Politisk satir av Birger Schalug samt informationsvideo från försvarsmakten

Låt inte Försvarsmakten anfalla Bryssel” skriver Birger Schlaug i vad som verkar vara en politisk satir.

Det satiren vilar på är att Försvarsmakten…

”med alla medel skall försvara att all offentlig makt skall utgå från folket.”

…samtidigt som demokratin på alla möjliga vis INTE längre utgår från folket.

Schlaug tar upp att:

”Ungefär 60 procent av besluten som rör kommunerna påverkas av det som redan beslutats av Bryssel. Och ungefär 50 procent av besluten som rör landsting och regioner påverkas av beslut inom EU.”

Jag passar på, i sammanhanget, att upplysa om att krigsmaskineriet Natos nya odemokratiska värdlandavtal med svensk politikeradel, hur svenska folket lurades in i EU-medlemskapet, samt det kommande frihandelsavtalet TTIP som ska underminera demokratin totalt och som också saknar folkets stöd och således är odemokratiskt.

Schlaug rekommenderar Försvarsmakten att inte anfalla Bryssel, vilket är behjärtansvärt, men frågan är då varför inte Försvarsmakten borde attackera riksdagen?

Schalug menar att våld aldrig är bra, men han har nog aldrig funderat djupare på den saken, tror jag. Det är en indoktrinerad hållning. Självförsvar är nämligen våld. Spårvagnsproblemet kan appliceras på självförsvar och våld. Om man inte ingriper med våld i självförsvar, vad sker då? Ett värre våld? ex. krig med Ryssland? Mer miljöförstöring?

Schlaug tycker om att tala om saker. Det är han relativt duktig på. Sanningen är dock att hans ogeomtänkta svamlande givetvis lett till raka motsatsen till vad han svamlat om eftersom han inte tänker djupare på någonting och aldrig handlar.

Att Schlaug hoppas att:

”regeringen håller Försvarsmakten i nackskinnet”

… trots att regeringen beter sig odemokratiskt är en sådan där overklig motsägelsefull slutsats som nästan alltid är svammlets krona på verket när karln är igång. För det är givetvis det odemokratiska beteendet som gör att regeringen ex. attackerar en stor svensk dricksvattentäkt som folket självt aldrig skulle drömma om att attackera, lika lite som de vill attackera Ryssland.

Jag ställer mig frågan om de kanske var Birger Schlaugs ödmjuka oförmåga till ledarskap, hans feminina underkastelse inför interndemokratin, på bekostnad av demokratin, som gjorde honom så mäkta populär som språkrör för Miljöpartiets borgerliga miljövidriga politikeradel?

Politiken, ekologin och demokratin behöver lite djälva stake ibland! Och känner du dig avdankad, gammal och slö, slapp och likgiltig, så följ för helvete åtminstone den som har lite djävla stake!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

P.s. Direktlänk till Försvarsmaktens informationsvideo.

Annonser

6 reaktioner på ”Politisk satir av Birger Schalug samt informationsvideo från försvarsmakten

 1. Fösvarsmaktens informations video är rent ut sagt löjeväckande nonsens.

  För det första utgår inte längre all makt från folket, utan från det politiska adeln och eliten som därutöver tillskansat sig de offentliga mederna och i stort sätt hela propaganda apparaten. Det kan vilken människa som är det mista normalbegåvad kunna konstatera.
  Våra politiska företrädare har trampat över grundlagen och konstitutionen
  Lagar och regelverk liksom beslut tas nästan oavkortat över huvudet på dem som man inbillar sig representera. Den som sitter i riksdagen representerar bara sig själv inte sina väljare, efter som väljarna i princip saknar insyn och kontroll över beslutsprocesserna.
  Den som yttrar att Sverige är en demorkratisk nation borde låta sig sinnesundersökas.

  De som har minst förtjänst av lagskrivningarna är de som är fattiga och svagt ekonomiskt ställda, därför att varje lagskrivning är skriven av de som representerar den dominanta eliten och kommer osvikligt att förfördela de ekonomiskt svaga och fattiga till sin egen nytta.
  Det ligger i maktens och i sakens natur, att alltid gynna sig själv på bekostnad av de svaga i samhället. De maktutövande vet att de med största säkerhet, att de aldrig själva behöver komma att drabbas och bli föremål för byråkratins tvingande normer och förnedring, det har de noga sett till. Detta säger: ”Max Weber” (sociologins förgrundsgestalt).
  Som myndighetsutövare och byråkrat måste man vara uppmärksam på vad lagmaskinen producerar och vilka konsekvenser det får för människor. Om byråkratin inte reflekterar över det blir samhället destruktivt och kommer att mötas av uppror och hat. ”säger Weber”.

  Gilla

 2. Varje lag måste äga ett underförstått eller ett direkt stöd i folkviljan, men så är det inte längre och har nog inte på länge varit fallet. Nu mer bryr man sig inte längre om folkviljan och efterfrågar inte längre om människors uppfattningar om hur samhället ska vara inrättat, utan detta bedrivs av någon egendomlig anledning en politiskt självutnämnd elit och nomenklatura genom genom någonting så egendomligt som mandat och representation att hantera utanför de äkta demokratiska spelreglerna och ramarna. Man kan inte med trovärdighet och förnuftet intakt hävda att tex socialförsäkringssystemet med alla balkar äger folkligt stöd mer än i enskilda delar. Vanliga människor har aldrig fått information om, fått ta ställning till, eller givits möjligeter till att utvädera konsekvenserna av det regelverk som de underställs av den politiska eliten.
  Statsmaskinens roll ska vara att gå ut direkt till medborgarna offentligt och försöka förklara regelverket för att få demokratiskt stöd. Dessvärre görs aldrig detta. Tex ”pensionsuppgörelsen” som togs bakom lyckta dörrar och hemliga förhandligar över huvudet på medborgarna var ett sådant flagrant övergrepp på demokratins grundtanke.
  Varje lag bör underställas en ”folkomröstning”. Om lagar och paragrafer leder till förtryck ska de ses över och omarbetas. Det är huvud- skälet till att avsätta hela den parlamentariska grupperna i Riksdagen och ändra hela beslutsordningen. Det är inte den politiska eliten som enväldigt ska stifta lagerna till sin egen nytta. Det är heller inte Riksdagens angelägenhet att ändra i konstitutionen utan folket som ska avgöra genom folkomröstning.

  Gilla

  • Jag rekommenderar inte direktdemokrati i dagens läge av flera olika anledningar.

   Riktig demokrati kräver bildning inom flera olika områden som inte ingår i läroplanen och som därför folket saknar.

   Direktdemokrati via nätet kräver dessutom en säker verifierbar process med publika röstlängder, annars riskerar den bli ett blint tyckande och tryckande, ofta hackad och förvrängd, samt utan djupare deliberativ diskurs innan omröstningar, utan vetenskap eller humanism som grund, och på så vis direktledd av presstiuerad massmedia ägt av Wall Street.

   Därför rekommenderar jag idag Vetenskapliga partiet som har en deliberativ process mellan vetenskapligt lagda människor med förnuft och känsla som platsar i centralkommittén.

   Vi har en chans vart fjärde år att få ett förnuftigare styre.

   Gilla

 3. HUR STATEN BÖR ORGANISERA SIN LEGITIMITET
  Man ska gå ut och förklara för människor genom att beskriva vad man vill med varje lag och regelverk, vad man har för avsikter, samt i vilken mån beslut och lagar kan komma att innebära för det folk som ska underställas dessa beslut och regelverk. Därefter avnämna folkviljan på olika sätt genom offentliga och kontrollerbara utredningar. Statens skyldighet ska vara att informera och ordna debatt forum i angelägenheter som berör befolkningen. Detta är inte fallet i Sverige i dag.
  Innan makten tar beslut om lagar och regler måste våra sk politiska företrädare se till att besluten är förankrade i någorlunda överensstämmelse med det som folkmajoriteten i allmänhet anser vara legitimt och socialt godtagbart. Det bör därför vara en folklig viljeyttring som har stöd hos majoritetbefolkningen och inte enbart vara tillnyttomaral för den härskande politiska eliten som nu.
  Det innebär att det måste finnas en avnämnare som kan kritisera, granska och analysera de föreslagna regelverken och lagarna. När inte detta sker så är det lätt att statsmakten antar en fashistoid karraktär och blir en förtryckar stat.

  Gilla

Skaffa ett gratis Wordpress-konto och kommentera här!

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s