Gott Nytt År – Vetenskap eller religion – Enkla kritiska frågor till svenska forskare och fysiklärare om Big Bang-teorin och Edwin Hubble

Så här i nyårstider, när jag ser fyrverkerierna i butikerna, kommer jag att tänka på Big Bang-teorin. Som Maskiningenjör är jag alls ingen expert på vare sig fysik eller Universum, även om jag är nästan religiöst fascinerad av astronomi, men efter att ha tittat på några olika presentationer som ofta presenteras med en religiös blick, eller med en handikappad man i rullstol som filmats i olika vinklar till en röst som uppenbarligen är skapad i ett datorprogram, så har jag med skeptisk blick tittat lite närmare på saken.

fyrverkeri-detonation-80x80

Jag har nämligen personligen sett ett samband mellan motoriska utmaningar, grav stamning, banlonbyxor och sviktande logisk förmåga. Inget den drabbade kan rå för naturligtvis, förutom då möjligtvis att personen i fråga möjligtvis kunde ha undvikit att publicera det hela på Youtube, samt undvikit att sätta det hela i samband med det parti som jag och tre andra en gång startade som idag heter Direktdemokraterna.

Men man får verkligen se upp med samband. För även en Analdoktor kan ha god förmåga att se samband och har utmärkta betyg, så pass god logisk förmåga att han t.o.m. kan komma in på läkarlinjen, samt även inse logiken med ett direktdemokratiskt parti. Även den unge Stalin som studerade för att bli rysk ortodox präst såg ett samband och sade:

Du vet, de lurar oss, det finns ingen Gud.

Men Stalins intelligenta tidiga nyateism betyder inte att Stalins direktdemokratiska idéer kommer ses med blida ögon av de som vill fortsätta att vilseleda folket och rektalpenetrera dem med den kapitalistiska röda vita och blå stocken. Han kommer kanske t.o.m. förbjudas, förlöjligas eller förtalas av de religiösa och kapitalisterna som vill hålla folket på mattan genom religion och andra lögner?

Så man måste försöka vara finkänslig och självkritisk. Kanske mina fysikaliska frågor nedan rentutav kan tyda på bristande logisk förmåga, trots ett IQ på 129, eller likna ett barns eller en mentalt handikappads frågor för en fysiker? Kanske kan rentutav frågorna ses som ett falsifierande finger rektalt på hela Big Bang-teorin om det skulle visa sig vara en religiös uppfattning som fysikerna själva inte kan försvara? Kanske kommer vad jag skriver dras ur sitt sammanhang och kanske kommer jag citeras likt Annika Dahlqvist och bli utsedd till Årets förvillare av VoF?

Kanske jag delvis har förtjänat det? Men ändå, kanske har jag även förtjänat någon form av upprättelse för mitt syfte är gott och vetenskapare har ofta betett sig ovetenskapligt och forskningsfuskat av alla möjliga olika skäl, oftast för pengar, men sannolikt i slutändan p.g.a. rädsla som ett resultat av bristande meditation. Nu till mina uppriktiga och ärliga frågor:

1. Var det en religiös belgisk präst som kom med Big Bang-teorin eller var det Edwin Hubble själv?

2. Varför har man förkastat teorin om ett stabilt icke-expanderande Universum som är oändligt och har existerat i evighet och talar nu enbart, på ett nästan religiöst vis, om Big Bang-teorin?

3. Varför talar man enbart om dopplereffekten som orsaken till ljusets rödhet, men aldrig om att ex. mikroskopiska dammpartiklar kan vara orsaken till rödheten hos avlägsna galaxer?

4. Jag läser om att Edwin Hubble själv inte trodde på dopplereffekten som orsak till ljusets rödhet, men att andra forskare ofta påstår detta. Stämmer det och varför påstår de isådana fall detta?

5. Tror ni att fokuset på Big Bang-teorin kan bero på religiöst finansierade forskningsanslag som favoriserar forskning som pekar på ett specifikt skapelseögonblick, s.k. kreationism?

6. Framförallt. När jag betraktar ett fyrverkeri så har de stora detonationerna en “Big Bang”. Sedan sprider sig de lysande punkterna ut i en sfär. I centrum av denna sfär är det en rökpuff. Var i Universum befinner sig denna rökpuff av Big Bang omgiven av nästan ingen massa alls?

Min önskan till de kompetenta forskare eller fysiklärare som svarar mig likt en skolelev är att ni svarar på ett enkelt sätt som en normalintelligent tolvåring kan förstå och gärna anger källor för era påståenden.

Mina frågor kommer p.g.a. att jag läst följande på engelska och mediterat på påståendena däri:

https://sites.google.com/site/bigbangcosmythology/home/edwinhubble/
http://www.nanoqed.org/resources/hubble1.pdf
http://photontheory.com/bigbang.html

23 reaktioner till “Gott Nytt År – Vetenskap eller religion – Enkla kritiska frågor till svenska forskare och fysiklärare om Big Bang-teorin och Edwin Hubble

 1. Jag hänvisade till the first three minutes därför att den berör de kvantitativa detaljerna kring grundämnesförekomst. Det är svårt att få ihop dessa kända fakta utan att det varit mycket hög temperatur i ett tidigare skede. Fred Hoyle’s steady state teori passar inte ihop med dessa fakta.
  Penzias och Wilsons upptäckt av mikrovågsbakgrunden stämde ungefär med Gamows förutsägelse och det ses tillsammans med Hubble’s rödförskjutning som viktiga indicier på BB.
  Och proportionerna mellan flera grundämnen verkar stämma med big bang teorin på ett icke-trivialt sätt. Men Weinberg skriver att en del av undersökningarna kanske aldrig går att fullborda.
  Det kan nog komma nya förklaringar men då troligen från mer komplicerade teorier.

  Det finns dom som hävdar att kosmologiska teorier följer ekonomins agenda.
  När ekonomin skulle expandera kom teorin om det expanderande universum.
  Vi får väl se kanske kommer steady state tillbaka om mp får som dom vill… :-)

  Gilla

  1. Vem säger att det inte kan förekomma höga temperaturer i ett steady state läge? Om ex. två gigantiska svarta hål träffar varann med enorm hastighet borde det väl ändå uppstå värme?

   Om det nu handlar om en mikrovågsbakgrund. Hur uppstår den om mikrovågorna redan strålat ut från centrum av smällen?

   Dessa vågor färdas i vakuum med ljusets hastighet. Borde de då rimligtvis inte befinna sig i universums periferi på väg bort från oss?

   Den sista teorin var mer bisarr än Henderssons diagram i Pastafarianismen. :-)

   Gilla

   1. Det handlar om mycket större mängder än dom som kunde uppkomma genom ovanliga kollisioner.
    Dom ser ju mängden genom dess spektrallinjers styrka
    Mikrovågorna är i stort isotropa. Inte bara isotropa här utan överallt. Alltså måste lika mycket vara på väg hit som påväg bort. Termisk jämvikt fordrar att det fortsätter så allteftersom det svalnar och spektrum förskjuts mot längre. Våglängder.

    Rymden har hög transparens så antagligen kan inte mikrovågorna växelverka med rymdens materia annat än över enorma avstånd och det innebär nog att dess egenskaper konserveras förutom att expansionen rödförskjuter. Om det inte vore för transparensen så skulle det vara självklart att strålningen är i termisk jämvikt med plasmat. Eftersom jämviktens tidskonstant pga transparensen måste vara enormt lång vore det inte konstigt om det fanns mindre avvikelser från isotropi och att temperaturen varierade ngt.
    Jag hade för mig att Fred Hoyle gav upp sin teori efter den ovan citerade upptäckten av 3K strålningen. Men jag kollade nu och han accepterade aldrig bigbang teorin. Han var iaf den som myntade uttrycket…

    Gilla

    1. För mig verkar det mer logiskt med ett oändligt steady state men att det förmodligen sker stora detonationer då och då. d.v.s. oändligt många olika Big Bangs ex. av kolliderande stora massor eller att en massa som når kritisk storlek kanske detonerar likt en supernova.

     Jag tror inte att tiden i sig självt började i en Big Bang. Det verkar vara en religiös villfarelse baserad på önsketänkande (ett argumentationsfel).

     Jag funderar också på om expansionen av universum just i den del som vi ser kan vara helt naturlig. Fotonerna driver kanske på accelerationen, men förmodligen rör det sig andra galaxer i motsatt riktning från andra Big Bangs också.

     Gilla

     1. ‘Tiden i sig’ existerar nog inte. Oavsett vilken fysikteori som är den rätta. Den moderna fysiken har ju krympt antalet oberoende genom att knyta samman geometri och energi. Om ngn variation på det temat fungerar visar det att tiden härleds ur materian. Iom att det inte går ngn tid i en atom om den inte växelverkar antyder det att atomerna har en djupare existens än tiden. Invariantteorin har mycket kvar att utveckla.
      Troligen är atomer självrefererande strukturer, dvs som egenfunktioner, men i vilken referensram ska man angripa problemet?
      Dagens fysik hänger väldigt mycket samman med elektromagnetismen. Dess ekvationer, uttryckta med tids och rumsvariabler är såna att ljusvågor avbildas på ljusvågor när man transformerar mellan olika referenssystem vars egenskaper kan preciseras. Men eftersom tid och rum vid dessa transformationer förändras dramatiskt är det ngt vi inte förstår. Är tid och rum så konstiga som det tycks med utgångspunkt från dessa transformationer? Där det bla handlar om rum-tidsinversioner. En matematisk parallell till rum-tiden i tre dimensioner uppvisar intressanta självavgjutande former som delar tre-rummet i två identiska delar men på ett icke-trivialt sätt. Det ter sig som en sorts egenfunktioner/egenformer till geometrin. Men detta resonemang kommer man fram till med utgångspunkt från elektromagnetisk invarians.
      Och dom ekvationerna motsvarar enklast möjliga mått på fluktuationer: Andra-och -förstaderivator. Laplace-operatorn och gradient-operatorn.
      En från början rent empiriskt erhållen modell för em-vågor vars ekvationer ser ut som den lägsta störningen av ngt – vad det nu är – ger när modellen undersöks info om en annan sorts rum-tid än den man utgick från. Är det ett blindspår och en följd av att modellen bara stämmer delvis? Trots att den i form av QED-teorin givit extremt noggrann överensstämmelse med experiment. Eller är det en vink om att naturen är så märklig som med rumtidsinversioner? Jag tror på det senare. Det kan innebära att det globala och det mikroskopiska relaterar sig på ett sätt som påminner om österländsk filosofi och med Leibniz monadologi. Och det har inte med kvantmekanik att göra. Det tycks innebära att både tid och rum kan komprimeras och expanderas godtyckligt mycket. Människan kan nog inte agera observatör och bege sig på en sån färd. Men vi är ju inte invarianta strukturer utan lever och dör. De atomer vi utgörs av kanske likväl är egenformer till såna sammanhang.

      Och dina spekulationer om alternativa energetiska mekanismer behöver bli mer kvantitativa för att vara intressanta. Det är på dig det kommer an att uppskatta det kvantitativa inte etablissemanget som ju har kvantitativa data för sin variant. Däremot har dom vilket är innebörden av Weinbergs påpekanden inte tillgång till alla mellanled. Naturen har rensat en del i sina loggböcker…

      Gilla

       1. Jag förstår att du inte förstår mitt ytterst spekulativa resonemang om tiden etc. Om det var det du menade med märkligt.
        Syftet var att indikera att det finns tecken som tyder på att rum och tid är mer komplicerat än i den gängse modellen.
        Om du begrep det skulle det innebära att det vore mer än ett famlande i mörkret.
        Om du ist menade att Big bang-teorin är märklig och därför måste vara fel så kan man bara hänvisa till att den har mer empiriskt stöd än andra publicerade alternativ. Icke-trivialt empiriskt stöd. Temperaturen kommer, som du kanske vet in starkt olinjärt i reaktionsprocesser vilket gör att grundämnesförekomstens relativa halter beror känsligt av hur temperaturen varierat.
        Men ett av mina syften med det spekulativa resonemanget var att uppmuntra tankar om att det märkliga kanske är en sorts kompression av tiden som i utdraget läge skulle bli mer likt det du väntar dig med ngn variant av steady state. Men det är jag inte det minsta säker på. Det är bara en uppmuntran till att byta perspektiv.
        Ngt centrum finns inte enligt den etablerade versionen. Big bang innefattade allt. Det fanns inget utanför som kunde inrymma en rökpuff med tomrum utanför. Det som är kvar av centrum finns lika mycket här som väldigt långt bort. Men tidsfördröjningen i den info som når oss gör att det som är längst bort också ger info längst tillbaka i tiden. Därför kommer info från big bang från ett avstånd motsvarande c x universums ålder. Det skulle kunna betyda att det nu är för sent att ta emot den allra tidigaste infon. Om materien rusar i sär lite långsammare än ljusets hastighet så har den infon kanske redan nått oss för länge sen och det vi ser härrör från senare epoker.
        Men om det inte är så kan de avlägsnaste delarna kanske aldrig synas. Det innebär ju att universum skulle kunna vara mkt större och ändå omöjligt att se. På så vis öppnar sig en möjlighet att se det synliga universum som en lokal katastrof i tex (men inte nödvändigtvis) ett steady state som är och förblir osynligt. Utgår man från Bigbang blir ju ovanstående resonemang väldigt känsligt beroende av vad det är som bestämmer ljusets hastighet under extrema förhållanden.
        Den teorin som brukar kallas GRT bygger dels på rigorös invariantteori av italienska matematiker tillämpade av Hilbert för Einsteins räkning och dels på den av dessa italienska matematiker hårt kritiserade användningen av den linjära energitensorn som identifieras med den olinjära geometriska invarianten. Ingen linjär tensor kan vara invariant så att det matchar den rigorösa geometriska delen, lyder kritiken.
        Det innebär att GRT är väldigt ad hoc= godtyckligt uppkommen. Därför är det inte troligt att den kan avgöra fina detaljer rörande det ovannämnda med ljus och rumtid.

        Gilla

        1. Jag anser att felet i teorin, precis som i religionen, består i tanken på ett skapelseögonblick, vilket man sedan gör allt för att bevisa, eller spekulera kring, vilket blir en självuppfyllande profetia.

         Alla beräkningar som inte leder till skapelseögonblicket kastas i papperskorgen istället för att se det naturliga i det oändliga, för vad skulle annars ligga bakom väggen till det oändliga?

         Tanken på det oändliga stör inte någon utom kanske den religiöse som vill ha ett skapelseögonblick till de blint troende för att till synes kunna bevisa att bibeln inte hade helt fel.

         Din förklaring till den felande rökpuffen är heller inte trovärdig, snarare religiös. Har du en religion?

         Gilla

         1. Nej det är inte min förklaring utan det är en följd av den teoretiska modell det nuvarande vetenskapliga etablissemanget anser är den bästa tillgängliga. Rum-tiden existerar där inte oberoende av materien utan definieras av den. Det är ingenting religiöst i det oavsett om det visar sig vara fel eller rätt. Det är nog tvärtom mot vad du tror så att vetenskapsmännen inte alls gillade det som tycks komma fram ur empiriska studier av universum, men finner det vara bättre överensstämmande med fakta. Det är snarare steady-state som bygger på förutfattade ideer än bigbang, i detta skede av vetande. Men det betyder inte att empiriska data eller bättre teorier inte kan vända på steken.
          Du resonerar teoretiskt och med sunt förnuft. Men du måste komma med kvantitativa resonemang för att det skall kunna utmana etablerad vetenskap.

          Gilla

          1. Varför pratar du överhuvudtaget om religion? Du har frågat förut om jag är religiös och jag svarade att jag är agnostiker. Jag ser vetenskapen som den naturliga vägen att söka svar. Det är du som slingrar dig. Du anger inga kvantitativa estimat för din steadystate-teori. Det är inte så svårt för dig att ta reda på ungefärliga förekomsten av såna exploderande stjärnor och jämföra med andra teorier.
           Och hur ändras proportionerna av grundämnen med tiden i din teori om allt kommer från såna explosioner. Är det inte så att din ide i själva verket inte kan vara steady state just därför att nya grundämnen skapas i allt större mängd? Problematisera din egen ide och utveckla den annars är du inte seriös.

           Gilla

          2. Du tror alltså att det kan finnas en Demiurg? Tror du också på att det kan finnas älvor?

           Ja. Det är väl min svaghet som icke-fysiker, men jag anser ändå att jag falsifierat den rådande teorin eftersom puffen i själva fyrverkeriet tycks fattas.

           Teorin tycks ha uppfunnits av en prälle med en önskan om ett skapelseögonblick.

           Jag väntar således enbart på en bättre förklaringsmodell än något som för mig påminner om en älvdans presenterad av en man i rullstol med syntetisk röst.

           Jag är således ateist till Big Bang-teorin, helt enkelt eftersom den framstår som fullkomligt orealistisk.

           Jag vet inte, men jag tror att Big Bang-teorin kommer framstå som en komedi, precis som mången annan blind tro, ex. tron på CO2 som främsta orsak till klimathotet.

           Gilla

          3. Är du berusad? Jag har inte ens antytt ngt om en demiurg vare sig direkt eller implicit. Du är inte mottaglig för vetenskapliga argument, där kvantitativa verifieringar spelar en viktig roll. Jag kan inte tala för fysiker i gemen men jag gissar att ingen av dom gillade bigbang-teorin när dom först konfronterades med den. Du slår in öppna dörrar när du förklarar din instinktiva känsla. Den delar du troligen med de flesta fysiker misstänker jag Men dom insåg att den passar bättre ihop med empiriska data och i väntan på en bättre teori så håller man sig till det minst dåliga om du så vill. På 80-talet var fasövergångar via kritiska punkter ett område som drog till sig intresse. Dvs mellan lugnare passager sker ngt som drastiskt förändrar ett systems egenskaper. Dimensionaliteten tex. Kontinuerliga förändringar interfolierar med katastrofer bortom vilka tidigare förutsättningar inte längre gäller. Jmf spekulationerna om ‘singulariteten’ som en del AI-entusiaster tror kan komma.
           Dom kan ha rätt eller fel i just den hypotesen, men den ovan beskrivna omkastningen är en realitet i många verkligt förekommande fall. Varför inte när det handlar om universum som helhet och oavsett om det fanns ett före eller ej?
           Du underförstår att tiden ‘börjar’ vid minus oändligheten och ‘fortsätter’ till plus oändligheten.
           Håller du med om att det är vad du underförstår eller invänder du mot det?
           Ett sånt tidsintervall från – till + oändligheten kan uttryckas genom en avbildning från noll till ett ändligt värde. Tex från 0 till 1.
           Eller det kan vara cykliskt.
           Vi vet inte vilket koordinatsystem som vårt universums existens matchar bäst.

           Gilla

          4. Du var inte ateist, men ”agnostiker” sade du, d.v.s. att du inte vet om det finns någon gud (demiurg) eller ej, men kanske är du i själva verket ateist?

           Jag förstår inte dina frågor, argument eller redogörelser. De verkar, precis som min egen känsla, vara baserade på gallimatias eller intet.

           Mina frågor ät rättfram, men de har inte fått några förklarande svar, mest svammel, anser jag. Saknar du kompetens är frågan varför du alls svarar.

           Gilla

          5. Du verkar skit-sur …
           Jag trodde att du hade matematiska grunder men nu tycker jag mig förstå att det inte är så ?
           (Du nämnde din iq så jag missförstod antagligen)
           Jag är inte ngn pedagog men jag känner till en del om vetenskapen. Kompetens i den bemärkelsen har jag allt.
           Menar du att du inte förstår frågan om tiden för dig sträcker sig oändligt långt bakåt och framåt?
           Vad är det som är oklart?

           Gilla

          6. Jag är lugn och trygg.

           Jag har IQ men ett svar på dessa frågor måste vara enkla och tydliga från någon med kompetens på området, inte någon som fått tag i en bästsäljare i bokhandeln och behandlar den likt en bibel.

           Jag hade bra betyg i fysik och matematik på tekniskt gymnasium.

           Om tiden är oändlig behövs det således inget skapelseögonblick där tid och rum börjar. Bra. Det behövs INTE EN Big Bang.

           Det är således eventuellt en fråga om ett oändligt antal stora smällar, såsom det finns oändligt många supernovor.

           Vad som orsakar sådana detonationer vet vi inte, men det verkar ha skett en eftersom forskarna ser att de flesta galaxer avlägsnar sig från oss i accelererande takt, vilket kan tyckas märkligt.

           Om det är så att ett svart hål, likt den stora atomen plutonium, i ett extremt ögonblick faller sönder så skulle det inte alls förvåna mig.

           Det extrema ögonblicket kan givetvis bestå av en kritisk massa, men även av att två gigantiska kritiska massor kolliderar, tror jag.

           Det som talar för steady state, d.v.s. att det inte finns några större smällar än supernovor verkar vara att radioaktivitet och kanske andra små partiklar stålar ut från polerna av de svarta hålen. Detta är förmodligen massa omvandlat till energi. således verkar detta tyda på ett kretslopp av steady state.

           Förutom att rökpuffen i mitten av detonationen tycks fattas är således förklaringen till små partiklars existens, som strömmar ur polerna på ett svart hål, fullt möjlig.

           Accelerationen kan bero på att avståndet mellan galaxerna ökat till en punkt där gravitationen försvagats och där fotonerna från andra galaxer ev. driver på expantionshastigheten.

           Samtidigt ser vi galax-hopar och galaxer som smälter samman. Vår egen galax kommer ex. ”alldeles strax” smälta samman med en annan galax.

           Gilla

          7. Jag har överskattat din kunskap Martin. Fem år till på teknisk högskola skulle du ha behövt för att ha den bakgrunden jag felaktigt antog.
           Och du underskattar mig i motsvarande grad. Men jag är inte lättstött. Dels utgick jag felaktigt från att du var bekant med de etablerade teorierna och dels kryddade jag med egna spekulationer så det var helt opedagogiskt av mig.
           Från din utläggning inser jag att du nog skulle vara behjälpt av att läsa populärvetenskap som du felaktigt tror är min källa.
           Det finns mängder av böcker skrivna av kunniga väl insatta akademiker men jag har inte läst sånt på väldigt många år så det är inte aktuellt.
           Jag gissar på att du syftar på Stephen Hawkings bok för det är den enda jag hört talas om som en bestseller i genren, men den har jag inte läst.
           Du har missat att stjärnorna, både vanliga och supernovor, irreversibelt anrikar grundämnen i universum. Inget steady state även utan big bang således. Det var en av de saker jag tydligen inte lyckades beskriva tillräckligt tydligt tidigare.
           Det blir mer och mer järn som är den mest stabila atomkärnan. Längre tillbaka fanns det följaktligen en mindre andel tunga kärnor.
           Tidiga stjärnor oavsett om man tror att dom föregicks av en big bang eller ej hade svårare att förtätas av gravitationen eftersom dom bara bestod av väte som kokar bort lättare än tunga atomer. Det som gjorde det möjligt för dessa väte-stjärnor att uppstå var att väte kan bilda molekyler H2, vilka till skillnad från atomärt väte H, kan ta upp värmeenergi i form av molekylens rotation. I den klassiska fysiken borde även en atom kunna rotera och därmed lagra kinetisk energi. Men enligt kvantmekaniken är det omöjligt så det var H2 -molekylen som möjliggjorde universums utveckling av alla senare tunga ämnen. Genom att stjärnor dels syntetiserar en del tyngre atomer och dels genom supernovor som trycker ihop interstellär materia till såna tunga ämnen som inte kan uppstå i en vanlig stjärna. Det är också dessa explosioner som rensar rymden från väteatomer och gör att rymden blir transparent. Dessförinnan gjorde vätets elektroniska spektrum att ljus spreds diffust så att det rådde kosmisk dimma. Hur blir det efter väldigt lång tid om man extrapolerar: De radioaktiva atomerna sönderfaller efter hand och efter lång tid finns allt mindre radioaktiva kärnor kvar och alltmer stabila. Processen går allt långsammare. Små stjärnor med lägre temperatur lever mycket längre och de tidsskalor det handlar om är enormt mycket längre än universums nu citerade ålder.
           Termodynamikens entropilag är ett uttryck för de statistiska egenskaperna hos rena slumpprocesser +att det finns ett storleksmått i form av atomers egenskaper. Ingen har hittills kunnat påvisa fel i den lagen. Därför är den etablerade uppfattningen att Universum åldras på det ovan beskrivna sättet. Entropin ökar ständigt så den är ett slags tidmått.
           Tycker du att den beskrivningen är svammel så tror jag inte att det är meningsfyllt att vi fortsätter.
           Fred Hoyle hade full koll och han visste att han måste både förklara hur materia nyskapas och försvinner för att det skall gå ihop. Och det är svårt. Du säger ”vi” om dig och några andra och ni tror att svarta hål är ställen där sånt sker.
           Då är nästa steg att ni får ihop det kvantitativt. Energimässigt så att det visar att universum inte kyls långsamt. Det bara råkar vara 3K kallt sen evigheter tillbaka. Teoretiskt möjligt förstås men råkar stämma kvantitativt ungef med Gamows förutsägelse som bygger på big bang.
           Lagen om energikonservering och att den totala entropin ökar i alla sammanhang måste uppfyllas. Annars kommer iden inte att accepteras.
           Ni måste samtidigt visa att den grundämnesanrikning jag skissade helt motverkas av er mekanism. Ingen enkel match eftersom det antagligen faller på entropilagen.
           Om du accepterar min sammanfattning ang den etablerade beskrivningen av det åldrande universum kan man utveckla saken vidare. Inget säger att den beskrivna processen inte kan motverkas av en kosmisk mekanism vare sig den är som de etablerade kosmologernas ideer eller annat.
           Men där finns GRT som många än så länge fortsätter att lita på. Och då finns en koppling mellan materia och energiinnehåll som avgör hur tid och rum kommer att förändras. För vissa indata expanderar allt för evigt för andra kan det tänkas kollapsa, big crunch. Matematiken är sån att det mesta av tänkbara indata INTE pekar på steady state utan antingen expansion eller kontraktion och med irreversibla termodynamiska processer.
           Som jag antydde tidigare är GRT’s matematiska status inte helt nöjaktig. Förr eller senare kommer nog ngt bättre.
           Men eftersom du efterfrågar ‘kompetenta’ experter samtidigt som du helt ifrågasätter den etablerade uppfattningen är det oklart vad du egentligen väntar dig av en kompetent förklaring.
           Orsaken att jag tidigare tog upp mina egna spekulativa ideer är att det kan ändra slutsatserna.
           Om tiden här och var går baklänges, rubbas kanske entropilagen, åtminstone lokalt. Jag skriver kanske för det beror ju på vad som händer med fler saker än tiden. Men det är som sagt bara spekulationer.

           Gilla

          8. Järn som sammanpressas i ex. två gigantiska kolliderande svarta hål (massor) kan väl till slut leda till någon slags förändring, ex. fission till större atomer, som sedan sönderfaller och orsakar enorma energi-mängder i form av gammastrålar, neutroner, protoner och väteatomer.

           Tanken på att energin kan försvinna i ett oändligt universum, likt energin försvinner genom värme i en ottomotor ut till den omgivande luften, är givetvis befängd. Om vår del av universum expanderar och kyls är det alls inget märkligt. Den energin värmer naturligtvis andra delar av det oändliga universum.

           steady state är väl fullt av expansion och kontraktion. Att universum skulle expandera i vår del och vara på väg mot en kontraktion i en annan del leder inte till någon motsättning, men enbart ett universellt steady state.

           Som medborgare förväntar jag mig en kompetent förklaring som håller ihop, beskriven på ett sätt som en normalintelligent tolvåring kan förstå och det ska inte likna något religiöst hokus pokus.

           Gilla

          9. Anledningen att du väntar dig att en 12-åring måste kunna förstå det hänger samman med din utbildning Martin. På gymnasiet möter man bara mkt enkla problemställningar.
           Dina resonemang om svarta hål som kolliderar och skapar tyngre atomer kan man inte bemöta utan att det finns en kvantitativ analys.
           Hur många svarta hål finns, hur sannolikt är det att dom kolliderar, vad är sannolikheten för att en tung kärna därvid bildas och lyckas göra sig fri från gravitationen och undviker att slukas. Det ankommer på den som för fram hypotesen att göra dom kvantitativa bedömningarna.
           Eftersom det sannolikt rör sig om mkt ovanliga händelser och låga sannolikheter måste det jämföras med de nedbrytande processerna som jag antydde och som är enormt mkt mer frekventa. Den kalkylen tror jag att jag skulle kunna göra (väldigt grovt givetvis), men det är ni som bör göra det. Min intuitiva bedömning är att det felar med en enormt stor faktor. Säg 10^100 ggr för lite gissar jag.
           Men det du säger om att det kan läcka materia från svarta hål strider inte mot den etablerade teorin det var det som Hawking lanserade på 1960-talet.
           Jag tycker verkligen inte att det är fel att ni försöker, men vänta inte för länge med att rikta in er på det kvantitativa.
           Lycka till.

           Gilla

          10. Inflationsteorin som ifrågasätts och försvaras. Det är helt normalt och är vare sig bevis för eller emot etablissemanget.
           Det handlar givetvis om forskningsanslag när dom bråkar offentligt, men säger inget om kvaliteten.
           Personligen tror jag inte att fysiken är tillräckligt utvecklad för att lösa såna problem men den etablerade teorin är logiskt konsistent.
           Den ger också möjlighet för nya ideer att kontrastera mot vilket sker.

           Gillad av 1 person

Välkommen att kommentera! Läs gärna kommentarsreglerna i menyn!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s