Kritik & 5 tips för att starta nytt parti eller starta om gamla partier

Det är av medkänsla med en av Sveriges modigaste politiska personer, Cornelia Dahlberg, som jag publicerat “Vi söker namnförslag till vårt nya parti” som jag skriver detta inlägg idag.

Jag heter Martin Gustavsson och är säkerhetsvakt för Vetenskapliga partiet och Valsamverkanspartiet för att skydda dem mot infiltration och förstörelse. Jag har varit politiskt intresserad i hela mitt liv och själv fått uppleva, den till synes helt osannolika, förstörelsen av tre partier inifrån. Idag känner jag mig återigen som en extern välvillig spärrvakt.

Denna tid som jag ger er alla idag beror av ren välvilja, så att ni använder er tid effektivt, och inte begår samma misstag som jag själv gjorde i Miljöpartiet, Direktdemokraterna och i Gröna partiet, i vilka tokerierna infiltrerade och saboterade partierna. Det är således inte av elakhet mot någon, men i all välmening mot er, era nya partier och mot demokratin, för alla Sveriges medborgare, som jag vill att ni som startar nytt parti ska fråga er vem som är värd er aktiva hjälp och vilket parti som ev. är värd er aktiva eller passiva medverkan och vem som bör leda det och hur det kan skyddas på bästa sätt!

1. Välj rätt ledare. En intelligent person, högt IQ, som inte är för naiv men som har en historik av ärligt uppsåt och som vågar leda. Ge ledaren alla viktiga funktioner, ex. ombud, ordförande eller kassör, medlemsfunktion, moderator och spärrvaktsfunktion. Stöd ledaren! Ledaren är den viktigaste personen i partiet. Rätt ledare kommer kunna lokalisera och kasta ut människor som förstör på olika vis. Lita på personens omdöme! De som inte gillar ledarskapet kan starta fraktioner av partiet som valsamverkar.

2. Inför spärrar mot direktdemokratiska interna förändringar i ert nya parti, spärrar som skyddar mot infiltration och förstörelse. Direktdemokrati inom ett parti kan uppfattas som något bra, men ett litet parti är mycket känsligt för infiltration och förstörelse. Konsensusmetoden för förändringar internt är bättre. (Lärdom ur Direktdemokraterna)

3. Låt ert parti utvecklas genom djupa diskussioner mellan kompetenta individer som leder till konsensus. Låt ledaren leda när någon skapar ”polsk riksdag”, d.v.s. när beslut drar ut på tiden för att någon blockerar konsensus, men inte annars. En eller fåtalet personer kan annars, utan goda argument, stoppa en logisk utveckling. (Lärdom ur Gröna partiet)

4. Lämna partiet om ett parti plötsligt börjar gå i fel riktning. Hota först med att lämna partiet om det sker, men viktigast av allt, hota inte om du inte menar det! Om du lämnar ett parti så se till att alla medlemmar i partiet känner till orsaken och förstår argumenten bakom dem! Tag med dig de som stöder dig och starta om ett nytt parti som valsamverkar mot 4%-spärren! Lita aldrig på små partier som inte valsamverkar! De kan ha en helt annan agenda än vad du tror, ex. sänka ett parti som du egentligen tycker är mindre dåligt.

5. Låt inte sociala faktorer förleda dig! Politik är viktigt. Det handlar om barnens framtid och om vår gemensamma natur. Följ och stöd de ledare som gör rätt! Sitt inte kvar i ett parti som gör fel av sociala eller traditionella orsaker! De som gillar dig för den du är och den utveckling du genomgår kommer förbli dina vänner oavsett din politiska ståndpunkt.

Min åsikt bygger på verkliga händelser i andra partier som gjort mig något mer försiktig och även på andra sammanträffanden som jag kommer till nedan. Det är min åsikt att personer kan ta upp mycket viktiga frågor, helt avgörande frågor ex. om bankerna, men så plötsligt på ett märkligt vis, kanske medvetet eller omedvetet, börjar de enligt min egen åsikt svamla bort det hela med egna dåligt underbyggda teorier.

Svamlet rör inte enbart en fråga, men fråga efter fråga. Det är alltså inget enskilt fall, för alla kan väl vara inkompetenta om något, eller rentutav i mycket, speciellt om man ger sig in på ett nytt område. Det är naturligtvis svårt att själv känna till sin egen inkompetens, vilket John Cleese helt riktigt påpekar i detta Youtube-klipp.

Men en sådan vilseledande inkompetens gynnar man naturligtvis motståndaren, d.v.s. det korrupta banksystemet som skor sig på folkets och välfärdens bekostnad. Det är därför jag ifrågasätter vissa individers verkliga motiv att leda eller förleda, precis som jag ifrågasatte Analdoktorns medverkande i Direktdemokraterna. Så det handlar inte enbart om en individ naturligtvis, men även samma typ av infiltration av andra individer i andra partier också, ex. Socialdemokraternas nyiberalism bort från socialism genom Palmemordet, Lindhmordet, Novemberrevolutionen och de nyliberala s.k. ”socialdemokraternas” medverkan att lura in folket in i EU-medlemskapet och den extremkapitalistiska frihandeln, vilket helt klar påminner om en attack från “Economic hitmen”, enligt Perkins, samt Miljöpartiet som idag beter sig vidrigt mot sina egna grunder vilket gamla Miljöpartister med rätta är oroliga för och kritiserar.

Jag ifrågasätter naturligtvis alla som kommer med desinformation, även Birger Schlaug när jag tror att han desinformerar eller vilseleder, eller när någon tar bort vårt fokus på vad som är Vetenskapliga partiets allra viktigaste frågor i samhället, men jag har här några exempel på vad speciellt en person håller på med eftersom det tycks vara viktigt just nu för er som vill gå med i just detta parti:

Ex. 1 Denne individ antyder här att vi har en korrumperad demokrati samtidigt som individen försöker påskina att denne ska kunna vinna ett rättsfall mot bankerna i en sådan korrumperad icke-demokrati… En självmotsägelse. Enligt min egen åsikt antingen inkompetens som “jurist”, eller medvetet felaktigt fokus, avsett för människornas vilseledning. En jurist bör känna till att även om man har rätt så kommer man inte få rätt, i ett sådant fall, eftersom juristerna sitter i statsmaktens/bankernas båt. (Om det är någon som gett någon pengar för att driva detta eller något annat så var vänliga och träd fram och berätta om era upplevelser!)

Mitt logiska förslag är givetvis att man röstar på ex. Vänsterpartiet om man ogillar bankmaffian, eller om det inte duger, ex. p.g.a. vurmande för ex. extrem fascistisk och kvinnoförtryckande islamism, så föreslår jag att du röstar på Vetenskapliga partiets demokratiska socialism, eller du ev. skapar ett bättre parti mot denna bankmaffia, sedan valsamverkar med oss och ersätter korruptionen och skapar en annan ordning, som i sin tur gynnar framtidens generationer.

Ex.2. Trots kännedomen om Valsamverkanspartiet och orsaken till detta parti visar sig individen, enligt Cornelia, vara mycket motsträvig mot valsamverkan, vilket gör att alla som väljer att låta sig ledas av individen, med stor sannolikhet kommer kasta bort sina röster och hamna under 4%, d.v.s. noll mandat, istället för att ex. rösta på ex. Vänsterpartiet eller Valsamverkanspartiet med betydligt större chans kunna ta sig över 4% om fler valsamverkar.

Ex. 3. Enligt min åsikt drar individen ner brallorna på sig själv när denne resonerar politiskt. Inkompetens eller medveten desinformation återigen? Ja. Det är frågan. Ska landet ledas av inkompetens eller medveten desinformation? Avgör själva!

Ex.4. Utan kompetens på området och utan att länka till vetenskapliga rapporter eller förklaringar av ett fysiskt fenomen talar individen om ”skalärvågor”. I brist på andra vetenskapsmän med kompetens svarar jag i samma bloggpost som maskiningenjör genom att söka upp fenomenet och redovisa vad jag som ingenjör anser.

Jag anser att det kan vara rimligt att, med det som finns vid handen, ställa sig frågan om individen är vid sina sinnens fulla bruk eller om han bara försöker förstöra folkets tankar medvetet? Med tanke på att han säger sig vara “jurist”, förutom “chefredaktör”, är frågan av mycket stor relevans, anser jag, för människor kan lätt förledas av titlar.

Man tar sig rimligen inte igenom en juristutbildning och tar examen som en komplett jubelidiot, vilken sedan helt utan bevis ex. tror på ödlor överdragna med mänsklig hud. Således måste det finnas en annan rationell förklaring till individens beteende.

I mina egna teorier om vad det kan bero på ingår tanken på att individen kanske alls inte är jurist, samt utbrändhet, mental dysfunktionalitet eller drogpåverkan, speciellt om  individen självt hallucinerat ödlor och inte skulle förstå att det kanske är hallucinationer. I mina egna teorier ingår även medveten förstörelse p.g.a. pengar/korruption från de som vill vilseleda folket?

Om det är så att individens förvillande, mot förmodan, är medveten befinner individen sig i så fall sannolikt på samma lönelista som den ofta vilseledande, lögnaktiga fulmedian med samma agenda, vilket naturligtvis inte är helt otänkbart, även om det då kunde ha utförts betydligt skickligare, ex. såsom skett genom mer obemärkt nyliberal entrism/infiltration och förstörelse av ex. Socialdemokraterna, ett parti som tidigare var nationellt för Sverige, samt demokratiskt och socialistiskt för välfärd.

3 reaktioner till “Kritik & 5 tips för att starta nytt parti eller starta om gamla partier

  1. Michael Thuden som hade en del duster med honom om bankväsendet, hävdade att Witte blev utesluten ur advokatsamfundet av ngn anledning som jag glömt. Jag tror Thuden skrev om det på parasitstopp eller på Newsvoice i kommentarssektionen.

   Jag har ingen egen uppfattning om huruvida Witte har någon bindning av betydelse, men tror att han är en rätt emotionell personlighetstyp vilket kan vara både plus och minus.

   Thuden ansåg ju att han avsiktligt drog upp ett rättsfall om bankerna för att förlora och därmed sabotera kampen men jag tror inte det fanns nån sån avsikt.

   1. Efter mina översättningar av Sion vises protokoll, så skulle det alls inte förvåna mig om någon jurist skulle kunna få i uppdrag av sionister/frimurare att göra exakt det som Thuden teoritiserar om, mot betalning.

    Syftet att driva process som misslyckas är uppenbar, d.v.s. att skapa uppgivenhet hos de som vill förändra hur våra banker ska fungera, men även att associera motstånd med andra lustigheter som samma individ är associerad med.

    Detta kan sedan användas för att sänka trovärdigheten, genom argumentationsfelet associationsskuld, hos alla som är emot bankernas fusk-krediter som skapas ur tomma luften. (d.v.s. ett rent tekniskt och moraliskt sett falskmynteri)

    Beslutet kan även användas av bankerna för att visa upp. ”Titta. Vi följer lagen”, som om detta som kan liknas vid falskmynteri skulle vara moraliskt försvarbart.

    Thudens teori tycks mig vara ytterst rimlig, men visst kan det vara gerillamarknadsföring för det nya partiet också, eller för hans advokat-verksamhet, eller varför inte alltihop på en gång? Svårt att veta, men kanske inte omöjligt att gräva fram?

    ”Emotionell personlighetstyp” kan man vara på riktigt eller spela upp i manipulativt syfte. Jag anser att en vilja att synas och att titulera sig är tecken på narcissism som kan vara ett tecken på psykopatisk läggning.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s