De som är för smarta att engagera sig i politik blir straffade genom att bli styrda av de som är dummare

Lars Bern, teknisk fysiker examinerad på Chalmers tar upp falsklarmen som kostat samhället mycket pengar i onödan. Inlägget följs av många intressanta kommentarer. Och en av komentatorerna har rätt. Det är delvis en halmgubbe som Lars Bern angriper, ett typexempel på ad hominem-argumentation, men ändå är falsifieringarna av halmgubbarna som Bern tar upp viktiga. Bern är heller inte ansvarig för byggandet av de halmgubbar som han angriper.

Jag återkommer till den saken. Först några intressanta citat från inlägget av Bern.
Skogsdöden:

”Idag vet vi att skogsdöden var en myt. Vi har mer skog än någonsin. Hotbilden mot skogen visade sig vara helt felaktig, träd har i alla tider blivit sjuka och dött av naturliga orsaker. Fältförsök genomförda av IVL där jag var engagerad i ledningen, täckte marken för att hindra det sura regnet gjorde ingen skillnad. Idag vet vi att markförsurning inte är orsak till skogsskador. En orsak till minskad tålighet mot stormar och salta vindar kan vara att vi i Sverige hade en statlig detaljstyrning av hur skogsbruket skulle skötas. Ensidiga monokulturer med lite naturlig blandskog gjorde skogen mycket mer sårbar, vilket bl.a. senare års stormskador är exempel på.

… Likheten med klimatdebatten är bestickande. Oavsett hur allvarligt dagens klimathot är bör vi försöka hålla huvudet kallt och avstå från de verkningslösa symbolåtgärder som idag kostar samhället hundratals miljarder.”

Bloggen Faktoider meddelar att det sannolikt berodde på att halterna av olämpliga ämnen fläckvis kunde vara extrema, samt fall av felplantering kombinerat med hårda vintrar. Men skulle man för den sakens skull inte ha forskat på saken?

Paniken med Ozonhålet var en lögn. Citat från inlägget av Bern:

”…När så ozonhålet åter minskade redan efter några år berömde sig det politiska etablissemanget om att ha räddat världen undan en miljökatastrof. Efter ytterligare något decennium började det dock åter växa och många forskare menade att denna ozonuttunning till stor del var ett naturligt fenomen som växlade i takt med solaktiviteten och intensiteten i UV-strålningen. Många forskningsrapporter menar idag att man överskattat freoners roll vid uttunningen av ozonskiktet. Andra faktorer såsom vind, kyla, solaktivitet och förändringar i de allmänna vädermönstren över Sydpolen spelar förmodligen den största rollen.”

Men skulle man för den sakens skull inte ha forskat på saken?

Ökenspridningen. Citat från inlägget av Bern:

”… Men senare när sådana satelliter placerats ut fick forskarna tillgång till satellitbilder som visade att Saharas öken inte spred sig. Tvärtom krympte den.”

”Idag vet vi att jorden blir allt grönare beroende på att den stigande halten av koldioxid i atmosfären från 0,03% till 0,04% gör att det växer bättre och att växtligheten tål torka bättre. Ytterligare ett falskt larm på miljöområdet har förbytts i sin motsats.”

Men skulle man för den sakens skull inte ha forskat på saken?

Att den globala uppvärmningen till stor del beror av CO2-halten är mycket tveksamt.
Citat från inlägget av Bern:

”…så måste jag konstatera att de prognoser som FN lagt till grund för sitt agerande av alla observationer att döma är våldsamt överdrivna. Den mest observerbara effekten hittills av våra utsläpp av koldioxid och en liten uppvärmning, är att växtligheten och allt annat liv frodas och färre behöver svälta.”

Och som Bob M Carter påpekar, när han torpederar klimatbluffen: Vad är ideal temperatur samt är en nedkylning att vänta? Men likväl bör vi inte fortsätta att mäta temperaturerna och försöka förstå sambanden?

Försurning av haven medelst CO2.
Citat från inlägget av Bern:

”Påståenden om försurning är fel, det rör sig om en något reducerad alkalinitet. Jorden har under sin historia klarat av betydligt större fluktuationer i atmosfärens koldioxid utan problem för det havslevande. Sannolikt är en lite högre koldioxidhalt i havens ytvatten även gynnsamt för större delen av allt havslevande.

Vad man dock borde ha betydligt större uppmärksamhet på är de 60.000 handelsfartyg som befar världshaven och som drivs med svavelhaltig bunkerolja. Ett enda fartyg kan släppa ut lika mycket försurande avgaser som flera miljoner personbilar. Men på det problemet kan inte FN och oligarkerna bakom lika lätt bygga sin New World Order, så problemet tystas ner.”

Att problemet med sjöfartens försurning av vårt regnvatten inte angrips är sannolikt p.g.a. den oomkullrunkeliga viljan att fortsätta med den frihandel som berikar 1% av befolkningen på våra resursers, miljöns, människornas och totalförsvarets bekostnad.

”Om vi inte låter oss skrämmas till rädsla kan man inte suga ut våra samhällen på resurser lika enkelt som idag.”

Det är visserligen sanningen, men jag hävdar att vi bör överväga följande innan vi ropar faran över, även om just dessa myter nu torpederats. Forskingen har inte varit onödig, men falsifierande, vilket är helt i sin ordning och en naturlig del av den hypotetiskt-deduktiva metoden.

Problemet är att vissa forskare och politiker utnyttjat paniken och det massmediala fokuset i sin egen vinning, handlat för tidigt och oförtrutet försöker fortsätta att mjölka lögnerna, ett resultat av kapitalismen. Alltför mänskligt. Låtom oss förlåta charlatanerna! De är bara människor som förmodligen mediterat alltför lite, precis såsom ingen av oss bör kasta första stenen, blott tolerant falsifiera hypoteserna så gott vi kan.

Yttermera är det inte en åsikt men ett faktum att tillväxten nu drivits så långt att den inte enbart hotar en naturlig balans men nu även utrotar art efter art och i en accelererande takt gör slut på våra naturtillgångar.

Matematiker är eniga om vad som sker med ständig tillväxt, dvs. siffror som ständigt fördubblas. Det leder helt enkelt till katastrofala siffror. Arkeologer vet vad som skedde med Påskön där populationen växte och förstörde naturen på sin egen ö. Det ledde till krig, svält och kannibalism.

Jordbruksforskare vet också att den pågående tillväxten inte är hållbar, men att s.k. ”hållbar tillväxt” är en oxymoron, en självmotsägelse. Där människan tar plats och odlar upp trängs vilda djurarter undan. Så är det med vargen och varje annat stort rovdjur. Detta drabbar naurligtvis även mindre rovdjur som ex. fjällräven som livnär sig på vargens kadaver.

Naturligtvis kan man göra som i Indien, dela på kakan tills nästan ingen får någonting och plötsligt Holdomor inträffar. Vi är på god väg med det politiska kattsamlandet av ekonomiska migranter som dessutom har minst sagt intressanta våldsamma kvinnoförtryckande och barnavlande sektbeteenden i bagaget. Inget parti talar om nedväxt till balans med naturen och utvandring av icke-flyktingar … utom Vetenskapliga partiet.

Vi befinner oss i Sverige på extrema breddgrader, räddade en aning av golfströmmen tre månader per år så länge den finns kvar. Sverige är trots denna gåva inte Indien där man enkelt kan övernatta utomhus eller odla året runt och den som tror att alla människor kan leva på en yta lika stor som Gotland behöver naturligtvis en sinnesundersökning.

Hotet om en ny istid på 70-talet är alls inget tomt hot om man tittar på temperaturdiagrammen. Nedkylningen tycks ofta ha skett kvickt. Exakt varför är oklart. Kanske har det varit jätteplaneter som passerat och ändrat vår omloppsbana eller moln av partiklar som passerat solsystemet. Men en istid eller  en tropisk fas är ändå ett litet problem jämfört med en Snowball earth-tid. Låt oss hoppas att vi lyckas utveckla lämpliga rymdstationer innan det inträffar!

Men i fall vi drabbas av riktigt dåliga somrar, ex. p.g.a. vulkanutbrott, asteroidnedslag eller ett kärnvapenkrig, som med stor sannolikhet kommer drabba den norra hemisfären, speciellt fall USAs folk väljer kaos framför Bernie Sanders, så ligger vi riktigt risigt till i Norden redan inom några månader. Trots detta har totalförsvaret nedmonterats och landet försvagats med vettlös frihandel och vettlöst närmande till ett kollapsande nato, vilket stegrar oron. Vilket parti löser saken? – Vetenskapliga partiet.

Kära vänner. Nu till oljan. Låt er inte luras av låga oljepriser! Produktions och konsumtionsbalansen styr priset, inte hur mycket olja som finns kvar i marken. När det säger slurp i botten av din drink eller i de få stora oljefält som finns kvar kommer priset stiga snabbt. Peak oil m.m. är reella faktum. Det land som i hopp om fortsatt låga oljepriser inte genomfört en grön skatteväxling innan oljepriserna rakar i höjden eller krig bryter ut kommer få minst sagt intressanta problem.

Anledningen att majoriteten av det svenska folket är så lättlurade år efter år är som jag ser det:

1. Att skolorna inte lär ut vetensakplig metod, vad ad hominem-argumentation är, psykologi, filosofi och inte inprentar matematiken bakom tillväxt ordentligt och djuplodande likt Al Bartlett.
2. Att folket självt inte har vare sig grunden i att tänka rätt eller motivationen att undersöka saker INNAN de tycker något eller röstar på något.
3. Att människor utan alla hästarna i båset organiserar sig politiskt alltför mycket.
4. Att massmedia rapporterar mode, sport, panik, politisk agenda och gullegull hellre än verklighet och vetenskapliga fakta.
5. Att vetenskapligt lagda människor, med alla hästarna i båset, sällan organiserar sig på ett effektivt sätt i valsamverkande vetenskapliga partier som erbjuder ett bättre alternativ, men låter sig hunsas av de som saknar alla hästarna i båset.

plato_80x80

”De som är för smarta att engagera sig i politik blir straffade genom att bli styrda av de som är dummare.”
/Platon

Allt kan naturligtvis rättas till med tålamod och insikten om att vi kan försöka.

yoda_80x80
”Nej! Inte försöka. Gör. Eller gör inte. Det finns inget försöka.”
/ Yoda

Ok. Då GÖR vi det!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

7 reaktioner till “De som är för smarta att engagera sig i politik blir straffade genom att bli styrda av de som är dummare

 1. Jag mediterade och hittade några ”feltänk” i din text. Jag nämner bara ett. Du får med den vetenskapliga metoden hitta de andra. Se det som en övning i nytänk.

  Min kommentar handlar om ”alla människor får plats på Gotlands yta” och du yrkar på sinnesundersökning.
  Jag hävdar att det skulle gå. Men det skulle krävas en enorm bedrift av injengörer.
  Först måste man veta att det bor lika många personer i lilla Hongkong som i stora Kanada. Sedan kan man lägga till att världens högsta hus inte finns i Hongkong. På de argumenten staplar vi Vertical Farming, odling av animalisk mat och 3d utskriven mat. Runt Gotland fins det gott om vatten som kan renas och fyllas upp i ”Megastadens” slutna och självförsörjande system.
  Visst kan detta vara både onödigt och dyrt. Men rent tekniskt kan det vara möjligt.

  Fast att få människor att vilja leva som packade sardiner utan möjlighet att se annat än betong, det är en annan fråga.

   1. Jag är inte expert på området. Och jag skulle inte vilja skapa denna gigantiska stad. Men solceller blir bättre hela tiden. Kanske skulle man kunna ha gigantiska solceller i rymden och föra ner energin via långa kablar som förstärks med NanoTubes eller någon annan spindeltrådsliknande lina som ännu inte är uppfunnen.
    Grejen är att saker är teoretiskt genomförbara.
    Det behöver inte betyda att vi måste göra dom.
    Ett normalt Megastadsområde, som Ruhr, behöver varken vara trångt eller fyllt med en massa höghus. Det kan ha 10 miljoner invånare och vara tusen till antalet. Cirka tre stycken i varje nuvarande land.
    Resten av jordens yta kan få återgå till naturen.

    1. Bra. Storstäder är sällan mentalt friska skapelser. De kräver enorma transportsystem för vatten, mat och avlopp eftersom platserna för odling och djurhållning är så pass långt från människorna i städerna.

     Att på en ytenhet av jorden fånga solenergi för att driva lysdioder av metall och plast för växter synes mig vara förspilld teknologi. Solen kan direkt lysa på den odlade ytan.

     Att föra ner mer och mer energi till planeten från rymden kan kanske vara en bra teknologi, speciellt om en ny istid skulle inträffa. I dagsläget befinner vi oss i en varm period så det är förmodligen en dålig idé just nu.

     Men några frågor åsterstår.

     Vad är poängen med alltfler människor?

     Vilka kvaliteter förtjänar varje barn att födas med?

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s