Kritik mot Clas Svahns artikel i DN om konspirationsteorier

Clas Svahn är betald ”journalist” på Dagens Nyheter, med en historik inom UFO-området. Han har skrivit en politisk artikel som heter ”Konspirationsteorier – så får de fäste i samhället”. Jag måste gratulera både DNs chefredaktör Peter Wolodarski och Svahn till en mycket slug atikel som nog lurar de allra flesta. Jag spekulerar i om de kan ha fått hjälp av svenska psykologer inom försvaret eftersom kvaliteten är så pass hög på artikeln ur psykologisk synvinkel.

Att folk har blivit lurade av Svahn och DN med denna atikel är, anser jag, således helt förklarligt och beror inte alls på ointelligens, snarare på att de ännu inte har kompetensen att se de psykologiska trix som de utsätts för av dessa vältränade illusionister, men jag ska försöka hjälpa det svenska folket med den lilla kompetens jag har.

I dessa stora illusioner vävs naturligtvis mycket sanning in. Så Svahn har naturligtvis rätt i mycket han beskriver. Däri ligger naturligtvis faran. Det finns, helt klart, många galna konspirationsteorier, men jag anser att flera av Svahns tankar och slutsatser utgör precis sådana galna konspirationsteorier som han varnar för. Han tar även upp ad hominem-argumentetguilt by association”, vilket han sedan använder själv.

Jag spekulerar därför i om det kan handla om en s.k. ”psyop”, d.v.s. en ”psykologisk operation”, precis som det finns militärer som eldar på och bidrar med galna UFO-teorier på Youtube för att dölja verkliga militära hemliga flygplans-projekt.

Det är dessutom riktigt att det dessutom finns halv- och helgalna människor som sväljer nästan vad som helst där ute på Youtube. Faktum är att nästan vem som helst kan bli helt tokig av vad Youtube levererar. Men nu finns det således, som jag ser det, några galna konspirationsteorier till, numera levererade av DN tack vare Svahn och Wolodarski.

Jag länkar inte till Svahns artikel i fråga eftersom jag inte gynnar någon lögnaktig fulmedia ägd av fel tokliberala intressen, även om jag känner stark motivation att rädda frivilliga ur Sveriges folk från Svahns konspirationsteorier och förmedla dem till mer balanserad vetenskaplighet genom att offentligt falsifiera några av galenskaperna i hans hypoteser.

Till saken! Först ser det ut som om artikeln börjar med ett mycket vanligt försäljningstrix, nämligen att få folk att hålla med om hittills accepterade sanningar som de allra flesta människor accepterar och inut sig själva säger ”Ja” till. Försäljaren, i detta fallet Svahn, vet säkerligen att när personen säger ”Ja” flera gånger i rad att det är lättare att få sålt det försäljaren vill sälja, vilket naturligtvis kommer senare.

Svahn menar:
”…visst finns det ibland anledning att tvivla på vad myndigheterna säger”

Ja. Det är lätt att hålla med försäljaren. Verkligen. Med tillägget att tvivla på DN och annan fulmedia hade det naturligtvis blivit ännu bättre för det gör de allra flesta idag. Det är därför DN dalar i läsarsiffror och att alternativ media, som försöker hålla sig till mer sannolika förklaringar, ökar.

Svahn menar vidare:
”I dag hänvisas ofta till den nationella säkerheten eller jakten på terrorister när olika myndigheter inte vill uttala sig.”

Ja. Det är lätt att hålla med försäljaren. Så är det naturligtvis. Varför avslöja hur man jagar terrorister? Det vore ju inte bra fastän alla som undersökt saken redan vet ungefär hur det går till, vilket delvis presenteras i nästföljande strof av Svahn:

”Vår egen säkerhet skyddas genom att vi övervakas på olika sätt och vi har själva blivit en del av den övervakningen när vi bjuder på statusuppdateringar, bilder och inlägg på det som har kommit att kallas sociala medier.”

Ja. Det är lätt att hålla med försäljaren. Så har man naturligtvis hittat många terrorister poserandes med vapen på sociala medier. Efter att ha tänkt på den otäcka ”terrorismen” i förra citatet associerar han dessutom medvetet ord vi gillar med ett ord vi egentligen inte gillar. ”Säkerhet” och ”skyddas” associerar han nu med ”övervakning” även om ”övervakning” lika väl kan associeras med ”totalitärt styre” och ”diktatur”.

De flesta som använder sociala medier tänker kanske något i stil med: ”Jag vet att jag är en idiot som lägger upp hela mitt liv på sociala medier till vem fan som helst, speciellt med tanke på hur samhället utvecklar sig, men JA, så är det ju. JA. Jag gör ju det. Det han säger är sant.” Vissa tycker kanske rent känslomässigt om att de får trygghet genom övervakningen och de håller kanske också med Svahns våta drömmar om utökat tokliberalt Bodströmsamhälle.

Svahn konstaterar:
”Hur dessa uppgifter används av andra är inte alltid särskilt tydligt.”

Ja. Det är lätt att hålla med försäljaren. Ligger uppgifterna där kan de användas precis hur som helst av nästan vem som helst.

Svahn slår fast:
”Nationens säkerhet står alltid över den enskildes rätt att veta.”

Ja. Så är det idag. Det är lätt att hålla med försäljaren. Vi vet att det är så, men i en riktig demokrati, om vi tänker efter, enligt ordets verkliga betydelse, där politikern förstått sin representativa uppgift och journalisten är fri att undersöka och presentera fakta utan risk för ex. Wolodarskis frysbox, så kan vi tala om ”vetenskaplighet”, ”demokrati” och ”yttrandefrihet” på riktigt.

Svahn påpekar helt logiskt:
”Och den som inte får veta bildar sin egen bild av det som hänt.”

Ja. Det är lätt att hålla med försäljaren. Problemet med att folk tvingas skaffa sig alternativa teorier om verkligheten, istället för underkastelse till DN, Bibeln eller Koranen, är delvis att dessa inte levererar en trovärdig bild av verkligheten, men naturligtvis även att folket anser att dessa källor istället vilseleder dem och mest gynnar de som predikar med dessa som fundament.

Jag anser att orsaken till att människors skaffar andra hypoteser om verkligheten är att fulmedia INTE bedriver kritisk undersökande journalistik, samt inte ställer sig skeptiska till den allmänt accepterade versionen. Den allmänt accepterade versionen utgörs ofta av ytterst märkliga konspirationsteorier i kombination med att aldrig fråga sig vem som egentligen gynnats av händelsena, likt en religiös ledare som levererar den ytterst märkliga men absolut högsta ”sanningen” helt utan bevis och samtidigt fördömmer varje rimlig teori som kan vara mer trovärdig eller motsäga den gudibehagliga ”sanningen”.

Svahn påpekar ytterligare en källa till problemet:
”Tystnad och hemligstämplar fungerar som katalysatorer för konspirationstänkande och i vissa lägen kan en myndighet gå mycket långt då det gäller att skydda information som man inte vill ska komma ut.”

Ja. Det är lätt att hålla med försäljaren. Kontrollordet ”konspirationsteorier” sätts här samman med ordet ”tänkande”. Det är lätt för den som känner att alla galna konspirationsteorier som lagts ut på Youtube är för mycket att tänka på. Men betänk då, helt kort, att de som lagt ut de tokiga teorierna sannolikt kan ha samma agenda, nämligen att dölja mer sannolika hypoteser i en störtflod av dynga precis som DN gör!!!

Kanske har de på Youtube även lagt på konspiratorisk musik, icke-logik och symboler och annat motsägelsefullt på hypoteser, som annars, utan dessa tillägg, kanske skulle kunna framstå som rimliga teorier. För det ligger naturligtvis utmärkta och väl underbyggda teorier på Youtube också, även om de sällan presenteras i det dyng-flöde vars algoritm Youtubes ägare lagt in, vilket gör att människor s.a.s. ofta fastnar inne i ett ”Youtube-UFO” likt UFO-mannen på den bild som verkar vara föregångare till det slutgiltiga omslaget av the Economist 2016.

Men jag får känslan av att Clas Svahn faktiskt vill vara en riktig journalist, och fastän vi vet att DN ofta vinklar och undanhåller viktiga saker för oss i tokliberalismens namn, så tänker vi kanske att DN för en gång skull äntligen talar sanning, om så enbart genom Clas Svahn.

Vi kommer inte gärna ihåg att Svahn de facto är köpt av DNs ägare, genom sin lön, till att leverera deras version av verkligheten, en version som rimligen gynnar deras agenda, samt att Wolodarski säkerligen varit där med sin rödpenna för att se till att det blir just så.

DNs agenda är dessutom, med stor sannolikhet, kopplad direkt eller indirekt till andra girigbukar på Wall street om man, så bara för en stund, kritiskt analyserar övrigt innehåll i DN med ett litet ”Cui Bono”, d.v.s. vem gynnas, så som man gör i en helt vanlig brottsutredning.

Fråga dig vidare, som läsare, om artikeln av Svahn verkligen skulle ha kommit in om den inte gynnat ägarnas agenda? Skulle den kommit in om den hade utpekat viktiga personer kopplade till Wall street, Bilderberggruppen, Washington eller Israel, vilka bedriver den nyliberala och tokliberala ekonomiska politiken som DN också står för? – Nej. Förmodligen inte.

Jämför själv ex. Oliver Stones historiska redogörelser (som Anders Romelsjö upplyst mig om) som visas av Kunskapskanalen i dagarna, jämför dem med DNs historiska dyng-redogörelser! Skillnaden är ofantligt stor för den uppmärksamme.

Så tar Clas Svahn upp uppenbara UFOn, d.v.s. oidentifierade flygande objekt, som redan bevisats vara militära farkoster, som ett slags bevis på att alla andra hypoteser i närheten av detta är lika tokiga hypoteser. De flesta av oss är nu ganska säkra på, ex. att oljebolagen och bankerna arbetar för sin egen tillväxt, vilket naturligtvis leder till att de stegvis naturligtvis vill lägga vantarna på hela världens olja och i förlängningen följdaktligen även våra sista slantar som de oljeberoende köper oljan med.

Vissa politiker säger det som vi vet rakt ut. ”Vi skulle behållt oljan” menar ex. Donald Trump oblygt (ca 38 minuter in i detta Youtube-klipp) Att detta fenomen, att lägga vantarna på hela världens olja, är sant förstår varje person som förstått vad ordet ”tillväxt” verkligen innebär. Girighet är ingen ”konspirationsteori”. Den är verklighet.

Ordet ”tillväxt” är faktiskt så pass viktigt att alla barn över 12 år bör drillas i vad ”tillväxt” verkligen betyder. Ordet ”tillväxt” och mänsklighetens oförmåga att förstå vad ordet verkligen betyder, och vad det leder till, är i själva verket en av orsakerna till Vetenskapliga partiets viktigaste fråga, nämligen nedväxt till balans med naturen.

Faktumet är dessutom att makthavarna alls inte behöver ”stjäla våra sista slantar”, vilket Svahn anser vara en konspirationsteori. Makthavarna i Sverige har redan, sedan ungefär 1968, sett till att våra slantar inte längre har något reellt värde genom att ta bort silverhalten ur dem, en silverhalt som förr låg på 40% och tryggade valutans värde och låg i människornas händer, för att inte tala om den enorma och medvetna skuldsättningen av Sverige, krediter som är utställda med hög ränta på de svenska skattebetalarna. Det är inte bara stöld. Det är tokliberalt och nyliberalt slaveri.

Så tar Clas Svahn upp ”Palmemordets labyrintliknande teorier med poliser, militärer och politiker inblandade” och jämför detta med UFO-teorier, fastän riktiga journalister som Sven Anér utrett saken och tyska journalister gjort dokumentärfilm om den märkliga palmeutredningen. Detta nämner inte Svahn.

Även nyliberalismen, storföretagen, bankerna och det militärindustriella komplexets expansion österut genom Nato har bevisligen gynnats av palmemordet, MÄRKLIGT NOG är värt att tillägga, för reaktionen borde egentligen lett till motsatsen hos folket i hela världen!

Folket borde, om de vill motverka dessa satans mördare, givetvis rösta på de demokratiska socialister som finns kvar, i syfte att visa de nyliberala och tokliberala kriminella krafterna att mord på demokratiska socialistiska statsministrar absolut ska straffa sig! (Sorgligt nog är Socialdemokraterna inte längre något socialistiskt parti)

Men återigen blandar Clas Svahn in ”exotiska” och ”utomjordiska varelser” i texten i anslutning till detta fastän det alls inte fanns något exotiskt eller utomjordiskt med de hypoteser om palmemordet som dessa journalister presenterade.

Psykopati och mord med magnumrevolver är nämligen ingen ”utomjordisk” företeelse. Psykopati drabbar ca en av tvåhundra, fullkomligt mänskliga, men inhumana individer även om en del av dem kan hantera sitt handikapp.

Så fortsätter Svahn självsäkert och påstår att Hitler INTE skulle kunna ha flytt till Argentina (som denna mycket komiska satir antyder) istället för att ta sitt liv i bunkern i Berlin 1945 och i bunkerna INTE skulle kunnat lämnat ett annat lik, trots att Tyskland var tämligen välfyllt med lik vid denna tidpunkt. Åh Nej! Hitler kan absolut INTE ha varit så slug, menar Svahn självsäkert inför den ouppmärksamme läsaren.

Tack vare ett ouppmärksamt folk och tyskarnas effektiva fulmedia som styrdes av propagandaminister Joseph Goebbels, likt dagens Nato-fulmedia, inkl. DN, så kunde tyskarna luras av makthavarna in i krig, precis så som många svenskar låter sig luras av makthavarna i Sverige idag, även om alternativ media nu finns tillgänglig som verkar för fred istället för fullt kärnvapenkrig.

Och på detta vis fortsätter Svahn, med några undantag, som inte längre förtigs, ex. den avslöjade konspirationen om att CIA genomfört psykologiska experiment på ovetande försökspersoner som utsattes för starka ”personlighetsförändrande droger som meskalin, skopolamin och LSD”. Men som den USA-vänliga tidning som DN är så får sig då KGB en känga samtidigt, inkl. dagens ryska motsvarighet, FSB. Är någon förvånad över rysshatet?

Så kommer vi till hypotesen om att individer i USA låg bakom attackerna mot WTC den 11 september 2001 och jag noterar att den Bonnierägda tidningen och Svahn helt lyckats missa fem israeliska ”hurrande flyttkarlar och konststudenter” som enligt vittnen filmade ”konststycket”, samt vid gripandet av amerikansk polis menade att de var på samma sida som poliserna, vilket sedan tydligen ledde till fler arresteringar av fler israeler som olagligen spionerade i USA på olika objekt.

I Israelisk TV fick ”konststudenterna” frågan om vad de hade för sig och lät oblygt meddela att de var där för att ”dokumentera händelsen” … Hmm … Det är dessutom intressant att DNs ”journalist” helt missat de mycket rimliga teorier som finns från James Corbett om vilka som är skäligen misstänkta och märk väl att där verkar alls inte etnicitet eller religiös bakgrund ligga bakom, men girighet.

Yttermera missar Svahn och DN, kanske medvetet, exakt vad som var orsaken till att träffen på Pentagon skedde exakt där den skedde. Vad gjorde egentligen folket just på detta ställe i Pentagon och vem gynnades av att dessa människor med sin avdelning utplånades? Det har James Corbett försökt utreda ovan, men det tror jag knappast att någon journalist på DN gjort. Varför inte det?

Varför låter egentligen Svahn diskursen om vad som träffade Pentagon vara huvudfrågan, likt dyngan på Youtube i huvudsak gör, istället för att undersöka vad eller vilka individer som egentligen förintades och vem som gynnades av detta? Det är lika makabert som att mordvapnet blir huvudfrågan i palmemordet istället för vilka individer som fanns på platsen och varför, samt vilka som gynnades av mordet.

I det hypotetiskt-deduktiva metod-tänkandet är naturligtvis både det kreativa framtagandet av rimliga hypoteser såväl som sannolikhetsfrågan viktig. Vetenskapsmannen tittar sedan på fakta som kan stödja eller falsifiera hypoteserna.

Min egen vetenskapliga fråga med det jag har vid handen är således: Hur stor är sannolikheten för att Israel på något vis var inblandade i WTC med tanke på flyttkarlarna och konststudenternas beteende? Mitt eget svar är: – Enormt stor sannolikhet även om jag tror att det absolut var fler människor än bara israeler inblandade.

När jag tittar på följande sekvenser från filmen Tillbaka till framtiden som verkar ha skapats långt innan WTC så undrar jag om det inte är rimligt att anta att hela händelsen dessutom ingår i någon typ av hemlig sekterism, för USA är tämligen välfyllt med en hel del lustiga religiösa sekter.

Det är naturligtvis inte konstigt att detaljer direkt strider mot varandra i olika konspirationsteorier på Youtube när de som ev. vill dölja vad som vekligen skett producerar enorma mängder dynga i syfte att blanda bort korten för vanligt folk.

Riktigt många vet nu ex. att det var TRE byggnader som föll ihop med en hastighet som motsvarar fritt fall, inte bara två, men vem vet ex. vad som egentligen fanns i denna tredje byggnad som kallas ”building 7” eller ens i de andra byggnaderna eller speciellt på de platser som träffades av flygplanen? Kanske var det rentutav huvudmålet för attacken eftersom detta medvetet mörkades av denna massmedia? Och vem kan tänkas ha gynnats av det? Lämplig fråga i en brottsutredning kanske?

Så kommer Svahn med en helt osannolik konspirationsteori till, nämligen att det ökande avståndet mellan väljarna och de politiker som de väljer beror på konspirationsteoretiker … Han tror INTE att det ökande avståndet mellan väljarna och de politiker som de väljer beror på att fulmedia och politiker mörkat och fört en folkfientlig politik, stick i stäv med vad folket vill. Det vore naturligtvis den mest logiska och minst konspiratoriska hypotesen.

Kan man tro att folket känner sig utanför när tokliberaler och nyliberaler genom DN lurar folket genom lögner som dessa, samt flyttar bort landets demokratiska beslutsfattande till Bryssel och inför EUs frihandel och fria rörlighet, på bekostnad av de protektionistiska skyddet, med alla de dåliga konsekvenser som detta för med sig för nationen, för demokratin, för tryggheten och för välfärden?

Annons

14 reaktioner till “Kritik mot Clas Svahns artikel i DN om konspirationsteorier

 1. Strålande ironi!
  Men kör fram definitionerna på:
  – tokliberaler
  – alternativa media
  – folk
  – nyliberaler
  och med vilken evidens gränserna för dessa går…

  1. Det är ingen ironi. Det är seriöst menat.

   Tokliberaler är människor som kallar sig liberaler eller libertarianer och faktiskt tror på sina egna floskler och oxymoroner om ex. ”frihet” trots att en normalintelligent tolvåring kan förstå att olika friheter står i konflikt med varann.

   Alternativa medier har inte sålt sig till utländsk makt, har inte sålt sig till Rothchild-sionismen, ljuger inte medvetet, undanhåller inte fakta, samt har relativt öppna kommentarsfält, eller tillåter åtminstone repliker när människor anser sig vara förtalade.

   Folk är enligt min definition de som utsätts för lögnerna. Det är ”folket” 99% som blir rektalpreneterade av illusionisterna 1%.

   Nyliberaler är de sossar och miljöpartister som sålt sin själ till monopolkapitalet och därför är för EU:s satans frihandel som ställer arbetare, länder och företag mot varann i ett destruktivt race mot välfärdsbottnen, krig och miljökatastrof och som lök på laxen välkomnar en av de mest extrema och intoleranta sekter som planeten skådat och tillåter dem bygga en Wahhabi- moské mitt i Malmö.

 2. Om man visar sig ha konspirationsteorier i ett inlägg som berör kritik av just sådana teorier blir det självklart ironi. Om den är medveten eller inte kanske ingen vet.

  Definitionerna hamnade verkligen på det vetenskapliga planet… Frihet utan att beakta konflikter är istället ledordet för anarkister. Media som får en aktie ägd av en utlänning kan inte innehålla fakta, medan Siljansbygdens Allehanda kan stoltsera med att alltid ha ovedersägliga sanningar. Och gränsdragningarna till vad det är som inte ska räknas in i definitionerna hamnade i den vetenskapliga cyberrymden.

  Förresten, vi kikar på vad Vetenskapliga Partiet skriver på hemsidorna:

  ”Försök i möjligaste mån kalla människor för det som de kallar sig själva”. Vem kallar sig tokliberaler? Eller fulmedia?

  ”Försök att vara objektiv, d.v.s. att försöka se saken från flera synvinklar”. Om det är alternativa media som har den definitiva sanningen så bör man inte utelämna både dessa mediers synvinkel på konspirationsteorier och de som motsäger dem.

  ”Använd ex. INTE vaga tveksamma hittepå-ord”. Läsarna kan själva leta efter de vaga orden i ett vetenskapligt uppslagsverk.

  ”Folket borde… givetvis rösta på de demokratiska socialister”. ”Folk är enligt min definition de som utsätts för lögnerna. Det är ”folket” 99% som blir rektalpreneterade”. Vetenskapen triumferar! Folk ska givetvis inte få rösta på vad de vill. Mönstret känns igen från de som blandar socialism och nationalism.

  1. Mina konspirationsteorier är medvetet uppbyggda med olika evidens, ofta med förslag på hur de kan falsifieras enkelt. Fulmedias egna fastslagna konspirationsteorier om hur allting är, de är på väg att krackelera eftersom de mestadels är byggda på medvetna lögner och andra psykologiska trix (precis som ovan), helt utan evidens eller förslag på falsifiering. Folket ser alltmer igenom lögnerna och då är man givetvis tvungen att presentera bättre teorier.

   Kontrollordet ”konspirationsteorier” som uppfanns av den underrättelsetjänst som ville dölja vem som verkligen mördade den fredlige John F. Kennedy, det ordet är på väg att mista sin effekt. Folk ser ju tydligt hur DN m.fl. fulmedier ljuger om allt möjligt och därmed gör sig själva irrelevanta. De verkar inte ens vara ute efter att ljuga trovärdigt längre, vilket faktiskt är förvånande. Teorin om den konspirationen är inte ens att betrakta som konspirationsteori längre, men en vedertagen sanning med mycket goda evidens. Beteendet har t.o.m. lett till att den vedertagna och väl vaktade konspirationsteorin om Förintelsen ifrågasätts av allt fler, även av f.d. semitiska judar som ex. David Cole, en människa som kanske blev trött på andra lögner och gick ett steg längre.

   Att ägarförhållandena styr journalismen i fulmedierna och deras fula agendor är helt tydligt. Chefredaktörens uppgift är helt tydligt att tillfredsställa ägarnas och ev. betalande annonsörers agendor som ex. vill ljuga om annat. Det är helt tokigt att ens anta något annat såsom du gör, anser jag. Människor har ju ofta olika intressen med sina publiceringar.

   Jo. det är klart att man i möjligaste mån bör försöka kalla människor för det som de kallar sig själva. Ok. Ska vi säga så, att när fulmediernas ljugande tokliberaler börjar uppföra sig på det planet och dessutom slutar ljuga och vilseleda att vi också börjar respektera dem? Är det en rimlig deal? Ömsesidig respekt?

   Vi är objektiva, d.v.s. att försöka se saken från flera synvinklar, flera olika teorier. Vi tillåter kommentarer och dementier till skillnad från de lögnaktiga fulmedierna. Ingen sitter på definitiva sanningar. Jag skrev precis en artikel om just precis det.

   Det är rätt att man inte bör använda vaga tveksamma hittepå-ord, men vad gör man när orden som finns att tillgå förvanskats av tokliberala fulmedier eller är så floskelfyllda, motsägelsefulla eller nedsmutsade av lögner att det inte går att beskriva med bättre ord? Då måste man naturligtvis skapa nya ord.

   Ja. Med det som finns vid handen så är det ”folket” 99% som blir rektalpreneterade med fulmedias lögner. Lögnen och den evidensbaserade vetenskapen är antagonister och jag tror att den evidensbaserade vetenskapen är på väg att triumfera över den medvetna lögnen eftersom den kan och vill se sina egna lögner öppet och kritiskt.

   Folk ska givetvis få rösta på vad de vill. Som jag ser det är socialism och nationalism två skilda begrepp som kan kombineras och som ofta kombinerats på ett bra sätt helt utan imperialism (numera kallat globalism). Båda begreppen, socialism och nationalism, ingår i många staters namn och i olika partiers namn direkt eller indirekt, ex. Sveriges kommunistiska parti, eller ”Socialistiska folkrepubliken” följt av nationsnamnet. Även ekologi och solidarisk internationalism kan kombineras med dessa begrepp, helt utan att slå sönder nationer eller undergräva välfärden (socialismen) inom dem, och det är precis det vi vill.

 3. Allmänt om Massmedier

  Mediernas bästa ”kelgrisar” är ”skuld, ”skam”, ”offer” , spekulation, hot och propaganda. Ej fakta.

  Betänk hur många redaktioner som skulle tvingas slå igen, om inte dessa ”kelgrisar” var tillåtna. Medierna fullkomligt vältrar sig i sådant dravel,– till intellektets fördärv. Medierna saknar nästan helt intresse av att ge människor kunskap och relevant upplysning om viktig och nödvändig information.

  I stället handlar det mest om att sälja känslor baserade på rubriker eller propagandamaterial för eller emot en viss politisk åskådning eller kändisskvaller och annat irrelevant ”slaskfoder”.

  De etablerade kommersiella (i princip samtliga) medierna är känslo-presstituerade och/eller säten för diverse patologiska ”driftimpulser” som behöver tillfredsställas, med offentliga tillkännagivanden, ekonomiskt eller socialt.

  Det kommersiellt gångbara och politiskt intressedrivna aktörerna dominerar fullständigt och styr utbudet genom ägarförhållandet.
  Den som mot förmodan inbillar sig ha en en tillnärmelsevis demokratiskt likaberättigad röst eller ”yttrandefrihet” på lika villkor där, är fullständigt galen.

  Yttrandefrihet gäller inte hos privatfinansierade medier. Medierna är en viktig del av ”marknadsföringen av maktutövandet” mellan sanning och lögn, sekretess och statens självbevarelse drift. Att kalla dem t.ex. ”Fulmedier” eller ”Tokmedier ”PK-media” är i högsta grad vad de förtjänar.

  ”OFFER-rollen” som hjärntvättar ”Våra” politiker till dåraktiga Riksdagsbeslut.

  Hela den svenska Staten håller på att bli en feministisk HBTQ-sekt, en ”Statsreligion” som förmedlas nedåt till allmänheten, där minoriteter ska särbehandlas och lyftas fram i offentligheten, så man är färdig att spy. De har tagit plats i riksdagen och i medierna driver man HBTQ-ideologi överallt. Att medierna bara bevakar och underhåller skiten gör mig nästan förskräckt.

  Den mer eller mindre dolda argumentationen till fenomenet tycks vara, att HBTQ-rörelsen menar sig vara utsatta för något slags ”förtryck” från resten av samhället, vilket givetvis är rent nonsens.

  Det verkar som om medierna har köpt ”förtryckar-propagandan” (starka känslor säljer) och detta legitimerar således media-exponeringen, på samma sätt som ”meetoo-rörelsen”, och flyktingmottagande, där alla asylärenden görs till ”offer” eller ”anhöriginvandring” (tycka synd om o.s.v.).

  ”Offerkoftan” kan få medierna att vända ut och in på sina egna inälvor och smeta ut dem i det svenska folkhemmen (tänk bara på media-rabaldret om ”lille Allan” uppspolad på en strand i Turkiet som fick hela Europa att inta ”fosterställning” av mediebilderna. Men inte nu längre, för nu har det nästan blivit en vanlig ”fadäs” eller (kulturnöje i vissa kretsar) att höra att hundratals båtflyktingar drunknat i Medelhavet, efter allt vad flyktingströmmar fört med sig.

  Offerkoftan kan starta upp ett fullständigt horribelt media-drev, som kan vända ut och in på nära nog var enda politikerskalle, eftersom även våra politiker har blivit mediernas offer.

  Titta bara på den ”icke-existerande (ryska) U-båten” i Stockholms skärgård, som har resulterat i fullkomlig ryss-skräck i ”tokmedia” och upprustnings-paranoia i mångmiljardklassen, som de politiska dårarna köpt rakt av utan minsta källkritik eller analys av vare sig fakta eller sanningshalt.

  Nu när försvarsmakten väl har fått sina anslag, så har ”rysshetsen” och krigsneurosen dämpats betydligt i medierna. Det säger det mesta om mediehyckleriet.

  1. Din teori är att politikeradeln är hjärntvättade av fulmedierna och visst kan det vara så i många fall, kanske särskilt hos nya politiker, men min teori är att merparten av de politiker som genomför den här politiken är mutade av George Soros, samt kanske att några fega är rädda för massmediala drev om de skulle gå emot monopolkapitalets konflikt-agenda. Se ex. vad de gjorde mot Juholt när han inte spelade med i det djupt odemokratiska spelet!

   Sanningen ligger i öppen dager överallt på nätet, men dessa fega klandervärda politiker-äckel har inte ryggrad nog att gå emot fulmediernas idioti och förstörelse av vår demokrati. Det är för djävligt.

   Att den klandervärda politikeradeln själva är skyldiga till den stora mängden strandade lik i Medelhavet, p.g.a. sin signalpolitik är uppenbart, även det faktum att kostnaderna för migranterna, om de överlevt, stjäl kraft från skola, vård, omsorg och totalförsvar, men även från mer human hjälp via ex. UNHCR, för att inte tala om alla fullbordade våldtäkter på kvinnor i Sverige, detta lidande, som sannolikt hade kunnat undvikas om dessa män som saknar respekt för kvinnor i princip omgående hade repatrierats till de islamistiska länder där de hör hemma.

   Nej. För mig är politikeradeln idag en bisarr samling girigbukar med starkt psykopatiska drag som inte bryr sig om människor eller vårt land alls. Man kan inte skylla på massmedias psykopater. Politiker vet om hur massmedier använder olika former av osanning.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s