Religiös sekterism – Det muslimska brödraskapets hemliga program översatt till svenska

Via den f.d. muslimen och somaliern Mona Walters blogg finner jag det muslimska brödraskapets hemliga politiska program på Engelska. Det sekteristiska dokumentet hittades vid ett tillslag av polisen i Schweiz 2001 hos en av sektens finansiärer.

Efter att ha lyssnat på bl.a. Mona Walter och den mer internationellt kända Ayaan Hirsi Ali och läst in mig lite på olika verser inom Islam, samt genom att observera vad som sker i världen, är det inget som direkt förvånar mig. Detta sekteristiska ledarskap och detta program är fullkomligt logiskt för den sektmedlem som tillbedjer Allah genom bokstavstolkning av Islam.

Här följer det översatta manifestet:

1. Nätverkande och koordinerande aktiviteter mellan likt tänkande Islamisters organisationer;

2. Undvik öppna allianser med kända terroristorganisationer och individer för att upprätthålla bilden av ”återhållsamhet”;

3. Infiltrera och ta över existerande Muslim-organisationer i syfte att styra dem mot Muslimska Brödraskapets kollektiva mål;

4. Använda bedrägeri för att maskera avsedda mål med Islamisters handlingar, så länge det inte står i konflikt med Sharialag;

5. Undvika sociala konflikter med västerlänningar lokalt, nationellt eller globalt, som kan skada den långsiktiga förmågan att expanderar den Islamistiska kraftfundamentet i Väst, inklusive stödet för heltids-administratörer och arbetare;

6. Utföra övervakning, inhämta data, och etablera en insamlings- och datalagringskapacitet.

7. Installera ett vakthunds-system för att övervaka västerländsk media för att varna Muslimer för internationella komplotter som underblåses mot dem;

8. Kultivera en intellektuell Islamistgemenskap, som inkluderar tankesmedjors etablissemang och intresseorganisationer, och publicera ”akademiska” studier, för att legitimera Islamistiska åsikter och för att följa historieskrivningen av Islamistiska rörelser;

9. Utveckla en övergripande 100-års-plan för att påskynda Islamistisk ideologi över hela världen;

10. Balansera internationella mål med lokal flexibilitet;

11. Bygga omfångsrika sociala nätverk av skolor, sjukhus och välgörenhetsorganisationer dedikerade till Islamistiska ideal så att kontakten med rörelser för Muslimer i väst är konstant;

12. Involvera ideologiskt engagerade Muslimer i demokratiskt valda institutioner på alla nivåer i väst, inklusive regering, ideella föreningar, privata organisationer och arbetarfack;

13. Instrumentellt använda existerande västerländska instutitioner tills de kan konverteras och börja tjäna Islam;

14. Göra utkast på Islamistiska konstitutioner, lagar och politik för eventuell implementation;

15. Undvika konflikt inom Islamiströrelserna på alla nivåer, inklusive utvecklandet av processer för konfliktlösning;

16. Upprätta allianser med västerländska ”progressiva” organisationer som delar liknande mål;

17. Skapa autonoma ”säkerhetsförband” för att skydda Muslimer i väst;

18. Uppvigla till våld och hålla Muslimer som lever i väst ”i ett Jihadistiskt sinnestillstånd”;

19. Understödja Jihadrörelser över den Muslimska världen genom predikning, propaganda, personal, finansiering, och teknisk och operativ support;

20. Göra den Palestinska saken till en global kil för Muslimer;

21. Anta den totala befrielsen av Palestina från Israel och skapandet av en Islamisk stat som en hörnsten i planen för global islamistisk dominans;

22. Provocera fram en konstant kampanj för att uppvigla hat hos Muslimer mot Judar och avvisa alla diskussioner om förlikning eller samexistens med dem;

23. Aktivt skapa Jihad-terrorceller inom Palestina;

24. Förbinda terrorist-aktivitieter i Palestina med den gobala terror-rörelsen;

25. Samla tillräcklig finansiering för att på obestämd tid vidmakthålla och stödja Jihad runt om i världen.

Jag väljer att inte direkt kritisera ovanstående för delvis är det sannolikt ett resultat av judarnas sekterism och rasism. Varje normalt funtad människa och t.o.m. en s.k. ”sekulär muslim” förstår ändå vad som kan ske när några få snöar in sig på en lastgammal skrift och ställer upp ett måldokument. Samtidigt är det inte svårt att föreställa sig liknande dokument från sekter inom de andra religionerna som leder till andra tokigheter, ex. judarnas konstanta utrotning av palestinierna och ockupationen av det ”heliga landet” eller en ny norgehistoria via någon typ av kristet sekteristiskt frimureri.

Vi lever år 2016. Vetenskap och upplysning har existerat länge. Den senaste i raden av hitte-på-gudar, den avundsamme guden Demiurgen, som uppfanns för ca 4000 år sedan, förmodligen av en jude i Egypten, lever konstigt nog ändå kvar i fantasin hos de sekteristiska människorna. Jag ser inte ner på dysfunktionalitet. Jag tycker synd om de som drabbats, men något är fundamentalt fel när sekteristiska människor år 2016 lyckas infiltrera denna mentala dysfuntionalitet in i politiken där det borde finnas människor som borde kunna mota Olle i grind.

Trots att Juden Jesus, som blev kättare mot sin egen religion, inte kände till hypotetiskt-deduktiv metod, verkar han ha varit en betydligt coolare kille som mediterade precis som Tomas tvivlaren. Kanske var han rentutav munk. Trots att Jesus själv inte skrev någon ny religion, så lever dyrkan av Demiurgen hårdnackat kvar i olika sekteristiska former även år 2016, även hos de som gillar historien om Jesus. Varför? Vad tjänar det till?

Det tycks inte finnas någon chans till att de religiösa ska bli motiverade till en meditationsreträtt eller att de skulle känna motivationen att vilja öppna ögonen inför mer sannolika förnuftiga och känslomässigt korrekta förklaringar med vetenskaplig grund. Jag har uppriktigt sagt svårt att förstå varför. Skulle inte Moses, Jesus eller Mohammed själv idag förkastat det gamla och tagit till sig det nya? Har någon ett svar? Är verkligen meditationen det enda som kan befria människan från villfarelser? Kommentarsfältet är öppet för svar.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Mer intressant:
Norsk dokumentär om det Muslimska brödraskapet

21 reaktioner till “Religiös sekterism – Det muslimska brödraskapets hemliga program översatt till svenska

   1. Ja, dock så måste jag ha kunskap för att mitt inre ska kunna ta fram ”visioner”.
    Tror du att meditation kommer lösa ovan sak? Berätta gärna hur :)

    1. Det beror på hur du gör.

     Meditation är ett utmärkt sätt att öka medvetandes storlek, likt man kan öka arbetsminnet i en dator för att öka kapaciteten men även medvetandet i nuet så att man verkligen gör det man vill, ex, verkligen köper och äter ekologiskt i butiken och inte faller för stora röda lappar.

     Enligt Richard J. Davidson går det att visa att meditation har en positiv påverkan på hur hjärnan fungerar, vilket naturligtvis kan vara till stor hjälp om man vill vara en skärpt vetenskapsman som äter ekologiskt och LCHF, samt producerar utmärkta texter.

     Vid meditationens stressreduktion ändras hjärnans känslo- och tankemönster till mer positiva, vilket bland annat minskar oro. Minskar man oron och skapar mer lugn är det sannolikt att även färre fria radikaler bildas och att på så vis de ekologiska näringsämnena och vitminerna har bättre effekt längre i kroppen.

     Forskare har observerat en ökning av dopamin, serotoninoch melatonin under meditation. Man har även observerat en minskning av kortisol på lång sikt.

     I en fMRI-studie har man bland annat sett en ökad aktivering av prefrontala cortex. Detta skulle på sikt kunna leda till förbättrad reglering av emotioner för individen, d.v.s. skulle kunna hjälpa dig med medveten hövlighet. Karaktär är viktigare för en vetenskapsman än intellekt, så även för en funktionell demokrati naturligtvis.

     Man kan även undersöka påverkan på hjärnans fysiologiska struktur med MRI.

     I en del studier påverkan på hjärnans fysiologiska struktur med MRI har man påvisat tjockare cortex i främre delen av hjärnan, bland annat i prefrontala cortex och områden i tinningloben, bland personer som mediterar regelbundet jämfört med en kontrollgrupp.

     En annan struktur som vid ett flertal studier visat sig påverkas av meditation är hippocampus.

     Man har sett att meditation kan leda till högre täthet av grå substans, större radiala avstånd och en global ökning av storleken av hippocampus.

     Storleksökningen kan vara så stor som 15% hos långtidsutövare av meditation.

     De större dimensionerna i hippocampus skulle kunna relateras till den ökade aktiviteten man har sett i hippocampusstrukturen till följd av meditation.

     Dessa resultat skulle då kunna förklara tidigare observerade positiva effekter av meditation på minnesprestationer, som t.ex. en ökad förmåga att plocka fram detaljer av självbiografiskt minne och ökad kapacitet av arbetsminne.

     Studier tyder också på att Gyrus Cinguli och plasticiteten hos den vita hjärnsubstansen påverkas vid meditation och eftersom dessa strukturer också ofta brukar kopplas samman med olika psykiska sjukdomar och problem som exempelvis schizofreni och depression så finns det ett intresse att kunna använda meditation i behandling av symptom och till stöd för människor med exempelvis schizofreni.
     Källa: https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Meditation

     Forskare spekulerar även i att religionerna skapats av schizofrena individer.

     https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2013/08/06/mental-dysfunktionalitet-har-skapat-religionerna/

     Meditation skulle således sannolikt kunna utgöra det vetenskapliga steget bort från sekterism in i ett högre medvetande, likt i Platons grottliknelse eller likt den mediterande Jesus som lämnade sina feaktiga uppfattningar i religionen Judendomen.

     https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/12/13/meditation-lucia-ar-egentligen-den-21e-december-pa-tomas-tvivlarens-namnsdag/

     Och bygger man hjärnan med ekologiska byggstenar utan gifter blir resultatet sannolikt allra bäst.

     1. Situationen på jorden syfta jag på, inte för oss två dvs.
      Det skulle ta 1000 år för människorna att ändra inställning till livet.
      Vi är ju 10 miljarder snart, hur menar du att man ska lösa det?

 1. Så här mena jag, för att de ska kunna meditera så måste deras liv fungera med pengar och andra aspekter se arbetstid mm.
  De människor utan internet tex kommer inte kunna ta del av meditations ”fakta”.
  Just nu är det olika krig på jorden vilket inte leder till att folk kan meditera se bara instänga länder.

  1. I mörkaste afrika har folk internet idag och de kör samma operativsystem som mig, nämligen Linux Ubuntu, speciellt skapat för att fungera väl på långsamma/äldre datorer.

   När man börjar meditera handlar det om sekunder, sedan minuter. En timme är för de flesta en stor utmaning. När man väl gör en reträtt mediterar man till slut konstant.

   I krig behöver man mer meditation.

 2. Ja det tror jag, i nuvarande utvecklingfas så är inte 100 år verkligt då inte ens skola fungerar se mobbning, kan ta ett till exempel soppimporten vilket släpper ut gifter.
  Sådant baserar jag det med. Problemet är ekonomin som lär oss fel saker tror jag.

  1. Genom meditationen minskar mobbningsproblem och en känsla av enhet och frid uppstår. Tömmer man ut den felaktiga ekonomiska läran om tillväxt in absurdum och börjar med nedväxt till en nivå av balans med naturen, där vår konsumtion blir hållbar, upphör sopberget att växa och de farliga gifterna kommer inte längre släppas ut.

   1. Jag tror information är viktigare än att prata om meditation.
    Det kan nog ge bättre resultat i valen om du tonar ned biten om meditation.
    Vad tror du?

    1. Det är ändå så att människorna p.g.a. just dålig information, s.k. desinformation, p.g.a. massmedias ägarförhållanden och påföljande dålig hjänfunktion som de röstar på de nyliberala och extremkapitalistiska bombhögerpartierna som analpenetrerar dem mellan valen. Således är meditation ett rimligt första steg eftersom meditation har just den effekt som jag redovisat ovan.

 3. Den roligaste nya religionen är Spagettimonstret. Det finns t.o.m. kopplingar till strängteori och att det i naturen förekommer mycket spiraler (makaron och DNA).
  OBS ironi

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s