Kritik av Newsvoice

Jag välkomnar att Newsvoice söker kritik. Det är modigt. Hur kan man utvecklas mentalt till nya höjder utan mod?

bertrand_russel_80x80
”Rädsla är den primära källan för vidskepelse, och en av de primära källorna för grymhet. Att bemästra rädsla, är början för att nå visdom.”
/Bertrand Russel

Newsvoice – Kritisera NewsVoice (NV) eller den världsbild som NV:s skribenter har

Innan kritiken tar jag även upp ett citat av en person som har skapat böcker och youtubeklipp för den som vill kritisera sig själv och nå högre medvetandenivåer, nämligen Vernon Howard:

vernon-howard-80x80
”Vi behöver inte dölja något från Sanningen, för den fördömer oss inte, men önskar endast hjälpa.”
/ Vernon Howard
(Original: We need not hide anything from Truth, for it never condemns us, but only wishes to help. ) Källa: Wikiquote

Om vi antar att de flesta olika former av vidskeplighet är motsatsen till sanning så anser jag att vi alla tillsammans bör sträva mot sanningen, men att komma nära sanningen kan vara störande, likt ett skarpt vitt ljus, så som beskrivs i Platons grottliknelse,  men vi ska naturligtvis inte låta oss avskräckas av detta, men istället utsätta oss för ljuset steg för steg och vänja oss gradvis.

Vi bör helt enkelt uppfatta ilska, som kan komma vid ökad insikt, likt en väckarklocka som gör att vi börjar förstå något på ett högre plan. Först då kan kritik nå fram, dessutom bli konstruktiv, samt leda till positiv förändring. Det är faktiskt inte att närma sig sanningen i sig som gör ont, men det faktum att vi inte är modigt motiverade att låta oss påverkas av den.

Nu till kritiken! Borde vi inte tillsammans fundera på effekten av den envetna publiceringen av artiklar innehållande vidskepliga icke-materiella förklaringar på naturliga fenomen som ännu inte bevisats materiellt? Förstå mig rätt! Jag är för att folk ska få uppleva astrologins egocentrism om de vill det, man kan t.o.m. skriva om sina egna upplevelser på sin egen blogg.

Jag uppmanar t.o.m. folk som vill prova på Reiki, Metamorfisk teknik eller liknande att göra det, eftersom detta för mig har varit en riktigt positiv upplevelse, precis som att spela didgeridoo tillsammans med vibrerande kristallskålar under fullmåne berikat mitt liv och precis som yoga och meditation lett till kroppslig njutning och expanderat mitt medvetande och som olika stenar med olika lyster och färg inbundna i halsband berikat mitt liv på många oväntade vis.

Vetenskapen handlar däremot om något helt annat, nämligen hypoteser, falsifiering, materiella bevis och repeterbarhet även om Jane Goodall poängterar att det finns rum för intuition:

jane_goodall_80x80
”Kvinnor tenderar att vara mer intuitiva, eller att erkänna att de är intuitiva, och kanske är inte den hårda vetenskapliga approachen så attraktiv. Det sätt på vilket vetenskapen lärs ut är väldigt kall. Jag skulle aldrig blivit vetenskapsman om jag hade blivit utbildad på det viset.
/Jane Goodall (Källa: Citat om Vetenskap)

”När jag började 1960 var individualitet en accepterad sak att leta efter; det var om art-specifika beteenden. Men ett djurs beteende är inte hård vetenskap. Det finns rum för intuition.”
/Jane Goodall (Källa: Citat om Vetenskap)

Så den mest fantastiska upplevelsen för den vidskeplige är nog inte att angripa den materiella förklaringsmodellen, men naturligtvis att ge sig i kast med den och uppleva den både intuitivt genom att ställa upp nya hypoteser, men även genom att försöka falsifiera dem! Åtminstone prova på, precis som en vetenskapsman omvänt kan hänge sig åt en vidskeplig icke-materiell upplevelse och njuta av den.

Det är således inte inslagen av icke-materiellt material i Newsvoice som är något problem, men det blir naturligtvis ett problem när dessa texter utger sig för att sitta på sanningen med ett mjukt säljande leende. Det är just dessa texter som riskerar att minska trovärdigheten hos Newsvoice, anser jag. Ordet ”trovärdig” är ett synnerligen intressant ord väl värt att meditera på, anser jag!

Jag anser faktiskt att det, år 2016, finns något sorgligt med att alltför ofta se icke-materiella påståenden om sanning i min e-post-låda. Jag vill likna det vid att öppna en låda för intressanta insikter, men istället, alltsom oftast finna en död Schrödingers katt, eller t.o.m. flera döda katter.

Jag tycker helt enkelt synd om den som malplacerar döda katter i fel lådor. Jag tycker även synd om de andra författarna som ofrivilligt får sina alster intill det som osar död katt. Jag tycker även synd om läsarna som tvingas betrakta de osande döda katterna med vemod i minnet av utmärkta artiklar och kommentarer.

Jag undrar om det inte vore bättre då att helt slippa se det icke-materiella blaverandet i min e-post-låda och på Newsvoice, i synnerhet kanske då det ligger ett materiellt intresserat företag bakom?

Hur löser man saken rent positivt och konstruktivt? Jo. Det slår mig att redaktionen kan skapa en vidskeplig icke-materiell publikation med ett annat namn än Newsvoice som innehåller trevliga upplevelser och trevliga anektdoter, ungefär som jag skiljt på politik och privata upplevelser, samt en vetenskapligt lagd publikation som söker den materiella sanningen.

Det icke-materiella och det materiella behöver inte stå i motsats upplevelsemässigt. Det ena har inte med det andra att göra, anser jag, på samma vis som att en vetenskapsman sannolikt inte är särskilt intresserad av att ge sig i kast med att försöka bevisa eller falsifiera Bertrand Russels tekanneteori:

bertrand_russel_80x80
”Många troende talar som om att det skulle vara skeptikernas uppgift att motbevisa vedertagna dogmer snarare än dogmatikernas uppgift att bevisa dem. Detta är förstås ett misstag. Om jag skulle framföra att det mellan jorden och Mars funnes en tekanna av porslin som kretsar runt solen i en elliptisk bana, skulle ingen kunna motbevisa min utsaga, förutsatt att jag var noga med att lägga till att tekannan är för liten för att kunna ses ens med våra kraftigaste teleskop. Men om jag skulle fortsätta med att säga, att eftersom min utsaga inte kan motbevisas är det oacceptabelt övermod av det mänskliga förnuftet att tvivla på den, skulle jag med rätta anses prata strunt. Om däremot en sådan tekanna vore beskriven i antika böcker, förkunnad som den heliga sanningen varje söndag, och ingjuten i barnens sinnen i skolan, då skulle tvekan att tro på den bli ett tecken på excentricitet och tvivlaren väcka uppmärksamhet hos psykiatrer under en upplyst era eller inkvisitorer under en tidigare.”
/Bertrand Russel

Likväl kan man säkert få en fantastisk upplevelse i en fantasifull meditation om den allsmäktiga tekannan som svävar fritt i kosmos. Man kan även fundera på om de mer icke-materiella individerna kanske bör uppmuntras till att presentera sina UPPLEVELSER och inte utge sig för att sitta på någon slags ”sanning” om hur något faktiskt ligger till, eftersom de vidskepliga icke-materiella sitter på så många olika ”sanningar” som diametralt motsäger varann och heller inte tycks villiga att överge någon av ”sanningarna” frivilligt.

Min andra kritik är att jag upplever att kommentarsfälten är för restriktiva och alldeles för lite restriktiva samtidigt.

Visserligen kan man försöka begränsa sig till 300 ord, det är väl ok, men jag anser att det viktiga för läsbarheten är att man gör styckesindelningar och att det mesta håller sig till innehållet i artikeln eller att man svarar på frågor eller falsifierar eller bekräftar påståenden som andra gjort i tråden. Då tillför man något inressant för författaren och för alla andra läsare som är intresserade av ämnet.

Jag anser att det är betydligt mer skadligt för Newsvoice med en icke-styckesindelad text ex. från en person som har supit bort nästan alla hästarna i båset och har en depressiv, mentalt ohälsosam negativ attityd, än en positiv konstruktiv text som innehåller förslag på lösningar men som blivit lite för lång.

Viljan att skriva eller kommentera ökar naturligtvis med textens relevans och moderatorns skicklighet att enbart godkänna de relevanta kommentarerna. Medhåll är visserligen kul för det lilla egot, och ska inte underskattas, men relevanskriterier är naturligtvis ännu viktigare.

Visserligen stör det inte nämnvärt med fåtalet fyllekommentarer, men är det verkligen intressant för Newsvoice-läsarna? -Nej. Inte särskilt intressant. Är det bra för individen själv? -Nej. Förmodligen inte. Är det bra för VoFs sektledare att Newsvoice fylls med dumhet? -Kanske VoF tror det i sin sekteristiska dumgiriga kortsiktighet?

Meditation/introspektion i stillhet eller t.o.m. att nå den depressiva bottnen kvickt för en fyllekommentator kan sannolikt vara mer läkande då motivationen till positivitet har potential att komma.

Den läkande kraften i det fullt medvetna ögonblicket är nämligen så kraftfull att när det genomlevs fullt ut har det förmågan att läka ut alla sorger. Även kommentarerna kan då bli bättre och istället lyfta Newsvoice, speciellt om personen i fråga informeras om varför dennes kommentarer inte kom in.

För att kunna utföra positiva handlingar måste vi utveckla en positiv attityd.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

En reaktion till “Kritik av Newsvoice

Välkommen att kommentera! Läs gärna kommentarsreglerna i menyn!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s