Beror hela massinvandrings-katastrofen på en felöversättning av engelskans ”dignity” av Jan Helin?

Det finns många fler floskler än ”alla människors lika värde”, vilket jag tidigare varit inne på, men idag läser jag att Jan Milld i sin artikel som heter ”Värdelös television” nu tar upp hypotesen om att hela massinvandrings-katastrofen kan vara en felöversättning av engelskans ”dignity”, vilket betyder värdighet:

Aktuellt-uttalandet kommer samma vecka som SVT-chefen Jan Helin surrat om att ett villkor för att få deltaga i en SVT-debatt är att man ansluter sig till det felöversatta mantrat ”alla människors lika värde”.
På det engelska originalet användes ordet ”dignity”, vilket betyder värdighet.
Felöversättnigen inbjuder till en mer långtgående tolkning av ”mänskliga rättigheter” – från frihet från förtryck till en rätt att bli försörjd (dvs krav som förutsätter skyldigheter för andra människor).

Det stämmer vid en snabb kontroll. ”Dignity” betyder ”värdighet”. Men jag tror inte att det är en feltolkning av ordet ”värdighet” av enbart Jan Helin som är problemet, men att det snarare är FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna som lett till Europakonventionens avdelning om rättigheterna och friheterna och att framtagandet av dessa pågått samtidigt som det delats ut Marijuana eller något annat medel som skapat en mycket kärleksfull men naiv stämning under arbetet, för de verkar ha glömt bort att beskriva riktigt vad de menar och hur det ska genomdrivas och hur brott mot regelverket ska bestraffas.

Avdelning I Rättigheterna och friheterna
(från artikel 1 till artikel 18)

envars rätt till
liv
personlig frihet
domstolsprövning och rättssäkerhet
skydd för privat- och hemlivet, hem och korrespondens
tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet
församlings- och föreningsfrihet
att ingå äktenskap och bilda familj
föra talan mot kränkningar av friheter och rättigheter
förbud mot att någon utsätts för
tortyr och omänsklig behandling
slaveri eller tvångsarbete
dom till straff utan stöd i lag och mot retroaktiva straffdomar
diskriminering

Jag anser inte att det är fel med rättigheter alls, jag anser bara att de behöver förtydligas och rättas till… med värdighet… för framtidens generationers väl, för olika friheter står i motsats med varann och måste balanseras effektivt så att den ena friheten inte tar kål på den andra friheten.

Då måste man specificera vad man menar och hur balansen ska uppnås, inte bara fylla dokument med floskler som låter bra i ett THC-rus i FN-skyskrapan eller Bryssel, för en lag utan konsekvenser vid brott mot den är naturligtvis en fullkomligt tandlös lag som man kan bryta mot hur man vill, vilket politikerna i gemen oftast gör.

Exempelvis den första punkten om rätten till liv tar de ifrån människor genom att rösta för krig och skapa politik som gör att folk drunknar i massvis i Medelhavet eller genom att stödja terrorismen i Syrien på olika vis och stödja den statsterrorism som USA bedriver genom att samverka med Natos olagliga krig.

Mitt förslag om ny lagtext är därför följande:

Envars rätt till:
1. Friheten att leva OM människan respekterar framtidens människors rätt till ett ekologiskt hållbart liv i värdighet i ord och handling. Annars 10 piskrapp och ny utfrågning efter vård, med stegrad påföljd av piskrapp exponentiellt vid återfallsförbrytelse.
2. Personlig frihet OM denna frihet utövas på ett ekologiskt hållbart vis i värdighet. Annars frihetsberövande i 1 månad och exponentiellt stegrad strafflängd vid återfallsförbrytelser.
3. Domstolsprövning och rättssäkerhet GENOM folkdomstol som valts demokratiskt av upplysa ekologiska värdiga människor med lite djävla stake.
4. Skydd för privat- och hemlivet, hem och korrespondens GENOM genom att lagstadga att all programvara som används består av öppen källkod (GPL), allas rätt till säkra kommunikations- och röstnings-dosor, samt att alla tillåts använda oändligt god kryptering.
5. Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet då religionen eller individen inte utgör ett hot mot andra andra tros-system, inte inkräktar på tankefriheten genom krav på underkastelse eller inkräktar på människors egna samveten på ett diskriminerande vis.
6. Församlings- och föreningsfrihet då dessa är värdiga sådan frihet och inte utgör ett hot mot andra människors värdighet eller mot miljön.
7. Friheten att ingå äktenskap och bilda familj på en nivå som är ekologiskt hållbar för framtidens generationer, en nivå som avgörs i en ekologiskt medveten folkdomstol.
8. Friheten att föra talan mot kränkningar av friheter och rättigheter inför folkdomstol.
12. Friheten att diskriminera, d.v.s. att ha rätten att välja, med egen värdighet, en frihet att välja baserad på eget resonerande, eget samvete och valet av vem man själv anser vara värdig en faderlig, moderlig, broderlig, systerlig eller partnerlig värdig behandling, även om denna personliga diskriminering med värdighet skulle bero av känsla för estetik, etnicitet, kultur, hudfärg, kön, språk, religion, politisk uppfattning eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, ägande, börd eller annan status.

Förbud och beivran mot att någon utsätts för:
9. Tortyr och omänsklig behandling GENOM att de som beordrat eller utfört detta bestraffas med offentlig human giljotinering på order av folkdomstol.
10. Slaveri eller tvångsarbete GENOM att lagar skall skapas av folket direktdemokratiskt som styr minimilön, maximilön, skattenivåer och bidragsnivåer i samhället så att kapitalismen inte förslavar människan.
11. Dom till straff utan stöd i lag och mot retroaktiva straffdomar utom då ekologisk folkdomstol anser det vara nödvändigt för att återställa skador på miljön, samt avskräcka för framtida brott mot miljö och framtidens generationer.

Annons

6 reaktioner till “Beror hela massinvandrings-katastrofen på en felöversättning av engelskans ”dignity” av Jan Helin?

 1. Delvis mycket bra förslag Martin, men jag undrade om det är anabola man tar för att vilja piska folk, se punkt 1 ;)

  Vad gäller 2an så är frihetsberövande enligt min åsikt sista påföljdsvalet – finns mer konstruktiva sätt att få folk att följa lagar.

  3an så undrar jag om vi andra ska visa lite djävla fitta?

  7ans barnafödande på ”en nivå som avgörs i en ekologiskt medveten folkdomstol.” Va??? Kommunisten Mao tvingade igenom 1-barnspolitiken, som riskerar leda till en massa ensamvargar som får alldeles för stor uppmärksamhet = ego + missar lära sig mkt av det sociala samspelet + + + begränsningar för dessa ofria generationer.

  Att begränsa till 2 som jag tror du nämnt tidigare är jag oxå totalt emot, fram för livet för helvete, själv har jag 3 som jag är oändligt tacksam för, med nr 3 blev det liksom mer liv i luckan, morsan tappade kontrollen vilket var nyttigt för egen del, skönt och inte minst bra för barnen är jag rätt övertygad om, osv. Begränsning kan, om det är nödvändigt i vårt land, vilket det kanske blir med tanke på dagens galna politik, genomföras med helt andra medel. Varför skulle det t ex vara självklart att skattebetalarna står för försörjningen av alla barn i familjer som inte tar ansvar/ har råd att försörja ett stort antal? Sätt en gräns i bidragsutdelning istället!

  12 fattar jag inte ;)

  1. Tack.

   1. Tar inte hormonpreparat. Piskan är tänkt att vara ett slags ”Kuckeliku” för att folk ska vakna upp, likt av en jubelfis. Övervägde giljotin också.

   2 Frihetsberövande är konstruktivt vid samhällsfarligt beteende och är naturligtvis en rimlig påföljd. I den frihetsberövade situationen har man tid att tänka över saken. På lång sikt är det en tjänst för individen och för samhället om personen verkligen tänker över saken och inte spelar dataspel eller tittar på dumburkens fulmedia.

   3. Med ”stake” menar jag det svenska talesättet som antyder att man har mod och ryggrad och inte är likt en lismande amöba. Du har ryggrad Cornelia. Det är beundransvärt.

   7. Mao Zedong dog 9 september 1976 i Peking. Mao Zedongs såg ökad folkmängd som en tillgång. Det var Deng Xiaopings regering, vilken kom till makten 1978, som etablerade Kinas ettbarnspolitik. Ettbarnspolitiken infördes som en temporär lösning på ett akut problem och är idag omvandlad till en tvåbarnspolitik i Kina. Att slippa enbarnspolitik hade de nog velat i Kina, men vad hade alternativet varit? Svält, krig och kannibalism? Kina var inte i samma situation som Sverige där vi hade haft en nyttig nedväxt även om just du och andra hade skaffat tre barn, Cornelia.

   Med tanke på dagens galna politik, som du tar upp, har jag nu gjort denna post: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/10/10/matematik-exponentialfunktionens-tillvaxtens-effekt-pa-folkmangd-och-ett-lands-religion/

   Du frågar ”Varför skulle det t ex vara självklart att skattebetalarna står för försörjningen av alla barn i familjer som inte tar ansvar/ har råd att försörja ett stort antal?”

   Jag anser att detta beror på att barnet självt inte kan rå för vad samhället och föräldrarna utsätter barnet och framtidens generationer för. Jag tror f.ö. inte att sharia-folket kommer påverkas nämnvärt av en gräns i bidragsutdelningen. Sekterismen övertrumfar sannolikt förståndet.

   12:an beror på att folk felaktigt ser ordet ”diskriminering” som något negativt trots att alla diskriminerar (d.v.s. väljer) varje dag med både förnuft och med känsla.

 2. Ah – tack för upplysningen, borde jag vetat, varit mycket intresserad av Kina. Mao kan inte skyllas för allt. ;)

  Och ja, det är en svår balansgång – föräldrarnas ansvar kontra samhällets med tanke på barnets utsatthet. Samtidigt så utnyttjar ju folk vad de kan och om man skulle ge störst bidrag för första barnet, som jag föreslagit i min motion https://corneliadahlberg.wordpress.com/?s=barnpeng, sedan minskat, eftersom det handlar om att kunna ge sina barn en trygg uppväxt och inte om att tjäna pengar på antal barn, så kanske man genom bidragsreglering kan undvika ”massproduktion”, vilken vi ju ser bland folk som allra minst tar ansvar för försörjningen av sina efterkommande. Men du har nog tyvärr rätt vad gäller religiösa fanatiker och den frågan.

  Vad gäller frihetsberövande så har jag fått lite inblick genom egen erfarenhet av bl.a. familjehemsplaceringar hos mig, och jag är 100% övertygad om att fängelse är ett visserligen ofrånkomligt men oftast dåligt alternativ p.g.a. att det fungerar som det gör.

  Är övertygad om att vi skulle lyckas mycket bättre om vi tänker i konsekvens med både lärorik och helande påföljd än fängelsestraff som påföljd – tillsammans med likasinnade som lär ut alla nya konster under tiden i finkan. Se min motion https://corneliadahlberg.wordpress.com/2013/11/12/kriminalvard-och-familjehem-motion-4/

  1. Jo. Mao förstod nog inte konsekvensen av populationstillväxt riktigt lika bra som sina efterföljare och jag vet inte om du heller gjort det riktigt så som du svarar, Cornelia? Var Mao god i dina ögon för att han överbefolkade Kina?

   Vad gäller att jag nog ”tyvärr har rätt vad gäller religiösa fanatiker”, som du skriver, så är diagrammen i länken ovan väldigt talande. Är det detta du vill ha, Cornelia? I sådana fall är ditt förslag utmärkt, i annat fall bör du nog tänka om med dessa nya diagram som tankeväckande underlag.

   Jag håller med dig om att fängelse idag oftast är ett dåligt alternativ p.g.a. att det fungerar som det gör, där folk kommer ut och har lärt sig nya ap-konster under tiden i finkan. Jag är för kortare strafftider, men i mer avskildhet och utan dataspel och utan TV, inkl. riktig vård och läsning som har potential att lösa problemet istället för att förvärra det. Ett inkluderande jämlikt samhälle minskar dessutom brottsligheten ytterligare.

   1. Nej Mao var inte god ;) En högutbildad befolkning brukar väl inte ha bekymmer med befolkningstillväxt, snarare tvärtom vad jag förstått, såtillvida de inte blivit skärmknarkande zombies som sedan underordnar sig vilka galenskaper som helst, uppifrån – ex Sverige?

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s