Fel av Jan Myrdal att ge Leninpriset till frilansjournalisten Mikael Nyberg från Clarté?

Via Anders Romelsjös blogg läser jag att frilansjournalisten och författaren Mikael Nyberg från tidskriften Clarté får Lenin-priset av Jan Myrdal.

”Mikael Nyberg är en av vårt lands skarpaste kritiker av det kapitalistiska systemet och av hur människor offras i den ständigt uppskruvade vinstjakten. Mikael har som författare och redaktör för tidskriften Clarté med ovanlig skärpa och insikt skildrat ett allt hårdare arbetsliv och rovdrift på människor. Han har kartlagt hur en av det svenska folkets viktigaste gemensamma tillgångar, järn­vägen förskingrats och sålts ut till riskkapitalister och multinationella bolag. Han har envist och uthålligt i Lenins anda med ”konkret analys av konkreta förhållanden” gett oss unik ny kunskap och inspiration i den nödvändiga kampen för en ny och bättre värld.”

Jag anser att det var ett felaktigt Lenin-pris, inte på grund av det fina socialistiska och medvetna han kommer med, men p.g.a , den förtäckta fascism som han bakar in i sin retorik p.g.a. sin medvetna okunskap, vilket resulterar i mörkläggning av fakta.

Jag anser inte att det var ett felaktigt pris p.g.a. att Mikael Nyberg tar upp Lenins fem punkter om imperialismen. Det är förträffligt. Lenin som var demokratins grundare i Ryssland förtjänar all respekt och den som nämner honom likaså och Lenin är aktuell idag. Han sätter fingret på viktiga saker i vår egen demokrati:

”Den som vill nå socialismen genom en annan väg än den politiska demokratin kommer oundvikligen att komma fram till slutsatser som är absurda och reaktionära både i den ekonomiska och den politiska betydelsen.”
/Vladimir Lenin

”Att bestämma då och då med några års mellanrum vilka medlemmar av den styrande klassen som ska undertrycka och krossa folket genom parlamentet – Detta är den verkliga essensen av överklassens parlamentarism, inte enbart i parlamentariska konstitutionella monarkier, men också i de mest [representativa] demokratiska republiker.”
/Vladimir Lenin
Källa: Citat om Demokrati

Jag anser inte att det var ett felaktigt pris p.g.a. att Mikael Nyberg tar upp vietnameserna som hjälptes av Vietnamrörelsen. Det är förträffligt. Vietnameserna frigorde sig från imperialismen med hjälp av Sovjetunionen. Ho Chi Minh stöddes till 80% av befolkningen i sin revolution mot imperialismen och körde ut USAs invaderande legoknektar innan de upprättade sin demokrati där Coca-Cola inte gick att finna, sannolikt p.g.a. det vi kan finna på American War Crime Museum i Ho Chi Minh City. Krigsförbrytelserna av USA enade folket nationellt och svetsade dem samman mot den gemensamma fienden.

Jag anser inte att det var ett felaktigt pris p.g.a. att Mikael Nyberg eftertänksamt erkänner att socialisterna aldrig trodde att ”utgången kunde bli ett nederlag”, vilket det nu blivit, även om det finns hopp. Vi lever bevisligen mitt i extremkapitalismen och jag hävdar att det är vänsterns eget fel eftersom den distanserat sig från samma naturliga nationalkänsla som vietnameserna hade och som vi stödde.

Hade vänstern funnit en nyttig balans mellan internationell hjälp på plats och nationalism hade vänstern sannolikt varit formidabelt stark idag. Hade vänstern verkat för balans med naturen hade den politiska satiren Miljöpartiet inte ens existerat, vilket med stor sannolikhet hade stärkt vänstern ytterligare.

Det är när Mikael Nyberg, likt en kattsamlare, blandar in en ”vän” nere i Bryssel som är från Marocko och som är städare i ett av EU-palatsen som jag reagerar. Marockanerna är nämligen oftast inte ”dubbla offer”. De har lämnat sitt land, inte som flyktingar, men frivilligt av ekonomiska skäl, precis som de flesta ekonomiska migranter, oavsett lågintensiva konflikter orsakade av radikaliserade sektmedlemmar i deras egna länder eller ej.

Detta är inte flyktingar såsom massmeda hjärntvättar oss med. Så varför lämnar de sina länder? För att ta de jobb som erbjuds i Europa naturligtvis, till något högre svältlöner än vad de kan få i Marocko givetvis, eller för att leva på bidrag eller för att bedriva kriminell verksamhet.

De gör det utan minsta tanke på solidariet, socialism eller demokratiska värden, utan en tanke på de Européer som blir utan arbete samtidigt eller de Européer som ska föda dem och andra sektmedlemmars barnavel in-absurdum. Solidaritet med andra folk såsom Olof Palme visade med Vietnam eller med naturen kan de inte stava till. Det handlar inte om riktiga flyktingar med fatwa på huvudet likt Salman Rushdie som pekar med hela handen på det verkliga problemet.

Deras länder lider under en hjärnförsmutsad bakåtsträvan utan dess like som bottnar i fascistisk sekterism, men de kan ändå inte få den kulturella vänstertummen ur analen och sluta upp med denna sekterism. Denna sekterism drar de med sig överallt där de drar fram. Fem gånger om dagen sätter de sig för att snacka med änglar, år 2016, och rikta sin uppmärksamhet till den senaste i raden av alla olika gudibehagliga gudar människan lurat sig själv med genom årtusendena. Marx och nyateism skiter de fullständigt i.

Citat av Karl Marx:

”Att avskaffa religion som människors inbillade lycka är att kräva deras verkliga lycka. Att försöka förmå dem att överge sin vanföreställning om sina villkor är att försöka förmå dem att överge de villkor som kräver vanföreställningar. Religionskritik är därför i grund och botten kritik av den dal av tårar där religionen utgör glorian.

Naturligtvis riskerar de att bli dödade av radikaliserade sektmedlemmar precis som alla andra. Naturligtvis glor alla på dem som om de vore idioter eller terrorister, när de erkänner sin sekttillhörighet. Sektmedlemmarna som sprängde hela skiten i luften var nämligen sektmedlemmar som också snackade med änglar fem gånger per dag.

Men så tänker du kanske; Inte stödjer väl städaren i Bryssel från Marocko IS?

Det är dags att vakna! Kuckeliku! Alla profeter som högaktas, var inte direkt kärleksfulla. Var fjärde ung sektmedlem av en speciell sekt tar inte avstånd från IS terrorism och krigsbrott. Va? Är det sant? Jo. Du läste rätt.  De radikaliserade sektmedlemmarna detonerar och sliter oskyldiga människor, s.k. kafirer, d.v.s. helt vanliga människor inkl. sektmedlemmar, i bitar och jollrar sedan om hur stor den gudibehaglige guden är i tacksamhet och glädjer sig.

Sektmedlemmen är inte ett offer, för sektmedlemmen är naturligtvis indirekt medskyldig med tanke på de skrifter denne stödjer genom att kalla sig för sektmedlem, precis som den sektmedlem som underkastar sig gamla testamentet är indirekt ansvarig för ex. radikaliserade bröder ur frimurar-sekter från Norge och där en viss andel av denna sekt säger Haleluleja åt den saken.

Det kan naturligtvis vara svårt att förstå, eller ens tro, något sådant om man indoktrinerats att tro att ens sekt är fredlig sekt eller om man indoktrinerats av en vänster som gör allt för att inte se verkligheten i vitögat. För att förstå måste man känna till sanningen om vad folk tror på. Vem är rollmodellen? Vad pysslar sekterna med? Vad är ideologin? Är den kompatibel med demokratin och med socialismen?

Hur föreställer de sig att det ska bli fred på jorden? Genom överbefolkning, invasion och slakt och underkastelse under sekten eller genom ren kärlek fred och förståelse? Ska alla som inte underkastar sig eller konverter dödas och ska det på detta vis bli fred? Är det så kan du snacka om imperialism. En sekt som sannolikt passar de krigshetsande tillväxtförespråkande illusionisterna, ekonomerna och imperialisterna som handen i handsken.

digby_johns_mclaren_80x80
”Om en osynlig intelligent varelse från en annan plats i vår galax skulle besöka jorden, kanske det mest obegripliga fenomen denne kunde observera vore att planetens till synes kloka och kompetenta dominerande varelser är helt okunniga om de livsuppehållande system som de är avsedda att bo inom. De är dessutom omedvetna om att deras okontrollerade reproduktionskapacitet har ökat till den grad att den snabbt förstör detta system, samtidigt som de slåss sinsemellan för att bevara sin frihet att göra det.”
/Digby Johns McLaren

Sektmedlemmen kommer inte protestera mot miljöförstöring, EU-organen eller arbetsvillkoren, ens om de får sparken. Sektmedlemmen sätter sig i bön och indoktrinerar sig i att den gudibehaglige guden är större. Bodströmsamhället är han van vid. Gudens öga ser allt. Förakt mot den som inte tror på guden är inskrivet i sektlagen, och det motförakt och den misstro han dagligen uthärdar förstärker honom i förakt mot de han tjänar till svältlön och som han vill ritual-slakta eller spränga i luften. Det som är grundorsaken till misären, nämligen kapitalismen eller kapitalismens hejdukar eller att han inte vill se sanningen och lösa problemet vid källan, kommer han aldrig angripa. Det är därför sektmedlemmen är sitt eget problem, men så även den dumme svensken och vänstermänniskan som inte inser problemet med sekter.

Ingen tjänsteman eller politiker, oavsett politisk färg med alla hästarna i båset, vill ha en potentiell IKEA-slaktare bakom nacken på sitt kontor ens med tätt virad kevlar-halsduk och skottsäker väst och det måste man förstå. Man måste också förstå att en säkerhetsansvarig skulle bli av med arbetet om en sektmedlems bil fick utgöra smugglingsfordon för en terrorist-attack i imperialismens palats i Bryssel. Självklart har denna möjlighet stängts. Varje sektmedlem från Nordafrika ÄR en potentiellt radikaliserad sektmedlem och med största sannolikhet ingen feminist. Det är ett FAKTUM, ingen fantasi.

Att utgången av vänsterns politik blivit ett nederlag beror givetvis av att vänstern låtit sig luras av speciellt två sekter. Ekonomismens invasioner, oljesekterism och tillväxtfantasier och en annan sekt genom den medvetna lögnen, d.v.s. exakt de metoder som sektens terrorister använder för att dölja sina avsikter för sin omvärld och att försvåra upptäckt.

Men alla sektmedlemmar ljuger väl inte? Jo. Alla sektmedlemmar ljuger, antingen för dig som otrogen eller mot sig själva, likt vilken sektmedlem som helst, men inte de f.d. sektmedlemmar som vaknat och blivit apostater. De berättar sanningen om sekten. De säger sanningen och lever under ständigt döshot helt enligt sektens direktiv. Ayaan Hirsi Ali är en av de mer välkända. I Sverige har vi Mona Walter. Ekonomismens sekt har också apostater såsom John Perkins, som beskriver exakt det som liknar Palmemordet och Novemberrevolutonen.

EU:s främsta utrikespolitiske strateg, Robert Cooper är naturligtvis inget dumhuvud. När terrorister börjar detonera likt lemmings runtom i Europa undersöker han naturligtvis varför och konstaterar sanningsenligt att ”verkningarna kan vara” … ”långtgående.” Det är naturligtvis sanningen om man nu är motiverad att titta närmare på den saken, men det gör inte Mikael Nyberg, istället använder han ad hominem-argument mot honom för att nationalkapitalisterna sagt samma sak och naturligtvis drar röster på det. Det hade de inte kunnat göra om vänstern inte levt likt mattpissande alkoholiserade bitterfittor med skygglappar och istället hade haft lite djävla stake och vågat se sanningen och säga sanningen om religionen likt Marx.

Det handlar sannolikt inte om ren rasism inne i den resande EU-cirkusen, även om det kan handla om ”de facto”-rasism. Den ene individen har indoktrinerats med en typ av sekt-skrifter om den egna kompetensens överlägsenhet. Den andre individen har indoktrinerats på universitet på ett sekteristiskt vis att tro på den egna kompetensens överlägsenhet. Föraktet går i båda riktningarna. Det vetenskapliga ifrågasättandet genom hypotetiskt-deduktiv metod lyser med sin frånvaro.

Naturligtvis kan folket strejka effektivt om de bara vill, om de bara lär sig vad solidaritet betyder och applicerar den, men den troende som underkastar sig kan lätt övertygas av en lärare som är allierad med kapitalismen och drar fram en lämplig strof ur en av sektens skrifter och då är det färdigt med den saken. Religionen gör att människan underkastar sig misären, lallar om att guden är större, även om avtalet skulle vara fullkomligt olagligt enligt vanlig moral, egen övertygelse, rimlighet eller rentutav strida mot arbetsrätt.

Kollektivets möjligheter förtrycks av sekternas ledare medan kapitalisterna håvar in absurda rikedomar och vaknar vi inte upp ur vår slummer av en kraftig jubelfis kommer städare, taxichaufförer och Leninpristagare underkasta sig Bodströmsamhälle, imamer och kapitalister eller stenas till döds antingen i massmedia som ägs av samma kapitalister eller av religionens ledarskap.

Lösningen är förmodligen Internet, såsom the Juice Media påpekar i denna George Orwell-rap, men naturligt vis även kunskap om demokrati, samt  utvandring av problemet. Så kan vänstern sluta vara loosers och bli vinnare igen likt Lenin.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

3 reaktioner till “Fel av Jan Myrdal att ge Leninpriset till frilansjournalisten Mikael Nyberg från Clarté?

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s