Vetenskap – Oxytocins sociala funktion naturlig men inte alltid politiskt korrekt

Översatta citat ur Live Science om Oxytocin:

”Denna anti-sociala effekt av ett socialt hormon ger viss nyans till storyn om oxytocin. I en studie fann forskarna att nederländska studenter som fick snorta hormonet blev mer positiva om fiktiva holländska karaktärer, men var mer negativa till karaktärer med arabiska eller tyska namn. Iakttagelsen antyder att oxytocin sociala bindningseffekter målsöker sig till vem en person uppfattar som en del av sin inre grupp, rapporterade forskare i januari 2011 i tidskriften PNAS.”

”This anti-social effect of a social hormone brings some nuance to the story of oxytocin. In one study, researchers found that Dutch students given a snort of the hormone became more positive about fictional Dutch characters, but were more negative about characters with Arab or German names. The finding suggests that oxytocin’s social bonding effects are targeted at whomever a person perceives as part of their in-group, the researchers reported in January 2011 in the journal PNAS.”

”I en annan studie, publicerad i PNAS 2010, fick män en dos av oxytocin och ombads skriva om sina mödrar. De med trygga relationer beskrev sina mammor som mer omsorgsfulla efter hormondosen. De med problematiska relationer såg sina mödrar som mindre omsorgsfulla. Hormonet kan hjälpa till med bildandet av sociala minnen, enligt forskarstudien, så en doft stärker tidigare associationer, vare sig bra eller dåliga.”

”In another study, published in PNAS in 2010, men were given a dose of oxytocin and asked to write about their mothers. Those with secure relationships described their moms as more caring after the hormone dose. Those with troubled relationships actually saw their mothers as less caring. The hormone may help with the formation of social memories, according to the study researchers, so a whiff strengthens previous associations, whether good or bad.”

”Min syn på vad oxytocin gör i hjärnan är att göar social information mer framträdande”, säger Young. ”Den ansluter hjärnområden som är involverade i att bearbeta social information – oavsett om det är sevärdheter, ansikten, ljud eller lukter – och hjälper att länka dessa områden till hjärnans belöningssystem.”

”My view of what oxytocin is doing in the brain is making social information more salient,” Young said. ”It connects brain areas involved in processing social information — whether it’s sights, faces, sounds or smells — and helps link those areas to the brain’s reward system.”

Således bör nog den glada hypotesen om oxytocin, som ett rent kärlekshormon som ex. skulle kunna göra om islamkritiker till islamist-kramare genom vaccinering, anses vara falsifierad.

3 reaktioner till “Vetenskap – Oxytocins sociala funktion naturlig men inte alltid politiskt korrekt

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s