Demokrati – Några tankar om Marx citat om den dödliga faran för livet, friheten och förändring

Jag har tidigare skrivit om Karl Marx och var intresserad av vad han ansåg om demokrati. Först letade jag efter citat om demokrati från Karl Marx på Wikiquote, men fann märkligt nog, enbart citat om frihet och förändring. Eftersom demokrati handlar om att folket tillsammans styr balansen mellan olika friheter och att folket kan skapa förändring tillsammans ansåg jag att följande två citat av Marx från Wikiquore ändå är värda viss uppmärksamhet vad gäller vår demokrati:

karl-marx-80x80
Faran för livet består för individen i att förlora sig själv. Ofriheten är därför den egentliga, dödliga faran för människan.
/ Karl Marx

Det är sant att individen kan förlora sig självt i till synes fria aktiviteter, i distraktioner, i vilseledande massmedier, i dyrkan av en religion, en ideologi, i dyrkan av en stark ledare, i övervakade sociala medier, ägda och kontrollerade av en diktator eller oligarker.

Detta utgör naturligtvis en fara för livet självt med tanke på de vapen, gifter och privatarméer som oligarkerna kontrollerar, på ett odemokratiskt sätt, oftast genom en korrumperad odemokratisk ledning i demokratisk förklädnad.

Men det är ändå upplyftande att de motiverade individerna kan vinna sig själva i meditationen, i filosofin, genom psykologin, genom det vetenskapliga tankesättet, genom politisk aktivitet, genom intresse för historiska händelser, i den deliberativa kommunikationen tillsammans med andra fritt tänkande individer, samt i de demokratiska beslutsprocesserna, genom vilka vi förhoppningsvis ser ömsesidig respekt, enhet, välvilja och moralfilosofiskt medveten ärofull karaktär som en självklar grund.

Men jag noterar att Marx, trots många intelligenta människors tidiga och ytterst logiska varningar om population, inte verkar ha varit medveten om eller inte ville låtsas om dem, märkligt nog. För människans friheter, ex. vad gäller population, miljöhänsyn och utnyttjande av resurser, måste naturligtvis existera under en känsla av ansvar och balans.

Har man inte en känsla av ansvar och balans kan en generations kortsiktigt giriga friheter lätt leda till en dödlig fara för det goda livet för nästa generation, en generation som kanske förtjänar samma fred, samma sprudlande mångfald av natur, samma friheter som vi alla har i de länder som fortfarande förskonats från överpopulationens gissel och därför lever relativt gott.

karl-marx-80x80
Filosoferna har bara tolkat världen på olika sätt, men det gäller att förändra den.
/ Karl Marx

Ett ovetenskapligt utrop, en önskan från Marx. Huruvida en människa har motivation, mod och karaktär nog att förändra sin egen eller andras situation har naturligtvis inget direkt självklart även om man har kunskap inom filosofi eller olika vetenskapliga fält. Även om moralfilosoferna uppmuntrar till ärofullt handlande, vilket naturligtvis kan ge ett gott eftermäle av de goda och ett ont eftermäle från de onda, är det ingen garanti för vare sig godhet eller ondska.

Genom politiken förändrar vi visserligen något, men i politiken avgör oftast inte ärofylld moralfilosofi, men kortsiktigt emotionella värden, girighet och ogenomtänkt tyckande. Sorgligt nog är denna kortsiktighet ett resultat av hjärnförsmutsade implantat från en massmedia, vilken förtäckt implanterat oligarkernas kortsiktigt giriga agenda om mer makt, steg för steg mot totalitär makt genom frihandelsavtal, helt utan att individerna ens försöker tolka världen självt i eget intresse på något djupare långsiktigare plan, vare sig genom meditation, filosofiska tankar, genom vetenskaplig metod eller intag av alternativ media.

Världen kan förändras av folket självt om de först söker verklig upplysning genom en alternativ media som åtminstone försöker vara objektiv i sin rapportering. Ännu mer upplysning kommer genom meditation, filosofi, psykologi och genom ett vetenskapligt tankesätt.

Livet självt kan vara ett hot mot livet självt. De samhällen som bryr sig om sitt lands egen balans, sina grannars balans och om världens balans kommer ungå invasionen av de plågor som överbefolkningen medför.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s