Kritik av Wikipedia – Ett Sverigefientligt censurerande irrelevant uppslagsverk utan ryggrad?

Det är med tragikomiskt intresse jag noterar att Svenska Wikipedias s.k. ”administratörer” censurerat min rätt att påverka innehållet till det bättre, först på själva Wikipedia och diskussionsflikarna, sedan även på min egen användarsida. Ett märkligt beteende. Jag tar därför tillfället i akt att kopiera min användardiskussion, innan även den kanske förvrängs eller censureras. Jag kommenterar den dessutom ytterligare med hakparenteser och fetstil eftersom jag inte ens får kommentera på min egen användarsida längre.

Administratörerna på Wikipedia kan, om de vill, svara här med fullständiga namn och fotografi, om de vill det, eftersom det är kutym i demokratiska sammanhang att inte springa runt med digitala slöjor över huvudet, kalla sig ”solros”, ”spökryttaren”, ”gullefjun” och liknande eller klottra på andras papper eller belägga folk med munkavle. Man skulle ju annars kunna tro att hela Wikipedia består av kvinnor från borgerliga tankesmedjor som är där för att förvränga orden mot betalning, ett slags politruker som vaktar pejorativa ord som ex. ”islamofob”, eller kanske rentutav är köpta journalister på vår utlandslojala fulmedia eller rentutav är s.k. ”government trolls”.

Jag påstår på intet vis att jag är perfekt. Jag gör fel som alla andra, men frågan är om någonsin, NÅGONSIN, dessa individer kommer förstå när de själva gör fel? Kommer de någonsin förstå det kategoriska imperativet? Det kommer de sannolikt aldrig göra för det skulle innebära intelligens. Här är användardiskussionen:

Användardiskussion:Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet

Vetenskapliga partiet

Om du ska lägga in info om partiet måste det gå att hitta oberoende källor. Föreslår därför att du gör reklam för partiet på andra kanaler först. —افيراتير (diskussion) 8 november 2015 kl. 18.47 (CET)

Vad menar du med en oberoende källa?̣ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 8 november 2015 kl. 21.18 (CET) [Jag noterar: Frågan är retorisk: Sådana finns naturligtvis inte. Ingen är oberoende av någonting.]
Det ska gå att hitta information om partiet som inte de som är engagerade i partiet har skrivit. Givetvis räknas inte heller bloggar eller forum eller andra sådana källor. Exempel på bättre oberoende källor är tidningar eller tv. —افيراتير (diskussion) 8 november 2015 kl. 19.01 (CET)
Finns det tidningar och tv som är oberoende? Vad gör tidningar och tv bättre än bloggar och forum? Ägandeförhållandena?Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 8 november 2015 kl. 21.18 (CET) [Jag noterar: Tidningar och TV gör det mesta sämre eftersom de, helt uppenbart, arbetar partiskt på beställning av främmande makt för Nato mot Syrien och mot Ryssland]
Våra grundläggande krav på källor finner du här och här.Du bör även läsa denna och denna riktlinje. Riggwelter (diskussion) 8 november 2015 kl. 19.11 (CET)
Tv och tidningar är oberoende ert parti. De har alltså inget att tjäna eller förlora på att skriva om er på ett visst sätt. På bloggar och forum kan vem som helst skriva och det sker ingen kontroll av vem som skriver eller vad som skrivs vilket innebär att det inte går att lita på informationen i samma grad. —افيراتير (diskussion) 8 november 2015 kl. 19.18 (CET)
[Jag noterar: No brainer – han tror fortfarande på att tidningarna skriver sanningen – Självklart kan man betala en journalist eller en chefredaktör för att få in precis vad man vill, men vill man verkligen nedlåta sig till det?]
Tack för länkarna Riggwelter, de upplyser om tveksam massmedia och mycket annat tveksamt. Så frågan är vart vi vänder oss för att få existera på Wikipedia? Vilken ”oberoende” media skulle kunna ge Vetenskapliga partiet den uppmärksamhet som krävs utan att kräva ersättning av oss samtidigt som vi slipper att bli massmördare? Finns det ens en sådan media idag? Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 8 november 2015 kl. 21.18 (CET)
Det ärligaste svaret är att ni inte uppfyller våra relevanskriterier för att få existera på Wikipedia, som ju är ett uppslagsverk och inget annat. Av samma anledning har jag raderat din användarsida som inte får användas för att upplysa om er verksamhet eller länka till era sidor. Hur användarsidor kan utformas kan du läsa mer om här. Riggwelter (diskussion) 8 november 2015 kl. 22.17 (CET)

Tackar återigen för informationen. Jag gör en censurerad presentation för Wikipedia.Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 8 november 2015 kl. 22.55 (CET)

[Jag noterar idag osökt att Carol William ”Cully” Wilson från Canada, beryktad för sin oömma spelstil och ledde NHA, PCHA och NHL i utvisningsminuter säsongerna 1914–15, 1919 respektive 1919–20, tydligen är relevant i ett ”Svenskt uppslagsverk”, samt i anslutning till ämnet fobier mot extrema sekter, att Anders Behring Breivik, är en norsk högerextrem fängelsedömd terrorist och massmördare i ett ”Svenskt uppslagsverk”, men att Vetenskapliga partiet som försöker rädda Sverige på ett demokratiskt och fredligt sätt inte förtjänar samma uppmärksamhet i ett ”Svenskt uppslagsverk”. Relevanskriterierna liknar således helt vanlig fulmedia ägd av fåtalet familjer och utländska intressen med icke-svenska lojaliteter.]

Signera

Hej!

På Wikipedia är det kutym att signera sina inlägg på diskussionssidorna. Signerar gör du genom att avsluta dina inlägg med fyra tilde-tecken, ~~~~ (du kan även klicka på Insert-signature.png i verktygsraden ovanför redigeringsrutan). Då skapas automatiskt en signatur med länk till din användarsida, med tidsangivelse. På så vis kan andra se vem som gjort vilka inlägg och diskussionen blir lättare att följa. Riggwelter (diskussion) 8 november 2015 kl. 19.11 (CET)

[Jag noterar: Jag svarar inte på meddelandet. Vi lever 2016, jag är inloggad på Wikipedia, men ändå klarar inte ”no brainer”-systemet att signera automatiskt… eller ens varna när jag inte gör det… MEN när man glömmer det publiceras IP-adressen och en administratör klottrar det på ens användarsida. Tragikomiskt för Wikipedia.]

Artiklars diskussionssidor…

…är till för att diskutera artiklarna, inte de ämnen de berör. – Tournesol (diskussion) 30 oktober 2016 kl. 23.42 (CET)

Det verkar ologiskt. Många artiklar berör liksom ett ämne. ett ämne som kan behöva diskuteras. Låt säga, helt osökt, att någon skriver en pejorativ artikel om ex. ”Islamofobi” riktad mot de som är kritiska till islam och islamismen, ska då inte det pejorativa ämnet få kritiseras? Varifrån kommer detta censurmaskineri? Från Saudiarabien? Finns det någon källa/orsak för denna nyetablerade censur på just svenska Wikipedia?

[Jag noterar att om Saudiarabien kan tvinga sina kvinnor att bära slöja kan de säkert försöka tvinga vår fulmedia eller Svenska Wikipeda direkt från Mecka. Beter man sig likt förtryckta kvinnor utan ryggrad bakom en anonymiserande slöja så är det nog inte heller bättre än så. Det får mig att vilja citera och översätta mannen som kritiserade Islam och fick en fatwa på sitt huvud, en f.d. muslim med lite ryggrad, nämligen Salman Rushdie:

”Fundamentalisten försöker att få ner en hel del mer än byggnader. För att bara erbjuda en kort lista är sådana människor emot yttrandefrihet, ett flerpartisystem, allmän rösträtt för vuxna, ansvarig regering, judar, homosexuella, kvinnors rättigheter, pluralism, sekularism, korta sketcher, dans, skägglöshet, evolutionsläran, sex. Det finns tyranner, inte muslimer. FN:s generalsekreterare Kofi Annan har sagt att vi nu bör definiera oss, inte bara genom vad vi är för, men av vad vi är emot. Jag skulle vända detta påstående, eftersom i det nuvarande fallet, vad vi är emot, är en sak utan hjärnkapaitet (en no brainer). Självmordsbenägna mördare rammar breda flygplanskroppar in i World Trade Center och Pentagon och dödar tusentals människor: Hm. Jag är emot det. Men vad är vi för? Vad kommer vi riskera våra liv för att försvara? Kan vi enhälligt komma överens om att alla objekt i ovanstående lista – ja, till och med korta kjolar och dans – är värda att dö för? Fundamentalisten tror att vi inte tror någonting. I hans syn på världen, har han sin absoluta visshet, medan vi sjunkit i luxuös flathet. För att bevisa att han har fel, måste vi först veta att han har fel. Vi måste komma överens om vad som är viktigt: kyssas på offentliga platser, baconsmörgåsar, oenighet, banbrytande mode, litteratur, generositet, vatten, en mer rättvis fördelning av världens resurser, filmer, musik, tankefrihet, skönhet, kärlek. Dessa kommer att vara våra vapen. Inte genom att skapa krig men genom det orädda sätt vi väljer att leva skall vi besegra dem. Hur besegrar man terrorismen? Bli inte terroriserad. Låt inte rädslan styra ditt liv. Även om du är rädd. ”
/ Salman Rushdie (Stig Över Denna Linje: Samlade anteckningar 1992-2002)

”The fundamentalist seeks to bring down a great deal more than buildings. Such people are against, to offer just a brief list, freedom of speech, a multi-party political system, universal adult suffrage, accountable government, Jews, homosexuals, women’s rights, pluralism, secularism, short skits, dancing, beardlessness, evolution theory, sex. There are tyrants, not Muslims. United Nations Secretary-General Kofi Annan has said that we should now define ourselves not only by what we are for but by what we are against. I would reverse that proposition, because in the present instance what we are against is a no brainer. Suicidist assassins ram wide-bodied aircraft into the World Trade Center and Pentagon and kill thousands of people: um, I’m against that. But what are we for? What will we risk our lives to defend? Can we unanimously concur that all the items in the preceding list — yes, even the short skirts and the dancing — are worth dying for? The fundamentalist believes that we believe in nothing. In his world-view, he has his absolute certainties, while we are sunk in sybaritic indulgences. To prove him wrong, we must first know that he is wrong. We must agree on what matters: kissing in public places, bacon sandwiches, disagreement, cutting-edge fashion, literature, generosity, water, a more equitable distribution of the world’s resources, movies, music, freedom of thought, beauty, love. These will be our weapons. Not by making war but by the unafraid way we choose to live shall we defeat them. How to defeat terrorism? Don’t be terrorized. Don’t let fear rule your life. Even if you are scared.”
/Salman Rushdie (Step Across This Line: Collected Nonfiction 1992–2002)]

Islamofobi

Om du vill föra in teorier kring varför islamofobi uppstår får du se till att källbelägga det. Det ska inte vara dina egna teorier utan någon forskares. Detta är viktigt för alla artiklar, men i synnerhet denna, då det är ett mycket kontroversiellt ämne. Diskussionssidan är bara till för att diskutera sidans innehåll, inget annat. —Skottniss (diskussion) 30 oktober 2016 kl. 23.44 (CET)

Förlåt om du uppfattade att du blev kallad för ”trögfattad” av mig när du tog bort mitt diskussionsinlägg under fliken ”diskussion”, men det var uppenbart för mig att mitt inlägg under fliken ”diskussion” givetvis var menat som en inledning till ”diskussion” om huruvida orsaker till s.k. ”islamofobi” bör anges i artikeln. Jag exemplifierade några anledningar som jag stött på. Jag anser inte att ämnet är mer kontroversiellt än det pejorativa ordet ”islamofobi” som heller knappast existerar vare sig som pejorativt ord, på samma vis som ex. ”dumhuvud” eller ”virrpanna” heller inte existerar på Wikipedia, ej heller existerar det som någon psykologisk fobi-diagnos. Aisha, d.v.s. flickan som giftes bort med Muhammed vid 6 års ålder då Muhammed var 53år finns med på Wikipedia. Att detta är kontroversiellt, då den byxmyndiga åldern i Sverige är 15 år, och att detta kan orsaka kritik mot Islam (pejorativt s.k. ”islamofobi”) är uppenbart och det behöver man ingen forskares rapport på, anser jag. Det kan man se om man läser in sig på Malcolm X kritik av de muslimska pedofilerna eller besöker de islamkritiska sidorna som finns på nätet. Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 1 november 2016 kl. 17.53 (CET)

Vill du kunna redigera Wikipedias artikelsamling?

Hej,

Jag ser att du mitt i natten kommit med inlägg där du kallar andra användare för ”mycket trögfattade” och hänvisar till webbsidor som inte alls uppfyller Wikipedias riktlinjer rörande trovärdiga källor.

Har du lust att förklara dig? Vill du kunna redigera Wikipedias artikelsamling på Wikipedias villkor, eller anser du dig stå över Wikipedias riktlinjer? Tills vidare kan du bara redigera den här sidan.

Tournesol (diskussion) 31 oktober 2016 kl. 16.20 (CET)

För det första ser jag inte ”trögfattad” som något negativt. Föds man som barn till två kusiner med något lägre IQ är det absolut inget man rår för. Jag har inte kallat någon för trögfattad direkt, men indirekt kan det givetvis tolkas så om man inte förstår kommatering, samtidigt hade jag anledning att ta upp just ordet ”trögfattad” i sammanhanget då det är uppenbart att det jag tagit upp under fliken ”diskussion” naturligtvis tagits upp till just ”diskussion”, i fall andra trögfattade på något vis skulle ha missat den uppenbara poängen. Jag antog att Wikipedias egna artiklar med källhänvisnar dög som trovärdig källa. Är det inte så? Är inte Wikipedia en trovärdig källa? Jag ber om ursäkt för postningen av egen länk där jag översatt och utrett Kafir(otrogen) och Sharia(Muhammeds lagar), vilket jag själv ansåg vara informerande för den som vill utreda saken vidare. Det ska jag inte göra om på Wikipedia. Jag vill naturligtvis hålla mig till Wikipedias riktlinjer, samtidigt vore det synd om det pejorativa/fiktiva ordet ”islamofob” skall stå utan förklaring om vad som orsakar kritik mot islam p.g.a. att man inte vill stöta sig med islamister som vill dölja(Taqiyya) orsakerna till kritiken för att skydda sin egen sekts anseende och förhindra kafirer(otrogna) och de egna sektmedlemmarna från upplysning om innehållet i sektens egna skrifter.Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 1 november 2016 kl. 17.23 (CET)

Om inlägget blev återställt eftersom det på något vis strider mot Wikipedias riktlinjer, finns det ingen anledning till att föra inlägget till diskussion. Om en erfaren användare ansåg att mitt återställande av din redigering var olämplig hade de kunnat återställt min redigering. Se Wikipedia:Wikipedia som källa på Wikipedia. Dessutom källbelagde du enbart dina påståenden om vad islam innehåller, det du i synnerhet behövde i det här fallet var källor till forskare/andrahandskällor som uttryckte de teorier du formulerade. Om du källbelägger att ”islam har X och Y i sig” och sedan kommer med en egen teori om att ”detta kan leda till islamofobi”, är detta inte att betrakta som tillräckligt källbelagt, i synnerhet inte för ett så kontroversiellt ämne. Skriver du så, bedriver du originalforskning, som inte heller är tillåtet på Wikipedia. Ämnet som sådant kan kanske vara av intresse, men som sagt behöver du då hitta vetenskapliga studier gjorda på varför islamofobi uppstår, eller snarare pålitliga andrahandskällor som bearbetar originalforskningen. —Skottniss (diskussion) 1 november 2016 kl. 17.42 (CET)

Forskare behövs inte. Det finns ett enkelt sätt för dig. Gå till källan och öppna ögonen! Leta upp citat av det som nämns, leta upp en översättning av Koranen och Haditherna eller fråga en imam-islamist eller en apostat från islam om det är korrekt! Känn sedan efter ifall du får s.k. ”islamofobi”! Malcolm X fick s.k. ”islamofobi” mot islamisternas pedofili i USA. Det var därför islamisterna mördade honom. Fortfarande inte ”islamofob”? Forsätt då leta efter mer intressanta händelser som skett och sker i islams namn! Och vilken forskare skulle göra en sådan forskning utan att själva bli kallade för islamofober? Salman Rushdie? Ayaan Hirsi Ali? Skulle inte tror det. Varför skulle de forska om något som alla redan vet och ingen förnekar? Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 1 november 2016 kl. 18.17 (CET)

Om du ska skriva någonting sådant här på Wikipedia, så behöver du forskare/källor. Du får skriva hur du vill på din egna blogg, men på Wikipedia gäller Wikipedias regler. En snabb sökning på Google Böcker identifierar åtminstone en bok som nämner orsaker till islamofobi: Islamophobia in America: The Anatomy of Intolerance, så visst finns det forskninig/källor allt. —Skottniss (diskussion) 1 november 2016 kl. 18.26 (CET)

Då är det mitt förslag till de som sitter på kvalitativ och kvantitativ ”forskning” om ”islamofobers” fullkomligt ogrundade rädslor, då det s.a.s. definieras som en ”fobi”, att utreda både vad ”fobierna” består av och huruvida ”fobierna” har någon grund i verkligheten. Finns det ingen forskning så finns det naturligtvis massvis med människor som nu dignostiserats pejorativt av politikeradeln, samt av massmedia med lojaliteten hos de som fyller Sverige med Islamister trots att Israel och Saudiarabien tagit emot nästan noll av dem. Jag anses säkert vara en ”islamofob” eftersom jag är kritisk till Islam och jag anser, med de källor jag har sökt med ljus och lykta, bl.a. på Wikipedia, att många människors rädslor har grund. Jag är öppen för en kvalitativ och kvantitativ intervju. Skicka frågorna! Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 2 november 2016 kl. 21.20 (CET)

Vi är inga forskare, vi är encyklopedister, som främst är intresserade hitta bra texter i trovärdiga källor.Yger (diskussion) 2 november 2016 kl. 21.24 (CET)

Även om ni inte är forskare med högt IQ så rekommenderar jag ändå att ni undersöker saker så gott det går INNAN ni skaffar er åsikter. (Alltså inte enbart genom politikeradelns egna PK-forskares politiskt tillrättalagda forskning). Att agera likt elektriska PK-kaniner idag på Wikipedia kan nämligen te sig mycket komiskt i framtiden, då vad som är PK är på väg att förändra sig. Det kan rentutav bli så pass tragikomiskt att ni kan hamna i koncentrationsläger och ärligt talat, fastän jag skulle tycka synd om er, så skulle jag nog inte kunna låta bli att skratta åt eländet.–Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 2 november 2016 kl. 21.53 (Wikipediasignatur tillagd i efterhand av Ghostrider.)
[Jag noterar att jag vet precis hur jag ska rösta i valet 2018]

Skrivskyddad

Jag får uppfattningen att den här diskussionen inte kommer att leda någon vart, utan bara är en enda lång monolog av oförskämdheter av användaren, vilket leder till att andra användare behöver slösa bort sin tid. Så, därför har jag tillfälligt skrivskyddat sidan. Ghostrider ♠ 2 november 2016 kl. 21.50 (CET)

[Jag noterar: Bäste ”Spökriddaren”. Jag antar att du är en förtryckt kvinna då du bär en digital slöja. En ”monolog” är inte samma sak som en ”dialog”. Om du inte tror mig så slå upp orden! Den som lägger upp en kommentar som din för att sedan stänga av användarens egna svar är den som påbörjar ”monologen”, anser jag.  Jag började inte med oförskämdheterna. Jag anser nämligen att det är oförskämt att radera en mycket relevant diskussion om ett ordet ”islamofobi”, ett ord som idag splittrar Sverige och med stor sannolikhet orsakade massmord i Norge. Om det tydliggörs varifrån den s.k. ”fobin” kommer skulle vi tillsammans kunna läka ut ”no brainer”-problemet såsom Salman Rushdie benämner det. Man behöver alls inte vara rädd för att citera Koranen eller Haditherna. Muhammed skulle förmodligen uppmuntra det. Han var säkerligen mycket stolt över Aisha redan då hon var 6 år, säkert ännu stoltare då hon var 9 år. Monlogen står idag den fega ”spökriddaren” och den fega gravt refuserande fulmedian för, fastän de alls inte behöver vara så extremt fega, men kan skaffa sig lite ryggrad. För ett fegt uppslagsverk eller tidning kommer bli alltmer irrelevant och förresten vad är yttrandefrihet egentligen? Utan friheten att kunna uttrycka sig så fritt att någon känner sig kränkt slutar inte enbart yttrandefriheten att existera, men även tankefriheten. Den människa som underkastar sig förtryckarna är i sanning en potentiell sektmedlem. Vad är sektmedlemmen rädd för? Sanningen. Men sanningen gör inte ont, den kan hjälpa. Endast motståndet mot sanningen gör ont. Idag bör vi i sanning ställa oss frågan: Vad vill vi ha? Den vetenskapligt grundade sannolikheten, sekters ”sanningar” eller Spökriddarens monolog?]


Intressant på Flashback om Wikipedia:

Politiska agendor och faktaurval på svenska Wikipedia
Wikipedias administratörer – Vilka är de? Kan de avpixlas?

Intressant om Wikipedia:
Professor Joshua Gans – Who owns Wikipedia?
Psykologiprofessor Joshua Gans frågar sig vem som äger Wikipedia? – Slutsatsen så långt av verkar vara att Wikipedias rykte är smutsigt och att Wikipedia ”ägs” av någon, oklart av vem, och fungerar likt en inhägnad allmänning där en självutnämnd kärntrupp vaktar och skapar friktion, något psykologiprofessorn anser vara fel inriktning
Wikipedia verkar ägas officiellt av en amerikansk stiftelse i San Francisco som heter Wikimedia Foundation där den högst betalda personen har 200.000 dollar per år i lön.

7 reaktioner till “Kritik av Wikipedia – Ett Sverigefientligt censurerande irrelevant uppslagsverk utan ryggrad?

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s