Vetenskap – Geoengineering pågår sannolikt inte än

Geoengineering pågår sannolikt inte än, i alla fall inte med skadliga ämnen, och om skadliga ämnen använts i så fall inte i någon större skala. Om det sker en storskalig geoengineering idag så sker det i sådanana fall förmodligen endast med vatten eller möjligtvis med svavelsyra, med vätesulfid eller svaveldioxid som ändå spys ut i stora mängder av industrin och därför inte kan upptäckas.

76 av 77 forskare i ett forskarteam publicerar den 10 augusti 2016 att de inte kan påvisa en generell storskalig besprutning med skadliga ämnen: Quantifying expert consensus against the existence of a secret, large-scale atmospheric spraying program. Endast en av de medverkande forskarna anser sig ha kunnat påvisa en generell storskalig besprutning med skadliga ämnen. Andra forskare borde kunna repetera samma undersökning om så önskas.

Denna artikel skriver jag p.g.a. alla tokiga konspirationsteoretiker som är ute och jagar kondensstrimmor från passagerarflygplan, sväljer vad helst som lagts upp på Youtube och helt verkar sakna kompetens att skeptiskt ifrågasätta bilder och videoupptagningar med enkel logik.

Följande citat är översatta från ett tal som enligt CIA är förberett för CIA-chefen, John O. Brennan vid Council on Foreign Relations i Washington, DC. Här finns hela talet från CIAs hemsida om geoengineering.

Ett annat exempel är uppsättningen av teknologier – ofta kollektivt kallade geoengineering – som skulle kunna bidra till att vända uppvärmningseffekterna av den globala klimatförändringen. En som har fått min personliga uppmärksamhet är aerosol injektion av stratosfären eller SAI, en metod för sådd av stratosfären med partiklar som kan hjälpa att reflektera solens värme, ungefär på samma sätt som vulkanutbrott gör.

Another example is the array of technologies—often referred to collectively as geoengineering—that potentially could help reverse the warming effects of global climate change. One that has gained my personal attention is stratospheric aerosol injection, or SAI, a method of seeding the stratosphere with particles that can help reflect the sun’s heat, in much the same way that volcanic eruptions do.

Förmodligen avses med SAI Stratosfärisk Aerosol Injektion, ex.1 eller ex.2. Länkarna innehåller relevanta källhänvisningar.

Ett SAI program skulle kunna begränsa globala temperaturökningar, vilket minskar vissa risker som är förknippade med högre temperaturer och ger världsekonomin ytterligare tid för att övergå från fossila bränslen. Processen är också relativt billigt – National Research Council uppskattar att ett fullt utbyggt SAI program skulle kosta ca $ 10 miljarder årligen.

An SAI program could limit global temperature increases, reducing some risks associated with higher temperatures and providing the world economy additional time to transition from fossil fuels. The process is also relatively inexpensive—the National Research Council estimates that a fully deployed SAI program would cost about $10 billion yearly.

John O. Brennan verkar således mena att geoengineering inte pågår idag, i någon större skala, men skulle kunna aktiveras för ca. 10 miljarder dollar årligen.

Så lovande som det kan vara, att gå vidare med SAI skulle ge upphov till ett antal utmaningar för vår regering och för det internationella samfundet. På den tekniska sidan måste reducerade utsläpp av växthusgaser fortfarande medfölja SAI för att adressera andra klimatförändringseffekter, som exempelvis försurningen av haven, eftersom SAI ensamt inte skulle ta bort växthusgaserna från atmosfären.

As promising as it may be, moving forward on SAI would raise a number of challenges for our government and for the international community. On the technical side, greenhouse gas emission reductions would still have to accompany SAI to address other climate change effects, such as ocean acidification, because SAI alone would not remove greenhouse gases from the atmosphere.

Helt riktigt. John O. Brennan har helt rätt. Den CO2 som redan lett till en ökad mängd kolsyra som redan försurar haven måste bort. Vi måste således ställa om till hållbar energi som inte försurar.

På den geopolitiska sidan kan teknikens potential att ändra vädermönster och gynna vissa regioner på bekostnad av andra utlösa kraftiga motstånd från vissa länder. Andra kommer kanske fånga SAIs fördelar och backka bort från sitt engagemang för minskningar av koldioxid. Och som med annan banbrytande teknologi, så saknas globala normer och standarder för att styra spridningen och genomförandet av SAI.

On the geopolitical side, the technology’s potential to alter weather patterns and benefit certain regions at the expense of others could trigger sharp opposition by some nations. Others might seize on SAI’s benefits and back away from their commitment to carbon dioxide reductions. And, as with other breakthrough technologies, global norms and standards are lacking to guide the deployment and implementation of SAI.

John O. Brennan påstår här indirekt att det INTE pågår en koordinerad aktivitet med (eller kontroll av) geoengineering, men efterlyser detta. Det är kanske vettigt eftersom den gode Bill Gates enligt denna artikel från The Guardian tydligen vill finansiera ett projekt för att öka vitheten av himlen genom att skapa snökristaller på himlen för att reflektera solljuset:

En USA-baserad forskarorganisation, Silver Lining, som har fått 300000 dollar från Herr Gates, utvecklar maskiner för att omvandla havsvatten till mikroskopiska partiklar som ska sprutas in i moln. Forskare tror att detta kommer öka vitheten, eller albedon, hos moln och öka deras förmåga at reflektera mer solljus tillbaka ut i rymden, och därmed reducera global uppvärmning.

A US-based research body, Silver Lining, which has received $300,000 from Mr Gates, is developing machines to convert seawater into microscopic particles to be sprayed into clouds. Scientists believe this will increase the whiteness, or albedo, of clouds and increase their ability to reflect more sunlight back into space, reducing global warming.

Storföretag och rika människor kan således redan idag spruta vad de vill i syfte att åstadkomma vad de önskar sig, ex. att regnet faller på det egna jordbruket, på andra jordbruks bekostnad. Ett stort byggföretag lett av en psykopat kan således försöka förstärka en storm för att öka förstörelsen som sedan leder till blligare uppköp av land, samt fler byggkontrakt.

Ett försäkringsföretag kan således försöka mildra en storm för att slippa betala ut ersättningar för förstörda hem vilket måste anses vara en mer moralfilosofiskt acceptabel besprutning, precis som Gates projekt. Individer kan få för sig att spruta ut Mjältbrand för att reducera befolkningsmängder för att naturen ska komma i balans på ställen där balansen är allvarligt hotad, etc. etc.

John O. Brennan ber alltså om officiella satsningar för att kunna införa globala normer och standarder för geoengineering. Vettigt. Får man gissa att CIA-chefen i hemlighet röstar på Jill Stein, speciellt då även hon tror på ”klimathotet”/klimatbluffen, precis som Brennan, till skillnad från klimatforskarna själva.

Enkel logik rörande kondensstrimmor i ett försök att hjälpa stackars obildade konspirationsteoretiker bort från den värsta kontraproduktiva idiotin som huserar på Youtube, ofta till konspiratorisk musik:

1. Att det är många kondensstrimmor tyder på att många flygplan passerat. Exempelvis så kan kondensstrimmorna ha bildats vid en flygplats.

2. Att kondensstrimmorna går i kors beror naturligtvis på att flygplanen har olika destinationer och därför måste färdas i olika riktningar.

3. Att kondensstrimmorna ligger parallellt kan bero på att flygplanen har färdats på samma flygrutt.

4. Att kondensstrimmorna är olika tjocka och ligger kvar olika länge kan bero på att de kan ha skapats av olika stora flygplan som färdas på olika höjder i olika fuktig luft med olika temperaturer.

5. Man kan inte se på en kondensstrimma i fall någon sprutat kemikalier eller ej. Således är det meningslöst att försöka uttyda något ur kondensstrimmor alls, i alla fall som privatperson.

6. För att veta om det rör sig om en besprutning måste den som undersöker saken ha utrustning som kan nå kondensstrimman/besprutningen och ta prover samt utrusting med vilken man kan utröna vilken kemikalie det kan handla om.

7. Om det handlar om vatten som sprutats för att bilda snökristaller som ökar vitheten (albedo), vilket Bill Gates vill göra, så kommer detta inte kunna uppmätas, men man måste då inspektera flygplanets besprutnings-utrustning och eventuella vattentankar.

9 reaktioner till “Vetenskap – Geoengineering pågår sannolikt inte än

 1. Vad säger du om den här dryga året gamla artikeln i sammanhanget?
  http://newsvoice.se/2015/06/07/militaren-sprayar-metallpartiklar-bildar-moln-manipulera-atmosfaren/

  Litet tips om jag får: Tror du skulle nå ut mycket större med dina ofta utmärkt analytiskt och pedagogiskt uppbyggda inlägg, om du inte slår neråt och idiotförklarar som i detta fall privatpersoner som gör iakttagelser och använder de instrument som står till buds för att sprida och skapa diskussion i ämnet. Jag känner t.ex. en kvinna här i sta´n som tagit prover och skickat till laboratorium, på egen bekostnad, och tycker det arbetet är beundransvärt! Är mycket tacksam för att det bildas, om än små, folkrörelser. Om de inte fanns tror jag att vi fullständigt skulle kvävas!

  1. Utmärkt artikel av Sassersson även om militärens radarabsorberande remsor/trådar inte har med geoengineering att göra.

   Vissa privatpersoner behöver idiotförklaras när de beter sig som idioter.

   Privatpersoner som saknar kompetens bör skaffa sig kompetens innan/medans de undersöker saker, MEN inte presentera något förrän de nått en kunskapsnivå/faktanivå som duger för att presentera något

 2. Ojdå!
  Det var illa.
  Skygglappar har ni tydligen satt upp också i detta parti.
  Såg en dokumentär, där de dels filmade dessa meningslösa flygplan, som bara flög av och an och sprutade ut aluminium och en annan metall. Vid förfrågan sades detta vara väderkontroll. Någon forskare mätte halterna och studerade konsekvensen av att stora områden besprutades med aluminium. De filmade också hur man försökte få senatorerna intresserade av konsekvensen av det gift som sprutades ut.
  Det fanns en sekvens där man filmat under en konferens om geomanipulering. Där var ingenjörerna stolta över vad de gjorde. Vid frågan om hur hälsosamt det är för människan, påstod ledaren att det inte var undersökt.
  Men ingen på konferensen påstod att de inte sprutade ut aluminium… så kanske vetenskapliga partiet kunde uppsöka sådana sajter (amerikanska) så kanske vänligheten kunde återkomma till denna sajt!

 3. Jag tillhör den typen av personer som ”går igång” på mysterier. Att jag upptäckte denna långa dokumentär var i samband med att jag undersökte FN:s Agenda 2030 för jag tyckte den var väldigt konstig. Det var främst de näst sista punkterna under rubrikerna som var väldigt konstiga.
  Bland annat stod det att maten i framtiden skall tillhandahållas av ”någon” och det inte får ifrågasättas. Och om jag förstod formuleringen rätt så får man inte eller kan man inte odla maten själv – utan den kommer att distribueras.
  Monsanto har utvecklat en gröda som kan växa i aluminium förgiftad jord.

 4. Nä det där kan knappast pågå. Om detta pågick så skulle vi inte ha dessa mörkblåa himlar med strålande sol vi har så ofta. Och vi kan lita på att detta skulle noggrant diskuteras i våra politiska församlingar innan man startade igång. En tråkig sak blir ju att vi skulle få mest vita himlar alternativt vitblåa. Nej jag behöver definitivt bära solglasögon, speciellt nu på vintern , just för att solen strålar så otroligt starkt dag efter dag.

  1. Det enda sätt som är rimligt att bedöma påverkan av kondensstrimmor eller ev. massiv molnsådd är vetenskapliga uppmätningar. All annan diskussion, som är full med argumentationsfel eller annan aktivitet, ex. filmade av kors på himlen eller klickandet på bondfångares klickbeten i ämnet är naturligtvis totalt meningslöst och djupt ovetenskapligt.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s