Karl Marx om den levande blomman och kritik mot Aftonbladets chefredaktör

Jag har tidigare citerat Karl Marx, men häromdagen fann jag något fint av Marx som jag vill dela med er. Det slutar med den levande blomman. Jag kommer även framföra kritik mot Aftonbladets chefredaktör Sofia Olsson Olsén.

”Religiöst lidande är, på en och samma gång, ett uttryck för verkligt lidande och en protest mot verkligt lidande. Religionen är sucken från den förtryckta varelsen, hjärtat i en hjärtlös värld, och själen i själlösa förhållanden. Den är ett opium för folket.

Avskaffandet av religionen som folkets inbillade lycka krävs för deras verkliga lycka. Att uppmana dem att ge upp sina illusioner om sitt tillstånd är att uppmana dem att ge upp ett tillstånd som kräver illusioner. Kritiken av religionen är därför, likt ett frö, kritiken mot den dal av tårar i vilken religionen utgör glorian.

Kritiken har plockat bort de inbillade blommorna på kedjan, inte för att människan ska fortsätta att bära den där kedjan utan fantasi eller tröst, men så att hon ska kasta av sig kedjan och plocka den levande blomman.”

/ Karl Marx bidrag ur Till kritiken av den hegelska rättsfilosofin , Introduktion …, s. 1 (1843).

”Religious suffering is, at one and the same time, the expression of real suffering and a protest against real suffering. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people.

The abolition of religion as the illusory happiness of the people is the demand for their real happiness. To call on them to give up their illusions about their condition is to call on them to give up a condition that requires illusions. The criticism of religion is, therefore, in embryo, the criticism of that vale of tears of which religion is the halo.

Criticism has plucked the imaginary flowers on the chain not in order that man shall continue to bear that chain without fantasy or consolation, but so that he shall throw off the chain and pluck the living flower.”

/Karl Marx Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right, Introduction…, p. 1 (1843).

Citatet får mig att tänka på hur Bibelns falska blommor allt mer plockades av från folkets träl-kedja i Sverige genom utbildning. Folket ersatte ofta den kedjan av falskhet med arbetarnas egen tidning Aftonbladet, den ”obundna socialdemokratiska” tidningen, en tidning som åtnjöt stor respekt hos arbetarna och förtjänade den.

Arbetarnas LO är numera bundna till monopolkapitalet via mediekoncernen Schibsted som äger 91 procent av aktierna i Aftonbladet. På pappret väljer LO åtminstone vem som blir chefredaktör och de har valt Sofia Olsson Olsén som bor på Råsundavägen i Solna. Sofia delar en bostadsrätt på 118 m². Bostaden har ett uppskattat värde på 7 055 000 kr, enligt Mer info.

Mitt eget intryck, när jag tittar på ett bortkastat exemplar av Aftonbladet, är att den kedja som plockades bort av det organiserade folket genom facket och Socialdemokraterna, samt hölls borta genom sänkt arbetstid och bättre arbetsförhållanden, numera tycks vara på väg tillbaka tack vare en person i en sjumiljonerslägenhet på Råsundavägen i Solna.

Hon verkar se ner på de människor som har en annan åsikt och hon agerar angivare, samt begår kardinalfelet ”quote-mining”, mot en av alla individer i arbetarklassen som reagerat på det som sker i samhället, en av de arbetare, som trots den dåliga lönen i detta hårda farliga yrke, ett yrke som människor idag flyr, faktiskt ändå gör en insats och faktiskt tar i den skit som Socialdemokraterna med bihang, Miljöpartiet och Alliansen skapat trots att många intelligenta människor uttryckligen varnat för det.

Vi talar här om en individ, bland många andra individer, som INTE pendlar mellan en sjumiljonerslägenhet och en skyddad verkstad på Aftonbladet i Stockholm, nämligen polisen Peter Springare, en av alla de som valt att modigt stå för sin åsikt med sitt namn.

Men det är kanske ofrånkomligt att arbetarnas egna organisationer infiltreras av monopolkapitalets lakejer eller att människor som lever i en skyddad verkstad, en inre social bubbla, utvecklas till en ny slags fascistisk kaviarvänster som varken bryr sig om journalistisk etik eller de människor som de egentligen borde representera? Kanske är det precis som den av monopolkapitalet hårt kritiserade Stalin sade:

josef-stalin-80x80
”Socialdemokrati är rent objektivt fascismens moderata flygel …. Dessa organisationer (dvs. fascism och socialdemokrati ) är inte antipoder, de är tvillingar.”
/ Josef Stalin

“Social democracy is objectively the moderate wing of fascism…. These organisations (ie Fascism and social democracy) are not antipodes, they are twins.”
/ Joseph Stalin

Även ett citat av Anna Lindh, som angrep monopolkapitalets korruption, passar väl anser jag:

anna_lindh_80x80

”… globaliseringen av information gör människor medvetna om vad de har – och inte har. Problem och förtryck är omöjliga att dölja, och de nya kraftfulla verktygen för information ger oss fler möjligheter än någonsin att reagera och agera.”
/ Anna Lindh

”… världen har fler demokratier än någonsin, och mänskliga rättigheter befinner sig högt på nästan alla länders dagordning. Ändå, är korruption och förtryck alldeles för vanliga hot mot det demokratiska samhället. Och vi har sett en dramatisk ökning, de senaste 10 -15 åren, av etniska konflikter och humanitära kriser med brott mot mänskliga rättigheter som viktiga delar., men också mer av korruption. Mänskliga rättigheter prisas mer än någonsin – och kränks mer än någonsin.”
/Anna Lindh

Även Olof Palme beskriver varför man bör visa solidaritet med folket. Palme uttrycker dessutom det som Socialdemokratin inte lyckats med efter hans och Lindhs frånfällen:

olof_palme_80x80

”Vi säger ja till det solidaritetens och demokratins samhälle där fria människor gemensamt, i ömsesidig respekt och under ömsesidigt ansvarstagande, formar en tillvaro där alla har lika möjligheter och lika värde.”
/Olof Palme

Min rekommendation till Sofia Olsson Olsén och Aftonbladet är att visa lite mer respekt till arbetare och åtminstone inte rycka deras ord ur sitt sammanhang på ett sätt som är direkt missvisande för vad personen menar.

Hon saknar helt uppenbart respekt för arbetaren Peter Springares yttrandefrihet. Hon vill på ett fascistiskt sätt förtrycka honom. Hon tar inget ömsesidigt ansvar för sin uppgift som granskare av makten, men skyddar istället det kaos som Socialdemokratin skapat ihop med Miljöpartiet och Alliansen. Hon har format sig en tillvaro där hon själv har fler möjligheter och högre värde än andra arbetare.

Så låt oss återigen plocka bort de inbillade blommorna från Aftonbladet, inte för att svenska folket ska fortsätta att bära tyngden av detta monopolkapitalistiska kaos utan egen fantasi eller tröst, men så att svenskarna kan kasta av sig Aftonbladet och plocka den levande blomman, de levande arbetarnas versioner av verkligheten i sin egen vardag som exempelvis Peter Springare.

Jag tror att däri ligger fröet till den nationella demokratiskt socialistiska revolutionen som kommer kunna slå rot och befria folken i alla nationer, inte enbart i Sverige. Föreställ er en värld full med olika men vackra nationer, där visserligen vissa nationer kommer välja att förtrycka och täcka sina blommor i svarta hucklen,tukta dem enligt islams läror, något som kan upplevas genom mångkulturellt resande, men som inte ska förtrycka någon kvinna i Sverige.

Mer intressant om Sofia Olsson Olsén:
https://www.flashback.org/t2706424

Fler demokraticitat:
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/citat-om-demokrati/

7 reaktioner till “Karl Marx om den levande blomman och kritik mot Aftonbladets chefredaktör

 1. Personligen har jag aldrig gillat Kommunism, jag försöker (så gott det går) att hålla mig ifrån alla ideologier nuförtiden. Med det menar jag att man kan plocka bra och dåliga saker/idéer från alla håll och kanter. Citatet av Marx här ovanför är ju onekligen ett russin att plocka ifrån en av Kommunismens tidiga tänkare. Han hade ju helt rätt i det han här skrev (anser jag i alla fall).

  1. Kommunism är en grupp närbesläktade idéer om att produktionsmedlen i ett samhälle bör vara gemensamt ägda av folket.

   Inom marxismen är kommunism också benämningen på det tillstånd i samhällsutvecklingen där klasserna och staten upplösts och produktionsresultatet fördelas åt alla efter behov.

   Enligt marxismen har historien behövt gå igenom olika stadier, varvid kapitalism, slavsamhället och feodalism är en del av dessa stadier.

   Han trodde inte på att kommunismen var mogen förrän kapitalet kontrollerade hela världen.

   Han välkomnade därför, till skillnad från mig, frihandeln som han trodde skulle leda till den monopolkapitalism vi ser idag som börjat ta form, vilket sedan skulle leda till världsrevolution och kommunism.

   Det verkar bli verklighet och det sammanfaller med ett automatiserat samhälle av överflöd och alltmer frihet för individerna.

   Det är bara en sak han inte verkar ha funderat djupare på och det är exponentialfunktionens effekt på populationer och deras resurser, vilket kan kullkasta det hela.

   1. Du låter mycket mer påläst om detta än vad jag är. Men vi kan ju alla se följderna av experiment med Kommunism i olika länder, det är ju som alltid så med teori och praktik. En idé och/eller dess grundare kan ha aldrig så goda avsikter men dessa fungerar dåligt eller inte alls i verkligheten. Ofta leder detta till missnöje/uppror och följden på detta är allt som oftast våldsamheter eller massmord i ideologins/statens namn. Politiska ideologier och religion är ofta livsfarligt för människan.

    1. Även dyrkandet av Jesus kan leda till att annars goda människor leds av onda människor som skapar inkvisitionen.

     I varje nytt system måste därför medborgarna vara vaksamma!

     Demokratin är den ventil som kan se till att det sker, men demokratin i Tyskland och Ryssland ledde till både Stalin och Hitler.

     Därför måste folket förstå att demokratins principer måste vaktas. Demokrati handlar inte enbart om att rösta.

     https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/citat-om-demokrati/

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s