Professor James Petras – Hillary Clinton: Val av en ”Utländsk spion” som president?

En översättning av professor James Petras inlägg via Global Research, 6 juni, 2016 – Hillary Clinton: Electing a “Foreign Spy” for President?

Under hennes 4 år som statssekreterare för USA (2009-2014), Kontrollerade Hillary Clinton USA:s utrikespolitik. Hon hade tillgång till den mest konfidentiella informationen och statliga dokument, i tiotusentals, från alla de stora statliga myndigheterna och organen, underrättelsetjänsten, FBI, Pentagon, Riksbanken och presidentens kansli.

Hon hade fri tillgång till viktig och hemlig information som påverkar USA:s politik i alla viktiga regioner i riket.

Idag, har Madam Clintons kritiker fokuserat på de tekniska aspekterna av hennes brott mot utrikesdepartementets rutiner och riktlinjer för hantering av officiella korrespondenser och hennes rena lögner om användning av sin egen privata e-postserver för den officiella statliga verksamheten, inklusive hanteringen av mycket hemligstämplat material i brott mot Federala dokumentlagar, liksom hennes undanhållande av officiella dokument från Freedom of Information Act [Informationsfrihetsakten] och kokat ihop sitt eget system som undantagits från den officiella översikten som alla andra regeringstjänstemän accepterar.

För många analytiker är därför frågan procedur, moral och etik. Madam Clinton har placerat sig själv över och bortom de normer som styr utrikesdepartementets disciplin. Detta bevis på hennes arrogans, oärlighet och flagranta förakt för regler bör diskvalificera henne från att bli USAs president.

Medan det uppenbarats missbruk av officiella dokument av Clinton, samt hennes privata system för kommunikation, korrespondens och fragmentering av tiotusentals av hennes officiella utbyten, inklusive topphemliga dokument, finns det viktiga frågor att undersöka, då dessa inte tar itu med avgörande politiska frågan: På vems räkning utförde sekreterare Clinton tjänster för USAs utrikespolitik, utanför översynen av offentlig tillsyn?

Den Politiska Betydelsen och Motivationen Bakom Clintons Högförräderi mot Staten

Sekreterare Clintons privata, illegala hantering av förenta staternas officiella dokument har väckt en stor FBI-utredning om arten av hennes verksamhet. Detta är avskilt från undersökningen av Office of Inspector General [typ statssekreterarens/kabinettssekreterarens kabinett] och innebär nationella säkerhetsöverträdelser.

Det finns en hel rad av undersökningar mot Madam Clinton:

(1) Har hon arbetar med, ännu icke namngivna, utländska regeringar och underrättelsetjänster för att stärka deras positioner gentemot USA:s intressen?

(2) Har hon gett ut information om operationer och politiska positioner av olika amerikanska beslutsfattande nyckelpersoner till konkurrenter, motståndare eller allierade som undergrävt militärens verksamhet, underrättelsetjänst och utrikesdepartementets officiella tjänstemän?

(3) Har hon försökt förbättra sin personliga makt inom förenta staternas administration för att pusha sin aggressiva seriemördande slå-till-först-krigs-politik över huvudet på det erfarna utrikesdepartementet och Pentagons officiella tjänstemän, vilka favoriserar traditionell diplomati och mindre våldsamma konfrontationer?

(4) Har hon förberett ett ”lönn-lag” med hjälp av operatörer med utländsk eller dubbel nationalitet, för att lägga grunden till sitt bud om presidentposten och sitt yttersta mål för högsta militärmakt och politisk makt?

För att kontextualisera Clintons hemliga operationer

Det finns ingen tvekan om att Madam Clinton utbytt mindre samt större officiella dokument och brev via sitt privata e-postsystem. Personlig, familjär och även intim kommunikation kan ha utförts på samma server.

Men den centrala frågan är att en stor volym av högt konfidentiell regeringsinformation strömmade till Clinton via en osäker privat ”back-kanal” vilket gav henne möjlighet att utföra statliga affärer med sina korrespondenter.

Vilka var egentligen sekreteraren Clintons mest varaktiga, långlivade och inflytelserika korrespondenter? Vilka typer av utbyten pågick som krävde undvikandet av normal tillsyn och en vilja att förakta [USA:s] säkerhet?

Clintons hemliga krigspolitik, som inkluderade det våldsamma störtandet av den [demokratiskt] valda Ukraina-regeringen, genomfördes av hennes ”löjtnant”, understatssekreteraren Victoria Nuland, en virulent nykonservativ kvarleva från den tidigare Bushadministrationen, en person som engagerat sig i att provocera Ryssland och att förbättra Israels makt i Mellanöstern.

Clintons högt farliga och ekonomiska destabiliserande ”mentala idé” av att militärt omringa Kina, den så kallade ”balanspunkt till Asien”, skulle ha krävt hemliga utbyten med element i Pentagon – från utrikesdepartementet och eventuellt Exekutiv tillsyn.

Med andra ord, inom Washingtons politiska krets, krävs hemlig korrespondens för sekreterare Clintons upptrappning av kärnvapenkrigspolitik mot Ryssland och Kina, vilket inte nödvändigtvis motsvarar de politiska bedömningar och underrättelsebedömningar av andra amerikanska myndigheter och privata affärsintressen.

Clinton var djupt engagerad i privata utbyten med flera tvivelaktiga utländska politiska regimer, inklusive Saudiarabien, Israel, Honduras och Turkiet som involverat dolda våldsamma och illegala aktiviteter. Hon arbetade med de groteskt korrupta oppositionspartierna i Venezuela, Argentina och Brasilien.

Clintons korrespondens med Honduras väpnade styrkor och brutala oligarker ledde till militärkuppen mot den [demokratiskt] valda presidenten Zelaya, dess våldsamma efterverkningar och fuskvalet av en medgörlig nickedocka.

Med tanke på regeringens dödspatrull-kampanj mot Honduras civilrättsaktivister skulle Clinton verkligen vilja täcka upp sin direkta roll i att organisera kuppen. Likaså skulle Madam Clinton ha förstört sin kommunikation med Turkiets president Erdoğans underrättelseoperationer till stöd för islamistiska terrorist-legosoldater i Syrien och Irak.

Sekreterare Clintons e-post skulle ha visat hennes engagemang för saudierna när de brutalt invaderade Bahrain och Jemen för att undertrycka civila oberoende organisationer och regionala politiska rivaler.

Men det är Clintons långsiktiga, storskaliga engagemang för Israel som går långt bortom hennes offentliga tal om lojalitet och trohet till den judiska staten. Hillary Clintons hela politiska karriär har varit intimt beroende av sionistiska pengar, sionistisk massmedie-propaganda och sionistisk verksamhet inom det demokratiska partiet.

I utbyte mot Clintons beroende av politiskt stöd från den sionistiska maktkonfigurationen i USA, skulle hon ha blivit den viktigaste kanalen av konfidentiell information från USA till Israel och den drivrem som främjar Israel-centrerad politik inom den amerikanska regeringen.

Hela komplexet av Clinton-Israel-kopplingar och korrespondenser har äventyrat den amerikanska underrättelsetjänsten, utrikesdepartementet och Pentagon.

Sekreterare Clinton ansträngde sig extraordinärt för att tjäna Israel, t.o.m undergrävde USAs intressen. Det är bisarrt att hon skulle tillgripa en sådan rå åtgärd som att skapa en privat e-postserver för att bedriva statlig verksamhet.

Hon ignorerade glatt utrikesdepartementets officiella policy och tillsyn och vidarebefordrade över 1300 sekretessbelagda handlingar och 22 högkänsliga topphemliga dokument relaterade till ”Special Access Program” [Speciella åtkomstprogrammet].

Hon utarbetade USA:s militär- och underrättelsedokument med avseende på USA: s strategiska policy för Syrien, Irak, Palestina och andra vitala regimer. Rapporten från Inspector General [typ statssekreteraren/kabinettssekreteraren] tyder på att ”hon blev varnad” om sitt handlande.

Det är bara på grund av det ovanliga strypgrepp som Tel Aviv och Israels amerikanska femtekolonnare har över den amerikanska regeringen och rättsväsendet som hennes handlingar inte har åtalats som högförräderi.

Det är höjden av hyckleri att regeringens visselblåsare har förföljts och fängslats av Obama-administrationen för att de visat sin oro inom Insepector General’s [typ statssekreterarens/kabinettssekreterarens] tillsynssystem, medan sekreterare Clinton är på väg mot USA:s presidentpost!

Slutsats

Många av Clintons främsta kritiker, bland dem två dussin tidigare CIA-agenter, har presenterat en myt om att Hillary största brott är hennes ”slarvighet” vid hanteringen av officiella dokument och hennes avsiktliga bedrägerier och lögner mot regeringen.

Dessa kritiker har bagatelliserat, personifierat och moraliserat det som verkligen är avsiktligt, starkt politiserat ministerstyrande beteende. Madam utrikesminister Hillary Clinton var inte ”vårdslös i sitt handhavande av en osäker e-postserver”.

Om Clinton varit inblandad i att politiskt liera sig med utländska tjänstemän så använde hon medvetet en privat e-postserver för att undvika politisk upptäckt av säkerhetselement inom den amerikanska regeringen. Hon ljög för den amerikanska regeringen om användning av och förstörelsen av officiella statsdokument eftersom dokumenten var politiska utbyten mellan en förrädare och dess värd.

De 22 topphemliga rapporterna om ”Special Access Programs” [Särskilda tillgångsprogram], som Clinton hanterade via sin privata dator, försedde utländska regeringar med namn och datum för amerikanska agenter och deras ombud; vilket möjliggjorde kontra-agerande, vilket kan skapa förluster på miljarder dollar i programskador och eventuellt förlorade [amerikanska] liv.

Insepector General’s [typ statssekreterarens/kabinettssekreterarens] rapport (IGP) behandlar endast ytliga missgärningar. Federala byrån för undersökningar (FBI) har gått ett steg längre i att identifiera politiska kopplingar, men står inför enorma hinder från Hillarys inhemska allierade när de vill fullfölja en brottsutredning.

FBI, vars direktör är politiskt tillsatt, har drabbats av en rad nederlag i sina försök att utreda och lagföra spioneri för Israel, inklusive AIPAC-spionagefallet Rosen och Weismann och deras långt hållna motstånd mot frigivningen av den beryktade USA-Israel-spionen, Jonathan Pollard. Sionisternas makt inom regeringen stoppade deras undersökning av ett dussin israeliska spioner som infångats i USA direkt efter attackerna den 11 september 2001.

Clintons val att genomföra hemlig privat kommunikation, trots flera år av utrikesdepartementets varningar att följa deras strikta säkerhetsbestämmelser, är en indikation på hennes sionistiska maktbas, och inte enbart en återspegling av hennes personliga hybris eller individuella arrogans.

Clinton har cirkulerat mer vitala topphemliga dokument och hemligstämplat material än Jonathan Pollard.

President Obama och andra topp-kabinett-tjänstemän delar hennes politiska allianser, men de opererar genom ”legitima” kanaler och utan att avslöja personal, uppdrag, finansiering eller program.

Den verkställande ledningen står nu inför problemet med hur man handskas med en förrädare, som kan vara det demokratiska partiets nominerade till USA:s presidentpost, utan att undergräva den amerikanska jakten efter global makt.

Hur stöttar den verkställande ledningen och underrättelsetjänsterna en utländsk spion som president, som har varit djupt komprometterad och kan bli utpressad? Detta kan förklara varför FBI, NSA och CIA tvekar att väcka åtal, tveka att ens allvarligt undersöka, trots den uppenbara arten av hennes brott. Mest av allt förklarar det varför det inte finns några indikationer på identiteter i sekreterare Clintons korrespondenter i de olika rapporter som hittills varit tillgängliga.

Som Sherlock Holmes skulle säga, ”Vi går in i djupa vatten, Watson”.

Mer intressant:
http://newsvoice.se/2015/10/12/abby-martin-explores-the-history-of-anti-communism-in-america-the-empire-files/
http://jinge.se/allmant/storekonomen-jeffrey-sachs-usa-hillary-clinton-ar-neokonservativ-hok-wall-streets-favorit.htm

11 reaktioner till “Professor James Petras – Hillary Clinton: Val av en ”Utländsk spion” som president?

 1. I princip ska så mycket som möjligt vara offentligt. Om saker och beslut sker i skymm undan och under sekretess och hemlighålls för folket. så är det ingen demokrati. Öppenhet är den bästa garantien för att saker ska gå rätt till och få en folklig förankring.
  Sekretess och hemlighetsmakeri är grunden för konflikter och krig liksom olaga maktutövning
  Alla beslut ska förankras demokratiskt.
  Man ska inte spela under täcket som Sverige gör med Nato tex.

  1. Korrekt. Vi borde heller inte tillåta i lagen att offentliga politiker eller företagare ingår i hemliga sekteristiska klubbar såsom frimurarorden eller Bilderberggruppen. De utgör ett reellt hot mot nationell självständighet och mot demokratin. USAs konstitution förbjuder USAs president att deltaga i dessa hemliga möten, men fler borde förbjudas.

 2. Om Demokratins, lagarnas och beslutsfattandets legitimitet. Det ska vara ett brott att spela under täcket t.ex. med främmande makt och över huvudet på dem man ”påstår sig” representera, då man i själva
  verket inte gör det. Då representerar man bara sina egna intressen och maktambitioner, inte folket.

  Man ska inte hävda att det handlar om demokratiska ställningstaganden och beslut, för att man på riksdagsnivå lyckats få parlamentarisk majoritet genom kohandel med andra partier i olika frågor utan att ha folkmajoriteten med sig. Eljest genomför lagändringar och beslut mellan valen utan minsta information eller förankring hos dem man säger sig företräda.

  När man på politisk nivå antar ”nya lagar” så sker det nästan utan undantag endast av den politiska eliten och adeln, utan något som helst godkännande av de människor som berörs av dem. I så mening är ordet ”demokrati” enbart en grotesk ”floskel” som i all mening är en skendemokrati i realiteten

  Makthavarna tar allt mer för sig själva i det politiska kaos som de skapar med sin politik, medan man i större omfattning inskränker övriga medborgares frihet och självbestämmande just genom lagstiftningen.

  Lagstiftningen är enbart maktens verktyg för att utvidga sin dominans och kontrollfunktion över medborgarna och befinner sig inte längre i folkets händer.

  Man ska vara medveten om att snaran och strypgreppet över tillvaron alltid hamnar hos småfolket.
  Den stora faran är att staten tenderar att utvecklas mot en FASCIST och FÖRTRYCKARSTAT som påminner om tredje riket eller Mussolinis Italien.

  Det är inte Riksdagen som som på eget bevåg ska göra ändringar i Konstitutionen (Grundlagarna) för att genomdriva sina begär, att kontrollera befolkningen och beskära deras inflytande över politiken med lagstiftning som står i strid mot Konstitutionen och folkviljan.

  Tvärt om måste Konstitutionen ligga i folkets händer inte i den tillfälliga politiska maktens intressen. Konstitutionen och lagstiftning ska inte tjäna som en yttring av begär begär för den politiska maktutövningens dominans och kontroll över medborgarna eller vara ett behov för politisk styrning. Den ska stå i samklang med
  medborgarnas intresse och vilja. Konstitutionsändringar ska endast kunna ske genom folkomröstningar.

  Det är i högsta grad OLÄMPLIGT och demokratiskt OTILLBÖRLIGT att stifta tusentals nya lagar och regler varje år utan att det finns minsta tillstymmelse av folklig legitimitet för detta. Människor måste på förhand få veta vilka beslut och lagar våra folkvalda avser att stifta och på vilken rimlig grund, samt genomföra konsekvensutredningar både innan och efter att lagar har trätt i kraft. Vad som är ”Lag” och”Rätt” är inte samma sak.

  Man ska inte inbilla sig att Sverige är en ”Rättsstat” så är det inte. Sverige är enbart en ”Lagstat” som våra myndigheter följer efter direktiv tagna av en politisk välbärgad ekonomisk adel och nomenklatura. Hur lagarna ska tolkas och bedömas ligger inte i den enskildes rätt, utan i juridikens privilegium, oftast underställd den politiska makten.

  Så glöm allt som har med demokrati, rättvisa och folklig legitimitet att göra. Det är bara en föreställning som man slår folk i huvudet med via massmedia.

  Sverige behöver en ”NYORDNING” för att inte ”statsmakten” ska urarta mer än vad den hittills gjort. Folket måste återerövra demokratin och ta makten från politikerna och sätta den i folkets händer. Det bör ske genom folkomröstning.

  1. För en direktdemokratisk nyordning måste hela folket organisera sig i ett direktdemokratiskt parti. Problemet är enligt egen erfarenhet av deltagande i Direktdemokraterna att även i direktdemokrati kan slå slint, p.g.a. att människor som inte borde påverka någonting om demokrati (eller något annat) går med och fattar interndemokratiska beslut som leder bort från partilinjen, bort från säker omröstning, bort från sakliga samtal, bort från vetenskaplighet och således bort från det som kommer gynna folket och naturen på lång sikt.

   Människor som inte vill förstå någonting på djupet vill väldigt gärna vara med och bestämma och har ofta mycket fasta åsikter som de inhämtat via mainstream-media ägd av fåtalet girigbukar och de ”VILL INGENTING VETA” om någonting som kan rubba denna agenda/världsbild. Enligt egen erfarenhet förblir eget tänkande människor med karaktär och känsla i minoritet i en representativ demokrati såväl som i en direktdemokrati.

   Entrism och internettrolling av slipade psykologer kan dessutom få vilket parti som helst att haverera i korkade konflikter om det inte kan styras upp med lite djävla stake.

   Ett parti måste därför ha en långsiktig genomtänkt grund att stå på, en linje som inte kan rubbas av massmedias lögner eller snabba ogenomtänkta interndemokratiska beslut och ett parti behöver en ledning som kan upptäcka och utesluta tvivelaktiga element som kan skada eller skadar partiet.

   Detta ÄR Vetenskapliga partiet. Vi har vi djuplodande samtal mellan logiskt och emotionellt tänkande människor med karaktär och föröker utreda och nå konsensus innan vi bestämmer saker tillsammans. INGET jag kan föreställa mig kan bli bättre på att leda landet.

 3. Det ”emotionella tänkandet” (om det överhuvd taget ska benämnas som tänkande) hos S , Mp och V och övriga borerliga partier, har varit en katastof för landet p.g .a ”asyl- åtagandet”. Nu sitter Sverige med en statsskuld av oerhörda dimensioner och en ”årlig kostnad” för för ”infödda” invandrare (dvs barn till invandare) på ungefär 50 miljarder. Detta berör alltså inte Migrationsverkets kostnader för själva mottagandet. – Det handlar om offentliga resurser som skola vård och omsorg och socialhjälp som vida överskrider gruppens skatteinbetalningar. Sysselsättningsgraden för dessa nytillkommna har legat stilla sedan 2009 och sedan dess har flyktingtzumamin bra vräkt in i Sverige. Gruppen med utländsk bakgrund har växt med ungefär 30% och de kommer sannolikt inte få något jobb under många år, kanske inte ens framgent som en konsekvens av den sociala strukturen språkbarriär, svag utbildning och kulturella normer. Det skapas nästan inga nya arbetstillfällen, mer än i marginell omfattning.
  Så uttalar sig nationalekonomen Joakim Ruist i rapporten ”Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser” (Gtb:s universitet). Han får även medhåll av forskaren Jan Ekberg professor i nationalekonomi (Växjö universitet) som forskat på området i över 30 år och varit expert åt flera regeringar sedan 1990. Ekberg tror att det nu kan handla om kostnader på 70 MILJARDER årligen. (som svenska skattebetalare sk punga ut med).
  Vad gör nu de RÖDGRÖNA för att få en lättnad under galocherna? Jo, man höjer skatterna på bensin ,tobak, snus och alkohol och på ”Kemikalier” och annat som ska drabba vanligt folk. Och jag lovar det finns säkert andra skattebaser att plocka av senare, för att hålla den politiska eliten nöjda (vänta bara). Huvudsaken är att de kan stoppa in sina feta skattefinansierade ”socialbidrags-arvoden” i kapitalförsäkringar och aktier åt sig själva. Det är väl knappast- att tänka sig- att beskatta det senare? Nej ,nej nej!

  1. Denna kommentar får mig att täka på ordet kattsamlare igen. :-)
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/11/06/det-ar-smatt-komiskt-att-likna-vara-kortsiktigt-empatiska-politiker-med-kattsamlare/

   Jodå röstar man på ett nationellt socialistiskt parti finns det senare möjlighet att beskatta tillbaka de miljarder som stulits från folket, samt att avvisa/deportera icke-flyktingar tillbaka över Medelhavet.
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/03/01/utvandring-tillbaka-over-medelhavet-forslag-pa-losning-i-tre-logiska-och-emotionellt-korrekta-steg/

 4. Apropå intenet trolling och psykologi i det offentliga rummet, så talar medierna nu om mordet på en kvinnlig politiker mot Brexit i England. Stax efter det hade hänt beskrev man det som ett slagsmål mellan två män då hon försökte att skilja dem åt och blev stucken med kniv. Men nu har man förändrat det till att det var en höger extremist för utträde (så passande). Vad som faktisk är sant lär man nog inte få veta eftersom en lögn kan tjäna det politiska syftet för ja sidan.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s