledningen till att Kina och Indien inte har rött som färg, d.v.s. att de inte sålt sig till bankirerna … än?
Är det anledningen till upprustningen och konfliktskapandet mellan Ryssland och nato? Att gynna de båda militärindustriella komplexen medan välfärden får stryka på foten?

Globen med två ansikten

Globens västra ansikte tittar myndigt och bestämt mot väst medan den östra verkar vara aggressiv. Kan aggressiviteten vara riktad mot de som ännu inte sålt sig till bankirerna? De i blå slips? Kanske detta avser Kina och Indien? Fungerar demokratin i det kinesiska kommunistpartiet och i Indiens demokrati bättre och är denna demokrati därmed sämre för bankirerna än vad den är i väst där demokratin kontrolleras av Wall street och bankirer? Det anser kanske de som skapat omslagsbilden?

Färgen på ansiktena

Vissa är svartvita, andra är i färg. En av de i färg är David Blaine som är illusionist och känd gatumagiker. Han har revolutionerat det sätt med vilket magi visas på TV genom att fokusera på åskådarens reaktioner. Han arbetar på en ovanligt personlig nivå. Detta kan säkert vara något som ogillas av de som skapar massmedias fokus på våld och konflikt som separerar människor. Börjar människor fokusera på sina egna och andras reaktioner kan de nämligen bli medvetna om vad som pågår och hur de vilseleds. Eller är det så att han utgör den distraktion som bankirerna vill ha så att folket inte kommer på bättre tankar?

Läs gärna fler intressanta citat om David Blaine på engelska Wikipedia! Flera av citaten där kan kanske ha betydelse för hur bilden kan tolkas? ;-)

De som är avbildade i svartvitt tycks vara ledare med förståelse för ekonomi och utrikespolitik och jag tror att denna blekhet kan symbolisera att de är införstådda med den död de skapar i ekonomiskt intresse och att även den svartvite IS-soldaten i bakgrunden skapar död och förintelse i ekonomiskt intresse och arbetar för dessa bankirer, oavsett om han är medveten om det eller ej. Att rött, vitt och svart är Hells Angels färger är heller kanske ingen slump. Är de alla djävulsdyrkare? Är de förbundna med de som skär i barns genitalier och suger blod också? Inte omöjligt.

Är de i svartvitt de stora mördarna och de i färg livgivarna som ger kraft till människorna? Kan det vara så bankirerna och ägarna av tidningen ser på saken? Men varför står de i så fall tillsammans i en gruppbild? Nej. Det gemensamma är nog att de alla är illusionister som vilseleder.

Flöjtspelaren

Flöjtspelaren från Hamelin till vänster i bliden är en tysk legend om en man som använde sin magiska flöjt för att lura ut Hamelins barn och enligt historien kom barnen aldrig tillbaka igen. Figuren kommer från Medeltiden och sägs representera antingen massdöd av pest eller katastrof, eller en massiv migration. Flöjtspelaren kan också representerar hur dagens naiva blir lurade genom massmedias propaganda.

Liten pojke under flöjtspelaren

Passande nog befinner sig en naiv figur, i formen av en liten kille rakt under flöjten med propeller på huvudet med ett leksaks flygplan i näven. Blir barnet en framtida dum soldat indoktrinerad att tro på desinformationen och kommer han kanske släppas från ett flygplan som fallskärmssoldat i nästa krig eller bli kanonfoder?

Pojken ser riktigt korkad ut och han tittar på ett spel som heter “Panik”. Orden “Federal Reserve” och förmodligen “Chi” som i ”China”. Man kan även se “Green light!” (grönt ljus) och “sis!” som i “ISIS!” eller “Crisis!” (Kris!)

Den lille naive pojken betraktar, helt utan att förstå vad som sker eller varför, hur olika händelser spelas upp i massmedia. Namnet på spelet är ”Panik”. Målet är sannolikt att skapa panik genom massmedia eftersom människor lyder bättre i ett panikartat sinnestillstånd. Det du kommer få se i denna massmedia är således inget av större värde mer än än panik, kris, krig, våld etc. Det som skulle kunna skapa fred, demokrati och vetenskaplighet kommer den lille killen sannolikt inte att får se så mycket av.

Kille med Smartphone-VR-glasögon

Varför en kille med Smartphone-VR-glasögon i färg står precis över Kinas presidents högra axel är kanske för att detta utgör eller kommer utgöra en stor del av Kinas planerade tillväxt. Denne kille kan också vara en av de omedvetna eller en av de goda krafterna över internet naturligtvis.

Flygplanet med texten Crop-O-Dust

Framför Putin finns ett litet flygplan med texten” Crop-O-Dust”. Detta refererar till koncptet ”crop dusting” vilket är den process med vilken man sprayar grödor med insektsmedel och anti-svampmedel i puderform från flygplan. Precis under denna helikopter befinner sig ett kinesiskt barn som äter något som liknar nudlar. Äter barnet förgiftade nudlar? Det finns alltså all anledning att börja äta ekologiskt även för Kinas befolkning.

Pandabjörnen med Kinas flagga på badbyxorna

Kina blir starkare. Framför pandan nere till vänster ligger jordgloben i form av en amerikansk fotboll. Tar Kina strax över det ekonomiska världsherraväldet? Till vänster om fotbollen finns en engelsk elgitarr inkörd i bastrumman ett amerikanskt trumset. Kan det symbolisera det angloamerikanska havererade spelet där USA höll takten men där nu Kina kan påbörja spelet med världen?

Japansk sumobrottare med batteri

Till höger om pandabjörnen befinner sig en japansk liten sumobrottare med ett batteri. Är batteriet tomt eller vad symboliserar detta? Behöver det pacificerade Japan laddas med ett nytt batteri och ett nytt krigsmaskineri för framtida konfliktskapande? Eller kan det symbolisera något som har med Japans elkraft eller kärnkraft att göra?

Spöket med semestertidningen

Bakom Obama’s ben befinner sig ett spöke som läser en semestertidning. Vad kan det betyda?
Var det planerat att många skulle dö under 2015 när de reste på semester och är det USA som ligger bakom dessa attentat? Eller är detta de rikas plan om att folket i USA ska göras så fattigt att den enda gång de kommer ha råd till semester är när de dör? Eller är det Usama som är otroligt lik Obama som nu plötsligt tagit semester ur massmedierna? Eller handlar det om Obamas förflutna på semesterön Hawaii som tagits upp av Donald Trump under 2015?

Den gröna sköldpaddan

En liten grön sköldpaddan står framför allt annat i centrum och stirrar rakt på oss och runt skölden är 11 små streck som kan symbolisera att den skiner eller är blankpolerad eller krymper. Författaren till originalartikeln tror att det handlar om det socialistiska Fabiansällskapets sköldpadda, även om den då borde varit röd som en socialistisk flagga eller ev. blå vid omvänd logik.

Fabiansällskapet hade innan en symbol som var en ulv i fårakläder, vilket skulle kunna antyda att det i så fall handlar om socialister som egentligen alls inte är socialister. Det kan även handla om socialister som klätt sig i fårakläder för att sakta kunna inför mer socialism genom reformer. Det beror på från vilket håll man väljer att se på saken.

Ulven i fårakläder skulle kunna liknas vid att kalla sig ”Socialdemokrat” säga sig vara för välfärd och demokrati men istället rent politiskt motarbeta både landets demokrati och dess välfärd, genom alltmer marknadsliberalism, förslavande frihandel och för importen av odemokratiska element. Inte så konstigt att de bytte symbol till en sköldpadda i så fall. Den andra symbolen är alldeles för avslöjande.

Men Sköldpaddan är också en symbol av att lita på sin inre vision och om konsten att anpassa sig till nya omgivningar och miljöer. Den står för långsam takt, bekväm takt. Den står för långt liv, tålamod och skydd. Den står för att inte pressa sig själv för hårt så att man undviker att göra fel och missa chanser. Sköldpaddan står för visdomen att veta att allting kommer men att det handlar om att handla vid rätt tidpunkt.

Sköldpaddan står för inre visdom av att gå in i sig själv, finna frid och trygghet och om medvetandets resa. Dessa resor i det inre genom meditation öppnar upp för magisk värld av fantasi och intuition som gör allting möjligt.

En arg sköldpadda var länge symbolen för Fabiansällskapet. Måttot för Fabiansällskapet var “När jag slår, slår jag hårt.” Detta har nog inget med socialism att göra, men måste handla om en slogan som kanske uppstod då England befann sig i krig med Hitlertyskland då socialismen i både Storbrittannien och Ryssland var under hot från nazismen.

Fabiansällskapet har tagit sitt namn från den romerske generalen Fabius som med stor försiktighet planerade strategier för att långsamt nöta ut sina fiender och över lång tid vinna sina segrar. “Fabian Socialism” använder förändring över lång tidsrymd för att sakta förändra en stat istället för att använda våldsam revolution för förändring. Fabiansällskapet är i sin essens för införandet av socialism genom reformer. Idag har de en neutral logotype. Skapandet av ett nytt globalt system genom små förändringar är vad som idag pågår.

Planen kan därför vara långsiktig genom att de först vill låta en mer extrem kapitalismen ta över världen och ena den genom det extremkapitalistiska imperialistiska våld vi ser idag, för att först därefter, när denna är färdig, göra om världen långsamt till en fullfjädrad internationell socialism.

Den gröna sköldpaddan kan stå för miljömedvetenhet också. kanske är det därför den är så liten i bilden. Ekonomer har i allmänhet ingen aning om vikten av nedväxt till balans med naturen. De tänker oftast på ekologi med som en krydda, inte som ekonomins grund, nämligen att hushålla med resurser i ett tillstånd av knapphet.

De två pilarna framför Alice från Underlandet

I linje med Alice från Underlandet sitter två pilar och bakom henne ligger sannolikt en cricket-boll eller en baseball-boll. På pilarna ser det ut som datum 11.5 & 11.3, alltså 11:e maj och 11:e mars. Det kan också handla om koordinater som pekar ungefär på Nigeria, ett ”land” som ligger ”under” ekvatorn, ett land som har stora oljeresurser och där människor fått det bättre, men där också Boko Haram härjar. Ett hemligt möte? En speciell händelse? Att visa siffror som endast kan förstås av sektmedlemmar är ofta en kär sysselsättning i sekter och kan också vara en varning om att inte befinna sig där när det inträffar.

coordinate-11-5-11-3

Nigeria är till ca hälften kristet hälften muslimskt, så även staden Maiduguri. Det kan även handla om att The Economist redaktion trodde att det skulle ske ytterligare en attack i Potikum såsom 10 November 2014. Maiduguri ligger också på nordlig koordinat 11°50 och grundades 1907 som en militär utpost av britterna och är en stor handelshubb i Nigeria och har ett högt markvärde. Chad och Niger som ligger intill Nigeria är till största delen muslimska. Händelser datummässigt runt 11:e Mars 2015 är intressanta (11.3):

7:e MarsFem självmordsbomber detonerar i Maiduguri. 54 döda och 143 skadade. Efter explosionerna förklarade Boko Haram sig vara i allians med Islamiska Staten.

8:e Mars – Militär från Niger och Chad, som vilar på nationell, demokratisk och socialistisk grund, påbörjar en mark- och luft-offensiv mot Boko Haram i Nordöstra Nigeria.

Mars 9 – Chad och Niger återtar Malam Fatouri och Damasak in nordöstra Nigeria.

Mars 13 – Den Nigerianska regeringen som också vilar på nationell, demokratisk och socialistisk grund meddelar att de använder utländska soldater i sin kamp mot Boko Haram.

Mars 16
– Nigeria, Chad, and Niger påbörjar befrielsen av Damasak från Boko Haram.

(Ytterligare intressant är att Nigeria som består av cirka hälften kristna och hälften muslimer förbjuder bärandet av slöja i Nigeria den 17 Juni samma år.)

Alice från Underlandet är en bok som handlar om sjuåriga Alice som tittar ner i ett hål och hamnar i en drömvärld där ingenting är likt verkligheten. Hon möter i en episod av barnsagan soldater i form av spelkort, varav några är sysselsatta med att måla om vita rosor i rött, och därefter möter hon även den stränga och pompösa drottningen avbildad som spelkortet hjärter dam.

Den kungliga Damen på tavlan till höger om Alice

Vem är kungligheten på tavlan? Sannolikt en engelsk drottning. I boken Alice från Underlandet bjuder drottningen, hjärter dam, in Alice till en märklig krocketmatch med flamingos som klubbor och igelkottar som klot. Alice tröttnar eftersom drottningen bara fuskar och Alice träffar istället en falsk sköldpadda. Kan den kungliga damen representera den engelska kolonisationen av världen genom falskspel? Att spela ut fienden med fiendens fiende är en välkänd och kär sysselsättning som de länge använt för att härska över världen.

Katten från Cheshire på grenen

Katten från Cheshire sitter på en gren som sticker ut bakom Obama. Alice i Underlandet möter Katten från Cheshire på grenarna i ett träd, där han visas och försvinner efter behag, och engagerar Alice i underhållande men ibland förbryllande konversation.

Katten kan försvinna och återkomma som han vill, även ändra storlek, sväva fritt, anta formen av andra karaktärer. Han skämtar och leker med andra karaktärer, men är hjälpsam ibland. Han talar på ett långsamt flytande vis.

Katten väcker ibland filosofiska punkter som irriterar eller förbryllar Alice; men verkar muntra henne när den visas plötsligt på Hjärterdams krocket-fält. När katten döms till döden förbryllar den alla genom att enbart visa sitt huvud utan kropp. Detta skapar en debatt mellan bödeln, kungen och hjärter dam om huruvida ett okroppsligt huvud verkligen kan halshuggas. Vid ett tillfälle, försvinner katten gradvis tills ingenting lämnas, förrutom dess breda leende. Alice påpekar att hon ofta har sett en katt utan ett leende men aldrig ett leende utan en katt. Katten kan ses som ytterligare en illusionist i den massmediala fantasivärlden.

Kan både katten och spöket symbolisera den otroliga likheten mellan Usama bin Laden och den teleprinterläsande Obama då man jämför anletsdrag?

Den flygande spargrisen

Den flygande spargrisen flyger ut ur David Camerons fickor. Den 7 Maj 2015 återvaldes Cameron som premiärminister. Som en respons på Paris-attackerna 2015 säkrade Cameron stöd för utökade luftburna attacker mot ISIS in i Syrien, men var det verkligen attacker mot IS eller slöseri med pengar? Attacker som i princip kan räknas som bortkastade jämfört med ryssarnas insatser. Han har lila slips. Lila är en mix av rött och blått. Han är en konservativ politiker som vill att Storbritanniens folk ska få rösta om EU-medlemskapet i demokratisk ordning och han är mycket populär hos det brittiska folket. Cameron blev den första premiärministern på över 100 år att förlora en utrikespolitisk votering. Voteringen handlade om att starta krig mot Syrien i strid med FNs regler. Hade han lyckats hade det varit slöseri med britternas pengar men en vinst för det militärindustriella komplexet.

Kvinnan med fågelägg och vingar i pannan

Notera att kvinnan har samma färg på sin kavaj som Angela Merkel. Kvinnan bär något som liknar ett fågelbo som sitter i pannan. Sannolikt en kreation av Alexander McQueen. Alexander McQueen är en känd designer i snuskigt rika kretsar som sannolikt tog livet av sig. Äggen i fågelboet är svartvita. Kan det tolkas som att flyktingar kommit flygande med vingar och tagit med sig IS-ägg till Tyskland eller anser bildkreatörerna att Angelea Merkel är ett mentalt ägg eller båda delar likt den naive svensken? Inte helt omöjligt. Införseln av IS in i Europa och Tyskland kan inte anses vara helt intelligent. Kvinnan kan givetvis ha kommit med för att visa att även mode är en illusion som inte ökar medvetandet.

Den Asiatiske officeren med ansiktsmask

Bakom officeren står en IS-soldat och med vad som liknar stänk av blått blod. Chineserna har blivit utsatta för Boko Haram i Afrika genom dössskjutningar och kidnappningar, men China vägrar ta till imperialistiska metoder. De vägrar kicka den imperialistiska bollen.

Maskerad kille med kikare till vänster i bild

Denne man kan säkert symbolisera olika säkerhetstjänster i världen som tittar åt ett annat håll och inte håller oss folk säkra för det korrumperade kriminella och odemokratiska spel som pågår. Eller har han helt enkelt beordrats att titta på något helt annat och lyder blint utan eftertanke på planeten och framtidens generationer.

Raketbilen

Raketbilen symboliserar nog oljeindustrin och den har storbritanniens flagga på styrvingen baktill och olika företagsnamn på sidan.

Övrigt

Det finns fler detaljer och fler ansikten som jag inte känner igen eller inte har tolkningar på. Hjälp gärna till med förslag i kommentarsfältet på vad ex. clownfiskarna, jeepen, spindelmannen, atombomben och quadropeden kan stå för eller om du tror på något annat än mina tolkningar!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

18 reaktioner till “Djupare analys av tidningen The Economist förstasida 2015 på svenska

 1. Intressanta analyser.
  Känner igen ett ansikte från amerikanska filmer. Morgan Freeman https://sv.wikipedia.org/wiki/Morgan_Freeman Han medverkar 2015 i filmen ”London has fallen”

  Clownfiskarna lever i giftiga anemoner som inte skadar clownfisken själv p.g.a. att de har ett skyddande slem. Kan det vara så att de slemmiga journalister som förleder folket på ett clown-likt sätt är skyddade av sin egen slemmighet mot maktens farliga tentakler? =D

  Ingen aning om jeepen.

  Spindelmannen… Kolla in detta! https://web.archive.org/web/20140715021628/http://www.cnn.com/2014/04/29/showbiz/spider-man-peter-parker-returns
  Det skulle kunna handla om att han är en superhjälte som vill skydda mänskligheten men som alltid blir missförstådd….kanske pga. illusionisterna?

  Atombomben vet jag inte. Det skedde inget vad gäller atombomber under 2015 vad jag vet.

  Om man kunde se texten på quadropeden kanske det skulle bli tydligare vad den står för?

  Och du missade en sak som du tidigare skrivit! =)
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/03/21/varfor-vill-inte-usa-att-kurderna-i-norra-syrien-ska-styra-sitt-eget-territorie/
  ”Sköldpaddan står säkerligen för den långsamma hårda konflikten, vilket de svartvita på bilden i The Economist tjänar mest pengar på, samma konflikttyp som beskrivs i boken på västfronten intet nytt, boken som beskriver första världskrigets enorma enorma lidande. Ett krig som innebar ett enormt slöseri.”
  …ett slöseri som gick i fickorna på de rike.

 2. 13 November 2015 13.11.15 Aung San Suu Kyi vinner valet i Myanmar.
  Hon står placerad mellan Kina och Indiens ledare.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Aung_San_Suu_Kyi
  http://www.bbc.com/news/world-asia-34805806

  Hon har gått i Engelsk lyxprivatskola i Myanmar och är nog extremkapitalist och sannolikt mer allierad med England och västs intressen än med Myanmar.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Education_High_School_No._1_Dagon

 3. Spargrisen som hoppar ur Camerons jackficka kan vara ett hot mot honom från ägarna av The Economist eller ett betalt hot från den extremt rike och konservative Lord Ashcroft att om han inte får kontrollera Storbritanniens konservativa parti att han kommer publicera Piggate som hämnd

  Piggate blev under 2015 den obekräftade historien om att David Cameron stoppade sin penis i munnen på en död gris https://en.wikipedia.org/wiki/Piggate ur boken ”Call Me Dave” https://en.wikipedia.org/wiki/Call_Me_Dave skriven av Lord Ashcroft https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Ashcroft

  Inte nog med det. Panamapapprena kan kanske vara ytterligare attack från Lord Ashcroft för att genom dessa publicera David Camerons ”hemliga spargris” som ett straff för att Ashcroft inte fick en plats parlamentet i det konservativa gänget lett av David Cameron, sannolikt eftersom Ashcroft redan var en känd skatteplanerare/skatteflykting som gömt sina pengar utomlands i ett annat skatteparadis.

  Nigel Farage, ledare för UKIP, vilket är Storbrittanniens motsvarighet till Sverigedemokraterna noterade inför omröstningen om Storbritanniens EU-medlemskap att det fanns en ”In” och en ”Ut”-kampanj inom de konservativa och sade:

  ”Och sedan har vi premiärministern [David Cameron]. Eller borde jag kalla honom, i denna kontext, nasse i mitten.”

  ”And then we’ve got the Prime Minister. Or should I call him, in this context, piggy in the middle”.

  Nicola Sturgeon från det Skotska nationalistiska demokratiskt socialistiska SNP anklagade David Cameron, i samband med den skotska folkomröstningen för oberoende, för att vara ”gris-skallig”, ”pig-headed”, vilket på Svenska skulle betyda ungefär ”tjurskallig”.

 4. Porträttet med La belle Ferronnière https://en.wikipedia.org/wiki/La_belle_ferronni%C3%A8re och jordhögen framför henne. La belle Ferronnière var hustru till en järnhandlare. Detta kan också symbolisera ekonomernas fina minne av den döda järnladyn, Margaret Thather och hennes hårdhet som genererade massvis med pengar till det militärindustiella komplexet och bankirerna.

  Tavlan har dessutom en intressant historia om hämnd medlest medveten smitta av könssjukdomen syfilis. Om det har med saken att göra vet jag inte. Tavlan var också involverad i en lagrättslig härva p.g.a. en kopiering av originalet.

 5. Angela Merkel gör ett handtecken som ser ut som ett öga i kombination med sin kavajknapp, men ögat har samtidigt formen av två trianglar, en som pekar uppåt och en som pekar neråt. Jämför med Davidsstjärna https://sv.wikipedia.org/wiki/Davidsstj%C3%A4rna

  Frimurar orden har en passare och vinkelhake som bildar två motstående trianglar. Frimurarorden https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/07/26/konspiration-inom-frimurarna-en-acceptabel-losning-pa-problemet/ (länkning till Wikipedia är helt meningslös i detta fall – Där står inget om sektens märkliga ritualer)

  New World Order är en konspirationsteori om en sammansvärjning där en triangel med ett öga i centrum utgör symbolen. https://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_%28conspiracy_theory%29
  Symbolen befinner sig på dollarsedlar ovanför en pyramid. Pyramiderna byggdes av förfäderna till Israeliterna med enkla redskap, inkl. passare och vinkelhake, innan de utvandrade för att invadera det som idag kallas Israel/Palestina.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s