Politisk satir eller verklig läcka? – Frihandlarnas samlingsparti till val 2018 – Internt hemligt dokument?

Vetenskapliga partiet har nåtts av läckta uppgifter från en visselblåsare om ett parti som kommer startas innan valet 2018. Vi vet inte om det är en politisk satir eller en verklig läcka eftersom uppgifterna både framstår som satiriska men ändå korrelerar otroligt väl med existerande uppgifter och kända beteenden av politiker, inkl. plattityder, som saknar logisk eller vetenskaplig underbyggnad.

Det verkar handla om ett internt hemligt samlingsdokument för de invigda? Kanske kommer detta avslöjande göra att partiet inte vågar bildas ändå eller bildas under ett annat namn? Vi kan enbart spekulera. Jag har även lagt till kommentarer emellanåt för att analysera, spekulera och kommentera den läckta textmassan.

Läckt textmassa inkl. kommentarer:

”Frihandlarnas samlingsparti till val 2018

Frihandlarnas samlingsparti kommer samla de ledande skikten ur Socialdemokraterna, Miljöpartiet och alla Alliansens partier i en gemensam kraftsamling inför valet 2018.”

Rimligt. De är alla för frihandeln.

”Den gemensamma ansträngningen kommer leda till ännu fler mandat för frihandeln p.g.a. det sätt med vilket mandaten räknas fram.”

Detta är korrekt. Det kallas för den jämkade uddatalsmetoden och gynnar större partier, något som även Valsamverkanspartiet noterat.

”Varför Sverigedemokrater som är för frihandeln kommer fortsätta att mobbas offentligt och inte får vara med är alls är inte en illvilja mot dessa Sverigedemokrater i sig, men en del i vårt hemliga politiska spel som vi strax återkommer till nedan.

Vad vi vill:

Vi frihandlare vill ha fri tillgång till åtminstone ett skatteparadis inom frihandelsområdet eftersom skatt är stöld.”

Låter som en tvättäkta tokliberal eller moderat.

”Vi Frihandlare vill utöka den globala frihandeln som gör att vi kan underminera alla länders nationella självständighet, så att vi enkelt kan köpa upp nationella tillgångar och fritt utnyttja dem enligt egna önskemål och driva ner de skatter som annars hade kunnat underminera vår rikedom. Världen tillhör oss Frihandlare.

Frihandel är global!
Kommunism är skandal!”

Jag har inga tvivel längre. Det måste vara en tvättäkta tokliberal eller moderat.

”Tanken på att nationerna och deras resurser ska gynna folken som är födda och uppvuxna där ska vi offentligt beteckna som Rasism i den massmedia vi äger! Fungerar inte vårt massmediala maskineri så störtar vi deras nationella demokratier och tillsätter diktatoriska marionetter, helst under en slöja av demokrati i vilken folkets vilja inte genomförs.

Frihandeln är bra för Sverige!
Sverige är bra för Frihandeln!”

Kan det vara Carl Bildt som är upphovsman till initiativet? Citatet påminner om det religiösa cirkelresonemang som han använde sist när det begav sig. Då var ordet ”EU” istället för ”frihandel”.

”Vi Frihandlare vill infiltrera alla partier i alla världens stater med våra egna agenter och genom dem verka för olika frihandelsorganisationer såsom ex. EU och TTIP.

Sverige är ett djävla skit!
Nu har vi baxat det enda hit!”

Eller kan det vara den nyliberale Kjell Olof Feldt? Sist han använde denna typ av text handlade det om Löntagarfonder. D.v.s. statens uppköp av ägande i Sveriges företag som skulle gynna löntagarna, inte Frihandlarna.

”Vi Frihandlare är för NATO, för genom NATO och import av kärnvapen kan vi understödja ännu mer vinstdrivande krig och frihandel med vapen. På så vis kan vi underminera nationell trygghet, demokrati och självständighet i hela världen inkl. i vårt eget land.

Trygghet är humbug!
Frihandel är häftigt!”

Eller kan det vara Mauricio Rojas? Den tokliberalen har varit tyst ett tag, men ”humbug” är ett ord han använt om ex. mångkulturen. Kommer han snart framträda och välkomna 50 miljoner invandrare återigen, kanske tillsammans med Reinfeldt, ni vet den petade partiledaren med det ”öppna hjärtat”?

”Vi Frihandlare är för ökad kriminalitet, kaos, extremism och miljöförstöring eftersom allt detta är vinstdrivande på olika vis. Men kalla oss inte kriminella, mafiosos eller giriga för den sakens skull, men hellre affärsmän, för lite moraliskt tvivelaktigt skit får vi allt räkna med om vi Frihandlare tillsammans ska kunna kontrollera hela världen.

Frihandlare är coola affärsmän i slips!
Handla här, handla där och vips!”

Jodå. Jag har har noterat att i de filmer som produceras framställs kriminella alltmer likt hjältar.

”Vi frihandlare vill ha fler av våra betalda agenter i drivande NGOs, som ex. Greenpeace och Naturskyddsföreningen. På så vis blir även dessa organisationer våra lydiga Frihandelsredskap. För ekologi på riktigt är också Kommunism!.

Kommunism är bajs!
Frihandel är najs!”

Jag noterar att de kanske redan ha satt sina planer i verket inom Greenpeace och Naturskyddsföreningen. Får man rekommendera att partiet kallar ekologi för ekofascism?

”Vi Frihandlare fördömer marxismen eftersom Karl Marx talade illa om oss frihandlare. Han kallade oss för schackrande judar. Visserligen gör vi inte många ärliga handtag och handlar oss till våra rikedomar, men även om vi sannolikt kommer ha många uttalade judar och hemliga judar i vårt parti är faktiskt alls inte alla judar, även om vi gynnar oss själva kortsiktigt utan att bry oss om andra människor, precis som vilka psykopater som helst.

Psykopati är sexigt!
Gör som Henry Kissinger!
Var en stolt psykopat!”

Det är här jag börjar tvivla på riktigt om sanningshalten även om det är ett internt dokument. Är verkligen psykopaterna själva stolta över att vara just psykopater trots att det är en hjärnskada och ett handikapp? Och varför skulle de ens nämna citat av Karl Marx i sammanhanget? Kan självaste Henry Kissinger vara inblandad?

”Vi Frihandlare stödjer naturligtvis spridandet av våldsamma rasistiska och för oss nyttiga religioner, förutom de strofer av Jesus som talar om att dela brödet och vinet lika mellan oss och liknande. Jesus var för bövelen Kommunist! Det är vi emot. De mer våldsamma och underkastande stroferna inför psykopater är mer i en Frihandlares smak.

Jesus är för pacifister!
Ett geggigt djävla klister!”

Det skulle kanske de flesta kristdemokrater, som bevisligen är för borgerlig allianspolitik, sannolikt också kunna skriva under på?

”Vi Frihandlare ska vara den överklass som förslavar resten av folket och de allra duktigaste av oss Frihandlare skall vara likt nya kungar i gigantiska slott fulla med lyx och de bästa av oss ska få domdera fritt likt Gud Fadern självt och vi ska få synas i våra massmediala tillställningar på fina blodröda mattor.

Frihandeln är den nya Guden!
Ut med bringan om den är luden!”

Jag noterar att denna tragikomiska punkt delvis är förverkligad i Svensk Damtidning.

”Vi Frihandlare vill ha kapprustningar och utdragna krig, gärna med terrorism, terrorism som vi själva gärna skapar och understödjer. Underklassen och andra vilseledda galna stridspittar ska lockas in i krigen av patriotiska, religiösa eller ekonomiska skäl och göra grovjobbet åt oss!”

Även detta tycks vara förverkligat…

”Länder som invaderats skall efter ett långt utdraget krig helst sedan ägas av oss Frihandlare, direkt eller indirekt. Men blod vill vi själva inte se, speciellt inte vårt eget blod. Då vore det Kommunism! Därför ska vi äga all massmedia tillsammans och inga verkliga bilder av krig får visas där! Folk skulle bli skogstokiga om de fick se sanningen om vad våra krig verkligen innebär. Det skulle kunna leda till Pacifism! Eller skulle de kanske lyncha oss. Det går inte för sig! Sådant våld måste fördömas! Kommunism!”

Förverkligat, Det får mig att tänka på en dikt av Gustav Fröding där psykopaten som framställs, nämligen Amblode, tydligen blir trött av blod.

”Vi Frihandlare är för ökad kapprustning av kärnvapen med våra frihandelsbröder oligarkerna i Ryssland så att en rädsla och ett hat infinner sig hos folken som ökar fientligheten, paranoian, samt ökar hamstringen av bunkrar, vapen och förnödenheter som vi Frihandlare givetvis säljer.”

Precis det som sker. Detta avslöjar att konflikten mellan Ryssland och NATO förmodligen är skapad medvetet för att skapa panik. Paniken kopplar sedan förbi det högre tänkandet och aktiverar ödlehjärnan som fungerar i termer av överlevnad, kamp eller flykt som hos en krokodil. Paniken finns med i omslagsbilden till The Economist 2015.

”Om det hela sedan utmynnar i ett litet kärnvapenkrig mellan Europa och Ryssland eller en ny frihandelsförening eller båda delar är detta naturligtvis utmärkt. Spridandet av hat mellan folken är därför något vi välkomnar i alla fall tills vi profiterat på hatet och helst kan undvika att avslöjas med fingrarna i syltburken.”

Att personen/personerna är det minsta känslomässigt bundna till människor och natur i Europa verkar således uteslutet.

”Vi Frihandlare vill profitera på migrationen genom att tillhandahålla dyra flyktingboenden till staten. Finns det inte tillräckligt med flyktingar måste vi understödja terrorismen och frihandeln som gör dem ännu fattigare och ännu mer förtvivlade så att viljan till flykt från elände och krig ökar migrationen explosionsartat.

Familjeplanering är tillväxthämmande.
Sådant är Kinesisk Kommunism!”

Noterar att uppgiften inte stämmer. Kina har haft nedväxt av befolkning, men ändå tillväxt av miljöförstörande industrier.

”Vi Frihandlare vill att Sverigedemokraterna som parti ska finnas kvar och gynnas av den politik vi för som ett missnöjesparti för de som fått nog av frihandelns effekter. Folket kommer aldrig förstå att våra frihandelsagenter styr även Sverigedemokraterna.

Att vi Frihandlare skriver illa om Sverigedemokraterna i vår massmedia är således en del av planen. Sverigedemokraterna ska utgöra den riggade spottkopp som de missnöjda skall dra sig till, likt en honungsfälla för bin, detta i protest mot effekterna av frihandeln.

Likväl ska folket få fortsatt frihandel om Sverigedemokraterna tillväxer. Orden Rasism och Kommunism som kastas mellan arbetare, arbetslösa och migranter skall splittra hoten mot frihandeln.”

Verkar vara ett avslöjande som skulle kunna krossa Sverigedemokraterna fullständigt om det kan bevisas och det blir välkänt. Sverigedemokraterna anger flyktingpolitiken som en anledning att de närmar sig högern. Kan det istället vara så att Sverigedemokraterna i maskopi med de andra partierna vill förvärra det problem som de profiterar på?

”Vi Frihandlare vill dessutom gärna se mer brun hud i solfattigt klimat för vi vet att detta ökar D-vitaminbrist och sjukdom, vilket är utmärkt, för detta skapar mer handel med dyra cancermediciner. Tanken på att afrikaner ska fly till afrikanska länder eller araber till arabiska länder är givetvis befängd.”

Det stämmer. D-vitaminproblemet är ett välkänt problem för afrikaner. Noterar att det nya partiet anser att Dalai Lamas tankegång är befängd.

”För utan frihandel och fri rörlighet av människor, varor och tjänster skulle inte samma profitabla religiösa och kulturella konflikter uppstå och tullar skulle stegra priserna på det vi vill profitera på! Nästan allt skulle då bli lokalt tillverkat och konsumerat. Hur skulle då vi Frihandlare kunna profitera på handel i samma utsträckning?”

Korrekt analys. Mestadels lyxkonsumtion eller sådant som inte kan produceras lokalt skulle då passera gränserna.

”Vi Frihandlare måste öppna våra hjärtan för alla typer av vinstgivande verksamhet! Tanken på att ersätta hela befolkningar med brun hud som blir alltmer cancersjuk och beroende av oss Frihandlande med dyra cancermediciner är givetvis helt i linje med vad vi Frihandlare vill ha.”

Allt mer tyder på att den petade Fredrik Reinfeldt kan vara inblandad. Talade inte han om just ”öppna hjärtan” och hade inte hans farfars far brun hud också?

”Vi Frihandlare vill ha en korrumperad statsledning som villigt underkastar sig oss frihandlare och våra lobbyister för en rimlig penningmängd. Har statsledningen viss karaktär, likt Olof Palme eller Anna Lindh och inte går med på spelet, är det naturligtvis inte så bra. Det är i detta läget vi Frihandlare behöver enskilda vettvillingar, alkoholiserade narkomaner, sekteristiska extrema islamister eller mentalsjuka patienter som kan göra en insats för frihandeln utan att frihandeln får bära hundhuvudet.”

Hoppsan. Psykopatin är tydligen väldigt allvarlig. Landsförrädarspåret eller polisspåret är kanske ganska bra hypoteser?

”Vi Frihandlare vill få fler Frihandlare att inse att allt guld bör tillfalla de bästa frihandlarna. Krig som sliter armar och ben av människor i alla åldrar är givetvis beklagligt. Vi gråter en skvätt. Nej. Nu skojade vi allt till det. Vi gråter enbart på beställning. Gråt är annars för veklingar. Men vi Frihandlare tvingas faktiskt också lida i den otrygghet vi skapat.

Frihandeln leder naturligtvis till ökad välfärd för ca 1% av oss mer dugliga Frihandlare och minskad välfärd för ungefär 99%, vilket i sin tur leder till den kriminalitet som även drabbar oss. Svinn även bland oss Frihandlare måste vi således räkna med, men just detta svinn mot Frihandlare fördömer vi naturligtvis! Sådant våld är Kommunism!”

Riktigt. Analysen verkar korrekt. Samhällen med mer jämlikhet har färre mord i statistiken, vilket innebär att mindre kriminalitet generellt sannolikt leder till mindre lidande, således mer lycka. Intressant att psykopaterna noterat detta, men samtidigt inte väljer lycka framför rikedom?

”Vi Frihandlare vill inte ha riktig demokrati, men en flexibel stark företagarstat där vi styr genom lika flexibla politiker. Riktig demokrati där folket verkligen styr direkt eller indirekt är nämligen stöld av vår frihandelsmakt.”

Detta är sann fascism i ordets verkliga betydelse. Riktig demokrati är vad man brukar kalla ”direkt demokrati”.

”Socialism och kommunism är också stöld. Revolution är stöld med risk för att vi Frihandlare giljotineras. Politiska initiativ som skulle kunna leda till något sådant måste vi mörka, förtrycka, infiltrera, smutskasta, övervaka och om möjligt radera.”

Jo. Revolutioner har naturligtvis en tendens att drabba 1% av toppskiktet såsom skedde under franska revolutionen med giljotinen. Denna gång kan kanske huvudena få rulla likt bowlingklot? Noterar att det som beskrivs redan genomförs i världen. Denna strategi är således inte enbart svensk.

”Vi Frihandlare vill medverka vid skapandet av varje politiskt initiativ med hjälp av en politikerelit som antingen förstör initiativet genom absurt konfliktskapande eller om den är motståndskraftig infiltrerar den med agenter som gör att den genom majoritetsbeslut blir positiv till frihandel.

Vi Frihandlare vill inte att det vi stulit genom korruption och frihandel ska kunna stjälas tillbaka genom skatter som kan skapa välfärd! Skatt är stöld! Välfärd är humbug! Ekologi är trams! Frihandlarens välfärd i lyx och nobelmiddagar med kungahus och kändisar är viktigare än något annat!

Vi Frihandlare är för prostitution så att de individer som slagits ut i frihandeln ska ha en chans att handla fritt med sina egna kroppar. Vi ser det som något för oss nyttigt när de prostituerade står på rad för att böja sig framåt för frihandelns effekter, oavsett om det är en tokliberal Barda-bög eller ett mer tilltalande tokliberalt luder.”

Ha ha ha. Intressant. Så t.o.m. en riktigt ful ”frihandlare” ska alltså kunna få sig ett nyp för en spottstyver och kanske för diamanter till högfärdstanter t.o.m. få en oralstimulans med värdig galans, likt i låten ”Jag mår illa” av Magnus Uggla?

Tja, inte för att Uggla är så snygg själv … men det är ändå en intressant politik. Kan Robert Gustavsson vara inblandad? ”Barda-bög” är absolut en formulering som kan komma från honom. Kan Feministiskt Initiativs högfärdstanter vara inblandade? Mycket möjligt. FI är inte för jämlikhet, men jämställdhet, vilket absolut inte är samma sak. De rika gamla fula feministerna och lesbianerna vill kanske kunna köpa sex de också när inte så väldigt många längre vill ta i dem?

”Vi Frihandlare vill att fattiga ska stå för den slags kriminalitet som gör att vi kan spärra in dem. Detta kommer öka urvalet av prostituerade människor för oss Frihandlare. Vi måste se milt på ekonomisk brottslighet av girighet jämfört med underklassens mer simpla stölder som beror av nödtorft. Underklassens brottslighet är naturligtvis allvarligare än överklassens.”

Får man gissa att de vill döpa om ”Sveriges Rikes Lag” till ”Sveriges de Rikes Lag”?

”Vi Frihandlare vill skapa vinstdrivande konflikt mellan arbetare i alla länder genom att blanda religioner och folk med olika kulturer och skapa en hög arbetslöshet. Då skapas en sund konflikt mellan vilseledda extremister, kommunister, socialister, rasister och nazister. Arbetstidsförkortning och dela på jobben är Kommunism! Solidaritet arbetare emellan i olika nationer är Kommunism!”


Tja. De verkar redan ha lyckats. Frågan är då varför de skulle vilja riskera att avslöjas med fingrarna i syltburken genom att producera ett dokument som detta? Tja. En motfråga? Är nyliberaler, tokliberaler och högerfolk kända för sin högtstående intelligens eller vetenskaplighet?

Mvh
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

7 reaktioner till “Politisk satir eller verklig läcka? – Frihandlarnas samlingsparti till val 2018 – Internt hemligt dokument?

 1. Helt klart satir. Och väldigt rolig. Om det dock visar sig vara riktigt, så blir man inte förvånad. Se bara på Trumps framgångar och Clintons duperande av demokrater.

  1. Nyliberal politik bedriven av ”demokrater” som motverkar demokrati i världen är naturligtvis en satir i sig självt. En tragikomisk politisk satir.

   Hur mycket jag än hatar att säga det, så är kanske Trump bättre än Hillary. Båda är galna på olika sätt. Clinton talar likt en klockren nazist/fascist om att USA ska leda och vara starkast etc. medan Trump är någrlunda vettig i viktiga frågor. Han vill undvika kärnvapenkrig med ryssarna, talar väl om Putin och vill rensa upp USAs skuldberg, samt stoppa den illegala invandringen från det överbefolkade Mexico som tar jobb från USAs arbetslösa. En riktig patriot.

   Hillary kommer innebära fler krig, ökade spänningar i utrikespolitiken, Trump sannolikt till motsatsen så länge han inte blir provocerad. men idag är det inte ryssarna som står för provokationerna, men den nyliberala demokraten Obama, köpt av Wall Street.

   Sannolikt vore ett styre av Bernie Sanders ihop med Trump det allra bästa för USA. Båda är populära hos folket, men av olika anledningar. Kan man kombinera dessa anledningar på ett intelligent sätt vore det nog det allra bästa för USA.

   Bernies beskattning av miljonärerna på Wall Street som kan bekosta välfärd för USAs folk, kombinerat med Trumps fredsplaner, samt migrationsstopp skulle nog vara en vettig politik för USA på lång sikt. Kombinerar man detta ytterligare med protektionistisk grön politik och satsningar på vind- och solkraft skulle USA bli mindre beroende av olja.

 2. Vad i helvete håller du på med! Du kan inte bara ta stulna dokument från spioner och publicera dem! Det är olagligt! Se hur det gått för Snowden och Assange!!! Visselblåsare!!! Vissla du en truddilutt i våra rövhår! Släck genast ner detta inlägg annars djävlar kommer vi vidtaga åtgärd mot Vetenskapliga partiet!

  1. Ärade Fredrik, Kjell-Olof & Calle,
   Det är klart att vi kan hyra in riktig läskig hårig Barda-bög som visslar en truddilutt i era rövhår om det skulle glädja er Frihandlare, bara vi filmar behandlingen och sedan lägger ut det på tuben. Har kollat med Centralkommittén. Ingen i Centralkommittén tror att det som publicerats är olagligt, även om Sverige nu odemokratiskt kuppats in i NATO-bajset. Centralkommittén är med mig. Inlägget ligger kvar! Gör vad ni vill! ;-)

 3. Komiska och beska kommentarer av dig och bra, men jag tror det är en bluff. Kan vara bra att lägga ut kopior i tokliberalernas valstuga inför kommande val kanske eller dela ut på stan, men det skulle ju kosta en del. Bättre att sprida ut på nätet. Skicka ut i partiernas infokorgar.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s