Lektion i ledarskapspsykologi, moralfilosofi och demokrati – Underrättelsetjänst – Massmedias taktik är baserad på hjärntvätt

1. Läraren berättar inför hela klassen att fem elever ska få uppgiften att lösa ett problem tillsammans på tavlan och han ber om frivilliga.

2. Läraren går ut med eleverna en och en och instruerar dem om deras uppgift mer detaljerat.

3. De fem eleverna går sedan ut ur rummet gemensamt och väntar utanför.

4. Läraren ritar fyra vertikala linjer på tavlan med en längd på ca en meter, men linje två är ca två centimeter kortare, alltså tydligt kortare.

5. Läraren ber eleverna att vara tysta och skriva ner vilken av linjerna de anser vara kortare. Eftersom ingen manipulativ påverkan skett har naturligtvis hela klassen rätt. Han ber nu om klassens totala tystnad.

6. Nu ska de fem instruerade eleverna få avgöra saken. De kommer in och anger ganska snabbt, tillsynes gemensamt, att det är linje tre.

7. Läraren frågar de fem eleverna en efter en om de är helt säkra. Alla tittar och svarar nummer tre.

8. Läraren ber den siste eleven av de utfrågade att mäta med linjal om det verkligen stämmer och skriva mätvärdena ovanför linjerna och sedan ange vilken linje som är kortare.

9. Den elev som nu mäter är den som blivit manipulerad. Han har fått instruktionen att lyssna på de andra eleverna och tillsammans med dem avgöra demokratiskt vilken av linjerna som är kortare.

10. De andra fyra eleverna har fått instruktionen att snabbt gå in och dominant tillsammans fastslå att det är linje tre fastän det alltså är linje två. Detta är ett tydligt exempel på masspsykologins styrka att orsaka hallucination.

Diskussion:

Jag anser att i princip så fungerar vår manipulerande massmedia och dess journalism idag. Den upprätthåller liknande illusioner genom masspsykologi på flera olika områden genom repetitionen av dem på ett arrogant dominerande vis.

Massmedia repeterar samma information genom flera olika kanaler, vilket manipulerar läsarna, och det hela verkar till synes gå fullkomligt demokratiskt till, men det är i själva verket en relativt enig massmedia och politikeradel som styr vår svenska demokrati på ett mycket arrogant och odemokratiskt vis.

Låt mig ge några exempel:

Ex. 1. De flesta som läser dagens massmedia tror exempelvis att Vladimir Putin eller Bashar Al-Assad är enbart onda och att de ”måste bort” eftersom massmedia ägd av olika Nato-intressen säger det unisont med dominans och arrogans, trots att dessa båda individer faktiskt är folkvalda och har stöd av sina egna folk. Sanningen om dessa båda ledare är således förmodligen något mer balanserad, speciellt om man objektivt jämför dem sida vid sida med andra ledare i världen.

Ex. 2. Den massmediala indoktrineringen om att “Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti” även om alla olika raser helt tydligt är välkomna in i partiet är också förbluffande. Sverigedemokraternas politik handlar om att de tror på “kristna värderingar” och inte tror på den s.k. “mångkulturen”, d.v.s. att olika kulturer med diametralt olika moraluppfattningar kan leva tryggt i samma samhälle. Konsekvensen av att kalla Sverigedemokraterna för rasister, fastän de har människor av alla möjliga olika raser som medverkar och har nolltolerans mot rasism är således direkt vilseledande och lögnaktigt, kanske rentutav rasistiskt, eftersom lögner som repeteras kan bli människors verklighet.

Ex. 3. Klimathotet repeteras på ett indoktrinerande sätt trots att det finns motstridig bevisföring och att olika vetenskapsmän levererar motstridiga bevis. Massmedia tar inte upp den saken och redogör exempelvis inte för de diagram som ex. professor Bob M Carter torpederar klimatbluffen med. Ej heller framkommer i massmedia att NASA tycks ha fifflat med temperaturdata, samt att en majoritet av alla klimatforska alls INTE är eniga om klimathotet.

Kan vi då tala om att vi alla är hjärntvättade?

Ja. Helt klart, men egentligen ska denna indoktrinering som massmedia utför inte kallas för “hjärntvätt” men “hjärnförsmutsning” eftersom att tvätta ren hjärnan från sådan icke-objektiv nersmutsning, ex. genom meditation och medvetet intagande av mer objektiva alternativa kanaler, naturligtvis vore något som skulle kunna ses som “tvättande”, renande och positivt.

Inom underrättelsetjänst så kallas de individer som utför dessa mass-psykologiska operationer mot andra samhällen för “psyops” eller “psykologiska operatörer” eller även “assets”, d.v.s. “tillgångar” och för massmedias ägare och journalister handlar det givetvis om utbytandet av sådan verksamhet för pengar. Pengar styr således dessa “underrättelser”/”nyheter”. En “psyop” är således en psykologiskt utbildad yrkeslögnare.

Huruvida dessa psyops ska kallas för “landsförrädare” eller “folkförrädare” låter jag dig själv som läsare avgöra, för dessa individer kan faktiskt tro att de gör Sveriges folk en tjänst genom sin gärning, fastän de indirekt tar emot pengar från främmande makt som journalister eller gynnas på annat korrupt vis som exempelvis PR-konsulter, och fastän de ser effekterna på Sveriges totalförsvar, och fastän de ser Rysslands reaktion på Natos utvidgning in mot Rysslands gränser, vilket medför ett ökat hot mot Sveriges medborgare vid ett eventuellt kärnvapenkrig.

Dessa “operatörer” kan faktiskt tro att de gör Sverige en tjänst genom sin gärning fastän de ser de sjunkande pisa-testerna i massmigrationens fotspår, de respektlöst sänkta pensionerna för våra pensionärer och den respektlöst höga arbetslösheten bland våra ungdomar. Egot och den kortsiktiga girigheten hos de psykologiska operatörerna kan ändå förblinda dem in i tron att de faktiskt inte är landsförrädare eller folkförrädare.

Men operatörerna vet genom sin psykologiutbildning ändå oftast att det hela fungerar enligt principen Stimulans-Process-Respons eller Problem-Reaktion-Lösning och de vet innerst inne oftast att de är landsförrädare och folkförrädare för ganska blygsamma pengar, men de bryr sig inte om det. Det som fattas i deras skolning är sannolikt enbart den moralfilosofiska skolningen om det kategoriska imperativet, men kan även givetvis vara en psykologisk störning som kallas för psykopati.

Ledarskapet i främmande kolonial-makt är helt tydligt ute efter ett visst resultat i Sverige, precis som deras arrogans leder dem till att göra även i andra länder. De har några olika mål, De har några färdiga lösningar som de vill implementera i Sverige. Således vill detta ledarskap först måla upp ett problem eller skapa ett problem och sedan stimulera folket i Sverige och andra länder med detta detta problem.

Denna stimulans och detta skapade problem leder sedan till den reaktion, denna mentala process, som sedan förleder det svenska folket till den hjärnförsmutsade respons som ledarskapet är ute efter, en respons som förleder det svenska folket mot det mål och den lösning som detta ledarskap önskar sig såsom psykologiläraren manipulerade studenten i exemplet ovan.

Exempelvis kan målet gälla världsdominans och massövervakning, det s.k. Bodströmsamhället uppkallat efter Socialdemokraten som tog illegala droger och numera bor i USA, och att som en del av detta mentalt sjuka mål få kontroll över ex. opiumodlingar i Afghanistan, oljefält i Syrien och Irak, samt ex. att det militärindustriella komplexet ska få sälja vapnen för dessa krig.

Exempelvis kan stimulansen vara att skapa och förstärka extrema islamister i Syrien och Irak, vilket sedan, inkl. terrorattentat, får utgöra det problem som människor ska uppleva i sin mentala process via medierna, fastän ledarskapet bevisligen själva skapat och understött problemet.

Vad det verkliga, mer långsiktiga, målet eller målen är kan vara svårt att riktigt veta. Man kan ha olika teorier om olika konspirationer, s.k. “konspirationsteorier”, men helt klart finns det flera olika relativt synliga intressen och mål hos de olika ledarskapen som samverkar, kanske betydligt mer än bara kortsiktig girighet via vapenförsäljning eller kontroll av olja.

Ett annat ledarskap som samverkar med det första ledarskapet har kanske intresset av att sprida sin religion genom massmigration, ex. en religion som kan utgöra den våldsamma grunden för båda ledarskapens världsdominans då de gärna dominerar via religionerna som uppmanar till underkastelse, religioner som fungerar likt droger som gör individerna mindre skeptiska, mer lydiga och mer godtrogna.

Exempelvis kan den planerade responsen, via den massmedia som ledarskapet använder, bli att folket ex. vill se en militär invasion i strid med FN:s regler av Syrien och Irak, helt utan att dessa stater eller dess folk lokalt godkänt detta, vilket betyder att detta är krigsförbrytelser enligt FN:s definition.

Exempelvis kan drunknade barn genom massmedia utgöra ett skäl för fortsatt stöd till mer frihandel, krig och mer migration fastän det är uppenbart att det är just denna typ av frihandel, krig och migration som direkt utgör problemen för barnen. P.g.a. att massmedia har ett dolt syfte att främja de betalande intressenterna med sin rapportering så kommer detta motargument helt enkelt tystas ner genom refuseringar, censureringar och andra distraktioner.

Massmedias ägarförhållanden styr givetvis målet för dessa vilseledande psykologiska operationer, vilka helt tydligt kommer från det aggressiva och mentalt sjuka ledarskapet. Alternativa medier och medier där ägarförhållandena inte är korrupta kan utgöra en motvikt, men inte ens det är någon garanti för ibland kan dessa intressen ligga dolda även där, eftersom deras hjärnor redan nersmutsats av massmedia.

Tyvärr är det svårt, t.o.m. för den psykologiskt medvetne, att se detta tydligt och att värja sig, för hjärnan fungerar oftast inte likt en dator som kan rangordna och sålla bort ovidkommande. Hjärnan fungerar mer likt ett nätverk som försöker avgöra vad som är rätt genom mängden information som pekar i en viss riktning, såsom den manipulerade eleven gjorde i lektionen ovan.

Den hjärnförsmutsande masspsykologin kan således ha effekt på den mest luttrade individen. Vissa av de individer som tycks spela med i det politiska spelet är därför sannolikt inte “psykologiska operatörer” men helt enkelt grundlurade av de psykologiska operatörerna, ex. via utlandsägd massmedia eller via de operatörer som tagit sig in i de politiska partierna, men även av s.k. internet-trolling av dessa anställda psyops via bloggar, forum och kommentarsfält.

Många partier är fullkomligt vidöppna för s.k. ”entrism” som hotar att göra om partierna och kan leda dem i en riktning som motsäger partiernas egna grundfilosofier. Det gör dem sårbara och kan leda dem i fördärvet. Det är därför Vetenskapliga partiet har valt att ha en spärrvakt som kan rensa ut psykologiska operatörer med andra agendor ur partiet.

Visserligen är det inte interndemokratiskt tekniskt korrekt, men det är otroligt demokratiskt på valdagen att olika partier kan representera de olika intressen som finns hos folket i nationen. För vad är motsatsen? En hel hög partier vars politikeradel är positiva till EU:s frihandel/fulhandel, Natos illegala krig, fastän folket helt tydligt är för Sveriges väl, välfärd, hederlighet, neutralitet och fred?

Annons

4 reaktioner till “Lektion i ledarskapspsykologi, moralfilosofi och demokrati – Underrättelsetjänst – Massmedias taktik är baserad på hjärntvätt

 1. Liberal-medierna i Sverige har alltmer förvandlats till propagandapolitiska filialer för USA:s utrikespolitik. Det går knappast ta del alls av vad medierna förmedlar utan att gå i taket av upprördhet.

  På nära nog vart enda uppslag på ledare eller debattsidor så återkommer samma åsiktsfenomen ”att Ryssland och Putin är aggresiva” och att vi ”bör” därför ansluta oss till Nato för att skydda oss från den onde Ryssen.

  Detta är typiskt propagandabudskap. Propagandan ska vara enkel att uppfatta och den ska upprepas gång på gång. Till detta kommer att undersökande journalistik och ifrågasättanden om utrikespolitiska fakta ständigt lyser med sin frånvaro.

  Någon djupare argumentation förekommer inte. Alltihop är ett slags standardiserat slaskfoder som går rakt igenom hela liberalpressen.

  Ledarsidan som ger oss dessa återuppväckta kalla krigs-intryck och underblåsande krigshets är heller aldrig undertecknade med namn.

  Man undrar om inte USA i själva verket har full (ful) dominans i pressen. Dvs att den liberala pressen enbart är USA:s lydiga horor eller hundar. MED hunden följer också lössen in i våra hem.

  1. Jag är medveten om ägarförhållandena så jag läser den inte. Jag slipper se eländet. Ju fler som läser svensk alternativ media desto snabbare kommer fulmedia ägd av fåtalet utlands-lojala/ägda gå under. Fulmedia är redan desperata. Det är komiskt att se hur dessa fula troll krackelerar när vi från finmedia drar ut dem i solen.

 2. FULMEDIA stökar om i sitt utbud, allt eftersom dess trovärdighet minskar, upplagorna sjunker och arbetslösheten bland journalistena ökar. En tredjedel av journalistjobben har försvunnit, ett stort antar redaktioner tvingas mer eller mindre lägga ner verksamheten.

  Ja, de är desperata. Hela lögnfabriken är i kris. Man rapporterar i offentligheten nu att presstödet försvinner och att det i stället ska bildas en ”medie-nämnd” som inte ska bestå av politiker utan av journalister och redaktörer (som om det skulle göra någon skillnad)?

  De informationsbärande mediebolag t.ex. tidningar, samt troligen på vissa nätverk på nätet, som ska få rätt att ta del av pengarna för att sprida sina budskap i offentligheten måste dock uppfylla vissa ”kriterier”. Man kan också tänka sig att stödja vissa gratistidningar (allt för att den politiska makten för att kunna styra varseblivnings-processerna)

  Dessa ”kriterier” får inte strida mot ”flosklerna” om t.ex. ”alla människors lika värde” (enligt Radio och TV-lagen), ”demokratiska värderingar” (vad nu detta kan gå ut på och vad som avses) och vem som tar sig rätten att definiera det kan man undra. Man undrar hur många fler kriterier som ska begränsa utbudet av informationsinhämtning utan att bli den vanliga Orwellska propagandan från ”SANNINGSMINISTERIET” där folk sitter och skriver lögner hela dagarna.

  I mediekrisens namn har man även funderingar på att så småningom starta upp ett 4:e public service-bolag. Enligt vad jag förstår ska allt, eller största delen, finansieras med ”SKATTEMEDEL”.

  1. Jag betraktar inte eländet. På vilket sätt har FULMEDIA stökat om i sitt utbud?

   Att många av dessa tidningar tvingas lägga ner verksamheten ser jag som en stor seger för alternativa medier och för Vetenskapliga partiet. Människor visar helt tydligt att de tröttnat på hjärnförsmutsningen.

   Den där ”medie-nämnden” ser jag som ett sista krampaktigt symptom på det totala nederlaget. Det kommer leda till mer av den skit som folket nu börjat förakta. Reaktionen hos folket kommer sannolikt bli den motsatta.

   Människorna tror inte längre på ”flosklerna” eller ”oxymoronerna” som är lätta att avslöja för den eftertänksamme. De tar numera del av alternativ media som ofta klargör orden och fullkomligt krossar flosklerna. https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/08/07/godhetens-sjalvmotsagelser-lista-pa-speciellt-dumma-politiska-oxymoroner/

   Ett ”SANNINGSMINISTERIUM” som beslutar vilka tidningars lögner som ska få basuneras fritt kommer sannolikt inte imponera på framtidens människor. Ett fåtal som använder sin morgontidning eller kvällstidning, likt en snuttefilt, kommer sannolikt finnas kvar, eftersom alla inte kan rå för den mentala grundkapacitet de fötts med och därför tyr sig till lögnaktiga tidningar, eller lögnaktig religion mitt i ett vetenskapligt samhälle.

   Hur det blir med framtidens mentala kapacitet beror på vår politik. https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/10/10/matematik-exponentialfunktionens-tillvaxtens-effekt-pa-folkmangd-och-ett-lands-religion/

   MEN ett 4:e public service-bolag som finansieras med ”SKATTEMEDEL” låter som en bra idé, anser jag, OM, men endast OM, olika politiska demokratiska inriktningar får vara med och styra över sin beskärda andel programtid. Ett sådant public-service bolag gör det möjligt att enklare avskaffa tv-licensen i framtiden och ändå behålla en statlig kanal för samhällsinformation. Det vore i linje med Vetenskapliga partiets politik.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s