Beröm och kritik av Nordiska Motståndsrörelsen – Det etniskt svenska partiet

Jag har under en tid besökt Nordfront.se och speciellt deltagit i Nordiska Motståndsrörelsens kommentarsfält om ett nytt parti. Jag har tidigare kort noterat rörelsens existens. På Nordiska Motståndsrörelsens hemsida finner jag intressanta artiklar om vad som sker i världen och i Sverige, enligt rörelsen. Jag ska försöka ge en objektiv bild av rörelsen med det jag har vid handen.

Svenska Wikipedas beskrivning av Nordiska Motståndsrörelsen kan inte anses vara helt objektiv, förmodligen p.g.a. hemlig politrukverksamhet från partier och organisationer som ogillar deras budskap, sannolikt främst pga. deras politik med avseende på att rensa Sverige etniskt från människor som inte har nordeuropéiskt utseende. Jag letar därför upp Metapedias beskrivning av Nordiska Motståndsrörelsen.

”Metapedia” faller mig på läppen. Att de skapat sin egen wiki och på så vis slippa alla redigeringskrig med människor som arbetar åt den sittande makten och skiter i Sveriges väl, objektivitet och vetenskaplighet är inte bara trevligt, men genialt. Så jag skickar en ansökan till deras redaktion och info-adress men fick tyvärr tillbaka följande:

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain metapedia.se [xx.xxx.xxx.xx].
The error that the other server returned was:
550 ”Unknown User”

Synd att det inte finns en annan väg in, ex. via ett formulär.

Så tittar jag in med stort intresse på den sida som beskriver Nordiska Motståndsrörelsens politik och vad de vill:

1. Omedelbart stoppa massinvandringen. Repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt. På humanast möjliga vis ska de återsändas till sina respektive hemländer eller närområden till dessa.

Delvis påminner det om Vetenskapliga partiets humana repatriering av de vuxna icke-flyktingar som kommit i horder, men NMR är betydligt extremare och hårdare även om återsändandet tydligen ska göras på ett humanistiskt vis. Människor som är födda och uppvuxna i Sverige ska alltså som jag tidgare varit inne på tvingas att lämna Sverige om Nordiska Motståndsrörelsen får makten. Jag tror inte att en sådan politik någonsin kommer få ett brett stöd i den etniskt svenska folksjälen. Den normale svensken har alltför många svenska vänner med utländsk härkomst som är fullt integrerade och assimilerade i Svergie för att detta någonsin ska kunna fungera. Dagens svenskar är ofta en blandning av olika raser.

2. Med alla tillgängliga medel, på lång sikt, verka för att återta makten från den globala sionistiska elit som ekonomiskt och rent militärt ockuperat större delen av vår värld.

Ambitionen är god, men jag anser att det är en halvsanning. Det finns en global elit som genom kapitalismen, ekonomiskt och rent militärt, ockuperat större delen av vår värld, men den är alls inte genomgående sionistisk även om ca hälften av Bilderbergruppens medlemmar har judisk bakgrund och flera av dem med stor sannolikhet kan tänkas ha sionistiska ambitioner.

3. Gemensamt med de övriga nordiska länderna skapa en nordisk självförsörjande stat med gemensamt försvar, gemensam valuta och centralbank, gemensamma övergripande lagar och regler. Detta innebär också omedelbart utträde ur den Europeiska unionen och eventuella liknande folkfientliga sammanslutningar.

Utmärkt. Det är helt i linje med Vetenskapliga partiet

4. Införa en stark stat med utpräglat folkstyre. Ansvarspositioner ska tilldelas efter kompetens och statens mål blir att främst arbeta för folkets väl och bevarande. Yttrandefriheten ska vara omfattande.

Kanonbra. Även detta är helt i linje med Vetenskapliga partiet

5. Att vår massmedia ska ägas av medborgare i det nya Norden. Utländsk såväl som inhemsk media som agerar folkfientligt ska kunna förbjudas. Ett alltför koncentrerat ägande måste motverkas.

Bra idé. Det räcker faktiskt att man kan köpa utländsk massmedia i en pressbyrå. Fåtalet girigbukar på Wall street behöver faktiskt inte äga svensk massmedia eller korrumpera svenska journalister. Å andra sidan kan svensken motiveras att sluta läsa utländskt ägd massmedia självmant och staten kan sluta subventionera den. Då behöver man vare sig köpa upp den eller lägga ner den. Kanske det räcker att tvinga fram att ägarförhållandena står högst upp under tidningens namn? Ordet ”Folkfientligt” är subjektivt. Vad som är fientligt mot folket kan man ha olika uppfattning om beroende på ex. uppfostran och klasstillhörighet. Jag anser inte att man ska ”förbjuda” i mediala sammanhang, men att vi ska ha hög grad av yttrandefrihet. Man kan istället införa lagar som stärker yttrandefrihet, vetenskaplighet och objektivitet, ex. ge den som angrips i massmedia rätt att replikera, att lögner måste erkännas om de påtalas etc.

6. Skapa ett modernt samhälle i harmoni med naturens lagar. Våra djurskyddslagar ska vara framtagna med tonvikten på etik istället för profit. Naturen och dess resurser ska brukas med förnuft och framtiden i åtanke. Allemansrätten ska värnas.

Bra. Det låter lika ekologiskt som Vetenskapliga partiet.

7. Införa ett nationellt socialistiskt samhälle där resurserna fördelas så att vi tar hand om hela folket, såväl starka som svaga, och där alla ska ha möjligheten att nå sin fulla potential. Det ska finnas ett socialt skyddsnät som ger medborgaren rättigheter, men också skyldigheter. Staten ska kontrollera grundläggande infrastruktur av allmännyttiga intressen då detta kräver ett större ansvarstagande än vad ett företag klarar av. Samtidigt ska företagande och innovationsanda uppmuntras.

Bra. Det är helt i linje med Vetenskapliga partiets politik och låter i stort sett som patrioten Olof Palmes protektionistiska, demokratiskt socialistiska politik innan Socialdemokraterna gjorde fullkomligt helt om med allt detta.

8. Återinföra allmän värnplikt och utöka försvaret. Alla som fullgjort sin värnplikt behåller sitt vapen och sin utrustning. Varje medborgare ska kunna bidra till försvaret av nationen mot såväl yttre som eventuella inhemska hot.

Utmärkt. Helt i linje med Vetenskapliga partiets politik och stick i stäv med de nedrustningar av Sverige som vi anser gjorts av samma landsförrädare som vill att sverige inte ska vara neutal och alliansfritt. Frågan om hur vapen ska förvaras måste sannolikt utvärderas i varje enskilt fall så att det inte skapar mer risker än vad det skapar trygghet för nationen.

9. Införa en rättsstat där alla medborgare är lika inför lagen. Utbildade jurister ska döma i domstolarna. En folkdomstol ska upprättas med syfte att pröva de svåra fallen av folkförräderi.

Utmärkt. En folkdomstol mot Quislingar skulle verkligen behövas.

Jag noterar att partiet har många bra punkter, men också en mycket stor svaghet i punkt 1. Samtidigt som jag förstår att punkt 1 kan kännas emotionellt korrekt för många medlemmar, pga. olika egna negativa upplevelser och erfarenheter, kommer denna punkt sannolikt göra att partiet kommer förbli litet. För att någonsin få mandat i riksdagen med en sådan punkt bedömmer jag det vara essentiellt med valamverkan, annars kommer partiet sannolikt motverka sitt eget syfte varje val genom att dra röster från ex. Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet och på så vis motverka både socialism och nationalism.

Svenska Wikipedias version av Nordiska Motståndsrörelsen måste ändå kritiseras. I punkterna jag funnit kan jag inte uttyda att Nordiska Motståndsrörelsen är ”militant” bara för att de försvarar sig när de blir attackerade av andra extremister. Förvaring av lagliga vapen hemma är och har varit Sveriges hemvärnspolitik under långa tider och är inget ”militant” men är till för att avskräcka eventuella yttre fiender och på så vis bibehålla fred och trygghet för det svenska folket.

Visserligen finns det vissa likheter med ”nazismen” vad gäller nationalism och etnisk rensning ur Sverige, men ska vi vara objektiva har vi i Sverige en bombhöger som vill vara med på natos invasioner och världsherravälde i världen och de dödar miljontals människor av andra raser i världen. Sådana inhumana nazistiska och rasistiska ambitioner tycks Nordiska Motståndsrörelsen helt sakna och tycks istället respektera andra folkgrupper även om de inte vill ha dem i Norden. De negativa sidorna med Hitlers nazism tyck således kleta ner hela sjuklövern i riksdagen, men inte den Nordiska Motståndsrörelsen.

Ledaren för Rörelsen säger så här i en artikel på hemsidan:
nationalsocialismen måste anpassa sig till rådande förhållanden, utan att för den skull förlora sin essens.

Några revolutionära drag finner jag inte heller. Viljan att ena de nordiska länderna har inte med revolution att göra, men att stärka Norden och det påminner om Vetenskapliga partiets vilja att skapa en Skandinavisk Enhetsstat. Nordiska Motståndsrörelsen beskrivd på svenska Wikipedia för att vara strikt hierarkisk, sluten och disciplinerad. Det tror jag kan vara riktigt och det har jag full förståelse för och det ser jag som något bra. Så styrs även Vetenskapliga partiet. I Sverige förekommer det infiltration och förstörelse av politiska partier. Håller man inte ordning och diciplin blir det lätt kattskit av alltihop. Det har jag själv fått bevittna med diverse tragikomiska upplevelser i Miljöpartiet, Aktiv Demokrati, ett direktdemokratiskt parti där jag var ordförande och i Gröna partiet där partiet förstördes genom idiotisk konsensus vilket ledde till s.k. ”polsk riksdag”, d.v.s. alla har vetorätt och ingen utveckling kan ske.

Att flera av Nordiska Motståndsrörelsens medlemmar är dömda för grova våldsbrott och av SÄPO anges som den nazistgrupp som utgör det största hotet mot Sveriges inre säkerhet betvivlar jag inte med tanke på att de sannolikt försvarat sig mot andra extremisters våld med självförsvar. Att oganisationen bedöms vara en central aktör i det som säkerhetspolisen benämner ”vit makt-miljön” är sannolikt också korrekt.

Jag finner det inte alls osannolikt att individer som sympatiserar med rörelsen kan vara farliga, speciellt med tanke på att de själva låst sig ute ur demokratin effektivt och att demokratin självt låser dem ute genom utlandsägd massmedia och genom fyraprocentspärren. Detta kan naturligtvis lätt skapa intern sekterism och det kan naturligtvis bli farligt, precis som i vilken religion som helst, där det egna tänkandet inte ges tillräckligt utrymme och inte bemöts hövligt och demokratisk och då inte heller kan utvecklas logiskt, vetenskapligt och demokratiskt.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS1. För demokratins skull bjuder jag härmed in Nordiska Motståndsrörelsens ledare och kandidater till Valsamverkanspartiet.

PS2. Vetenskapliga partiet är för att alla människor ska ha rätten att basera sin tro på en bred vetenskaplig utbildning och egna undersökningar. Därför är vi emot alla typer av sekterism, även om sekterismen felaktigt skulle gå under namnet ”vetenskap” eller ”demokrati”.

 

En reaktion till “Beröm och kritik av Nordiska Motståndsrörelsen – Det etniskt svenska partiet

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s